• ogloszenia

  Ogłoszenia

  Tutaj możesz przeczytać ogłoszenia parafialne na najblizszy tydzień.


  czytaj

 • modul kosciol barbary

  Remont

  Dokumentacja związana z kościołem św. Barbary i baszty.


  wejdz wejdz

   

 • kamera

  KAMERA

  Zapraszamy na transmisje live z naszego kościoła.


  zobacz

W czwartek (20 czerwca br.) przypada 59. Rocznica Święceń Kapłańskich śp. ks. prałata Jerzego Stellmanna.

Proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich był od końca września 1977 roku do 13 stycznia 1995 roku.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


Msza św. w Jego intencji - w czwartek, 20 czerwca br. o godz. 7.00. Zapraszamy!

Pochodzi z naszej Parafii. 33. Rocznica Śmierci ks. prałata Antoniego Jokiela...

jokielksiadz 0 0SP. KS. PRAŁAT ANTONI JOKIEL
   Dnia 20 czerwca 1980 r. Diecezja Opolska utraciła jednego z najbardziej gorliwych i zasłużonych kapłanów — ks. prałata Antoniego Jokiela, proboszcza parafii katedralnej św. Krzyża w Opolu.
   Ks. prałat Antoni Jokiel urodził się 4 stycznia 1904 r. w Strzelcach Opolskich przy ul. Ujazdowskiej 15 (Mokre Łany), jako najmłodszy syn z jedenaściorga dzieci, rolniczej rodziny Andrzeja i Marii Joklów. Sakrament chrztu św. udzielił mu ks. dziekan Maksymilian Ganczarski, który w tymże roku rozpoczynał budowę nowego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Z domu rodzinnego wyniósł ks. Jokiel pobożność i umiłowanie swojego parafialnego kościoła, co zachował w pamięci do końca życia. Mokre Łany — ta część parafii Strzelec do dzisiejszego dnia okazuje największe przywiązanie do swojej świątyni i patrząc na to środowisko nawet dzisiaj można zrozumieć głęboką pobożność ks. prałata.
   Szkołę podstawową ukończył w swojej dzielnicy — na Mokrych Łanach, a średnią uwieńczył egzaminem dojrzałości w gimnazjum w Strzelcach Opolskich w 1925 r. Na jego młodzieńcze lata przypadały niespokojne czasy zrywów i powstań. W wieczornych pogwarkach, w których z wikarymi uczestniczył niemal codziennie, często o tych latach wspominał.
   W grudniu 1947 r. ówczesny Administrator Apostolski Ks. dr Bolesław Kominek tak wspomina o czasach gimnazjalnych Ks. Prałata: „Poznałem Ks. Jokiela jeszcze jako Gimnazjalistę w 1920 r. Był wówczas jako uczeń gimnazjum niemieckiego w Strzelcach Opolskich tajnym filaretą polskim, tak jak i ja. Razem z filaretami innych gimnazjów przekraczaliśmy nielegalnie ówczesną granicę polską do Sosnowca, skąd jeździliśmy na wspólne wycieczki do Poznania, Krakowa, Warszawy w ramach akcji plebiscytowej". Jego brat Teodor, znany działacz polski, został po II wojnie urzędowo mianowany honorowym obywatelem Strzelec Opolskich.
   Starsza siostra Anna wstąpiła do zgromadzenia SS. Franciszkanek w Ołdrzychowicach, wspominał, że chyba dzięki jej modlitwom otrzymał swoje powołanie kapłańskie, dlatego też po złożeniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia teologiczne we Wiedniu, następnie (1927) we Fryburgu, a ukończył je we Wrocławiu w 1929 r. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Ks. Kard. A. Bertrama 1930 r. w katedrze wrocławskiej.

Czytaj więcej: Pochodzi z naszej Parafii. 33. Rocznica Śmierci ks. prałata Antoniego Jokiela...

Papież Franciszek zapowiada encyklikę o wierze

franciszek i benedykt   Zapowiedź ogłoszenia pierwszej encykliki, główne treści przyszłej posynodalnej adhortacji apostolskiej o nowej ewangelizacji, a także zaproponowanie ewentualnych tematów kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów - to główne sprawy poruszone przez Franciszka w spontanicznej rozmowie z członkami XIII Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Papież spotkał się z nimi 13 czerwca w Watykanie.
   Ojciec Święty potwierdził, że niebawem ukaże się encyklika o wierze, nad którą prace rozpoczął jeszcze Benedykt XVI, ale którą on doprowadził do końca. Ojciec Święty określił ten dokument jako "encyklikę na cztery ręce". "Rozpoczął ją Benedykt XVI, przekazał mnie - jest to mocny dokument - i napiszę, że otrzymałem to wielkie dzieło, jakiego on dokonał, i doprowadziłem je do końca" - powiedział papież Franciszek - twierdzi AFP. Co do adhortacji, papież zaznaczył, że gdyby ogłoszono ją obecnie, mogłaby ją przesłonić wspomniana encyklika. Dlatego Franciszek postanowił przygotować szerszy dokument o ewangelizacji jako takiej, w którym zawarte będą także refleksje synodalne. Dodał, że już nieco napisał, ale ufa, że w sierpniu, kiedy będzie spokojniej, będzie mógł jeszcze trochę nad tym popracować.
   Inne pytanie dotyczyło tematyki przyszłego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Ojciec Święty zauważył, że w roku 2015 minie 50 lat od ogłoszenia soborowej konstytucji "Gaudium et spes", poświęconej związkom Kościoła ze światem. Stąd możliwe byłoby poruszenie takich zagadnień jak ludzka godność, rodzina, technologia. Papież podkreślił szczególną wagę problemu rodziny, w tym fakt, że wielu ludzi nie zawiera dziś małżeństwa, żyje bez ślubu, a małżeństwo staje się czyś "tymczasowym". Poruszył też kwestie ekologii, zwłaszcza w odniesieniu do "ekologii ludzkiej". Na płaszczyźnie antropologicznej wskazał na sprawy sekularyzacji i praktycznej laicyzacji. Wreszcie dotknął tematu kolegialności w Kościele i jej związku z posługą Piotrową.
   
[Internetowy Dziennik Katolicki, 13.06.2013]

Bp Kopiec: owoce kapłaństwa to nierzadko efekt porażek

kopiec    „25 lat żyjemy, trwamy, przynosimy owoce naszego życia. Wypracowaliśmy to naszą radością, samotnością, nierzadko gorzką porażką…” – mówił bp Jan Kopiec w 25. rocznicę święceń kapłańskich bp. Andrzeja Czai, który wraz z jego kolegami rocznikowymi dziękował Bogu w katedrze opolskiej za sakrament kapłaństwa.
   Bp Jan Kopiec w homilii przypomniał, że: „Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców. Najmniejszy błąd z naszej strony wyjdzie od razu na jaw. Bóg zaprasza człowieka do kształtowania tego świata. Zaczyna się powoli rozliczanie z tego, że Bóg nas posyła… Zaczyna się dramat stawania w prawdzie o sobie. Po ich owocach poznaje się… To podsumowanie nie może opierać się tylko na stwierdzeniu, że jakim mnie stworzyłeś Panie Boże, takim mnie masz. Rozliczenie z tego, ile we mnie było prawdy, wysiłku, pracy nad sobą. Na ile stać mnie było, aby w tym jubileuszowym odcinku stwierdzić, jakie owoce przyniosłem? Nie unikniemy tego…” – dodał.
   „Czy przynoszę dobre owoce mojego powołania?” – pytał jubilatów bp Kopiec. „Nie wystarczy tylko pozycja, urząd. Czy mogę powiedzieć, że Twoją prawdę głosiłem? Czy we mnie jest tyle uczciwości, gorliwości, co na początku? Czy jest we mnie tyle odwagi, aby być ciągle tym samym, który mówi, że mam tyle niedoskonałości i słabości? Ile we mnie jest tej radości, która była na początku? – kontynuował. Ordynariusz gliwicki zachęcał: „Dziś w dniu jubileuszu nadszedł czas, aby to podsumować. Nie odkładać tego na później. Ile było zaufania do nas, by powierzyć nam ten wieki skarb! Życzę wam, abyście z taką nową radością stąd wychodzili. Żeby powiedzieć, że moje owoce są wcale niezłe, pomimo trudności. Towarzyszyłem wam na drodze intelektualnej, duchowej i w tym dojrzewaniu w seminarium” – zakończył.

[Internetowy Dziennik Katolicki, 12.06.2013]

„Wychowanie – kształtowanie glinianego dzbana”...

kaua... to temat kolejnej Katecheza dla Dorosłych, która odbędzie w piątek, 14 czerwca br. o godz. 18.30 w kościele parafialnym. Prelekcję wygłosi ks. dr Henryk Kałuża SVD, znany, ceniony misjonarz, rekolekcjonista, poeta, pieśniarz i ojciec duchowny kapłanów diecezji opolskie.

Zapraszamy!

Nasza tegoroczna Uroczystość I Komunii Świętej...

... zob. https://www.youtube.com/watch?v=Nb2trGAeFOE i https://www.youtube.com/watch?v=SOqqoYnkmRY.

Rodziców prosimy o odbiór w Kancelarii Parafialnej zamówionych zdjęć i filmu z Uroczystości. Również rodzice, którzy wcześniej nie złożyli takiego zamówienia, a chcieliby mieć pamiątkę z tego wydarzenia - mogą to pragnienie zrealizować. Cena zestawu - 70 zł.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

14431653
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
2445
6238
15647
14365774
241468
249293
14431653

Twoje IP: 3.226.248.180
Czas: 2020-09-30 09:12:19