• ogloszenia

  Ogłoszenia

  Tutaj możesz przeczytać ogłoszenia parafialne na najblizszy tydzień.


  czytaj

 • modul kosciol barbary

  Remont

  Dokumentacja związana z kościołem św. Barbary i baszty.


  wejdz wejdz

   

 • kamera

  KAMERA

  Zapraszamy na transmisje live z naszego kościoła.


  zobacz

Sobota (8 czerwca br.), godz. 10.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu święcenia prezbiteratu

Odezwa Biskupa Opolskiego w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi

Drodzy Diecezjanie

Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu naszej diecezji są doroczne święcenia kapłańskie. Jest to radosna uroczystość dla wszystkich wiernych diecezji, bo przecież nowowyświęceni kapłani zostali przez Boga powołani, aby prowadzić dzieło umacniania w wierze swoich sióstr i braci w Chrystusie. W ich ręce złożony zostaje szczególny „dar i tajemnica”, którym jest służebne kapłaństwo. Z ogromną radością pragnę Was zatem poinformować, że w przeddzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w najbliższą sobotę 8 czerwca br. o godz. 10.00 rozpocznie się w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu uroczysta Eucharystia, podczas której święce¬nia prezbiteratu przyjmie 10 diakonów, absolwentów naszego Wyższego Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. O tym wydarzeniu oznajmią nam bijące dzwony kościołów we wszystkich parafiach naszej diecezji w momencie udzielania święceń o godz. 11.00.
A oto imiona i nazwiska nowych kapłanów oraz parafie, z których pochodzą:
1. Kacper Józefczyk, z par. św. Michała Archanioła w Prudniku
2. Marcin Kleszyk, z par. św. Floriana w Kędzierzynie-Koźlu Azotach
3. Piotr Kłonowski, z par. Trójcy Świętej w Korfantowie
4. Paweł Knop, z par. św. Jacka w Opolu
5. Rafał Kurek, z par. św. Mikołaja w Raciborzu
6. Michał Ludwig, z par. Trójcy Świętej w Leśnicy
7. Mateusz Mandalka, z par. św. Antoniego w Zdzieszowicach
8. Michael Muskała, z par. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe
9. Radosław Radziwoń, z par. św. Bartłomieja w Głogówku
10. Mateusz Zajdel, z par. św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich


Święcenia kapłańskie są zawsze okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu, że po¬wołuje wybranych ludzi do szczególnego posłannictwa w Kościele oraz, by byli Jego świadkami w świecie. Tak jak do Apostołów w dzisiejszej Ewangelii, mówi im o ich szczególnym zadaniu i posłannictwie: „Wy jesteście świadkami tego” – zwłaszcza Jego męki i zmartwychwstania. Podobnie jak Apostołowie, powołani przez Chrystusa kapłani zostają „przyobleczeni w moc z wysoka”. Dzięki tej mocy Ducha Świętego mogą godnie realizować powołanie, którym zostali obdarowani, to znaczy być przekonywującymi i wiarygodnymi świadkami Ewangelii, którzy prowadzą lud Boży ku niebu, czyli do celu życia wytyczonemu nam przez Chrystusa, o czym przypomina także dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Cieszymy się, że będziemy mieli 10 nowych kapłanów, ale jednocześnie niepokojem napawa coraz mniejsza liczba kandydatów do kapłaństwa w naszym semina¬rium – wystarczy choćby wspomnieć, że na I roku jest zaledwie 3 kleryków. Choć Kościół jest dziełem Chrystusa i to On nim kieruje. Jednak gdyby zabrakło w nim kapłanów – pasterzy, i to dobrych pasterzy, to nie mógłby wypełniać swojej najważniejszej misji. Bez kapłanów nie byłoby bowiem Eucharystii i innych sakramentów. Nie byłoby głosicieli Słowa Bożego. Możemy mieć pewność, że Chrystus nigdy nie opuści swojego Kościoła i ufamy, że nadal powołuje wielu młodych ludzi do ka¬płaństwa i życia zakonnego. Wierzymy, że nawet jeśli niektórzy powołani nie dają dobrego świadectwa, to z tego powodu Jezus nie przestaje powoływać. Może tylko młodym ludziom trudniej przyjąć powołanie, którym Bóg ich obdarza i nawet jeśli czują je w sercu, wybierają inną drogę życia. W wielu młodych ludziach pojawia się także lęk przed decyzją na całe życie, która w ich mniemaniu może odebrać lub przynajmniej ograniczyć ich wolność.
Tym wszystkim chciałbym przytoczyć słowa Papieża Franciszka z Orędzia na tegoroczny 56. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który mówi: „Powołanie Pana nie jest ingerencją Boga w naszą wolność; nie jest to «więzienie» ani nałożony na nas ciężar. Wręcz przeciwnie, jest to inicjatywa pełna miłości, poprzez którą Bóg wychodzi nam na spotkanie i zaprasza do wejścia we wspaniały projekt, którego uczestnikami pragnie nas uczynić, ukazując nam perspektywę szerszego morza i niezwykle obfitego połowu.”
A zatem każde powołanie jest dziełem Boga. Człowiek udziela jedynie odpowiedzi na Bożą propozycję. Przy tym nie powinien odczuwać lęku przed trudnościami, które się z tym wiążą, ani przed własnymi niedoskonałościami i słabościami. Wystarczy ufać w moc Boga, w moc Jego miłosierdzia, które przemienia i odnawia.
Troska o powołania kapłańskie i zakonne, męskie i żeńskie, jest ważną sprawą dla całej wspólnoty Kościoła, za którą każdy z nas jest odpowiedzialny. Szczególnie ważnym wyrazem tej troski jest gorąca modlitwa, aby Pan nadal powoływał nowych świadków swojej Ewangelii, a powołani wielkodusznie odpowiadali na to wezwanie. W naszej diecezji działa Dzieło Modlitwy o Powołania „Oremus”, w wielu parafiach są grupy osób modlących się w intencji kapłanów, tzw. „Margaretki”. Bardzo Was proszę o tę modlitwę podczas Mszy św., podczas modlitwy różańcowej odmawianej w wielu parafiach przed nabożeństwami. Warto powrócić we wszystkich parafiach do pięknej tradycji modlitwy o powołania w pierwsze czwartki miesiąca. Pamiętajmy o tej intencji także w naszej osobistej modlitwie.
Mówiąc o szczególnym powołaniu do kapłaństwa lub do życia konsekrowanego, nie sposób nie wspomnieć o powołaniu do świętości, którym obdarowany został każdy z nas w dniu chrztu świętego. Od tego momentu jesteśmy świątynią Ducha Świętego i mamy udział w Boskim życiu. Ta szczególna łaska dziecięctwa Bożego wymaga jednak bezustannej troski i wysiłku na rzecz duchowego rozwoju. Wsparciem w tym dziele ma służyć powołana 30 grudnia 2018 roku Maryjna Wspólnota Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Jest przeznaczona dla kobiet powyżej 18 roku życia, które jeszcze bardziej chcą się troszczyć o życie Boże w sobie, i które będą się angażowały na rzecz wychowania religijnego swoich bliskich, a także w dzieło rozwoju duchowego parafii. Raz jeszcze zwracam się do wszystkich Diecezjanek z prośbą o rozważenie możliwości przystąpienia do tej wspólnoty.
Drodzy Diecezjanie, chcę Was też poinformować, że podobnie jak w ubiegłych latach, w Uroczystość Bożego Ciała, 20 czerwca br., po raz kolejny w Opolu przy parafii Przemienienia Pańskiego, odbędzie się „Koncert Uwielbienia”. Stanowi on szczególną formą modlitwy za młode pokolenie. Już dziś serdecznie Was zapraszam: dzieci, młodzież, małżeństwa i rodziny; wszystkich. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 19.00. Zwieńczy je Apel Jasnogórski. Będzie ono również transmitowane przez nasze diecezjalne Radio Doxa.
Korzystając z okazji, zapraszam również wszystkich Mężczyzn i Młodzieńców na Górę Świętej Anny na tradycyjną pielgrzymkę stanową. Tegoroczne obchody rozpoczną się w sobotę wieczorem, 29 czerwca o godz. 18.30. Uroczystej Mszy św. w niedzielę o godz. 10.00 przewodniczyć będą biskupi opolski i gliwicki.
Na koniec raz jeszcze Was proszę, drogie Siostry i drodzy Bracia, o usilną modlitwę w intencji wszystkich powołanych: tegorocznych neoprezbiterów, wszystkich kapłanów naszej diecezji i nas, księży biskupów. Proszę również o intensywną modlitwę o nowe powołania do posługi kapłańskiej i życia konsekrowanego.
Z całego serca wszystkim Wam błogosławię.
Wasz biskup
† Andrzej Czaja
Opole, 27 maja 2019 r.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: 6.30-7.30 i 17.30-18.30. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna we wtorki i czwartki w godzinach 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

13479218
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
5140
5551
32198
13395525
32198
257571
13479218

Twoje IP: 18.208.132.33
Czas: 2020-06-05 15:54:40