Intencje Mszy św. w dniach od 4 do 10 grudnia 2017

Porządek nabożeństw i intencje mszy świętych w dniach od 4 do 10 grudnia 2017

Poniedziałek – Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy (4 grudnia)
6.15    RORATY DLA DOROSŁYCH:  Za + Irmgardę PAŹDZIOR (15).
7.00 1. Za ++ rodziców Franciszka i Annę SOBONKIEWICZ, Stanisława i Mariannę KALWAT, zięcia Mieczy-sława, bratową Lucynę, teściów, Renatę SOBONKIEWICZ, syna Władysława, Bronisławę WRÓBEL.
2. Za ++ Stefanię, Zygmunta, syna Janusza POCHRZĘST o miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego.
3. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla małej Elizki.
9.00 KOŚCIÓŁ ŚW. BARBARY – Msza św. odpustowa.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    RORATY DLA DZIECI: 1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w intencji babci Basi i wnuczki Basi z okazji imienin.
2. Za + ks. Krystiana JURCZYKA (4)
3. Za ++ teściów Annę i Antoniego SIWIEC, szwagierki Anneliese, Małgorzatę, Gertrudę, szwagra Edmunda i ++ z pokrewieństwa.

Wtorek – Dzień powszedni (5 grudnia)
6.15     RORATY DLA DOROSŁYCH:  1. Za + męża Huberta MUSZALSKIEGO, rodziców obu stron, rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie MUSZALSKI-PURKOP.
2. Za ++ Mariannę i Stanisława GÓRA, Mariannę i Stefana KOŁODZIEJ, Stefanię i Mariana MĄCZKA i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7.00    1. Za +Irmgardę PAŹDZIOR (16).
2. Za + Marię BOGUC (od Heleny i Karola).
3. Za ++ żony w kolejną rocznicę śmierći Jadwigi i Edelgardy, ++ rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00    RORATY DLA DZIECI: 1 Za + ks. Krystiana JURCZYKA (5).
2. Za +męża Dionizego DERKOWSKIEGO, jego rodziców i brata Wojciecha, rodziców Klarę i Romana WYRĘBAK, ++ z rodzin GUZOWSKICH, PIETRAS, WIECZOREK, + Piotra GAWLITĘ, + ks. Jana, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++ rodziców Józefa i Zofię STĘPNIAK, + męża Mieczysława, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Środa – Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa (6 grudnia)
6.15    RORATY DLA DOROSŁYCH: 1. Za ++ rodziców Alberta i Agnieszkę PALUS, Józefa CZAJA, Franciszkę i Teodora KANIA, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    1. Za +Irmgardę PAŹDZIOR (17).
2. Za + Teresę MACIEJCZYK w 30. dzień po śmierci.
18.00    RORATY DLA DZIECI: 1. Przez wstawiennictwo św. Mikołaja w intencji dzieci naszej parafii.
2. Za + Tadeusza PIWKO w dniu urodzin oraz jego + żonę Józefę PIWKO i ich ++ rodziców z obu stron o radość życia wiecznego i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + ks. Krystiana JURCZYKA (6).
4. Za ++ ojca Wilhelma i matkę Katarzynę RUDNER i ++ rodziców obu stron, + męża i ojca Józefa WYSADA o radość życia wiecznego i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za ++ rodziców Teklę i Karola STEC w rocznicę śmierci, ++ Natalię i Bolesława JONIAK, dziadków i pokrewieństwo z obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Czwartek - Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła (7 grudnia)
6.15    RORATY DLA DOROSŁYCH: 1. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i za naszych kleryków.
2. Za + mamę Janinę ABRAMCZUK  w 1. rocznicę śmierci.
7.00    1. Za + Irmgardę PAŹDZIOR (18).
2. Za ++ Marię PAŹDZIOR, jej matkę Elżbietę, Josefe GOLAS ++ z pokrewieństwa PAŹDZIOR i PYRCEK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    RORATY DLA DZIECI: 1. Za ++ w listopadzie 2017 roku: Piotra PASTERNOK, Teresę MACIEJCZYK, Gerarda RADZIEJ, Klarę GAWLIK, Wojciecha KASPROWICZ, Jerzego MONKOS, Franciszkę TOMASZOWSKĄ.
2. Za ++ RODZICÓW Genowefę i Stanisława NAZIM, ++ z pokrewieństwa obu stron, ++ Joachima PORADA, jego żonę Martę, ++ Helenę i Kazimierza NOWICKICH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + ks. Krystiana JURCZYKA (7).
4. Za + męża Gerarda oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

Piątek – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP (8 grudnia)
6.15     1. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Fatimskiej o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach CZAJA, PALUS i MROZEK.
7.00 1. Za + Irmgardę PAŹDZIOR (19).
2. Za ++ Jana i Bernarda PYSIK, ++ rodziców Marię i Marcina PYSIK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++ rodziców Marię i Emanuela URBAŃCZYK, ++ siostry Annę i Łucję, braci Henryka, Jerzego, Emanuela i Adolfa, + bratową, ++ szwagrów i o Bożą Opiekę dla żyjącej rodziny URBAŃCZYK  i MUTZ.
4. Za + męża i ojca Pawła MUTZ, + córkę Łucję KAMIŃSKĄ, ++ 2 siostry, 4 braci, 2 szwagrów, szwagierkę i bratową oraz za ++ rodziców z obu stron i o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie MUTZ.
9.00 Za Jerzego z okazji urodzin oraz za ++ rodziców Elżbietę i Jana CIOŁEK, teściów Teresę i Gisberta, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
10.00    Za + ks. Krystiana JURCZYKA (8).
18.00    1. Przez wstawiennictwo MB Niepokalanie Poczętej z prośbą o Boże błogosławieństwo w intencji Dzieci Maryi i ich rodzin.
2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marianny z okazji 80. urodzin.
3. Za + mamę Marię WYLIGAŁA, ojca Ferdynanda, bratową Henrykę, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Anny z okazji 30. urodzin oraz w intencji całej rodziny.

Sobota – Dzień powszedni (9 grudnia)
6.15    RORATY DLA DOROSŁYCH: 1. Za + Irmgardę PAŹDZIOR (20).
7.00    1. Za + Jana DONAT, ++ rodziców i rodzeństwo.
2. Za ++ Annę i Władysława TOMASZEWSKICH, Lucjana BARTOSZEWICZA, Marię i Bronisława GRUZD, Jana TOMASZEWSKIEGO.
3. Za + ks. Krystiana JURCZYKA (9).
15.00    MSZA ŚW. W DPS.
17.30    Różaniec w intencji powołań i za naszych kleryków (Wspólnota Marianek).
18.00    RORATY DLA DZIECI I MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za +męża Józefa GŁOWANIA, rodziców Feliksa i Marię, Teodora, siostry Ritę, Klarę, Łucję, braci Walentego, Emila, Jerzego, szwagrów, szwagierki, Urszulę POPANDA o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++ rodziców Teodora i Różę KIKLAISZ i ++ z pokrewieństwa KIKLAISZ-TILL.
3. Za + Wiesławę HOŁOBUT w dniu imienin, ++ rodzeństwo i pokrewieństwo oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Do Bożej Opatrzności i Świętej Rodziny o miłość i pokój w rodzinie oraz uznanie wartości małżeńskich w pewnej intencji.
5. Za + ojca Pawła BUGIEL i teściów Katarzynę i Jana SKRZYPCZYK, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

II NIEDZIELA ADWENTU (10 grudnia):
6.45Niemiecka    W intencji żyjących i zmarłych parafian.
7.45    1. Za + Marię BIEJ w 6. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + męża Stefana SLANY, siostry Dorę, Marię, rodziców z obu stron i ++ z rodziny BUCHTA, BREWKA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.00Młodzieżowa    1. Za ++ rodziców Adolfa i Różę NOWAK, ++ dziadków NOWAK, MACIOŁEK, WALOSZEK i za ++ z po-krewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + ks. Krystiana JURCZYKA (10).
10.15Rodzinna     1. Przez wstawiennictwo MB Niepokalanie Poczętej z prośbą o Boże błogosławieństwo w intencji Dzieci Maryi i ich rodzin.
2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tomasza z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o zdrowie dla wnuczki Leny i całej rodziny.
3. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i  zdrowie dla Marii RADZIEJ  okazji 90. rocznicy urodzin oraz całej rodziny.
4. Za + Irmgardę PAŹDZIOR (21).
5. Za + męża Ryszarda OBLICKIEGO, rodziców z obu stron, ++ z rodziny OBLICKICH, MAGOLANÓW i WRÓBLÓW, ++ Jana i Grzegorza oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11.30Suma    1. Za ++ Wiktorię, Pawła, Walentego, Floriana i Henryk NIEPALA, ++ Marię i Józefa KURPIELA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
17.30    Nabożeństwo adwentowe.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1.Za ++ męża Tadeusza BUCZNY w 10. rocznicę śmierci, rodziców Józefa i Stefanię POŁAĆ.
2. Za ++ rodziców Irenę i Zdzisława PAŹDZIERSKICH, ++ z rodziny oraz o zdrowie i Bożę błogosławieństwo w rodzinie.
7.00     MSZA ŚW. W SZPITALU.
9.00    MSZA ŚW. W KSIĘŻYM LESIE.

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

10831337
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
1172
4038
31642
10772476
80253
112735
10831337

Twoje IP: 3.84.186.122
Czas: 2019-01-19 06:41:23