Intencje Mszy św. w dniach od 15 do 21 stycznia 2018

Porządek nabożeństw i intencje mszy świętych
w dniach od 15 do 21 stycznia 2018

Poniedziałek – Dzień powszedni (15 stycznia)
6.30    Za + Horsta KASPERCZYK (15).
7.00    1. Za + Mieczysława OFIERSKIEGO (od Marii i Leszka KORCZYŃSKICH z rodziną).
2. O Boże błogosławieństwo w rodzinie Teresy.
3. O szczęśliwy przebieg leczenia i powrót do zdrowia dla Michała (od koleżanek i kolegów z pracy).
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    Za ++: Jadwigę KLEEMANN w kolejną rocznicę śmierci, jej męża Wilhelma i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek – Dzień powszedni (16 stycznia)
6.30    1. Za + Horsta KASPERCZYK (16).
2. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
7.00    1. Za + Mieczysława OFIERSKIEGO (od bratanicy Ireny z rodziną).
2. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo w intencji Antoniego.
3. O szczęśliwy przebieg leczenia i powrót do zdrowia dla Michała (od koleżanek i kolegów z pracy).
18.00    Za ++: męża Gotfryda STAROSCZYK, jego rodziców Gertrudę i Jana STAROSCZYK, siostrę Gertrudę, brata Henryka, szwagra Piotra SOŁTYSEK, rodziców Teresę i Stanisława LECHOWICZ, siostrę Genowefę, jej męża Edwarda POLAK, brata Bronisława, jego żonę Genowefę LECHOWICZ, siostrzenicę Bożenę NOGALA, Eugeniusza CZINGON, siostry Anielę i Helenę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Środa – Wspomnienie św. Antoniego, opata (17 stycznia)
6.30    1. Za + Horsta KASPERCZYK (17).
2. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00    1. Za ++: brata Karola SOŁGA, Marię i Ryszarda CZAJA, Marię SOŁGA, jej syna Tomasza, chrzestną Teresę PIONTEK.
2. Za + Marię JURKIEWICZ w 6. rocznicę śmierci.
3. Za + Mieczysława OFIERSKIEGO (od bratanicy Doroty i męża Jacka).
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji mieszkańców naszego Miasta.
18.00    1. Za ++: Annę i Jana SZOPA, 3 siostry, 3 braci, 2 bratowe, dziadków SZOPA-PANEK, ++ z pokre-wieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++ Huberta i Rolanda SZNURA i ++ z rodziny.

Czwartek – Dzień powszedni  (18 stycznia)
6.30    Za + Horsta KASPERCZYK (18).
7.00    1. Za + brata Adama KROPIELNICKIEGO, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Mieczysława OFIERSKIEGO (od Joanny i Michała KANIOS).
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    Za ++: rodziców Emmę i Alfreda HORN, córkę Hildegardę, Juliannę i Franciszka PANEK, córkę Stefanię i dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek – Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa (19 stycznia)
6.30     Za + Horsta KASPERCZYK (19).
7.00    1. Za + Mieczysława OFIERSKIEGO (od Katarzyny i Andrzeja RAS).
2. Za + Franciszka ŁUPAK (od mieszkańców ulic: Orzeszkowej, Broniewskiego, Sienkiewicza, Struga i Arki Bożka).
3. Za ++: Martę GUZ, rodziców i rodzeństwo.
18.00    Za ++: Klarę GRUSZKA, rodziców Elżbietę i Walentego, siostry Amalię i Klarę, Waleskę BLASZCZYK, męża Albina, dusze w czyśćcu cierpiące, Huberta i Rolanda SZNURA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Sobota – Dzień powszedni (20 stycznia)
6.30    Za + Horsta KASPERCZYK (20).
7.00    1. Za ++: Klarę i Konrada SZYDŁO, rodziców i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++: Julię i Stanisława CIENIAWSKICH, Józefę i Tadeusza OLESIAK, krewnych obu stron, szwagra Adama, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + Mieczysława OFIERSKIEGO (od Pauliny i Dominika).
15.00    Msza św. w DPS.
17.30    Różaniec w intencji powołań.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za ++: syna Marcina BARTCZAK w 7. rocznicę śmierci, ojca Huberta MAZUREK, ++ z rodzin BARTCZAK-WYSZKOWSKI-MAZUREK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Światło Ducha Świętego w intencji Katarzyny KAŁA z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: męża Jerzego, syna, rodziców obu stron, 3 braci, siostrę, Michała, ++ z pokrewieństwa JANOCHA-BISKUP-STELMACH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: Stefana HUNDER, rodziców, dziadków, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
5. Za ++: ojca i dziadka Engelharda WALOSZEK, rodziców, siostrę Elżbietę, szwagra Wilhelma, ++ z rodzin URBAŃCZYK-HYTREK-SZCZĘDZINA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo
w rodzinie.
6. Za + babcię Agnieszkę GACKA w kolejną rocznicę urodzin i ++ z rodziny.
7. Za + Antoniego WOJDYŁA w 15. rocznicę śmierci.
8. Za ++: rodziców i teściów Agnieszkę i Michała MARCJASZ w kolejną rocznicę urodzin, brata Kazimierza, siostrę Urszulę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9. Za ++: męża Jana MALIK, rodziców Franciszkę i Ryszarda, szwagrów Ernesta i Wiesława, rodziców Agnieszkę i Fryderyka TILL, brata Alfreda, bratową Annę, ++ z pokrewieństwa oraz dusze opuszczone.

III NIEDZIELA ZWYKŁA (21 stycznia)
6.45Niemiecka    Za + ojca Jana.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za + Horsta KASPERCZYK (21).
2.  Za ++ mieszkańców ulic: Orzeszkowej, Broniewskiego, Sienkiewicza, Struga i Arki Bożka oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla żyjących mieszkańców Osiedla.
9.00Młodzieżowa    1. Za ++: rodziców Agnieszkę i Piotra KRAWCZUK, siostrę Józefę, dziadków DOMEREDZKICH i KRAWCZUK oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++: rodziców Irenę i Czesława WAWRUCH, męża Henryka, teściów Czesława i Czesławę FALANDES, dziadków, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. za ++: matkę Agnieszkę, ojca Jana SCHNURA, brata Antoniego, siostry Magdalenę i Adelajdę, szwagierki Annę i Emilię, Huberta i Rolanda SZNURA, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
10.15Rodzinna    1. Za ++: matkę Agnieszkę SITNIK z okazji imienin, ojca Michała, ++ z rodzin SITNIK-STRYCHACZ, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: Gertrudę CZOK, męża Wawrzyńca, córkę Brygidę, syna Herberta – o radość życia wiecznego.
3. Za ++: żonę Jolantę KOWALSKĄ, rodziców Jadwigę i Edwarda KOWALSKICH, Stanisława SŁABOSZ, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji rodziny BUJAKIEWICZ.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji rodziny REICHERT.
[do Modlitwy Wiernych: w intencji rocznego dziecka Hanny CIOŁEK, rodziców i chrzestnych].
11.30Suma    1. W intencji rodzin, które przyjmowały w tym roku kolędę.
2. W intencji Babć i Dziadków.
3. Do Boskiej Opatrzności z okazji kolejnej rocznicy urodzin Genowefy WRZESZCZ z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Niej i całej rodziny oraz za ++: męża, ojca i dziadka Jana WRZESZCZ w 21. rocznicę śmierci, rodziców Czesławę i Jana JANUSZ, rodzeństwo obu stron – o radość życia wiecznego.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marii z okazji 70. rocznicy urodzin, Jakuba z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Do Boskiej Opatrzności z okazji 18. rocznicy urodzin Mateusza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże i Światło Ducha Świętego.
[do Modlitwy Wiernych: w intencji rocznych dzieci Antoniego PASIONEK i Stanisława POSPISZYL, Ich rodziców i chrzestnych].
17.30    Nabożeństwo Niedzielne.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ parafian.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Jerzego z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla babci Marii i babci Krystyny oraz o radość życia wiecznego dla ++ Marii, Anieli, Jana, Zdzisława, Barnaby i Jana.
4. Za ++: babcie Annę i Marię, dziadków Reinholda i Jana – o radość życia wiecznego.

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

10829357
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
3230
14686
29662
10772476
78273
112735
10829357

Twoje IP: 34.203.245.76
Czas: 2019-01-18 20:04:06