Intencje Mszy św. w dniach od 26 lutego do 4 marca 2018

Porządek nabożeństw i intencje Mszy św. w dniach od 26 lutego do 4 marca 2018

Poniedziałek – Dzień powszedni (26 lutego)
6.30    Za + Marię BOGUC (26).
7.00    1. Za ++: rodziców Gertrudę i Jana KOLANOWSKICH, Gertrudę i Tomasza SUS, Marię PRZYBYŁA, Henryka GAJ, Adelęi Józefa SUCHAN, ++ z rodziny MAŃKÓW, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Gabrielę OCHMANN (17).
3. Za + Bronisławę KALICIAK (od stryja Stanisława z rodziną).
4. Za ++: rodziców Anielę i Bronisława DUTKA w kolejne rocznice śmierci oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za ++: ojca Albina BLASZCZYK, matkę Waleskę, jej siostry Klarę i Amalię, dziadków obu stron, Huberta i Rolanda SZNURA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + mamę Marię MASELI w rocznicę urodzin, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + Waltra WILCZOK (26).
4. Za + Ewę JUCHNIEWICZ (20).

Wtorek – Dzień powszedni (27 lutego)
6.30    1. Za + Marię BOGUC (27).
2. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji rodziny SZENDZIELORZ.
2. Za + Gabrielę OCHMANN (18).
3. Za + Bronisławę KALICIAK (od rodzin dzieci ZARYCKICH).
18.00    1. Za + ks. Krystiana JURCZYK w 1. rocznicę śmierci o radość życia wiecznego.
2. Za ++: Emila URBANCZYK, Annę i Reinholda KAMIŃSKI, Annę i Antoniego URBANCZYK, Annę i Henryka GIZA, Jana KLYSZCZ, Jerzego GAWLIK, dziadków GAWLIK-SZLAPA, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: ojca Jerzego ZIENTEK w kolejną rocznicę śmierci, mamę Hildegardę, rodziców obu stron – o radość życia wiecznego.
4. Za + Waltra WILCZOK (27).
5. Za + Ewę JUCHNIEWICZ (21).

Środa – Dzień powszedni (28 lutego)
6.30    1. Za + Marię BOGUC (28).
2. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00    1. Za + Gabrielę OCHMANN (19).
2. Za + Bronisławę KALICIAK (od koleżanki Heleny TOPÓR).
3. Za ++ Magdalenę, Karolinę i Urszulę oraz ich rodziców oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
18.00    1. Za ++: Andrzeja SERGIEJEW w 12. rocznicę śmierci, rodziców, Stanisławę i Franciszka KACZMARCZYK, brata Włodzimierza.
2. Za + Waltra WILCZOK (28).
3. Za + Ewę JUCHNIEWICZ (22).
4. Za + Heinza MONTIGNY (od Ursuli i Heinza).

Czwartek – Pierwszy Czwartek Miesiąca. Wieczysta Adoracja (1 marca)
6.30    O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i za naszego kleryka.
7.00    1. Za + Marię BOGUC (29).
2. Za + Gabrielę OCHMANN (20).
3. Do Boskiej Opatrzności o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla siostry Genowefy oraz o zgodę i jedność w rodzinie.
7.30    Początek Wiekuistej Adoracji.
7.30 - Adamowice
9.00 - Suche Łany
10.30 - Mokre Łany
11.00 - Farska Kolonia i Podborzany
12.30 - Nowa Wieś
14.00 - Brzezina i Księży Las
15.30 – Centrum
16.30 – Adoracja dla dzieci i młodzieży
17.00 - Adoracja ogólna.
17.45    Zakończenie Wiekuistej Adoracji.
18.00    1. Za ++ w końcu stycznia i w lutym br.: Ewę JUCHNIEWICZ, Bronisławę KALICIAK, Stanisława KOLUS, Mariana CYGANA, Jadwigę JASIŃSKĄ, Jerzego CHRZANOWSKIEGO, Klarę ZACHWIEJA, Zofię KICIŃSKĄ, Zdzisława ZIMNICKIEGO, Konrada GRUSZKA, Jana KOWALSKIEGO, Otylię JOKIEL, Magdalenę SZKOP, Łukasza PIETRUSZKA, Henryka ŻAK, Mieczysława KONIECZKO, Tadeusza ŻELAZNEGO, Zenona RUDAWSKIEGO, Adelajdę RZEPKA, Genowefę KONIECZKO, Henryka MAINCZYKA.
2. Za ++: Annę AUER, jej męża Józefa, zięcia Michała, synów Wiktora i Adolfa, rodziców obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + Alę w rocznicę urodzin, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za + Waltra WILCZOK (29).
5. Za + Ewę JUCHNIEWICZ (23).

Piątek – Pierwszy Piątek Miesiąca (2 marca)
6.30     W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
7.00    1. Za + Anielę BĄK w rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Marię BOGUC (30).
3. Za ++: rodziców Martę i Jana, brata Huberta, dziadków obu stron, ++ z pokrewieństwa FELKA-PLACHETKA-ADAMIEC-KYCZKA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za + Gabrielę OCHMANN (21).
17.15    Droga Krzyżowa z wypominkami.
18.00    1. Za ++: męża Joachima WÓJCIK, rodziców obu stron, dziadka Pawła, Marię DUK, Alfreda i Janusza BYTOMSKI, Jadwigę i Franciszka MAJER, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Kazimiery okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: Teklę i Mariana WANAT, Marię NOWICKĄ, Janinę i Bronisława CIPURA, Andrzeja NOWICKIEGO, Annę i Alojzego PECHYTIAK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za + Waltra WILCZOK (30).
5. Za + Ewę JUCHNIEWICZ (24).
20.30    Droga Krzyżowa dla zabieganych.

Sobota – Pierwsza Sobota Miesiąca (3 marca)
6.30    W intencji kapłanów i sióstr zakonnych z naszej parafii pochodzących i pracujących.
7.00    1. W intencji czcicieli Matki Boskiej Różańcowej.
2. Za + Gabrielę OCHMANN (22).
3. Za + Bronisławę KALICIAK (od Zofii GAŁ z rodziną).
15.00    Msza św. w DPS.
17.30    Różaniec w intencji powołań i za naszego kleryka Andrzeja (Wspólnota Marianek).
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za ++: ojca Gerarda GAWLIK, matkę Agnieszkę, brata Norberta, dziadków Karola i Annę NOWAK, Emila i Gertrudę MIEDNER, Markusa PIECZYK, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: męża i ojca Waltra KULIK w 10. rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
3. Za ++: Emmę POLACZEK, Jadwigę RZYTKI, ++ z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za + Ewę JUCHNIEWICZ (25).

5. Do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Bożego Miłosierdzia z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę, Dary Ducha Świętego dla wnuka Alejandro z okazji urodzin i dla Agnieszki i Marii z okazji urodzin.
6. Za ++: brata Krzysztofa MIELNICZUK, ojca Jana oraz wszystkich ++ z rodziny.
7. Za +Tadeusza ŻELAZNY (intencja podarowana od sióstr).

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (4 marca)
6.45Niemiecka    Za + Gabrielę OCHMANN (23).
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za ++ w 1. rocznicę śmierci: Stanisława SIENKIEWICZA, Horsta KLAMA, Józefa TKOTZ, Wiesława GRA-BOWSKIEGO, Anielę ZBOINA, Józefa CHUDY, Władysława SOKOUP, Marcina STASEWICZA, Henryka WEL-TROWSKIEGO, Jerzego SIDORSKIEGO, Stanisławę GACHEWICZ, Halinę DRUŻ.
2. Za ++ z rodzin STĘPIEŃ i  ADASZEK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok, aby dusza śp. Mieczysława PENCKO została wyzwolona z ciężkich mąk, na które została osądzona surowym sądem Bożym za swe grzechy.
9.00Młodzieżowa    1. Za ++: rodziców Antoniego i Marię POLAŃSKICH, ich rodziców i rodzeństwo, córkę Janinę, syna Tadeusza, szwagra Jana, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: ojca Alfreda BRYŚ, mamę Cecylię, wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: Annę, Wincentego i Ireneusza GŁOWACKICH, Stanisławę, Józefa i Romana LEŚNIEWSKICH, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
10.15Rodzinna     1. Za ++: rodziców Różę i Wacława, brata Mirosława, babcię Anastazję, teścia Engelberta, kuzyna Jana, ++
z pokrewieństwa obu stron.
2. Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Zuzanny NOWAK o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dziecka, rodziców i chrzestnych.
3. Z prośbą o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże dla Beaty i Macieja KORJAT  z okazji 15. rocznicy ślubu, dla Beaty KORJAT z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o Dary Ducha Świętego dla ich synów.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w int. rocznego dziecka Leona NIECKULA oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w int. Piotrka okazji 18. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
11.30Suma     1. Za ++: Mariana TREMBECKIEGO w 3. rocznicę śmierci, jego żonę Anielę, rodziców obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Kornelii TUDYKA o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dziecka, rodziców i chrzestnych.
3. Za + Kazimierza HAMRYSZAK ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Julii WILK o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziców, chrzestnych i całej rodziny.
15.00    Msza św. chrzcielna
17.15    Gorzkie Żale z nauką pasyjną.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ parafian.
2. Za ++: rodziców Anielę i Pawła WAWRZYNEK, siostrę Wiktorię, dziadków, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: mamę Martę MARCHEWKA w 5. rocznicę śmierci, ojca Piotra MARCHEWKA,  ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: męża i ojca Waltra DONAT w 7. rocznicę śmierci, rodziców obu stron, 3 szwagierki, 2 szwagrów, 2 braci, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Hildegardy okazji 75. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
6. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Kazimiery JANECKIEJ z okazji imienin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
7. Za ++ z rodzin JANECKICH, POTOCZEK, BERDZIK.
8. Za + Ewę JUCHNIEWICZ (26).

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

10831172
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
1007
4038
31477
10772476
80088
112735
10831172

Twoje IP: 3.84.186.122
Czas: 2019-01-19 06:10:25