Intencje Mszy św. w dniach od 14 do 20 maja 2018

Porządek nabożeństw i intencje Mszy św. w dniach od 14 do 20 maja 2018

Poniedziałek – Święto św. Macieja (14 maja):
6.30     Za + S. M. Anielę TAUDUL (1).
7.00    1. Za ++ rodziców Rozalię i Piotra SZOPA, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Konrada BUGIEL (14).
3. O rozwiązanie trudnej sprawy rodzinnej.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej w intencji ks. Daniela JASZCZYSZYNA z okazji 2. rocznicy święceń kapłańskich.
2. Za ++: Teofilę i Władysława ŚWITAŁA, ich rodziców, córki Wandę, Helenę i Marię, ++ z rodzin ŚWIATAŁA i KANIAK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Gertrudę i Augustyna MUSZKIET, brata Krystiana, poległego ojca Wilhelma SZOLC, ++ z rodzin MUSZKIET, PAWLICZEK i SZOLC oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + mamę Teresę SZYMANIEC  w 20. rocznicę śmierci.
5.  Za + męża i ojca Horsta KASPERCZYK w 1. rocznicę śmierci o radość życia wiecznego.
18.30    Nabożeństwo majowe.

Wtorek – Dzień powszedni (15 maja):
6.30    1. Za + S. M. Anielę TAUDUL (2).
2. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Janiny i Krzysztofa STRZELECKICH z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Kazimierę BERNAT (od pracowników  firmy ALRUNO z Szymiszowa).
3. Za + Konrada BUGIEL (15).
18.00    1. Za ++: mamę Zofię MASTERNAK w dniu imienin, ojca Wincentego, dziadków, ++ z rodzin KUCHNIAK i MASTERNAK, szwagra Feliksa, szwagierkę Stasię, teściów oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Zofię DYBAŁ w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodzin DYBAŁ i ZAJĄC.
3. Za ++: ojca Jana, matkę Waleskę, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + Zofię KICIŃSKĄ w rocznicę urodzin – o radość życia wiecznego (od Franciszkańskiego Zakonu Świeckich).
5. Za + Zofię KICIŃSKĄ z okazji 80. rocznicy urodzin.
18.30    Nabożeństwo majowe.

Środa – Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski (16 maja):
6.30    1. Za + S. M. Anielę TAUDUL (3).
2.  W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00    1. Za + Konrada BUGIEL (16).
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej o powrót do zdrowia dla Reinera.
3. Za + Joachima JENDRZEJ o radość życia wiecznego.
16.30    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Ireny z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji naszego Miasta (Wspólnota Błogosławieństw).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej w intencji ks. proboszcza Wolfganga JOŚKO z okazji 36. rocznicy święceń kapłańskich.
2. Za ++: ojca Pawła PIONTEK, jego żonę Franciszkę, syna Franciszka, synową Teresę, rodziców i rodzeństwo, ++ z po-krewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: ojca Michała GŁABA, męża Michała SOSNOWSKIEGO, dziadków obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + Władysława BĄK (od mieszkańców ulic Sienkiewicza, Orzeszkowej, Struga, Broniewskiego i Arki Bożka).
18.30    Nabożeństwo majowe.

Czwartek – Dzień powszedni (17 maja)
6.30    Za + S. M. Anielę TAUDUL (4).
7.00    Za + Konrada BUGIEL (17).
13.00    ŚLUB KONKORDATOWY: Patrycjusz KROGUL – Martyna KOZIOŁEK.
16.30    MSZA ŚW. SZKOLNA: W podziękowaniu Panu Bogu za dar I Komunii Świętej, z prośbą o dalszą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie w intencji Szymona ŚLĄZAKA i jego rodziny.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++: Huberta JOKIEL w rocznicę śmierci, rodziców Pawła i Marię.
2. Za ++: Henryka SZKOP w rocznicę urodzin – o radość życia wiecznego.
3. Za ++: teściów Martę i Konrada, męża Michała, rodziców Agnieszkę i Jerzego, brata Jana, wszystkich ++ z rodzin STELMACH, MRÓZ, JANOCHA i LIPOK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. za + Michała SOSNOWSKIEGO (od koleżanek i kolegów ze studiów).
18.30    Nabożeństwo majowe.

Piątek – Dzień powszedni (18 maja)
6.30    Za + Leonię ZGODA w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodzin ZGODA, STRĘK i WALAS oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
7.00    1. Za + matkę Marię KROPIELNICKĄ, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Konrada BUGIEL (18).
3. Za + S. M. Anielę TAUDUL (5).
12.30    W intencji Strażaków, emerytowanych Strażaków i pracowników cywilnych pożarnictwa oraz ++ Strażaków.
18.00    1. Za ++: męża i ojca Alojzego PATOŁA w kolejną rocznicę śmierci, rodziców i teściów, szwagrów Henryka i Karola, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: męża i ojca Mieczysława ŁANOWY w 12. rocznicę śmierci, jego rodziców Katarzynę i Jana, siostrę Anielę, braci Jana, Tadeusza i Bronisława, rodziców Marię i Antoniego, braci Mariana i Mieczysława WANAT, szwagrów Jana i Adama, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Jana z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: męża Waltra i syna Zygfryda PRZYBYŁA, teściów Emilię i Benedykta PRZYBYŁA, ++ z rodzin i pokrewieństwa PRZYBYŁA-KLIBER-STEBEL oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
18.30    Nabożeństwo majowe.

Sobota – Dzień powszedni (19 maja)
6.30    Za + S. M. Anielę TAUDUL (6).
7.00    1. Za ++: Marię KOZOK w 9. rocznicę śmierci, rodziców Annę i Józefa KOZOK, brata Krystiana, teściów Marię i Teodora KRUCZEK, szwagra Waltra, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
2. Za + Bernarda LASEK w rocznicę śmierci oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za + Konrada BUGIEL (19).
15.00    Msza św. w DPS.
17.30    Nabożeństwo majowe.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1.  Za ++: Władysławę HEJNEMAN, ojca Zygmunta, ++ z rodzin obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: Pawła GRUSZKA, rodziców Florentynę i Augustyna GRUSZKA, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Stanisławę i Władysława LECH, teściów SKROBAŁA, ciocię Anielę, chrzestna Marię, siostrę Annę i brata Józefa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: męża Józefa i syna Marka, synową Sylwię, zięcia Darka, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Joanny RADZIEJ oraz za ++: dziadka Jerzego i babcię Jadwigę, siostrę i ciocię Magdalenę BANASZ, ++ z rodzin KRUPA-JURANEK.
6. Za + Teresę LIBER w 1. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego i ++ z pokrewieństwa.
7. Za ++: rodziców Martynę i Pawła JURECZKO, Klotyldę i Tadeusza KRAWCZYK, braci Mariana i Jerzego, dziadków i krewnych obu stron, Halinę i Mieczysława WOJDYŁA, ks. radcę Ernesta NOZIŃSKIEGO, znajomych, dobrodziejów, dobroczyńców i dusze w czyśćcu cierpiące.

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ (20 maja)
6.45Niemiecka    Für verstorbene Ehefrau Annelies, Schwester Gertrud, Eltern Anna und Anton, verstorbenen aus der Familie SCHIWIETZ-PIONTEK.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za ++: córkę Irenę, Marię i Stefana DĄBROWSKICH, rodziców Stefanię i Pawła AUGUSTOWICZ, teściów Annę i Edwarda RASZKA, zięcia Zbigniewa, 2 szwagierki i 4 szwagrów, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. za ++: Jana i Martę GOLEC, Jana i Gertrudę WIATOWSKICH, wszystkich ++ z rodzin GOLEC-WIATOWSKI oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
9.00Młodzieżowa    1. Za ++: rodziców Jana i Antoninę GUZ, brata Ryszarda, ++ z pokrewieństwa MOJZA-GUZ, rodziców Zofię i Walentego FREJEK, siostrę Elżbietę, ++ z rodzin FREJEK-BARNAŚ oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + żonę i mamę Stefanię JANIK – o radość życia wiecznego.
3. Za ++: rodziców Teresę i Jana TARLIŃSKICH, teściów i dziadków obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + żonę i mamę Stefanię JANIK w kolejną rocznicę śmierci.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
10.15Rodzinna    UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY I KOMUNII ŚWIĘTEJ:
1. W intencji dzieci obchodzących rocznicę I Komunii Świętej, rodziców, chrzestnych i bliskich.
2. Za ++: Józefa PIETROWSKIEGO, rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa PIETROWSKI-GAJDA-TOPOLSKI-JAŃCZUK-ĆWIELONG oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za + Konrada BUGIEL (20).
11.30Suma    1. Za ++: syna Jarosława, rodziców, brata Tadeusza, ++ z rodzin ŻUK-ZDOBYLAK-KOZOŁUP-PRASZEK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: mamę Teresę, tatę Władysława, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Julii MATUSIAK, rodziców i chrzestnych oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
15.00    Nabożeństwo majowe przy kapliczce na Podborzanach.
17.30    Nabożeństwo majowe.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ parafian.
2. Za + S. M. Anielę TAUDUL (7).
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące, które najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia.

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

11158483
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
2925
6169
34596
11087183
122334
147489
11158483

Twoje IP: 54.87.18.165
Czas: 2019-03-23 16:40:17