• ogloszenia

  Ogłoszenia

  Tutaj możesz przeczytać ogłoszenia parafialne na najblizszy tydzień.


  czytaj

 • galeria

  Galeria

  Zapraszamy do oglądnięcia zdjęć z różnych wydarzeń naszej parafii.


  zobacz

Papież Franciszek zapowiada encyklikę o wierze

franciszek i benedykt   Zapowiedź ogłoszenia pierwszej encykliki, główne treści przyszłej posynodalnej adhortacji apostolskiej o nowej ewangelizacji, a także zaproponowanie ewentualnych tematów kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów - to główne sprawy poruszone przez Franciszka w spontanicznej rozmowie z członkami XIII Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Papież spotkał się z nimi 13 czerwca w Watykanie.
   Ojciec Święty potwierdził, że niebawem ukaże się encyklika o wierze, nad którą prace rozpoczął jeszcze Benedykt XVI, ale którą on doprowadził do końca. Ojciec Święty określił ten dokument jako "encyklikę na cztery ręce". "Rozpoczął ją Benedykt XVI, przekazał mnie - jest to mocny dokument - i napiszę, że otrzymałem to wielkie dzieło, jakiego on dokonał, i doprowadziłem je do końca" - powiedział papież Franciszek - twierdzi AFP. Co do adhortacji, papież zaznaczył, że gdyby ogłoszono ją obecnie, mogłaby ją przesłonić wspomniana encyklika. Dlatego Franciszek postanowił przygotować szerszy dokument o ewangelizacji jako takiej, w którym zawarte będą także refleksje synodalne. Dodał, że już nieco napisał, ale ufa, że w sierpniu, kiedy będzie spokojniej, będzie mógł jeszcze trochę nad tym popracować.
   Inne pytanie dotyczyło tematyki przyszłego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Ojciec Święty zauważył, że w roku 2015 minie 50 lat od ogłoszenia soborowej konstytucji "Gaudium et spes", poświęconej związkom Kościoła ze światem. Stąd możliwe byłoby poruszenie takich zagadnień jak ludzka godność, rodzina, technologia. Papież podkreślił szczególną wagę problemu rodziny, w tym fakt, że wielu ludzi nie zawiera dziś małżeństwa, żyje bez ślubu, a małżeństwo staje się czyś "tymczasowym". Poruszył też kwestie ekologii, zwłaszcza w odniesieniu do "ekologii ludzkiej". Na płaszczyźnie antropologicznej wskazał na sprawy sekularyzacji i praktycznej laicyzacji. Wreszcie dotknął tematu kolegialności w Kościele i jej związku z posługą Piotrową.
   
[Internetowy Dziennik Katolicki, 13.06.2013]

Bp Kopiec: owoce kapłaństwa to nierzadko efekt porażek

kopiec    „25 lat żyjemy, trwamy, przynosimy owoce naszego życia. Wypracowaliśmy to naszą radością, samotnością, nierzadko gorzką porażką…” – mówił bp Jan Kopiec w 25. rocznicę święceń kapłańskich bp. Andrzeja Czai, który wraz z jego kolegami rocznikowymi dziękował Bogu w katedrze opolskiej za sakrament kapłaństwa.
   Bp Jan Kopiec w homilii przypomniał, że: „Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców. Najmniejszy błąd z naszej strony wyjdzie od razu na jaw. Bóg zaprasza człowieka do kształtowania tego świata. Zaczyna się powoli rozliczanie z tego, że Bóg nas posyła… Zaczyna się dramat stawania w prawdzie o sobie. Po ich owocach poznaje się… To podsumowanie nie może opierać się tylko na stwierdzeniu, że jakim mnie stworzyłeś Panie Boże, takim mnie masz. Rozliczenie z tego, ile we mnie było prawdy, wysiłku, pracy nad sobą. Na ile stać mnie było, aby w tym jubileuszowym odcinku stwierdzić, jakie owoce przyniosłem? Nie unikniemy tego…” – dodał.
   „Czy przynoszę dobre owoce mojego powołania?” – pytał jubilatów bp Kopiec. „Nie wystarczy tylko pozycja, urząd. Czy mogę powiedzieć, że Twoją prawdę głosiłem? Czy we mnie jest tyle uczciwości, gorliwości, co na początku? Czy jest we mnie tyle odwagi, aby być ciągle tym samym, który mówi, że mam tyle niedoskonałości i słabości? Ile we mnie jest tej radości, która była na początku? – kontynuował. Ordynariusz gliwicki zachęcał: „Dziś w dniu jubileuszu nadszedł czas, aby to podsumować. Nie odkładać tego na później. Ile było zaufania do nas, by powierzyć nam ten wieki skarb! Życzę wam, abyście z taką nową radością stąd wychodzili. Żeby powiedzieć, że moje owoce są wcale niezłe, pomimo trudności. Towarzyszyłem wam na drodze intelektualnej, duchowej i w tym dojrzewaniu w seminarium” – zakończył.

[Internetowy Dziennik Katolicki, 12.06.2013]

„Wychowanie – kształtowanie glinianego dzbana”...

kaua... to temat kolejnej Katecheza dla Dorosłych, która odbędzie w piątek, 14 czerwca br. o godz. 18.30 w kościele parafialnym. Prelekcję wygłosi ks. dr Henryk Kałuża SVD, znany, ceniony misjonarz, rekolekcjonista, poeta, pieśniarz i ojciec duchowny kapłanów diecezji opolskie.

Zapraszamy!

Nasza tegoroczna Uroczystość I Komunii Świętej...

... zob. https://www.youtube.com/watch?v=Nb2trGAeFOE i https://www.youtube.com/watch?v=SOqqoYnkmRY.

Rodziców prosimy o odbiór w Kancelarii Parafialnej zamówionych zdjęć i filmu z Uroczystości. Również rodzice, którzy wcześniej nie złożyli takiego zamówienia, a chcieliby mieć pamiątkę z tego wydarzenia - mogą to pragnienie zrealizować. Cena zestawu - 70 zł.

Nasze parafianki wśród finalistów V edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”

olimpiada. bem. P1010017  „Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości: w życiu osobistym, społecznym, politycznym, w szkołach, na uniwersytetach, parafiach, ogniskach rodzinnych. Nie żałujcie na ten cel młodzieńczego wysiłku ani ofiary….”
Jan Paweł II

   Proces kształcenia i wychowania w szkole to nie tylko przekazywanie wiedzy i nabywanie kompetencji określonych w podstawie programowej lecz także a może przede wszystkim, troska o kształtowanie osobowości i postaw młodego człowieka. Olimpiada „Myśli Jana Pawła II” w sposób wyjątkowy promuje wartości w wychowaniu, wskazuje znaczenie chrześcijańskiego systemu wartości oraz zachęca do refleksji.
   To właśnie troska o młodego człowieka i jego rozwój osobowy skłoniły katechetów CKZiU do przeprowadzenia etapu szkolnego Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”.
   Olimpiada od samego początku cieszyła się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Eliminacje szkolne wyłoniły 3 laureatki, które 9.04.2013 roku przystąpiły do etapu diecezjalnego w/w olimpiady. Zakres tematyczny olimpiady był bardzo szeroki obejmował treść homilii Jana Pawła II dotycząca przykazań, List do Młodych oraz III rozdział Encykliki „Evangelium Vitae”. Wyniki etapu wojewódzkiego były bardzo korzystne dla uczniów CKZ i U, trzy uczennice w tym dwie nasze parafianki (prowadzone przez katechetkę p. dr Edytę Bem) uzyskały największą ilość punktów a tym samym tytuł laureatek etapu wojewódzkiego olimpiady. Tak więc przed Wiktorią Sekułą, Małgorzatą Wójcik i Żanetą Werner otworzyła się możliwość udziału w finale olimpiady. Także i teraz należało sukcesywnie pogłębiać nauczanie Jana Pawła II, dodatkowo uczennice musiały poznać treść I rozdziału Encykliki Veritatis Splendor, List Apostolski Dies Domini oraz orędzia Papieża skierowane do młodzieży z okazji Światowych Dni Młodzieży. Po trudach dokładnej analizy treści papieskiego przesłania w dniach 7-8.06.2013 Wiktoria, Gosia i Żaneta pojechały do Białegostoku, aby tam zweryfikować swoją wiedzę. Po ogłoszeniu wyników okazało się, iż dziewczęta uzyskały tytuł finalistek V Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”.
   Trzeba nadmienić tutaj, że statystka Olimpiady przedstawia się następująco:
- liczba uczestników eliminacji szkolnych łącznie to 1909 osób z tego 744 osoby to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, tak więc osiągnięcie tytułu finalisty jest wielkim sukcesem naszych parafianek.

Gratulujemy Finalistkom i P. Edycie. Jesteśmy dumni z Waszej postawy!

Urodziny ks. Bartka

11 czerwca 2013 o godzinie 18.00 w naszej świątyni odbyła się dziękczynna Msza Święta z okazji kolejnej rocznicy urodzin naszego duszpasterza – Ks. Bartłomieja Krajewskiego. Bardzo licznie zgromadzeni wierni wspólnie dziękowali i modlili się o zdrowie i Boże Błogosławieństwo w intencji kapłana. Nie mogło obejść się także bez licznych życzeń, kwiatów i podziękowań.

 

 

Księdzu Bartkowi  życzymy dalszych łask Bożych, zdrowia oraz radości w wypełnianiu dalszej posługi kapłańskiej na dalsze lata życia i pobytu w naszej parafii. Szczęść Boże!

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

9782726
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
1959
5906
18161
9720993
120119
214192
9782726

Twoje IP: 54.158.30.219
Czas: 2018-06-21 10:25:55