Intencje Mszy św. w dniach od 7 do 13 sierpnia 2017 roku

Porządek nabożeństw i intencje mszy świętych
w dniach od 7 do 13 sierpnia 2017

Poniedziałek – Dzień powszedni (7 sierpnia)
6.30    Za + ojca Stefana ZALEJSKIEGO (8).
7.00    1. Za + ojca Pawła WITOŃ w 40 rocznicę śmierci, ++ z rodziny i Dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ rodziców Marię i Henryka, teściów Magdalenę i Jacka, siostrę Elżbietę, szwagrów, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Małgorzaty z okazji 40 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie, a także o pomyślne rozwiązanie ważnej sprawy.

2. Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa oraz ++ z rodzin PANEK, PIETRUSZKO i BULA.
3. Za ++ rodziców Agnieszkę i Jerzego, brata Jana, męża Michała, teściów Martę i Konrada, ++ z rodzin STELMACH, LIPOK, JANOCHA i MRÓZ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Kamila GLIK z okazji 25 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie, a także za ++ Otylię i Emila GLIK, Waleskę i Bonifacego BONCZEK.

Wtorek – Wspomnienie św. Dominika, prezbitera (8 sierpnia)
6.30    Za ++ rodziców Ritę i Jana BEM, ich rodziców, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa - o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7.00    1. Za ++ męża, ojca i dziadka Alfonsa MUC, rodziców i teściów, ++ z rodzin MUC i SOŁGA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + ojca Stefana ZALEJSKIEGO (9).
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marii z okazji 80 rocznicy urodzin.
9.00    Pogrzeb Śp. Antoniny KUKLA.
12.00    Pogrzeb Śp. Henryka SZKOP.
18.00    1. Za ++ córkę Beatę, siostrzeńca Marka, ++ z rodzin ROMANOWICZ i WOJTASIEWICZ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + ojca Engelberta PILAWA o radość życia wiecznego.
3. Za ++ Wawrzyńca CZOK, żonę Gertrudę, ich dzieci Brygidę i Herberta i dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy (9 sierpnia)
6.30    Za + ojca Stefana ZALEJSKIEGO (10).
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Joachima MALORNY z okazji 50 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Klary z okazji 91 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11.00    Pogrzeb Śp. Anny SKRZYPCZYK.
12.00    ŚLUB RZYMSKI: Natalie i Daniel DOMEREDZKI.
18.00    1. Za ++ Pawła Gruszka, rodziców Florentynę i Augustyna, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++ męża Jerzego, brata Andrzeja, rodziców Marię i Romana, babcie Katarzynę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++ rodziców Alojzego i Gertrudę PRZYBYŁA, ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Czwartek – Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika (10 sierpnia)
6.30    Za + ojca Stefana ZALEJSKIEGO (11).
7.00    Za ++ rodziców Gertrudę i Paula, dziadków Klarę i Alojzego, Marię i Karola, kuzyna Norberta, ciocię Różę, dwóch wujków Hubertów, wujków Wilhelma i Reinholda, ++ z pokrewieństwa oraz   o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++ Jana GAWLIK, jego dwie żony, rodziców Waleskę i Albina BLASZCZYK, ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + męża i ojca Gerharda GAWLIK.
3. Za ++ Marcjannę DUDA, dwóch mężów Józefa i Waltra, wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa.

Piątek – Wspomnienie św. Klary, dziewicy (11 sierpnia)
6.30    Za ++ Teresę i Izydora SZYMOSZ, rodziców, synów i córkę, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    1. Za ++ rodziców Janinę i Wojciecha, Anielę i Ottona, synów i synową, szwagra Czesława oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++ ojca Józefa PIGUŁĘ w kolejną rocznicę śmierci, matki Klarę i Gertrudę, teściów Helenę i Wincentego IZBICKICH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
18.00    1. Za ++ rodziców Zofię i Zenobiusza, Janinę i Józefa oraz córeczkę Małgosię.
2. Za + ojca Stefana ZALEJSKIEGO (12).
Sobota – Dzień powszedni (12 sierpnia)
6.30    Za ++ rodziców Jana i Agnieszkę WILK, brata Pawła, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7.00    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Mariana z okazji 50 rocznicy urodzin i Kacpra z okazji 15 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11.00    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Wacławy PIETRZYŃSKIEJ z okazji 70 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
Do modlitwy wiernych: za + męża Ireneusza, ++ z rodzin PIETRZYŃSKI i LIGENZA.
12.00    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Barbary z okazji 80 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie, szczególnie dla Jasia.
13.00    ŚLUB KONKORDATOWY: Ewa TARLIŃSKA - Paweł WÓJCIK.
14.00    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Stefana z okazji 80 rocznicy urodzin i syna Tadeusza z okazji 50 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
15.00    MSZA ŚW. W DPS.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za ++ rodziców Andrzeja i Różę NOWAK, braci Joachima i Krystiana, męża Karola MATERLA, jego rodziców i rodzeństwo, dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Gotfryda KOSUBEK w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodzin KOSUBEK i WYSOCKICH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++ matkę Klarę TACICA w rocznicę urodzin, ojca Nikodema, trzech braci, teścia Alfonsa RASZKA, teściową Jadwigę, ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++ mamę Salomeję KRZYŻANOWSKĄ, Halinę ADAMSKI, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla taty i rodziny.
5. Za ++ męża i ojca Grzegorza WILCZEK o radość życia wiecznego w dniu urodzin, rodziców z obu stron, rodzeństwo oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
6. Za + ojca Stefana ZALEJSKIEGO (13).
7. Za ++ rodziców Elżbietę i Ryszarda Dombrowskich, brata Zygmunta, bratową Beatę, teścia Jerzego Gawlik, dziadków Gertrudę i Maksymiliana GIENDAŻ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
8. O rozwiązanie trudnej sprawy rodzinnej.
9. Za ++ Marię i Piotra MALCHEREK, Krystynę i Jana BEREK, ciocie, ++ z pokrewieństwa.
10. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Bogusława z okazji 60 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11. Za + Bogdana TARASZKĘ w 3 rocznicę śmierci o radość życia wiecznego.
12. Za ++ Rajnholda LIZON, rodziców Wiktora i Marię PISARSKICH, dwóch braci, bratową, szwagra, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa KAWUREK, PISARSKI, LIZON i KULIG, ++ teściów Annę i Pawła LIZON, dwóch szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
13. Za ++ rodziców Martę i Ludwika WENCEL, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa WENCEL i PIERDOŁA, dusze w czyśćcu cierpiące i o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
14. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Katarzyny i Mateusza z okazji 10 rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
15. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Edyty z okazji 85 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
16. Za ++ Kazimierza KRUKIEWICZA w 28 rocznicę śmierci, z rodzin SKRZYPCZYK i KRUKIEWICZ.
17. Za ++ rodziców Ericha i Martę PETZKA, rodziców z obu stron, wszystkich ++ z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
18. Za ++ męża i ojca Jana TKOCZ, rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
19. Za ++ mamę Stanisławę MŁYNARCZYK, babcię Katarzynę, teścia Jana oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
20. Za ++ żonę, mamę i babcię Adelę SUCHENIA, rodziców i braci z obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
21. Za ++ brata Leopolda HARAF w 7 rocznicę śmierci, Irenę i córkę Bożenę NIECZYPORUK w 5 rocznicę śmierci o radość życia wiecznego.

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. WAWRZYŃCA, MĘCZENNIKA (13 sierpnia)
6.45Niemiecka    O Boże błogosławieństwo dla rodzin JONTZA i DONATH.
8.00    1. Za ++ mężów - od wdów.
2. Za ++ Martę i Józefa CICHOŃ, teściów Pawła i Agnieszkę KAŁA, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie  i Boże błogosławieństwo w intencji Bożeny i Tadeusza z okazji 40 rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie i  za ++ rodziców z obu stron.
9.30    1. Przez wstawiennictwo Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Małgorzaty CZAJA, jej rodziców i chrzestnych.
2. Przez wstawiennictwo Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Tymona WYSOCKIEGO, jej rodziców i chrzestnych.
3. Za ++ rodziców Zbigniewa i Irenę PIENIAK o radość życia wiecznego.
11.00    1. W intencji parafian.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie  i Boże błogosławieństwo w intencji Ryszarda z okazji 55 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++ ojca Sławomira ZDZIECHOWSKIEGO, ++ z rodzin ZDZIECHOWSKICH, KOŁODZIEJCZYKÓW, GAJEWSKICH, BUGAJ i OCHNIKÓW.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie  i Boże błogosławieństwo w intencji Zofii STROŻEK z okazji 70 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
15.00    Nieszpory niedzielne.
18.00    MSZA Św. ZBIOROWA:
1.Za ++ męża, ojca i dziadka Gintra BIENIEK w 20 rocznicę śmierci, syna i brata Marka, rodziców Marię i Jerzego KNABEL, siostrę Teresę, bratową Zofię KNABEL, dwie szwagierki Anielę i Hildegardę, wszystkich ++ z rodziny SZYMIK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + ojca Stefana ZALEJSKIEGO (14).
7.00    MSZA ŚW. W SZPITALU.
9.00    MSZA ŚW. W KSIĘŻYM LESIE.

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

10267907
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
645
4345
26133
10200080
110075
154457
10267907

Twoje IP: 54.198.142.121
Czas: 2018-09-22 03:13:44