Intencje Mszy św. w dniach od 18 do 24 grudnia 2017

Porządek nabożeństw i intencje Mszy świętych w dniach od 18 do 24 grudnia 2017

Poniedziałek – dzień powszedni (18 grudnia)
6.15 RORATY DLA DOROSŁYCH:  Za + męża i ojca Teodora w rocznicę śmierci, zięcia Waldemara, Łucję i Jerzego SZLISZ, rodziców z obu stron, rodzeństwo oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7.00 1. Za + Irmgardę PAŹDZIOR (29).
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o pełny powrót do zdrowia dla Józefa i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++ rodziców Katarzynę i Pawła, 2 siostry Teresę i Joannę, 3 braci Józefa, Stanisława i Romana, bratowe Krystynę, Czesławę i Janinę, szwagrów Stanisława i Lucjana, + syna Mirosława.
17.30 Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00 RORATY DLA DZIECI: 1. Za + męża Norberta GRZESIK w 5. r. śm. o radość życia wiecznego, ++ rodziców i teściów oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + ks. Krystiana JURCZYKA (18).
3. Za + brata Henryka w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców Annę i Wilhelma LISEK, + ojca Alojzego GOLENIA i ++ z pokrewieństwa.

Wtorek – dzień powszedni (19 grudnia)
6.15 RORATY DLA DOROSŁYCH:  Za +Irmgardę PAŹDZIOR (30).
7.00 1. Za ++ rodziców Anielę i Andrzeja BĄK, ciocię Genowefę, dziadków obu stron, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++ Martę o Józefa KURPIELA, ich rodziców, ++ Wiktorię, Pawła, Floriana, Walentego i Henryka NIEPALA oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Gertrudy oraz w intencji całej rodziny.
18.00 RORATY DLA DZIECI: 1 Za + ks. Krystiana JURCZYKA (19).
2. Za + ojca Mariana KNOP w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa obu stron.
3. Za + Antoninę CHAT – o radość życia wiecznego (od synowej Ewy).

Środa – dzień powszedni (20 grudnia)
6.15 RORATY DLA DOROSŁYCH: Za ++ Agnieszkę i Eugeniusza KASPRZYCKICH oraz za Danutę i Bronisława PIERZCHLEWICZÓW.
7.00 1. Za + Bernadetę PTAK w 6. rocznicę śmierci oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + ojca Zdzisława ZGODA w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodzin ZGODA i STRĘK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
18.00 RORATY DLA DZIECI: 1. Za ++ rodziców Marię i Jana BISKUP, męża Jerzego, syna Gerarda, trzech braci, siostrę, ++ z pokrewieństwa BISKUP, JANOCHA i STELMACH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + ks. Krystiana JURCZYKA (20).
3. Za ++ rodziców Gertrudę i Jerzego KOPIEC, brata Józefa, dziadków Józefę i Franciszka SZALA, Ludwika KOPIEC, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Do Bożej Opatrzności z o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Janiny i o światło Ducha Świętego dla lekarzy.

Czwartek - dzień powszedni (21 grudnia)
6.15 RORATY DLA DOROSŁYCH: Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w intencji Reinholda RYBOL  i całej rodziny.
7.00    1. Za + Jana DONAT, ++ rodziców, rodzeństwo i ++ z rodziny DONAT i PAŹDZIOR.
2. Za ++ męża i ojca Piotra SOŁTYSEK, jego rodziców, 3 braci, bratowe, 2 bratanków – o radość życia wiecznego.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00 RORATY DLA DZIECI: 1. Za ++ męża i ojca Piotra SOŁTYSEK, jego rodziców, 3 braci, bratowe, 2 bratanków – o radość życia wiecznego.
2. Za + ks. Krystiana JURCZYKA (21).
3. Za + Ingaborgę MEISSNER w 1. rocznicę śmierci, + Winfrieda, Krystynę i Jana, ++ z rodziny MEISSNER i CIENIAWSKI.

Piątek – dzień powszedni (22 grudnia)
6.15 RORATY DLA DOROSŁYCH: Za + Zofię DYBAŁ w 6 rocznicę śmierci, ++ z rodzin DYBAŁ i ZAJĄC.
7.00    O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Boskiej dla półrocznej Mileny.
18.00 RORATY DLA DZIECI: 1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Róży MROZEK z okazji 79. rocznicy urodzin.
2. Za + ks. Krystiana JURCZYKA (22).
3. Za + ojca Kazimierza RODZEŃ w 20. rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny.
4. O radość życia wiecznego dla mamy Wandy, jej męża Gerharda KANDZIORA, dziadków Jadwigę i Makarego PRUS, męża Stefana ZALEJSKIEGO, Zofię i Fryderyka SCHEJA, Dariusza PIONTEK
i teściów ZALEJSKI.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji rocznego dziecka Liliany KASPEREK oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Sobota – dzień powszedni (23 grudnia)
6.15 RORATY DLA DOROSŁYCH: Za ++ rodziców Jerzego i Elżbietę CEBULA, teściów Jadwigę i Wiktora SZYGUŁA, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny SZYGUŁA.
7.00    1. Za ++ męża Wilhelma, teścia Ryszarda, 2 żony, ojca Jerzego, ++ z pokrewieństwa obu stron.
2. Za ++ rodziców Marię i Emanuela PAŹDZIOR, 2 braci, siostrę Annę, ++ z pokrewieństwa PAŹDZIOR oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.
3. Za + ks. Krystiana JURCZYKA (23).
15.00    MSZA ŚW. W DPS.
17.30    Różaniec w intencji powołań i za naszych kleryków (Wspólnota Marianek).
18.00    RORATY DLA DZIECI I MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za ++ męża i ojca Józefa CEJZIK, jego rodziców Jadwigę i Adolfa, brata Wiktora, jego żonę Janinę, Teresę, rodziców Zofię i Leona CYNOWSKICH, brata Ryszarda POKRZYWIŃSKIEGO, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2.Za ++ ojca Józefa ŚMIEJA w 8. rocznicę śmierci, mamę Erykę i syna Waldemara.
3. Za ++ dziadków z rodziny GUZ, NIEPALA.
4. Za ++ Emilię, Joachima, Rozalię, Stanisława, Edwarda i Gertrudę, ++ dziadków obu stron – o miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego i o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.
5. Za ++ rodziców Jana i Martę JANOSZKA i Karola i Marię RZEPKA, braci Jerzego, Joachima, ks. Ernesta, siostry Marię i Joannę, ++ z rodziny i  pokrewieństwa.
6. Za + męża i ojca Reinholda LIZON, ++ rodziców Wiktora i Marię PISARSKI, dwóch braci, bratową, szwagra, dziadków obu stron, z pokrewieństwa KAWUREK, PISARSKI, LIZON, KULIG, ++ teściów Annę i Pawła LIZON, dwóch szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące.
7. Za ++ rodziców Klarę i Henryka HUDZIK, Helenę i Franciszka TARLINSKI, szwagra Piotra, jego dwie córki, syna Grzegorza, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
8. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w intencji Andrzeja z okazji 50. r. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9. Za + Ryszarda JOKIEL w 1. r. śm., + żonę Helenę, ++ z rodziny JOKIEL i GRALKA.
10. Za ++ Emilię i Elizabeth KAMPA.
11. Za + mamę Stanisławę KISZCZYK, + Lucynę CIEPLAK.
12. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny KACZMARCZYK
i MLECZEK.

IV NIEDZIELA ADWENTU. WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA (24 grudnia)
6.45Niemiecka    Za żyjących i ++ dobrodziejów parafii.
7.45    1. Do Boskiej Opatrzności, Dzieciątka Jezus, Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla rodziny RASZKA, dzieci i ich rodzin. Szczególnie dla córki Ewy z okazji 50. r. ur. oraz za ++ z rodzin AUGUSTOWICZ, DĄBROWSKI i RASZKA, ++ córkę Irenę i syna Jana.
2. Za ++ męża Wilhelma, teścia Ryszarda, 2 żony, ojca Jerzego oraz o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla całej rodziny.
9.00Młodzieżowa    Za + ks. Krystiana JURCZYKA (24)
10.15Rodzinna 1. Za + Ilzę i Piotra PRZYBYŁEK, córkę, 2 synów i synową oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji Jolanty i Andrzeja z ok. 30. r. ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11.30Suma Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Jana z okazji 80. r. ur. oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
16.00 PASTERKA DLA DZIECI – Za ++ rodziców Janinę i Tadeusza, męża Karola, teściów oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
22.00 PASTERKA W KSIĘŻYM LESIE: W intencji żyjących i ++ mieszkańców Księżego Lasu i Gości.
23.30 Nabożeństwo - Schola Dominikań.
24.00 PASTERKA W KOŚCIELE PARAFIALNYM: W intencji żyjących i ++ Parafian oraz Gości.
7.00     MSZA ŚW. W SZPITALU.
9.00    MSZA ŚW. W KSIĘŻYM LESIE.

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

10831273
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
1108
4038
31578
10772476
80189
112735
10831273

Twoje IP: 3.84.186.122
Czas: 2019-01-19 06:26:15