Intencje Mszy św. w dniach od 11 do 17 grudnia 2017

Porządek nabożeństw i intencje Mszy świętych w dniach od 11 do 17 grudnia 2017

Poniedziałek – Dzień powszedni (11 grudnia)
6.15 RORATY DLA DOROSŁYCH:  Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka HUREK i + brata Antoniego.
7.00 1. Za + Irmgardę PAŹDZIOR (22).
2. Za + Emila PAŹDZIOR oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + ojca Jana w kolejną rocznicę śmierci o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00 RORATY DLA DZIECI: 1. Za + Marię BOGUC o radość życia wiecznego (od Agnieszki i Jadwigi).
2. Za + ks. Krystiana JURCZYKA (11).
3. Za + Wiktora WAWRZYNEK o radość życia wiecznego (od Maryni, Agnieszki i Jadwigi).
4. Za + Stanisława SWIERZY o radość życia wiecznego.

Wtorek – Dzień powszedni (12 grudnia)
6.15 RORATY DLA DOROSŁYCH:  Za +Irmgardę PAŹDZIOR (23).
7.00 Za + Matyldę KRUKIEWICZ w 10. rocznicę śmierci, ++ z rodziny KRUKIEWICZ-SKRZYPCZYK.
16.30 Msza św. w int. Radia Maryja.
18.00 RORATY DLA DZIECI: 1. Za + ks. Krystiana JURCZYKA (12).
2. W int. Łucji z okazji 60 r. ur. i Adama z okazji 30. r. ur.
3. Za ++ Elizabeth KEIPERT, jej męża, rodziców, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa HUNDER-DYLONG oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Za + Andrzeja PIERZCHLEWICZA (od kolegów z firmy ALRUNO).

Środa – Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy (13 grudnia)
6.15 RORATY DLA DOROSŁYCH: 1. Za ++ matkę Gertrudę MAKOSZ, ojca Floriana, ++ z rodziny GABOR, MASELI i KOPREK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7.00    1. Za + Irmgardę PAŹDZIOR (24).
2. Za ++ rodziców Helenę i Alfonsa LIPOK z okazji urodzin, + męża Jana oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
18.00 RORATY DLA DZIECI: 1. Za + Marię BOGUC o radość życia wiecznego.
2. Za + ks. Krystiana JURCZYKA (13).
3. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji dzieci z rodzin GUZ, LABUSEK, MILER i LICHWELD.
18.45 RÓŻANIEC FATIMSKI

Czwartek - Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła (14 grudnia)
6.15 RORATY DLA DOROSŁYCH: Za + Irmgardę PAŹDZIOR (25).
7.00    O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i za naszych kleryków.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00 RORATY DLA DZIECI: 1. Za ++ rodziców DAUKSZA i GÓRA, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + ks. Krystiana JURCZYKA (14).
3. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w int. Krystyny z okazji 80. r. ur. oraz w int. całej rodziny.

Piątek – Dzień powszedni (15 grudnia)
6.15 RORATY DLA DOROSŁYCH: 1. Za ++ męża Augustyna, syna Bernarda, córkę Dorotę, ++ rodziców ROCHNIA i PYSIK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w int. Gabrieli z okazji 55. r. ur. oraz w int. całej rodziny.
7.00    1. Za + Irmgardę PAŹDZIOR (26).
2. Za ++ rodziców Krystynę i Teodora SKOWRONEK, + mamę Erykę KRUPA, + szwagra Romana, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + Urszulę KONDRACKĄ  w 1. rocznicę śmierci o radość życia wiecznego.
18.00 RORATY DLA DZIECI: 1. Za ++ matkę Waleskę BLASZCZYK, ojca Albina, ++ dziadków obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + ks. Krystiana JURCZYKA (15).
3. Za + Urszulę KONDRACKĄ w 1. rocznicę śmierci o radość życia wiecznego.

Sobota – Dzień powszedni (16 grudnia):
6.15 RORATY DLA DOROSŁYCH: 1. Za + Irenę Lorek z okazji urodzin.
7.00    1. Za + ks. Krystiana JURCZYKA (16).
2. Za + Jadwigę ORDYNIEC.
3. Za + Irmgardę PAŹDZIOR (27).
15.00 W intencji samotnych i starszych parafian.

15.00    MSZA ŚW. W DPS.
17.30    Różaniec w intencji powołań i za naszych kleryków (Wspólnota Marianek).
18.00 RORATY DLA DZIECI. MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za ++ męża Ewalda BEM, syna Andrzeja, rodziców Stefana i Barbarę KUCHARCZYK, teściów Gertrudę i Adolfa BEM, ++ braci Henryka, Antoniego, Jana i Franciszka, bratowe Annę, Magdalenę i Jadwigę, ++ pokrewieństwo BEM i KUCHARCZYK.
2. Za ++ rodziców Józefa i Kornelię WIECZOREK, teściów Józefa i Władysławę WALASEK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + ojca Zygmunta HEJNEMAN, matkę Władysławę, męża Józefa, dziadków obu stron, ++ z rodziny i pokrewieństwa HEJNEMAN i MOKRZAŃSKI oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++ męża Adama NIEZGODA w 5. rocznicę śmierci, rodziców Gertrudę i Piotra GLÜCK, teścia Władysława, pokrewieństwo oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za ++ rodziców Julię i Józefa CIPURA, rodzeństwo, bratową Janinę, dziadków, siostrzeńców, Jana i Marię OSTROWSKICH, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
6. Za ++ męża Huberta KAŁKA, syna Artura, rodziców z obu stron, rodzeństwo, Ewę KOJ, Zofię WAL-KOWSKĄ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7. Za + mamę Marie PIONTEK, wujka Wilhelma, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
8. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w int. Jolanty i Grzegorza oraz w int. całej rodziny.
9. Za + męża Huberta GAWLIK z okazji urodzin – o radość życia wiecznego.

III NIEDZIELA ADWENTU (17 grudnia)
6.45Niemiecka    Za ++ Zofię BYLICA i Gertrudę BYTOMSKĄ, ++ z rodziny obu stron oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7.45    1. Za + Krystynę FIJAŁKOWSKĄ, ++ z rodzin FIJAŁKOWSKICH i PIOTROWSKICH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++ Andrzeja TARLIŃSKIEGO z okazji rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.
9.00Młodzieżowa    1. Za ++ rodziców Gabrielę i Rafała OCHMANN oraz ++ dziadków z obu stron.
2. Za ++ mamę Janinę STUDENNĄ, dziadków Annę i Jana NERWIŃSKICH, wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++ rodziców Jadwigę i Władysława KALICIAK, brata Zbigniewa, rodziców Władysławę i Aleksandra MROZEK, siostrę Zofię oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za++ syna i brata Tomasza KAŁA w 2. rocznicę śmierci oraz żonę i mamę Alicję KAŁA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
10.15Rodzinna 1. Za + ojca Józefa SZKOP w kolejną rocznicę śmierci, ++ dziadków SZKOP i KOPEK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Irmgardę PAŹDZIOR (28).
3. Za ++ Józefa, Stanisławę i Romana LEŚNIEWSKICH, Annę, Wincentego GŁOWACKICH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w int. Agnieszki z okazji 60. r. ur. oraz w int. całej rodziny.
11.30Suma    1. Za + ks. Krystiana JURCZYKA (17).
2. Za ++ syna Jarosława, rodziców, brata Tadeusza, ++ z rodzin ŻUK, ZDOBYLAK, KOZOŁUP i PRASZEK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Karola o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziców, chrzestnych i całej rodziny.
17.30    Nabożeństwo adwentowe.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za żyjących i ++ parafian.
2. Za ++Marię i Alfreda WYBRANIEC, ich synów Rajmunda i Marcina, ich rodziców, ++ z rodzin NIEPALA, KURPIELA, WINKLER.
7.00     MSZA ŚW. W SZPITALU.
9.00    MSZA ŚW. W KSIĘŻYM LESIE.

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

10831224
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
1059
4038
31529
10772476
80140
112735
10831224

Twoje IP: 3.84.186.122
Czas: 2019-01-19 06:19:21