Intencje Mszy św. w dniach od 19 do 25 lutego 2018

Porządek nabożeństw i intencje Mszy św. w dniach od 19 do 25 lutego 2018

Poniedziałek – Dzień powszedni (19 lutego)
6.30    Za + Marię BOGUC (19).
7.00    1. Za + siostrę Zofię KROPIELNICKĄ, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Patrycji i Tomasza.
3. Za + Waltra WILCZOK (19).
4. Za + Gabrielę OCHMANN (10).
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za ++: mamę Genowefę NAZIM, ojca Stanisława – o radość życia wiecznego oraz do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Miry z okazji 18. rocznicy urodzin.
2. Za ++: brata Józefa RUDEK, rodziców i ++ z pokrewieństwa RUDEK-PYTKO.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Janiny STRZELECKIEJ z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + Huberta GAWLIK w 3. rocznicę śmierci - o radość życia wiecznego.
5. Za + Ewę JUCHNIEWICZ (13).

Wtorek – Dzień powszedni (20 lutego)
6.30    1. Za + Marię BOGUC (20).
2. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
7.00    1. Za + Waltra WILCZOK (20).
2. Za + Gabrielę OCHMANN (11).
3. Za + Bronisławę KALICIAK (od cioci Anny z rodziną).
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marty KLABISZ z okazji 95. rocznicy urodzin.
18.00    1. Za ++: Rutę i Edwarda MORAWSKICH, dziadków RATAJ-MATYSIAK-MORAWSKI, ++ z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: rodziców Magdalenę i Piotra OLEWICZ, ++ z pokrewieństwa STRUTYŃSKI-OLEWICZ, Michała  i Elżbietę OLEWICZ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++ dziadków Marię i Franciszka PODGÓRNYCH, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: Joannę HAJDUK w 1. rocznicę śmierci, Marię PURKOP w 20. rocznicę śmierci, wszystkich ++ z rodzin HAJDUK i PURKOP.
5. Za + Ewę JUCHNIEWICZ (14).

Środa – Dzień powszedni (21 lutego)
6.30    1. Za + Marię BOGUC (21).
2. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00    1. Za + Gabrielę OCHMANN (12).
2. Za + Bronisławę KALICIAK (od kuzyna Tadeusza FURCZOŃ z rodziną).
3. O Boże błogosławieństwo w rodzinie Teresy.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji naszego Miasta.
18.00    1. Za ++: ciocię Helenę, jej rodziców i rodzeństwo, szwagrów, Józefa, Bernadetę, Rajmunda, ++ z pokrewieństwa – o radość życia wiecznego.
2. Za + brata Krystiana MAKSELON w 9. rocznicę śmierci.
3. Za + Waltra WILCZOK (21).
4. Za + Ewę JUCHNIEWICZ (15).

Czwartek – Święto Katedry św. Piotra (22 lutego)
6.30    Za + Marię BOGUC (22).
7.00    1. Za ++: Małgosię, jej rodziców i teściów, ciocię Józefę, wujka Józefa, szwagra, ++ z pokrewieństwa SZYDŁAK-STAŃCZYK-KARPIŃSKICH.
2. Za + Gabrielę OCHMANN (13).
16.30    MSZA ŚW. SZKOLNA: Za + Ewę JUCHNIEWICZ (16).
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++: męża Piotra WOLNY w 3. rocznicę śmierci, jego rodziców Jadwigę i Rudolfa, braci Henryka
i Jana.
2. Za ++: rodziców Franciszkę i Tomasza, Marię i Teofila, braci Alojzego, Feliksa, Ewalda i Ericka, bratowe Waleskę, Marię i Hertę, szwagra Stefana, Annę MAŁYSEK, ++ z pokrewieństwa OBRUSZNIK-LIPOK-PAKOSZ, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. O radość życia wiecznego dla ++: męża i ojca Gintra RADZIEJ, syna Gerharda, rodziców Marię i Pawła ŚWIERZY oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za + Waltra WILCZOK (22).
5. Za + Alinę NIEBIAŃSKĄ.

Piątek – Dzień powszedni (23 lutego)
6.30     Za + Marię BOGUC (23).
7.00    1. Za ++: rodziców Piotra, Annę i Gertrudę JOKIEL, męża Wernera PYKA, brata Alfreda, siostrę Elżbietę, męża Eugeniusza, ++ z pokrewieństwa JOKIEL-PLACHETKA-KRAICZYCZEK-KRUCZEK-PYKA, dusze
w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: rodziców Martę i Hieronima, rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo w rodzinie.
3. Za + Waltra WILCZOK (23).
4. Za + Gabrielę OCHMANN (14).
17.15    Droga krzyżowa z wypominkami.
18.00    1. Za ++: mamę Martę JAWORSKĄ w 2. rocznicę śmierci, ojca Stefana, brata Mirosława, ++ z rodzin JAWORSKICH, BONARSKICH i ZAWARTKA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: męża i ojca Ireneusza MALINOWSKIEGO, rodziców obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: rodziców Zofię i Jana KASIOREK, dziadków WODZYŃSKICH-KASIOREK, teściów DĄBROWSKICH, siostrzenicę Mariolę, 2 szwagrów, siostrę Halinę w 1. rocznicę śmierci, babcię Marię, wszystkich ++
z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: rodziców Anielę i Władysława DUDEK, syna Mariusza, wszystkich ++ z pokrewieństwa DUDEK-LECHOWICZ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za + Ewę JUCHNIEWICZ (17).
6. O Boże błogosławieństwo, Światło Ducha Świętego i wszystkie potrzebne łaski dla właścicieli i pracowników Firmy KAPICA.
20.30    Droga Krzyżowa dla Zabieganych.

Sobota – Dzień powszedni (24 lutego)
6.30    Za + Waltra WILCZOK (24).
7.00    1. W intencji 2-letniego Stasia z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o dalsze łaski mi Dary Ducha Świętego.
2. Za + Gabrielę OCHMANN (15).
3. Za + Bronisławę KALICIAK (od kuzynki Janiny z rodziną).
15.00    Msza św. w DPS.
17.30    Różaniec w intencji powołań i za naszego kleryka Andrzeja (Wspólnota Marianek).
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za ++: ojca Józefa CEDZICH z okazji 90. rocznicy urodzin, mamę Annę, syna Tomasza, dziadków, ++ z pokrewieństwa CEDZICH-GAWRYSIAK-PAŹDZIOR-ŚWIĘTEK-MIERZWA.
2. O dar życia wiecznego dla ++: rodziców Urszuli i Henryka URBANCZYK, dziadków, chrzestnych i dusz w czyśćcu cierpiących.
3. Za ++: Ilonę JENSEN, rodziców Urszulę i Ryszarda MRÓZ, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za + Marię BOGUC (24).
5. Za ++: ojca Jana CIOŁEK, matkę Elżbietę, teściów Teresę i Gisberta, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
6. Za + Ewę JUCHNIEWICZ (18).
7. Za ++: Marię i Michała SOSNOWSKICH, córkę Krystynę, córkę Marię, jej męża oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
8. Za ++: siostrę Paschalisę w 9. rocznicę śmierci, rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
9. Za ++: matkę Katarzynę KOZOŁUP w rocznicę śmierci, ojca Józefa, brata Mariana, szwagra Piotra, dziadków, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
10. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Elżbiety okazji 70. rocznicy urodzin, o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie oraz za + męża Józefa i ++ z rodziny.
11. Za ++: Antoninę GŁODOWICZ w 1. rocznicę śmierci, Juliana GŁODOWICZ w 9. rocznicę śmierci, wszystkich ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie, a także o pozytywny wyniki badań i zdrowie dla siostry Anny.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (25 lutego)
6.45Niemiecka    Za + Annę JONTZA i wszystkich ++ z rodziny.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za + Marię BOGUC (25).
2. Za + Gabrielę OCHMANN (16).
3. Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, aby dusza śp. Mieczysława PENCKO, która pragnie się wyzwolić z bolesnej męki ognia czyśćcowego, została z niego wyzwolona.
9.00Młodzieżowa    Za ++: mamę Antoninę KOŁODZIEJCZYK w 7. rocznicę śmierci, ojca Bronisław, męża Mariana, teściów Mariannę i Antoniego DUSIŃSKICH, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
10.15Rodzinna     1. Za ++: męża Jana KOPREK, syna Damiana, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo w rodzinie.
2. Za ++ Brygidę i Stanisława PUCUŁEK w rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa PUCUŁEK-ŁOPUSZAŃSKI-STALICKI-TACICA – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: rodziców Felicję i Adama MARGOL, męża Zbigniewa, teściów Jana i Franciszkę KRAWCZUK, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
4. Za + Waltra WILCZOK (25).
5. Za ++ rodziców Stanisławę i Dionizego LESZCZYŃSKICH.
11.30Suma 1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Józefa SCHULZ z okazji 85. rocznicy urodzin, o zdrowie i Boże błogosła-wieństwo w rodzinie oraz za + żonę Różę w 80. rocznicę urodzin.
2. Za ++: rodziców Anastazję i Pawła KLINK, teściów Augustyna i Marię GAJDA, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Cezarego BORYCKIEGO, jego rodziców, chrzestnych i całej rodziny.
4. Za + Bronisławę KALICIAK (od kuzynki Józefy z rodziną).
17.15    Gorzkie Żale z nauką pasyjną.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ parafian.
2. Za ++: męża, ojca i dziadka Zbigniewa CHMURA w 7. rocznicę śmierci, rodziców i dziadków Stefanię i Mariana KMIECIK, teściów i dziadków Irenę i Zdzisława CHMURA, ++ z rodzin KMIECIK-KANAS oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: męża i ojca Joachima MATUSZEK, teściów Elfrydę i Jana, rodziców Renatę i Ryszarda PACH, Michała i Jerzego, ++ z pokrewieństwa obu stron.
4. Za + Ewę JUCHNIEWICZ (19).
5. Za ++: męża i ojca Zygmunta PIOSEK, jego rodziców Franciszka i Marię MRÓZ, Konrada KANSY, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
19.00    Nabożeństwo i Msza św. ku czci Matki Boskiej Królowej Pokoju.

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

10831278
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
1113
4038
31583
10772476
80194
112735
10831278

Twoje IP: 3.84.186.122
Czas: 2019-01-19 06:27:03