Intencje Mszy św. w dniach od 20 do 26 listopada 2017

Porządek nabożeństw i intencje Mszy świętych w dniach od 20 do 26 listopada 2017

Poniedziałek – Wspomnienie św. Rafała KALINOWSKIEGO, prezbitera (20 listopada 2017)
6.30    Za + Józefa KAPICA (19).
7.00    1. Za + mamę Irmgardę PAŹDZIOR (1).
2. Za + Martę PANEK (18).
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za + mamę Renatę SZKOP w 2. rocznicę śmierci.
2. Za ++: Marię BIAŁAS, męża Teofila, syna Konrada, ++ z pokrewieństwa BIAŁAS-LYKO-MORGAŚ-KUCHARCZYK, dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++: rodziców Jana i Mariannę SZTYGLIC, braci Włodzimierza i Lecha, bratanka Jacka, teściów Józefa i Marię KALICIAK, ich córkę Marię z mężem, ++ z rodzin WILKÓW, SZTYGLICÓW i KALICIAK.

Wtorek – Wspomnienie Ofiarowania NMP (21 listopada)
6.30     1. Za + Józefa KAPICA (20).
2. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
7.00    1. Za ++: córkę Elwirę, rodziców i teściów, dziadków, ++ z pokrewieństwa KLABISZ-GUZ-WOJS, dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + mamę Irmgardę PAŹDZIOR (2).
3. Za + Martę PANEK (19).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności o radość życia wiecznego dla ++: ojca i męża Reinholda, brata Anzla POLOK, rodziców obu stron, ich rodzeństwo, ++ z całego pokrewieństwa, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinach POLOK, KROK, OCHWAT, MEGELE i LIESTLE.
2. Za ++: męża i ojca Waltra GLÜCK w kolejną rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa GLÜCK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: męża Reinholda POLOK, brata Anzla, rodziców obu stron, 3 braci i bratowe, siostry Klarę i Marię, synów Dariusza i Stanisława, Jana i Konrada KOŁODZIEJ, 5 szwagierek i 6 szwagrów z po-dziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinach POLOK, OCHWAT, NIEŚWIEC, LEISTLE i MEGELE.

Środa – Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy (22 listopada)
6.30    1. Za + Józefa KAPICA (21).
2. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała (ze skarbonki).
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Jasnogórskiej i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji mamy Cecylii.
2. Za + Martę PANEK (20).
3. Za + mamę Irmgardę PAŹDZIOR (3).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo św. Cecylii, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Scholi Dziecięcej, Scholi Dominikańskiej i naszych organistów oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ich rodzin, a także o radość życia wiecznego dla ++ organistów.
2. Za ++: Zdzisława OMIELAŃCZUK w 36. rocznicę śmierci, rodziców, siostry i braci obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: synową Teresę, wnuczka Jana, wnuczkę Nadinę w 3. rocznicę śmierci, rodziców Jana i Bronisławę STASZEWSKICH, Annę i Juliana KRAKOWSKICH, Dominika KOZIOŁEK, ++ z rodzin GACKICH o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Czwartek – Dzień powszedni (23 listopada)
6.30    Za + Józefa KAPICA (22).
7.00    1. Za + mamę Irmgardę PAŹDZIOR (4).
2. Za + Martę PANEK (21).
16.30    MSZA ŚW. SZKOLNA: Za + Jenny MELIS z okazji urodzin.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za  ++: Marię GOLEC w 9. rocznicę śmierci, jej męża Józefa, rodziców obu stron, matkę Annę, teściów Adelajdę i Sylwestra, Mariana LABISZ, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Emilię SCHNURA w 1. rocznicę śmierci.
3. Za ++: męża, ojca i teścia Jana, rodziców i dziadków obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Piątek – Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy (24 listopada)
6.30    Za + Józefa KAPICA (23).
7.00    1. Za ++: rodziców Michała i Marię, dziadków, ++ z pokrewieństwa obu stron, ++ z rodziny KULIK, szwagra Edmunda i Matyldę SKOWRONEK, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo w rodzinie.
2. Za + mamę Irmgardę PAŹDZIOR (5).
3. O radość życia wiecznego dla + Lucjana DOMAGAŁA oraz w intencji Anny z okazji 81. rocznicy urodzin o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za + Martę PANEK (22).
18.00    1. Za ++: mamę Marię WAWRZYŃCZYK w 13. rocznicę śmierci, ojca Rudolfa, braci Henryka i ks. Kry-stiana, bratową Teresę, wszystkie dusze z pokrewieństwa i w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: męża Ryszarda GOSPODARCZYK, rodziców Józefa i Antoninę, teściów Antoniego i Annę, Kazimierę i Zdzisława KRZYŻANOWSKICH, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla + męża Jana WALENCIAK.
4. Za ++: Józefę PIWKO w 1. rocznicę śmierci, jej męża Tadeusza PIWKO, ich rodziców obu stron – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. O Boże błogosławieństwo, Światło Ducha Świętego i wszystkie potrzebne łaski dla właścicieli i pracowników Firmy KAPICA.

Sobota – Dzień powszedni (25 listopada)
6.30    Za + mamę Irmgardę PAŹDZIOR (6).
7.00    1. Za + Martę PANEK (23).
2. Za ++ z rodzin RADZIEJ, WITOŃ i LANGE.
10.00    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Łucji POPANDA z okazji 80. rocznicy urodzin oraz wszystkich solenizantów z rodziny urodzonych w listopadzie.
15.00    MSZA ŚW. W DPS.
16.00    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Stefanii JELITO z okazji 40. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
17.30    Różaniec w intencji powołań i za naszych kleryków (Wspólnota Marianek).
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za ++: Rozalię GUZ, rodziców i rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: rodziców Pawła i Jadwigę DAMASZEK, teściową Agnieszkę KUNCE, ++ z pokrewieństwa.
3. Za + Barbarę CZUBAK.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Ewy i Henryka z okazji 50. rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny HOTTGENROTH.
5. Za + Józefa KAPICA (24).
6. Za ++: Henryka GAJ, rodziców Feliksa, Ignacego i Joannę GAJ, Gertrudę i Tomasza SUS, siostry Adelę i Marię, Joachima ZIAJA, dusze w czyśćcu cierpiące.
7. Za + Alojzego JAWORECKIEGO z okazji urodzin – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
19.00    Nabożeństwo i Msza św. ku czci Matki Boskiej Królowej Pokoju.

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA (26 listopada)
6.45Niemiecka    Za ++ Anielę i Andrzeja PALUSZCZAK, ++ z pokrewieństwa PALUSZCZAK-ŁYCZKO-WOLANY-JANESIK.
7.45    1. Za ++: dziadków Marię i Franciszka PITRASZ, 3 synów, 3 córki, ++ z pokrewieństwa.
2. za ++: żonę Hildegardę GAWLIK, rodziców Marię i Pawła, rodzeństwo Alfonsa, Pawła i Hildegardę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.00Młodzieżowa    1. Za ++: syna Andrzejka, ojca Władysława, rodziców Teresę i Marcina, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Agnieszki RZESKIEJ z okazji 18. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
10.15Rodzinna     1. Za ++: Franciszka PRIMUS w 30. rocznicę śmierci, żonę Felicję, ++ z rodzin PRIMUS-STACHOWIAK-MERKEL-CICHOŃ.
2. Za ++: rodziców Bronisławę i Bogusława BANEK, brata Edwarda, teściową Agnieszkę WELTROWSKĄ, szwagra Henryka, ++ z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla żyjących.
3. Za + mamę Irmgardę PAŹDZIOR (7).
4. Za ++: męża i ojca Stanisława KITA, rodziców obu stron, braci i bratową, synową Annę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za ++: rodziców Antoniego i Marię WANAT, braci Mariana i Mieczysława, szwagrów Adama i Mieczysława, męża Jana KOZOŁUP, synową Urszulę, zięcia Józefa, dziadków Katarzynę i Jana WANAT, ++ z pokrewieństwa WANAT-KOZOŁUP.
6. Za + Martę PANEK (24).
11.30Suma    1. W intencji Kolejarzy i ich rodzin oraz za zmarłych pracowników kolejnictwa.
2. Za ++: Teklę i Mariana WANAT, Marię NOWICKĄ, Andrzeja NOWICKIEGO, Janinę i Bronisława CIPURA, ++ z rodzin BAT i PECHYTIAK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3.  Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Bronisławy i Jana z okazji 55. rocznicy ślubu, w intencji całej rodziny oraz za ++ z rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Katarzyny z okazji 80. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
17.30    Nabożeństwo Niedzielne.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za żyjących i ++ parafian.
2. Za ++: ojca Piotra MARCHEWKA W 40. rocznicę śmierci, mamę Martę, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + Zdzisławę ORYSZCZAK w 1. rocznicę śmierci.
4. Za + Józefa KAPICA (24).
5. Za ++: ojca Zygmunta TYLUTKA w 10. rocznice śmierci, matkę Marię, ojca Wiktora MISZ, ++ z pokrewieństwa TYLUTKA-MISZ-GOŁĄBEK-JACHEĆ.
6. Za ++ córkę Barbarę i żonę Janinę MIŁOSZEWSKĄ – o radość życia wiecznego.
7.00    MSZA ŚW. W SZPITALU.
9.00    MSZA ŚW. W KSIĘŻYM LESIE.

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

10829674
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
3547
14686
29979
10772476
78590
112735
10829674

Twoje IP: 34.203.245.76
Czas: 2019-01-18 20:35:25