• ogloszenia

  Ogłoszenia

  Tutaj możesz przeczytać ogłoszenia parafialne na najblizszy tydzień.


  czytaj

 • galeria

  Galeria

  Zapraszamy do oglądnięcia zdjęć z różnych wydarzeń naszej parafii.


  zobacz

To już 30 lat...

Gra   21 czerwca 1983 roku Papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski odwiedził Górę Św. Anny. Spotkanie z Ojcem Świętym i mszę świętą wstępnie planowano przygotować w amfiteatrze, jednak spodziewano się olbrzymiej liczby wiernych i zdecydowano później, aby przenieść je nieopodal bazyliki na błonię. Ówczesnego, słonecznego dnia zebrało się tam około miliona pielgrzymów, a Papieża wysiadającego z helikoptera przywitał ksiądz Biskup Alfons Nossol.

   Dla upamiętnienia tego wydarzenia w kościele św. Anny ufundowano specjalną tablicę, którą zamontowano na jednym z filarów prezbiterium. Do dziś na błonii pozostała część ołtarza, obok niego znajdują się tablice, w których umieszczono kilkanaście zdjęć z opisami tamtego wielkiego spotkania.

W dniu 21 czerwca /piątek/ 2013 r. OO. Franciszkanie zapraszają na uroczystości dziękczynne z okazji 30-tej rocznicy pobytu bł. Jana Pawła II na Górze św. Anny.
17.30 - Wprowadzenie muzyczne do rocznicowej Mszy św. Pueri cantores silesienses pod dyrekcją Ks. Piotra Klemensa, proboszcza parafii św. Teresy z Zabrza Mikulczyc
18.00 - Poświęcenie pamiątkowej płaskorzeźby bł. Jana Pawła II w krużganku bazyliki. Następnie Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem ministra prowincjalnego O. Alana Brzyskiego, z okazji 30-tej rocznicy pobytu bł. Jana Pawła II na Górze św. Anny, z ceremonią poświęcenia relikwiarza bł. Jana Pawła II
19.00 - Procesja do pomnika bł. Jana Pawła II.

Zob. http://www.youtube.com/watch?v=X3VWrwcKh-U

Kronika Parafialna - Pielgrzymka na Podhale

DSC00525Pielgrzymka szlakiem sanktuariów Maryjnych Podhala, na którą wyruszyliśmy pierwszego maja, była czasem spotkań z Bogiem, z Maryją, człowiekiem i sobą samym. Podhale ze swoją bogatą świętą  historią, ze swoimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, sanktuariami, mieszkańcami, ich wiarą to szczególne miejsce, które naznaczyło i ukształtowało wielu. Niezwykłość i klimat gór, które pomagają wznosić serce ku wyższym wartościom, prowadzą do spotkania z żywym Bogiem. Do tych miejsc pielgrzymowało wielu wielkich Polaków. Jan Paweł II ukochał je w szczególny sposób, i na każdym niemal kroku można tu spotkać jego ślady. I my także chcieliśmy podążyć jego śladami pielgrzymując do sanktuariów maryjnych Podhala jak również do pięknych miejsc, które głoszą chwałę Boga Stwórcy. Odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, Kościół Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik na Olczy, Kościół NSPJ na Jaszczurówce, Ludźmierz, Łagiewniki i Tyniec. Podążyliśmy także śladami Jana Pawła II w Dolinie Chochołowskiej. Wróciliśmy trochę zmęczeni, ale myślę szczęśliwi. Wdzięczni Panu Bogu i Matce Najświętszej za ten piękny wspólnie spędzony czas.   

56. Urodziny naszego proboszcza ks. Wolfganga Jośko

jokoMsze św. w Jego intencji w środę (19 czerwca br.) o godz. 7.00 i 18.00. Zapraszamy!

Z tej okazji składamy Księdzu Proboszczowi serdeczne życzenia pełni zdrowia, licznych łask Bożych i darów Ducha Świętego, satysfakcji z posługi duszpasterskiej, nieustającego optymizmu i energii w działaniu, tak zaraźliwych dla parafian, oraz determinacji w dalszej owocnej pracy na rzecz naszej wspólnoty. Jednocześnie dziękujemy za trud i poświęcenie wkładane w codzienną opiekę nad rozwojem naszej parafii.

   Urodził się 19 czerwca 1957 roku w Zębowicach w powiecie oleskim. Tam spędził dzieciństwo i lata szkoły średniej. Po ukończeniu nauki w klasie o profilu matematyczno-fizycznym oleskiego Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął w roku 1976 studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Sześć lat później, w roku 1982 przyjął święcenia kapłańskie i w tym samym roku rozpoczął pracę w parafii św. Michała w Gliwicach, gdzie obok normalnych zajęć wikariuszowskich zajmował się duszpasterstwem akademickim. W roku 1985 rozpoczął regularne studia dzienne stacjonarne w zakresie psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim kończąc je w 1990 r. Od tego roku do chwili objęcia obowiązków gospodarza placówki w Strzelcach Opolskich pracował jako wikariusz w parafii św. Zygmunta w Koźlu, pełniąc równocześnie obowiązki katechety.
   Oficjalne wprowadzenie ks. Wolfganga Jośko na urząd proboszczowski w obecności księży wikariuszy, sióstr zakonnych, służby liturgicznej, chóru i licznie zgromadzonych parafian odbyło się 19 marca 1995 roku. Dokonał tego ks. dziekan A. Kowolik, który m.in. odczytał akt nominacji (dekret), oraz odebrał przysięgę od nominata. W imieniu rady duszpasterskiej i całej społeczności lokalnej nominata przywitał Marian Marzewski - senior rady, życząc mu obfitości wszelkich łask Bożych, a nade wszystko odporności psychicznej i wytrwałości w pokonywaniu trudności, które jednak przy Bożej pomocy i ludzkiej życzliwości będzie można pokonać. Jednocześnie złożył obietnicę, że parafianie dołożą wszelkich starań, aby ksiądz nominat czuł się na nowej placówce jak najlepiej.

Czytaj więcej: 56. Urodziny naszego proboszcza ks. Wolfganga Jośko

19. czerwca br. – 53. Rocznica Święceń Kapłańskich ks. radcy Joachima Dembonczyka…

Msza św. w Jego intencji w środę (19.06.2013 r.). Zapraszamy!

dembonczykks. mgr-lic. Joachim Dembonczyk
Data święceń: 1960-06-19
 Pełnione funkcje:
[ 2011-08-24 - nadal ] kapłan emeryt, Strzelce Opolskie, Parafia Św. Wawrzyńca
[ 1960-07-16 - 1965-07-19 ] wikariusz - Gliwice, św. Apostołów Piotra i Pawła
[ 1965-07-19 - 1969-03-17 ] wikariusz - Zabrze Rokitnica, Najświętszego Serca Pana Jezusa
[ 1969-03-17 - 1972-03-02 ] wikariusz - Bytom, św. Jacka
[ 1972-03-02 - 1972-04-18 ] wikariusz ekonom - Sieroty, Wszystkich Świętych
[ 1972-04-18 - 1982-10-21 ] proboszcz - Sieroty, Wszystkich Świętych
[ 1982-10-21 - 1982-11-12 ] wikariusz ekonom - Biedrzychowice, Wniebowzięcia NMP
[ 1988-10-26 - 1992-10-20 ] wicedziekan - Głogówek
[ 1992-10-20 - 2002-10-23 ] dziekan - Głogówek
[ 1982-11-12 - 2011-08-24 ] proboszcz - Biedrzychowice, Wniebowzięcia NMP
 
Tytuły honorowe:
[ 2006-08-16 ] radca duchowny
[ 2002-10-23 ] dziekan honorowy

   Naszemu Drogiemu Księdzu Joachimowi oraz ks. Reinholdowi Buczkowi  składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń. Niech Miłosierny Bóg nieustannie obdarza mocnym zdrowiem, dodaje siły i mocy, a Najświętsza Maryja Panna i św. Wawrzyniec otaczają swoim wstawiennictwem. Ad plurimos annos…

W czwartek (20 czerwca br.) przypada 59. Rocznica Święceń Kapłańskich śp. ks. prałata Jerzego Stellmanna.

Proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich był od końca września 1977 roku do 13 stycznia 1995 roku.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


Msza św. w Jego intencji - w czwartek, 20 czerwca br. o godz. 7.00. Zapraszamy!

Pochodzi z naszej Parafii. 33. Rocznica Śmierci ks. prałata Antoniego Jokiela...

jokielksiadz 0 0SP. KS. PRAŁAT ANTONI JOKIEL
   Dnia 20 czerwca 1980 r. Diecezja Opolska utraciła jednego z najbardziej gorliwych i zasłużonych kapłanów — ks. prałata Antoniego Jokiela, proboszcza parafii katedralnej św. Krzyża w Opolu.
   Ks. prałat Antoni Jokiel urodził się 4 stycznia 1904 r. w Strzelcach Opolskich przy ul. Ujazdowskiej 15 (Mokre Łany), jako najmłodszy syn z jedenaściorga dzieci, rolniczej rodziny Andrzeja i Marii Joklów. Sakrament chrztu św. udzielił mu ks. dziekan Maksymilian Ganczarski, który w tymże roku rozpoczynał budowę nowego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Z domu rodzinnego wyniósł ks. Jokiel pobożność i umiłowanie swojego parafialnego kościoła, co zachował w pamięci do końca życia. Mokre Łany — ta część parafii Strzelec do dzisiejszego dnia okazuje największe przywiązanie do swojej świątyni i patrząc na to środowisko nawet dzisiaj można zrozumieć głęboką pobożność ks. prałata.
   Szkołę podstawową ukończył w swojej dzielnicy — na Mokrych Łanach, a średnią uwieńczył egzaminem dojrzałości w gimnazjum w Strzelcach Opolskich w 1925 r. Na jego młodzieńcze lata przypadały niespokojne czasy zrywów i powstań. W wieczornych pogwarkach, w których z wikarymi uczestniczył niemal codziennie, często o tych latach wspominał.
   W grudniu 1947 r. ówczesny Administrator Apostolski Ks. dr Bolesław Kominek tak wspomina o czasach gimnazjalnych Ks. Prałata: „Poznałem Ks. Jokiela jeszcze jako Gimnazjalistę w 1920 r. Był wówczas jako uczeń gimnazjum niemieckiego w Strzelcach Opolskich tajnym filaretą polskim, tak jak i ja. Razem z filaretami innych gimnazjów przekraczaliśmy nielegalnie ówczesną granicę polską do Sosnowca, skąd jeździliśmy na wspólne wycieczki do Poznania, Krakowa, Warszawy w ramach akcji plebiscytowej". Jego brat Teodor, znany działacz polski, został po II wojnie urzędowo mianowany honorowym obywatelem Strzelec Opolskich.
   Starsza siostra Anna wstąpiła do zgromadzenia SS. Franciszkanek w Ołdrzychowicach, wspominał, że chyba dzięki jej modlitwom otrzymał swoje powołanie kapłańskie, dlatego też po złożeniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia teologiczne we Wiedniu, następnie (1927) we Fryburgu, a ukończył je we Wrocławiu w 1929 r. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Ks. Kard. A. Bertrama 1930 r. w katedrze wrocławskiej.

Czytaj więcej: Pochodzi z naszej Parafii. 33. Rocznica Śmierci ks. prałata Antoniego Jokiela...

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

9782725
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
1958
5906
18160
9720993
120118
214192
9782725

Twoje IP: 54.158.30.219
Czas: 2018-06-21 10:25:41