Intencje Mszy św. w dniach od 12 do 18 marca 2018

Porządek nabożeństw i intencje Mszy św. w dniach od 12 do 18 marca 2018

Poniedziałek – Dzień powszedni (12 marca)
6.30    Za + Bronisławę KALICIAK (od brata Józefa z rodziną).
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla brata Mariana oraz o szczęśliwe rozwią-zanie dla Gosi a także o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Zofię MACIEJOWSKĄ (1).
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za ++: ojca i dziadka Ludwika PYTKO, jego żonę Katarzynę, wnuczkę Katarzynę MROWIEC i zięcia Jerzego.
2. Za ++: męża i ojca Wilhelma GAWLIK, rodziców i teściów, wszystkich ++ z rodzin GAWLIK, KAŁA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++ Krystynę i Waltra WOWK w rocznicę urodzin - o radość życia wiecznego.
4. Za ++: teściów Anielę i Pawła WAWRZYNEK, szwagierkę Wiktorię, matkę Annę NIEPALA, ++ z pokrewieństwa obu stron.

Wtorek – Dzień powszedni (13 marca)
6.30    1. Za + Bronisławę KALICIAK (od brata Bronisława z rodziną).
2. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
7.00    Za + Zofię MACIEJOWSKĄ (2).
18.00    1. Za ++: męża Ewalda BEM, syna Andrzeja, rodziców Stefana i Barbarę KUCHARCZYK, teściów Adolfa i Gertrudę BEM, braci, bratowe i szwagrów, ++ z rodzin BEM i KUCHARCZYK.
2. O szczęśliwą wieczność dla + Maksa KERNBACH w kolejną rocznicę urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + Józefa TKOTZ w 1. rocznicę śmierci.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Sylwii z okazji 60. rocznicy urodzin.
18.30    Różaniec Fatimski.

Środa – Dzień powszedni (14 marca)
6.30    1. Za + Bronisławę KALICIAK (od bratanka Jana z rodziną).
2. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Sebastiana z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Antoniego HUCULAK w 30. dzień po śmierci, ++ z pokrewieństwa.
3. Za + Zofię MACIEJOWSKĄ (3).
4. Za ++ Mieczysława i Genowefę KONIECZKO (od rodziny HAŁASIK).
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji naszego Miasta.
18.00    1. Za + Zofię LENIK w kolejną rocznicę śmierci.
2. Za ++: męża Jerzego TWARDON w rocznicę śmierci, rodziców Agnieszkę i Adolfa WENCEL, teściów Agnieszkę i Jana TWARDOŃ, siostrę Edytę KALETKA, Stefanię JANIK, szwagrów Jana i Pawła, Danutę ŻOŁĘDŹ, Janusza ŻOŁĘDŹ, Juliannę i Jerzego MAŃKA, ++  pokrewieństwa.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Urszuli z okazji 65. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janiny i jej rodziny.

Czwartek – Dzień powszedni (15 marca)
6.30    Za + Bronisławę KALICIAK (od Marii SZAREK z rodziną z USA).
7.00    1. Za ++: rodziców Annę i Piotra PANEK, brata Waltra, poległego brata Wilhelma, męża Pawła KOZIOŁ, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Zofię MACIEJOWSKĄ (4).
16.30    MSZA ŚW. SZKOLNA: Za + Juliana KWAŚNIAK (od sąsiadów).
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++: męża Jana DRYKA, rodziców obu stron DRYKA-BOR, Teresę PANEK, Józefa BIELA, jego żonę Celinę, siostrę Annę i jej męża Jana, siostrę Dorotę i jej męża Piotra, zięcia Mariana, dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: męża i ojca Jerzego KAPICA, brata Ryszarda, siostrę Martę, ich rodziców Jana i Gertrudę, dusze opuszczone oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: ojca Stanisława PAWŁOWSKIEGO, mamę Agnieszkę, brata Mariana, ciocię Reginę, dziadków obu stron, teścia Stanisława, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Piątek – Dzień powszedni (16 marca)
6.30     Za + Bronisławę KALICIAK (od Marii i Bronisława SZAREK z USA).
7.00    1. Za ++: mamę Katarzynę z okazji urodzin w 12. rocznicę śmierci, ojca Henryka, ciotkę Marię, bratową Dorotę, dziadków Janinę i Józefa, Józefę i Jana, teściów Jadwigę i Pawła, wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Zofię MACIEJOWSKĄ (5).
17.15    Droga Krzyżowa z wypominkami.
18.00    1. Za ++: Joannę BALICKĄ  w 20. rocznicę śmierci, jej rodziców Józefę i Antoniego, siostrę Kazimierę, szwagrów Stanisława i Józefa – o radość życia wiecznego.
2. Za ++: rodziców Agnieszkę i Jerzego, teściów Martę i Konrada, męża Michała, brata Jana, wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa, ++ z rodziny SOŁTYSEK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + Tadeusza ŻELAZNEGO  w 30. dzień po śmierci.
20.30    Droga Krzyżowa dla Zabieganych.

Sobota – Dzień powszedni (17 marca)
6.30    Za + Bronisławę KALICIAK (od bratanka Grzegorza z rodziną).
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Józefy KOSUBEK z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Zofię MACIEJOWSKĄ (6).
15.00    Msza św. w DPS.
17.30    Różaniec w intencji powołań i za naszego kleryka Andrzeja (Wspólnota Marianek).
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA. POCZĄTEK REKOLEKCJI PARAFIALNYCH.
1. Za ++: matkę Annę CEDZICH z okazji urodzin, ojca Józefa, syna Tomasza, dziadków, wszystkich ++ z pokrewieństwa CEDZICH-PAŹDZIOR-GAWRYSIAK-ŚWIĘTEK-MIERZWA.
2. Za ++: syna Dariusza, rodziców obu stron, 3 braci, 2 bratowe oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Gabrieli z okazji 50. rocznicy urodzin.
4. Za ++: ojca Horsta ŚWIENTEK, teściów Bernadetę i Helmuta SOBEK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za ++: rodziców Helenę i Tadeusza GRZYBOWSKICH, męża Mariana ŁUCZAK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
6. Za ++: męża Józefa GŁOWANIA, rodziców Teodora, Marię i Feliksa GAWLIK, siostry Ritę, Łucję i Klarę, braci Walentego, Emila i Jerzego, teściów, szwagrów i szwagierki, Urszulę POPANDA – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7. Za ++: Katarzynę i Stanisława PAWŁOWSKICH, Wandę i Michała MIKUŁA, ++ z rodzin obu stron.
8. Za + Józefa MARAS z okazji urodzin w rocznicę śmierci, ++ z rodzin  SKRZYSZEWSKICH, KOZUB, NAHAJCZUK, KIPKA - o radość życia wiecznego
9. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Doroty z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
10. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Światło Ducha Świętego w intencji Piotra z okazji 30. rocznicy urodzin, w intencji Pawła z okazji 7. rocznicy urodzin  oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. REKOLEKCJE PARAFIALNE (18 marca)
6.45Niemiecka    Za żyjących i ++ parafian.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Róży z okazji 50. rocznicy urodzin i w intencji wnuczki Weroniki z okazji 7. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
9.00Młodzieżowa    1. Za ++: ojca Huberta URBAŃCZYK w rocznicę śmierci, matkę Urszulę, ++ z pokrewieństwa URBAŃCZYK-STEINDOR-KALKA-SIODLACZEK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Zofię MACIEJOWSKĄ (7).
3. Za ++: Walerię i Józefa ZWIOR, syna Alfonsa, Annę i Wincentego JASKUŁA, syna Jana oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za + Edmunda GALEJA, ++ z rodzin DĄBROWICZÓW, GALEJÓW, KUBASZKÓW i RZEPKÓW.
5. Za ++: rodziców Jana i Elżbietę KLIMEK, ciocię Łucję, wszystkich ++ z pokrewieństwa.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
10.15Rodzinna     1. Za ++: rodziców Marię i Teodora KRUCZEK, męża Waltra, jego rodziców Florentynę i Jana MUSZKIET, siostrę Marię KOZOK, zięcia Herberta SZOPA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: męża i ojca Piotra MALACH w 9. rocznicę śmierci, ++ z rodzin MALACH, SZYDŁOWSKICH, HARASYMOWICZ i PLOCH.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Zdzisława z okazji 70. rocznicy urodzin.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Łucji z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
11.30Suma    1. Za ++: męża i ojca Tadeusza KOWALCZYK w 25. rocznicę śmierci, jego brata Mariana, teściów Jadwigę i Franciszka, rodziców Katarzynę i Karola BRONIEWICZ – o radość życia wiecznego.
2. Za ++: Józefinę BAWOHL z okazji urodzin i w 1. rocznicę śmierci, ++ z rodzin BAWOHL, GACKA, GOLEC, GRZEGORCZYK i JABŁOŃSKI.
3. Do Boskiej Opatrzności z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla dzieci z Zespołem Downa i ich rodzin z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Armina ERNSTA z okazji 18. rocznicy urodzin.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Grzegorza z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
6. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Klaudii AUGUSTYN z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny i szczęśliwe rozwiązanie.
17.15    Gorzkie Żale z nauką pasyjną.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
Za + Gabrielę ŚWIST w 4. rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

10831348
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
1183
4038
31653
10772476
80264
112735
10831348

Twoje IP: 3.84.186.122
Czas: 2019-01-19 06:44:15