• ogloszenia

  Ogłoszenia

  Tutaj możesz przeczytać ogłoszenia parafialne na najblizszy tydzień.


  czytaj

 • modul kosciol barbary

  Remont

  Dokumentacja związana z kościołem św. Barbary i baszty.


  wejdz wejdz

   

 • kamera

  KAMERA

  Zapraszamy na transmisje live z naszego kościoła.


  zobacz

Polska ma 401 nowych księży diecezjalnych

prymicje    W Polsce w tym roku przyjęło święcenia 401 nowych księży diecezjalnych – wynika z danych zebranych przez KAI. Tradycyjnie już najwięcej było ich w diecezji tarnowskiej, gdzie pracę duszpasterską podejmie 22 neoprezbiterów, natomiast tylko o 3 nowych księży powiększyło się duchowieństwo archidiecezji łódzkiej. Średnia ogólnopolska to 9 neoprezbiterów na diecezję.
    Gdy w 2007 roku wstępowali do seminariów duchownych, było ich w sumie 786, o czym informowała wtedy m.in. Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań. Po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych i formacji do kapłaństwa pozostało ich 401. Tylu dokładnie przyjęło w maju i czerwcu br. święcenia kapłańskie. Odeszła niemal połowa, czyli 385 kleryków z ich rocznika. Zdaniem wychowawców seminaryjnych standardem jest to, że do święceń dochodzi około połowy tych, którzy rozpoczynają, a sześć lat seminarium to czas weryfikowania prawdziwości powołania zarówno przez samego kleryka, jak i przez jego przełożonych.
   W sumie w tym roku biskupi wyświęcili 401 nowych księży diecezjalnych. W skali Polski najwięcej nowych księży przybyło w diecezji tarnowskiej (22), w archidiecezji warszawskiej (20), ale 4 z nich - absolwentów seminarium "Redemptoris Mater" - po pierwszych latach pracy w archidiecezji zostanie skierowanych do posługi na Drodze Neokatechumenalnej. Do czołówki pod względem liczby wyświęconych w tym roku księży należą także archidiecezje: przemyska (18), krakowska i wrocławska (każda po 17), diecezja rzeszowska (16) oraz archidiecezje lubelska i warmińska, diecezje pelplińska i radomska (po 14).

   Dokładnie tylu, ile wynosi średnia ogólnopolska, a więc 9 kapłanów, wyświęcono w tym roku w Gliwicach i Siedlcach. Natomiast najmniej neoprezbiterów przybyło w archidiecezji łódzkiej (3), diecezjach - drohiczyńskiej, ełckiej, sosnowieckiej, zielonogórsko-gorzowskiej (po 4) oraz w diecezji łomżyńskiej i łowickiej (po 5). Nie wyświęcono w tym roku nowych księży dla dwóch diecezji greckokatolickich w Polsce oraz dla ordynariatu polowego.

Czytaj więcej: Polska ma 401 nowych księży diecezjalnych

Opolskie Forum Ewangelizacyjne w Roku Wiary

Z błogosławieństwem ks. bpa Andrzeja Czai, Diecezjalny Zespół ds. Nowej Ewangelizacji zaprasza na OPOLSKIE FORUM EWANGELIZACYJNE, które odbędzie się w sobotę 29 czerwca, w kościele seminaryjnym w Opolu, przy ul. Drzymały 1.
Zapraszamy wszystkich Księży i Siostry zakonne. Zapraszamy wszystkich świeckich, którzy pragną głosić Chrystusa: członków różnych wspólnot i grup parafialnych, m. in.: Oazy, Odnowy w Duchu Świętym, Neokatechumenatu, Szkół Nowej Ewangelizacji, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, Bractwa św. Józefa; oraz wszystkich, którym przyszłość Kościoła jest droga. Zapraszamy wszystkich kochających Chrystusa i Kościół. Będziemy Boga uwielbiać i prosić Go, aby nas namaścił Duchem Świętym i posłał do ewangelizacji.

Program:
14.45 – modlitwa zawierzenia, Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.10 – konferencja
16.00 – świadectwa
16.10 – warsztaty
16.40 – przerwa
17.20 – modlitwa uwielbienia
18.00 – Msza święta
19.30 – modlitwa o wylanie Ducha Świętego
20.00 – błogosławieństwo i posłanie

W imieniu członków Diecezjalnego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji
ks. Eugeniusz Ploch

To już 30 lat...

Gra   21 czerwca 1983 roku Papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski odwiedził Górę Św. Anny. Spotkanie z Ojcem Świętym i mszę świętą wstępnie planowano przygotować w amfiteatrze, jednak spodziewano się olbrzymiej liczby wiernych i zdecydowano później, aby przenieść je nieopodal bazyliki na błonię. Ówczesnego, słonecznego dnia zebrało się tam około miliona pielgrzymów, a Papieża wysiadającego z helikoptera przywitał ksiądz Biskup Alfons Nossol.

   Dla upamiętnienia tego wydarzenia w kościele św. Anny ufundowano specjalną tablicę, którą zamontowano na jednym z filarów prezbiterium. Do dziś na błonii pozostała część ołtarza, obok niego znajdują się tablice, w których umieszczono kilkanaście zdjęć z opisami tamtego wielkiego spotkania.

W dniu 21 czerwca /piątek/ 2013 r. OO. Franciszkanie zapraszają na uroczystości dziękczynne z okazji 30-tej rocznicy pobytu bł. Jana Pawła II na Górze św. Anny.
17.30 - Wprowadzenie muzyczne do rocznicowej Mszy św. Pueri cantores silesienses pod dyrekcją Ks. Piotra Klemensa, proboszcza parafii św. Teresy z Zabrza Mikulczyc
18.00 - Poświęcenie pamiątkowej płaskorzeźby bł. Jana Pawła II w krużganku bazyliki. Następnie Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem ministra prowincjalnego O. Alana Brzyskiego, z okazji 30-tej rocznicy pobytu bł. Jana Pawła II na Górze św. Anny, z ceremonią poświęcenia relikwiarza bł. Jana Pawła II
19.00 - Procesja do pomnika bł. Jana Pawła II.

Zob. http://www.youtube.com/watch?v=X3VWrwcKh-U

Kronika Parafialna - Pielgrzymka na Podhale

DSC00525Pielgrzymka szlakiem sanktuariów Maryjnych Podhala, na którą wyruszyliśmy pierwszego maja, była czasem spotkań z Bogiem, z Maryją, człowiekiem i sobą samym. Podhale ze swoją bogatą świętą  historią, ze swoimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, sanktuariami, mieszkańcami, ich wiarą to szczególne miejsce, które naznaczyło i ukształtowało wielu. Niezwykłość i klimat gór, które pomagają wznosić serce ku wyższym wartościom, prowadzą do spotkania z żywym Bogiem. Do tych miejsc pielgrzymowało wielu wielkich Polaków. Jan Paweł II ukochał je w szczególny sposób, i na każdym niemal kroku można tu spotkać jego ślady. I my także chcieliśmy podążyć jego śladami pielgrzymując do sanktuariów maryjnych Podhala jak również do pięknych miejsc, które głoszą chwałę Boga Stwórcy. Odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, Kościół Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik na Olczy, Kościół NSPJ na Jaszczurówce, Ludźmierz, Łagiewniki i Tyniec. Podążyliśmy także śladami Jana Pawła II w Dolinie Chochołowskiej. Wróciliśmy trochę zmęczeni, ale myślę szczęśliwi. Wdzięczni Panu Bogu i Matce Najświętszej za ten piękny wspólnie spędzony czas.   

56. Urodziny naszego proboszcza ks. Wolfganga Jośko

jokoMsze św. w Jego intencji w środę (19 czerwca br.) o godz. 7.00 i 18.00. Zapraszamy!

Z tej okazji składamy Księdzu Proboszczowi serdeczne życzenia pełni zdrowia, licznych łask Bożych i darów Ducha Świętego, satysfakcji z posługi duszpasterskiej, nieustającego optymizmu i energii w działaniu, tak zaraźliwych dla parafian, oraz determinacji w dalszej owocnej pracy na rzecz naszej wspólnoty. Jednocześnie dziękujemy za trud i poświęcenie wkładane w codzienną opiekę nad rozwojem naszej parafii.

   Urodził się 19 czerwca 1957 roku w Zębowicach w powiecie oleskim. Tam spędził dzieciństwo i lata szkoły średniej. Po ukończeniu nauki w klasie o profilu matematyczno-fizycznym oleskiego Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął w roku 1976 studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Sześć lat później, w roku 1982 przyjął święcenia kapłańskie i w tym samym roku rozpoczął pracę w parafii św. Michała w Gliwicach, gdzie obok normalnych zajęć wikariuszowskich zajmował się duszpasterstwem akademickim. W roku 1985 rozpoczął regularne studia dzienne stacjonarne w zakresie psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim kończąc je w 1990 r. Od tego roku do chwili objęcia obowiązków gospodarza placówki w Strzelcach Opolskich pracował jako wikariusz w parafii św. Zygmunta w Koźlu, pełniąc równocześnie obowiązki katechety.
   Oficjalne wprowadzenie ks. Wolfganga Jośko na urząd proboszczowski w obecności księży wikariuszy, sióstr zakonnych, służby liturgicznej, chóru i licznie zgromadzonych parafian odbyło się 19 marca 1995 roku. Dokonał tego ks. dziekan A. Kowolik, który m.in. odczytał akt nominacji (dekret), oraz odebrał przysięgę od nominata. W imieniu rady duszpasterskiej i całej społeczności lokalnej nominata przywitał Marian Marzewski - senior rady, życząc mu obfitości wszelkich łask Bożych, a nade wszystko odporności psychicznej i wytrwałości w pokonywaniu trudności, które jednak przy Bożej pomocy i ludzkiej życzliwości będzie można pokonać. Jednocześnie złożył obietnicę, że parafianie dołożą wszelkich starań, aby ksiądz nominat czuł się na nowej placówce jak najlepiej.

Czytaj więcej: 56. Urodziny naszego proboszcza ks. Wolfganga Jośko

19. czerwca br. – 53. Rocznica Święceń Kapłańskich ks. radcy Joachima Dembonczyka…

Msza św. w Jego intencji w środę (19.06.2013 r.). Zapraszamy!

dembonczykks. mgr-lic. Joachim Dembonczyk
Data święceń: 1960-06-19
 Pełnione funkcje:
[ 2011-08-24 - nadal ] kapłan emeryt, Strzelce Opolskie, Parafia Św. Wawrzyńca
[ 1960-07-16 - 1965-07-19 ] wikariusz - Gliwice, św. Apostołów Piotra i Pawła
[ 1965-07-19 - 1969-03-17 ] wikariusz - Zabrze Rokitnica, Najświętszego Serca Pana Jezusa
[ 1969-03-17 - 1972-03-02 ] wikariusz - Bytom, św. Jacka
[ 1972-03-02 - 1972-04-18 ] wikariusz ekonom - Sieroty, Wszystkich Świętych
[ 1972-04-18 - 1982-10-21 ] proboszcz - Sieroty, Wszystkich Świętych
[ 1982-10-21 - 1982-11-12 ] wikariusz ekonom - Biedrzychowice, Wniebowzięcia NMP
[ 1988-10-26 - 1992-10-20 ] wicedziekan - Głogówek
[ 1992-10-20 - 2002-10-23 ] dziekan - Głogówek
[ 1982-11-12 - 2011-08-24 ] proboszcz - Biedrzychowice, Wniebowzięcia NMP
 
Tytuły honorowe:
[ 2006-08-16 ] radca duchowny
[ 2002-10-23 ] dziekan honorowy

   Naszemu Drogiemu Księdzu Joachimowi oraz ks. Reinholdowi Buczkowi  składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń. Niech Miłosierny Bóg nieustannie obdarza mocnym zdrowiem, dodaje siły i mocy, a Najświętsza Maryja Panna i św. Wawrzyniec otaczają swoim wstawiennictwem. Ad plurimos annos…

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

14431473
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
2265
6238
15467
14365774
241288
249293
14431473

Twoje IP: 3.226.248.180
Czas: 2020-09-30 08:45:05