Intencje Mszy św. w dniach od 27 listopada do 3 grudnia 2017

Porządek nabożeństw i intencje mszy świętych w dniach od 27  listopada do 3 grudnia 2017

Poniedziałek – Dzień powszedni (27 listopada)
6.30    Za + Józefa KAPICA (26).
7.00    1. Za ++ Teklę i Mariana WANAT, Marię NOWICKĄ, Janinę i Bronisława CIPURA, brata Andrzeja NO-WICKIEGO, ++ z rodzin BAT i PECHYTIAK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
2. Za + męża Józefa w dniu urodzin.
3. Za + Irmgardę PAŹDZIOR (8).
4. Za + Martę PANEK (25).
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za ++ rodziców Amelię i Władysława LABOCHA, siostrę Stanisławę ++ z rodzin LABOCHA – LE-CHOWICZ – SIENIAWSKI – OLEJNIK – POPANDA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
2. Za + brata Piotra w dniu urodzin, ++ z rodziny PSZOWSKI i KOPIEC oraz o zdrowie i Boże błogosławień-stwo w rodzinie.
3. Za + Józefa FIAŁKOWSKIEGO  w 8. rocznicę śmierci, ++ z rodziny FIAŁKOWSKICH i SOBOLEWSKICH.

Wtorek – Dzień powszedni (28 listopada):
6.30     1. Za + Józefa KAPICA (27).
2. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
7.00    1. Za +Irmgardę PAŹDZIOR (9).
2. Za + Martę PANEK (26).
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w intencji Łucji z okazji 86. rocznicy urodzin oraz za ++ z obu stron i o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.
18.00    1. Za + męża i ojca Zdzisława SZWEJ w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodziny SZWEJ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++ rodziców Annę i Władysława MUCHA, ++ dziadków z obu stron, + Kingę PATER oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
3. Za + mamę Lidię BRYSZ, ojca Waltra, brata Winfryda, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++ Jerzego JANECKIEGO i Ryszarda JANECKIEGO.

Środa – Dzień powszedni (29 listopada):
6.30    1. Za + Józefa KAPICA (28).
7.00    1. Za ++ rodziców Gertrudę i Jana KOLANOWSKICH, Gertrudę i Tomasza SUS, Marię PRZYBYŁA, Henryka GAJ, Adelę i Józefa SUCHAN, ++ z rodziny MAŃKÓW, dziadków oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
2. Za + Martę PANEK (27).
3. Za +Irmgardę PAŹDZIOR (10).
18.00    1. Za ++ rodziców Urszulę i Józefa DRAGA, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo w rodzinie.
2. Za ++ rodziców Marię i Ludwika KLIBER oraz za ++ z rodziny i pokrewieństwa KLIBER i BRONDER.
3. Za ++ rodziców Annę i Józefa STEBEL oraz za ++ z rodziny i pokrewieństwa STEBEL i KOŹLIK.
4. Do Trójcy Przenajświętszej, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w życiu prywatnym i zawodowym z okazji 40. rocznicy urodzin w intencji syna Andrzeja.

Czwartek – Święto św. Andrzeja apostoła(30 listopada):
6.30    1. Za + Józefa KAPICA (29).
7.00    1. Za + Irmgardę PAŹDZIOR (11)
2. Za + Martę PANEK (28).
16.30    MSZA ŚW. SZKOLNA: Do Boskiej Opatrzności i św. Rity z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Małgorzaty i wszystkich wspierających modlitewnie.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++ rodziców Jana i Józefę WRÓBEL i + z rodziny.
2. Za  + matkę Hildegardę SENISZYN w 4. rocznicę śmierci, ojca Stefana, rodziców obu stron ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + żonę Annę PILICH, jej rodziców Franciszkę i Tomasza SKOP, rodziców Helenę i Jana PILICH ++ z pokrewieństwa PILICH, SKOP i WITCZAK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za + Danutę JERUZALEM w rocznicę śmierci o radość życia wiecznego.

Piątek – Dzień powszedni. I piątek (1 grudnia):
6.30     1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
7.00    1. Za + Józefa KAPICA (30).
2. Za + Martę PANEK (29).
3. Za + Irmgardę PAŹDZIOR (12).
18.00    1. Za + męża i ojca Stanisława KALICIAK, rodziców z obu stron ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie
i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + ks. Krystiana JURCZYK (1).
3. Za + mamę Franciszkę PIONTEK, ojca Pawła, syna Franciszka, synową Teresę, dziadków obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za szczęśliwe rozwiązanie trudnej sprawy rodzinnej.

Sobota – Dzień powszedni. I sobota (2 grudnia):
6.30    1. W intencji kapłanów i sióstr zakonnych z naszej parafii pochodzących i pracujących.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w intencji Norberta z okazji 75. rocznicy urodzin.
7.00    1. W intencji czcicieli Matki Boskiej Różańcowej.
2. Za + ks. Krystiana JURCZYK (2).
3. Za + Martę PANEK (30).
4. Za + Irmgardę PAŹDZIOR (13).
15.00    MSZA ŚW. W DPS.
17.30    Różaniec w intencji powołań i za naszych kleryków (Wspólnota Marianek).
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za ++ rodziców Stanisławę i Władysława LECH, teściów SKROBAŁA, ciocię Anielę, chrzestną Marię, siostrę Annę i brata Józefa.
2. Za + ojca Piotra GLŰCK w 13. rocznicę śmierci + matkę Gertrudę w rocznicę urodzin + męża Adama ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Agnieszki z okazji 19. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
4. Za ++ dziadków obu stron ++ rodziców Janinę i Ludwika KAMIŃSKICH, Feliksę i Jana KUNACH, + bratową Teresę.
5. Za + żonę Helenę WIATER w 13. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, braci Zbigniewa, Stanisława i Jerzego, bratowe Elżbietę, Grażynę, szwagra Andrzeja, ++ z pokrewieństwa obu stron.

I NIEDZIELA ADWENTU (3 grudnia)
6.45Niemiecka    Za + Agnieszkę WIECZOREK  w 30. dzień po śmierci.
7.45    1. Za ++ w 1. rocznicę śmierci: Annę PILICH, Helenę JAGIELSKĄ, Zofię PACHOŁEK, Jana PATEROK, Urszulę KONDRACKĄ, Adelajdę GAWLIK, Ryszarda JOKIEL, Marię NIERLE, Jadwigę TUREWICZ, Helenę ZARĘBSKĄ.
2. Za + męża Mirosława, synów Adama i Emila, rodziców, teściów, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++ rodziców Alojzego i Marię WIATOWSKICH ++ z pokrewieństwa GOLEC-WIATOWSKI oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.00Młodzieżowa    1. Za + ks. Krystiana JURCZYKA (3).
2. Za ++ mamę i żonę Łucję NIEBOJ z okazji urodzin, syna Klaudiusza, rodziców i teściów, zięcia Bernarda, wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + męża i ojca Joachima OLSZÓWKA w kolejną rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
10.15Rodzinna     1. Za ++ Marię i Jana JURKIEWICZ, syna Henryka, córkę Teresę, brata Alfonsa FRANK, szwagra Franciszka KARA, szwagra Helmuta ŚLEDŹ ++ rodziców z obu stron FRANK i JURKIEWICZ oraz o zdrowie
i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + ojca Józefa CISIŃSKIEGO, rodziców Tomasza i Marcelę CISIŃSKICH.
3. Za + Irmgardę PAŹDZIOR (14).
11.30Suma 1. Za ++ rodziców Antoniego, Katarzynę, Stanisławę ZDOBYLAK, brata Tadeusza, siostrzeńca Jarosława ++ z rodziny ZDOBYLAK, KOZOŁUP, PRASZEK ++dziadków o radość życia wiecznego dla nich oraz o opiekę Bożą, błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla całej rodziny.

  1. 2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Górników, ich rodzin oraz za ++ pracowników górnictwa.
  2. 3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w intencji Marii z okazji 85. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
  3. 4. Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Tomasza TWORUSZKA.
  4. 5. Za + ojca Tadeusza PACZKOWSKIEGO oraz teściów Jana i Marię FORYT o radość życia wiecznego.

15.00 Msza św. chrzcielna
15.00 PODBORZANY: Do św. Barbary za mieszkańców Podborzan, Farskiej Kolonii, Rozmierki i Adamowic.
16.00    KOŚCIÓŁ SW. BARBARY: Msza św. odpustowa.
17.30    Nabożeństwo adwentowe.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za żyjących i ++ parafian.
2. Za + Emilię GUZ ++ rodziców i rodzeństwo ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + Gertrudę WINKLER, jej rodziców i ich dzieci ++ z rodziny KURPIELA I NIEPALA.
7.00     MSZA ŚW. W SZPITALU.
9.00    MSZA ŚW. W KSIĘŻYM LESIE.

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

10829375
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
3248
14686
29680
10772476
78291
112735
10829375

Twoje IP: 34.203.245.76
Czas: 2019-01-18 20:09:21