Intencje Mszy św. w dniach od 3 do 9 grudnia 2018

Porządek nabożeństw i intencje Mszy św. w dniach od 3 do 9 grudnia 2018

Poniedziałek – Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera (3 grudnia)
6.15    RORATY DLA DOROSŁYCH: Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i opiekę Matki Bożej dla Waldemara i jego rodziny.
7.00    1. Za + męża Jana KALICIAK (29).
2. Za + s. M. Irenę MOCIAK (16).
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    RORATY DLA DZIECI:1. Za ++: męża Mirosława, synów Adama i Emila, rodziców i te-ściów, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej o szczęśliwe rozwiązanie dla żony Anety oraz o zdrowie dla matki i dziecka.

Wtorek – Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy (4 grudnia)
6.15    RORATY DLA DOROSŁYCH:1. Za + s. M. Irenę MOCIAK (17).
2. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
7.00    1. Za ++: Jana PATEROK, jego rodziców Józefa i Florentynę PATEROK, Różę i Wiktora GUZDEK, dusze opuszczone oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: rodziców Franciszka i Annę SOBONKIEWICZ, Stanisława i Mariannę KALWAT, zięcia Mieczysława, bratową Lucynę, teściów, Renatę SOBONKIEWICZ, synów Władysława i Kazimierza, Bronisława WRÓBEL.
3. Za + męża Jana KALICIAK (30).
9.00    KOŚCIÓŁ ŚW. BARBARY – Msza św. odpustowa.
18.00    RORATY DLA DZIECI:1. Za + Włodzimierza ZAREMBĘ w 1. rocznicę śmierci.
2. Za ++: matkę Gertrudę w 100. rocznicę urodzin, ojca Konrada, braci Kurta i Józefa WRÓBEL, syna Andrzeja, teściów Różę i Pawła SMOLAREK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Środa – Dzień powszedni (5 grudnia)
6.15    RORATY DLA DOROSŁYCH:1. Za ++: rodziców Piotra i Katarzynę GLIK, syna Józefa, córkę Marię i jej męża , bratową Klarę i Helmuta oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
3. Za ++: męża Huberta MUSZALSKIEGO, rodziców obu stron, rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach MUSZALSKI i PURKOP.
7.00    Za + s. M. Irenę MOCIAK (18).
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji naszego Miasta.
18.00    RORATY DLA DZIECI:1. Za ++: rodziców Teklę i Karola STEC, Natalię i Bolesława JONIAK, dziadków, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + tatę Henryka CZAPLA o radość życia wiecznego.
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek – Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa. Pierwszy Czwartek Miesiąca (6 grudnia)
6.15    RORATY DLA DOROSŁYCH: 1. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i za naszych kleryków.
2. Za ++: rodziców Agnieszkę i Alberta PALUS, Józefa CZAJA, Franciszkę i Teodora KANIA, ++ z pokre-wieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    1. Za + s. M. Irenę MOCIAK (19).
2. Do Boskiej Opatrzności i Matki Bożej Częstochowskiej o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i jej nienarodzonego dziecka oraz o szczęśliwe rozwiązanie.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    RORATY DLA DZIECI: 1. Za ++ w końcu października i w listopadzie 2018: Mikołaja KRUPA, Wła-dysławę NICHCIAŁ, Annę KATRUS, Ernesta CHWAŁEK.
2. Za ++: Tadeusza PIWKO w dniu urodzin, jego żonę Józefę PIWKO, ich rodziców – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: rodziców Helenę i Leona ZAJDEL, siostrę Krystynę, brata Piotra, szwagra Waltra, tragicznie + córkę Mariolę RANOCHA, ++  z pokrewieństwa obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Za ++: Wilhelma i Katarzynę RUDNER, rodziców obu stron, Józefa – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za ++: męża Helmuta MORAWIEC, rodziców Wiktorię i Józefa, siostrę Ruth, ++ z pokrewieństwa obu stron dusze opuszczone.

Piątek – Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła. Pierwszy Piątek Miesiąca (7 grudnia)
6.15    RORATY DLA DOROSŁYCH: W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
7.00    1. Za ++: Marię PAŹDZIOR, jej matkę Elżbietę, wszystkich ++ z rodzin PAŹDZIOR i PYRCEK.
2. Za + s. M. Irenę MOCIAK (20).
18.00    RORATY DLA DZIECI:1. Za ++: rodziców Genowefę i Stanisława NAZIM, ++ z pokrewieństwa obu stron, Joachima PORADA, jego żonę Martę, Helenę i Kazimierza NOWICKICH, oraz o zdrowie i Boże błogosła-wieństwo w rodzinie.
2. O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinach MLECZEK i KACZMARCZYK oraz za ++ z tych rodzin.
3. O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia w pewnej intencji.

Sobota – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP (8 grudnia)
6.15     Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach CZAJA, PALUS i MROZEK.
7.00    Za + s. M. Irenę MOCIAK (21).
9.00    W intencji żyjących i ++ parafian.
10.00    W intencji żyjących i ++ dobrodziejów parafii.
15.00    Msza św. w DPS.

18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z prośbą o Boże błogosławieństwo w intencji Sióstr Służebniczek i Dzieci Maryi oraz ich rodzin.
2. W intencji męża Jerzego z okazji urodzin, za ++ rodziców Elżbietę i Jana CIOŁEK, teściów Teresę i Gisber-ta, ++ z pokrewieństwa obu stron.
3. Za ++: męża Józefa GŁOWANIA, rodziców Marię i Feliksa GAWLIK, Teodora, siostry Ritę, Łucję i Klarę, braci Walentego, Emila, Jana i Jerzego, teściów, szwagrów i szwagierki, Urszulę POPANDA – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++ mamę Marię WYLIGAŁA, ojca Ferdynanda, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za ++: Teodora i Różę KIKLAISZ, ++ z pokrewieństwa THIEL-KIKLAISZ.
6. O radość życia wiecznego dla ++: ojca Pawła BUGIEL, teściów Katarzynę i Jana SKRZYPCZYK, ++ z rodzin BUGIEL i SKRZYPCZYK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej o zdrowie i potrzebne łaski dla Siostry Służebniczki Marii Eligii.
8. Za ++: Gerdę RUS w 4. rocznicę śmierci, jej syna Janusza, rodziców Juliannę i Pawła, Marię i Jana RUS, ich syna Gerarda, Łucję NEBELSKĄ, Annę i Jerzego WARZECHA ++ z pokrewieństwa.
9. O Boże błogosławieństwo, Światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla mieszkańców ulic: Sienkiewicza, Struga, Broniewskiego, Orzeszkowej i Arki Bożka oraz za wszystkich ++ z tego osiedla.

II NIEDZIELA ADWENTU (9 grudnia)
6.45Niemiecka    Za + s. M. Irenę MOCIAK (22).
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za ++: siostrę Annę SOBAWA w 10. rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: Jana DONAT, rodziców i braci, dziadków, ++ z pokrewieństwa obu stron.
3. Za ++: Marię BIEJ w 7. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.00Młodzieżowa 1. Za ++: Annę i Władysława TOMASZEWSKICH, Lucjana BARTOSZEWICZ, Marię i Bronisława GRUZD, Irenę SILIŁO, Genowefę WOŁOCHOWICZ.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Piotra z okazji 65. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
10.15Rodzinna 1. Za ++: męża Ryszarda OBLICKIEGO, rodziców obu stron, ++ z rodzin OBLICKICH, MAGOLANÓW i WRÓBLÓW, Jana i Grzegorza oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: ojca Józefa SZKOP w kolejną rocznicę śmierci, dziadków SZKOP-KOPREK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
11.30Suma    W intencji żyjących i ++ parafian.
17.30    Nabożeństwo adwentowe.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
Za ++: Emilię i męża Joachima, Stanisława i Rozalię oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

11310766
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
2644
4404
46784
11234240
105932
168685
11310766

Twoje IP: 3.84.182.112
Czas: 2019-04-22 06:23:39