Intencje Mszy św. w dniach od 13 do 19 lutego 2017 roku

Porządek nabożeństw i intencje mszy świętych
w dniach od 13 do 19 lutego 2017

Poniedziałek – Dzień powszedni (13 lutego)
6.30    Za + mamę Jadwigę MOSTOWSKĄ (18).
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach BANASZ, JURASZEK i MIKOLASZEK oraz za ++ z rodziny, żonę Magdalenę i ciocię Marię.
2. Za + Gertrudę WINKLER (14).
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za ++ Zofię i Czesława KUTEK, ich córkę Jadwigę, ++ z rodzin KUTEK i KOZŁOWSKI oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++ Wandę LEKS, ++ z rodzin LEKSÓW i MATUŁÓW oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++ męża i ojca Kazimierza MOŃKA, Annę i Stefana OBŁONCZEK, ++ z rodzin i pokrewieństwa obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
18.30    Różaniec fatimski.

Wtorek – Święto Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, Patronów Europy. Wspomnienie św. Walentego (14 lutego)
6.30    Za + mamę Jadwigę MOSTOWSKĄ (19).
7.00    1. Za + Gertrudę WINKLER (15).
2. Za ++ Annę DONAT, rodziców , braci Jana i Henryka oraz wszystkich ++ z rodziny.
3. Za ++ rodziców Anielę i Bronisława DUTKA  w kolejne rocznice śmierci oraz o zdrowie  i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
18.00    1. Za ++ rodziców Barbarę i Stefana KUCHARCZYK, braci Franciszka, Henryka, Jana i Antoniego, bratowe Jadwigę, Annę, Magdalenę, szwagra Ewalda, wszystkich ++ z pokrewieństwa KUCHARCZYK i TWARDOŃ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++ Reinholda LIZON, rodziców Annę i Pawła LIZON, Wiktora i Marię PISARSKI, dwóch braci, szwagrów, dziadków obu stron, ++ z rodzin KAWUREK, PISARSKI, LIZON i KULIG oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++ Walentego GAWLIK, rodziców Feliksa, Marię i Teodora, siostry Ritę i Łucję, braci Emila i Jerzego, dwóch szwagrów, dziadków obu stron, Urszulę POPANDA – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Środa – Dzień powszedni (15 lutego)
6.30    Za + mamę Jadwigę MOSTOWSKĄ (20).
7.00    1. Za + Gertrudę WINKLER (16).
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Henryka z okazji 86 rocznicy urodzin, w intencji Romany z okazji 75 rocznicy urodzin oraz z w intencji Janusza z okazji 50 rocznicy urodzin.
3 Za ++ Paulinę i Wiktora BIGAŃSKI, synów Henryka i Helmuta – o radość życia wiecznego.
18.00    1. Za ++ ojca Jacka BAT  w kolejną rocznicę śmierci, jego rodziców – o radość życia wiecznego.
2. Za ++ rodziców Józefa i Wiktorię JASEK, siostrę Genowefę, brata Antoniego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++ Pelagię i Helmuta ŚMIEJOWSKICH o radość życia wiecznego.
4. Za + Marię HAŁABIS w 30 dzień po śmierci.

Czwartek – Dzień powszedni (16 lutego)
6.30    Za + mamę Jadwigę MOSTOWSKĄ (21).
7.00    1. Za + Gertrudę WINKLER (17).
2. Za + Bernarda PYSIK o radość życia wiecznego.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Odnowa w Duchu Świętym).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marka z okazji 55 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Margarete i Michaela LERCH.
3. Za ++ Klarę i Wiktora, babcie i dziadków, teściów, szwagra Józefa i szwagierkę.
4. Za ++ męża Jerzego BIEDERMANN, teściów Teresę i Ignacego BIEDERMANN, szwagierki Adelę i Amalię, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Piątek – Dzień powszedni (17 lutego)
6.30    Za + mamę Jadwigę MOSTOWSKĄ (22).
7.00    1. Za ++ ojca Rajnholda w rocznicę śmierci, mamę Adelajdę, dziadków Albinę i Piotra, Marię i Jana, ++ z rodziny i pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie     i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++ teściową Dorotę, jej męża Wilibalda, rodziców Marię i Herberta, ++ z rodzin JELITO i JASZKOWIC oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + Gertrudę WINKLER (18).
18.00    1. Za ++ żonę i matkę Jolantę KOWALSKĄ w 8 rocznicę śmierci i kolejną rocznicę urodzin, rodziców Jadwigę i Edwarda KOWALSKICH, Stanisława SŁABOSZ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Piotra z okazji 40 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Sobota – Dzień powszedni (18 lutego)
6.30    Za + Gertrudę WINKLER (19).
7.00    1. Za ++ męża Alfreda, córkę Edytę, rodziców obu stron, dziadków, ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Marię PURKOP, męża Waltra, ++ z rodzin PURKOP i HAJDUK, zdrowie dla Joanny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
14.00    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Józefa KRUPA z okazji 50 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
15.00    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Leokadii i Ludwika z okazji 40 rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
15.00    MSZA ŚW. W DPS.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za + mamę Jadwigę MOSTOWSKĄ (23).
2. Za ++ ojca Czesława KUTEK w 90 rocznicę urodzin, mamę Zofię w kolejną rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa KUTEK i BIENKIEWICZ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + Joachima WERNER w 60 rocznicę urodzin o radość życia wiecznego, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za + męża Huberta GAWLIK w 2 rocznicę śmierci oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Tomasza z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz za ++ Klarę Kozubek w 5. rocznicę śmierci, dziadka Franciszka i ++ z pokrewieństwa.
6. O rozwiązanie trudnej sprawy rodzinnej.

VII NIEDZIELA ZWYKŁA (19 lutego)
6.45Niemiecka    Za ++ męża i ojca Wiktora GAWLIK, rodziców Annę i Agnieszkę, ojca Konrada, brata Józefa, rodziców Wilhelma i Jadwigę OLBRICH, siostrę Mariannę PIECHACZEK, ciocie Ludwinę, Katarzynę i Helenę - o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie..
7.45    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Barbary i Krystiana z okazji 35 rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.00Młodzieżowa    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Renaty z okazji 50 rocznicy urodzin, o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie oraz za ++ matkę Urszulę w 80 rocznicę urodzin, ojca Huberta, ++ z pokrewieństwa URBAŃCZYK, STEINDOR, KALKA i SIODLACZEK.
2. Za ++ męża Henryka BIBER w 5 rocznicę śmierci, rodziców Marię i Pawła MAJNUSZ, teściów Waleskę i Franciszka, rodzeństwo, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++ brata Józefa RUDEK w 7 rocznicę śmierci, rodziców Alojzego i Gertrudę, Katarzynę i Ludwika, ++ z pokrewieństwa RUDEK i PYTKO.
10.15Rodzinna    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji córki Patrycji z okazji 10 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Józefa CZOK o radość życia wiecznego.
3. Za + Mirosława KARPA, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
11.30Suma    1. Za żyjących i ++ parafian.
2. Za + siostrę Zofię KROPIELNICKĄ, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++ rodziców Irenę i Józefa GOTTWALD, ++ z rodzin FUHL i KRAWCZYK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za wszelkie dobro i otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla członków Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej OGNIK z okazji 20-lecia działalności oraz dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich, a także o życie wieczne dla zmarłych.
17.30    Nabożeństwo niedzielne.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za + mamę Jadwigę MOSTOWSKĄ (24).
2. Za + Gertrudę WINKLER (20).
3. Za ++ matkę Katarzynę KOZOŁUP w rocznicę śmierci, ojca Józefa, brata Mariana, szwagra Piotra, dziadków, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7.00    MSZA ŚW. W SZPITALU.
9.00    MSZA ŚW. W KSIĘŻYM LESIE.

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

9782793
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
2026
5906
18228
9720993
120186
214192
9782793

Twoje IP: 54.158.30.219
Czas: 2018-06-21 10:36:34