Intencje Mszy św. w dniach od 4 do 10 września 2017 roku

Porządek nabożeństw i intencje mszy świętych
w dniach od 4 do 10 września 2017

Poniedziałek – Dzień powszedni (4 września)
6.30    Za + Alfonsa PANEK (4).
7.00    Za ++: Stefanię i Zygmunta i ich syna Janusza POCHRZĘST – o otwarcie Bram Nieba.
16.30    O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla uczniów, rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów i pracowników oświaty z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla młodzieży, rodziców, wychowawców, na-uczycieli, katechetów i pracowników oświaty z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.
2. Za ++: żonę i matkę Anielę WAJS, rodziców obu stron, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
3. Za ++: męża Edmunda OLEJNICZAK, syna Andrzeja, Janinę i Jana BILSKICH, braci Henryka i Czesława KUJAWA, rodziców KUJAWA-OLEJNICZAK, Renatę i Józefa LIGENZA, Andrzeja HOCIEJOWSKIEGO, Helenę HOSZMAN, szwagra Pawła WOŹNICA, Janinę i Mariana LASAK.
4. Za ++: męża, ojca i dziadka Stanisława STROŻEK, synową Iwonę STROŻEK, rodziców obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za ++: syna Ryszarda JANISZEWSKIEGO w 27. rocznicę śmierci, wszystkich ++ z rodzin NITOŃ-JANISZEWSKI.

Wtorek – Dzień powszedni (5 września)
6.30     Za + Alfonsa PANEK (5).
7.00    W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej w intencji ks. Pawła LISONIA z okazji rocznicy urodzin.
2. Do Boskiej Opatrzności prośbą o opiekę Matki Boskiej, zdrowie i błogosławieństwo Boże w posłudze w naszej parafii w intencji S. M. Władysławy.
3. Za ++: Stanisława BELOWSKIEGO w 38. rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Lilianny z okazji 25. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
5. Za + Marię BOGUC o radość życia wiecznego.

Środa – Dzień powszedni (6 września)
6.30    1. Za + matkę Marię LOREK.
2. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała (ze skarbonki).
7.00    1. Za + Agnieszkę PALUS w 10. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.
2. Za + Alfonsa PANEK (6).
18.00    1. Za ++: mamę Annę SUCHANEK w 6. rocznicę śmierci, jej rodziców Marię i Jana SUCHANEK, 3 braci, 2 siostry, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: męża i ojca Franciszka SEMENIUK, rodziców Tadeusza i Magdalenę, ++ z pokrewieństwa oraz
o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie, a także za ++: rodziców Gertrudę i Tomasza TATOJ, brata Huberta oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. O szczęśliwy przebieg ciąży i poród.

Czwartek – Pierwszy Czwartek Miesiąca (7 września):
6.30    O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii oraz za naszych kleryków.
7.00    Za + Alfonsa PANEK (7).
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++: w końcu lipca i w sierpniu 2017 roku: Emiliana TYCZYŃSKIEGO, Marię BOGUC, Antoninę KUKLA, Henryka SZKOP, Annę SKRZYPCZYK, Annę LOREK, Zofię KARPA, Halinę WOJDYŁA, Czesława WYBRANIEC, Joachima MUSZKIET, Stanisława SWIERZY, Jana ŻMINKOWSKIEGO, Irenę BUDZIANOWSKĄ, Janinę KUŹNIAK, Eugeniusza SUCHENIA, Marię GLAGLA.
2. Za ++: Marię JURKIEWICZ, syna Henryka, brata Alfonsa, rodziców obu stron FRANK-JURKIEWICZ, o zdrowie dla Jana oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: męża Gintra RADZIEJ, rodziców obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Piątek – Święto Narodzenia NMP (8 września):
6.30    W intencji czcicieli Matki Boskiej.
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Bogumiły i Jarosława z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Alfonsa PANEK (8).
18.00    1. Za ++: rodziców Jana i Marię KUCHARCZYK, ich rodziców KUCHARCZYK-HILSZER, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: Franciszka i Mariannę ROCHOWICZ, brata Jana, bratową Bronisławę, męża Kazimierza, teściów Antoninę i Józefa, szwagra Józefa, dziadków KRASIŃSKICH i ROCHOWICZÓW, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji wnuków z okazji nowego roku szkolnego.
    
Sobota – Dzień powszedni (9 września)
6.30    Za + Alfonsa PANEK (9).
7.00    1. Dziękczynna w intencji Moniki i Grzegorza z okazji 2. rocznicy ślubu, w podziękowaniu Panu Bogu za otrzymane łaski, prosząc o Dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej w dalszym wspólnym życiu oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny PRZOWSKI i MAREK.
2. Za ++: męża Franciszka MUSKAŁA, rodziców obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + Henryka ZABŁOCKIEGO  w 5. rocznicę śmierci, ++ z rodziny.
12.00     Przez wstawiennictwo Anioła Stróża w z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji rocznego dziecka Łukasza NOCOŃ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziców i chrzestnych.
14.00    Ślub konkordatowy: Piotr LATOCHA – Katarzyna SKUT.
15.00    MSZA ŚW. W DPS.
17.30    Różaniec w intencji powołań i za naszych kleryków (Wspólnota Marianek).
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za ++: Elżbietę, Romana, Zdzisława i Renatę SZPAK, Bronisława KONIOR, ++ z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: męża Tadeusza GAŁUSZKA, rodziców Jana i Helenę CHWALIŃSKICH, Marię i Karola GAŁUSZKA, braci Franciszka, Kazimierza i Henryka, bratową Elżbietę, szwagrów, ++ z pokrewieństwa obu stron, dobroczyńców, koleżanki i kolegów i ++ kapłanów.
3. Za ++: rodziców Jana i Marię STALICKICH, brata Jerzego, bratową Krystynę oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo w rodzinach ŁOPUSZAŃSKICH i STALICKICH.
4. Za ++: żonę i mamę Barbarę WÓJCIK w 10. rocznicę śmierci, rodziców obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za ++: Jadwigę i Heliodora WIERZBICKICH, ich syna Jana, Wiktorię i Pawła MAZIEC – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
6. Za ++: mamę Jadwigę KOŁODZIEJ, męża Konrada, siostrę i brata, wszystkich ++ z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie ofiarodawcy.
7. Za ++ mieszkańców ulic: Sienkiewicza, Orzeszkowej, Struga, Broniewskiego i Arki Bożka oraz o Boże błogosławieństwo dla żyjących mieszkańców.
8. O radość życia wiecznego dla ++ rodziców Jadwigi i Józefa oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa.
9. O rozwiązanie trudnej sprawy rodzinnej.
    
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (10 września)
6.45Niemiecka    Do Boskiej Opatrzności i Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz o szczęśliwy powrót do domu w intencji pewnej rodziny.
7.45    1. Za ++: brata Władysława SOBONKIEWICZ i jego żonę Renatę.
2. Za + Marię LASEK w rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.00    1. Za ++: ojca Bronisława PRZYSUCHA, mamę Zofię, brata Zbigniewa, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: Ryszarda i Agnieszkę WILK, Jana, Łucję i Bernarda POLACZEK, Józefa WILK, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: rodziców Jadwigę i Pawła DAMASZEK, teściową Agnieszkę KUNCE, ++ z pokrewieństwa.
4. Za + Marię LASEK w rocznicę śmierci oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach obu stron.
10.15     1. Za ++: Piotra MALACH  z okazji kolejnej rocznicy urodzin, ++ z rodzin SZYDŁOWSKI-HARASYMOWICZ-MALACH-PLOCH.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie w intencji Gabrieli i Józefa ZOGLOWEK z okazji 34. rocznicy ślubu oraz w intencji Józefa z okazji nadchodzącej rocznicy urodzin.
3. Za ++: męża, ojca i dziadka Alfreda, rodziców obu stron, ++ z rodzin KRASUŃ-KOWALCZUK-BORUCKI oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: rodziców Marię i Antoniego WANAT, braci Mariana i Mieczysława, szwagrów Mieczysława i Adama, męża Jana KOZOŁUP, synową Urszulę, zięcia Józefa, dziadków Teresę i Jana STALSKICH, ks. prał. Jerzego STELLMANNA, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11.30    1. Za ++: syna Józefa DOMERECKIEGO, męża Michała, rodziców obu stron, braci Franciszka i Jana WINNIK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: męża Huberta PIETRZYŃSKIEGO, teściów Ludwinę i Ignacego, rodziców Elżbietę i Pawła KASZTAN, siostry Emilię i Elżbietę, szwagrów Helmuta i Jana, braci Henryka i Józefa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: rodziców Tadeusza i Janinę, męża Karola, teściów oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Barbary i Szymona z okazji 1. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo w rodzinie.
[do Modlitwy Wiernych: Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Beaty i Bernarda z okazji 35. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie].
17.30    Nabożeństwo Niedzielne.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za żyjących i ++ parafian.
2. Za + Alfonsa PANEK (10).
3. Za ++: siostrę Annę LESZCZYŃSKĄ w 1. rocznicę śmierci, brata Adolfa w 2. rocznicę śmierci, rodziców Marię i Emanuela URBAŃCZYK, siostry i braci, ++ z pokrewieństwa URBAŃCZYK.
7.00    MSZA ŚW. W SZPITALU.
9.00    MSZA ŚW. W KSIĘŻYM LESIE.

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

10267881
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
619
4345
26107
10200080
110049
154457
10267881

Twoje IP: 54.198.142.121
Czas: 2018-09-22 03:12:32