Intencje Mszy św. w dniach od 3 do 9 czerwca 2019

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 3 DO 9 CZERWCA 2019

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW KAROLA LWANGI I TOWARZYSZY (3 CZERWCA)
6.30    Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej w intencji ks. Pawła LISONIA z okazji 2. rocznicy święceń kapłańskich.
2. Za + męża Jana WALENCIAK w 4. rocznicę śmierci, ++ z rodzin WALENCIAK, TACIAK, CURYŁO i OWSIANKA.
3. Za + Dżozi KRUPA (3).
4. Za ++: męża Eugeniusza CHROBAK, rodziców obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za ++: mamę Cecylię KOŹLIK w 5. rocznicę śmierci, ojca Pawła, dziadków, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Krystynę STAROSCZYK (3).
3. Za ++: rodziców Antoninę i Pawła MOSZEK, Krystynę i Rudolfa MRÓZ, brata Józefa, dziadków obu stron oraz o potrzebne łaski dla rodzin MRÓZ, BRYŚ, MOSZEK i PALICA.
4. Do Ducha Świętego o pokój w sercu oraz właściwe rozeznanie i posłuszeństwo woli Bożej.

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI (4 CZERWCA)
6.30    1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
7.00    1. Za + Dżozi KRUPA (4).
2. Za + Teresę MACIEJCZYK w dniu urodzin - o radość życia wiecznego
3. Za ++: rodziców i dziadków, ++ z rodzin i pokrewieństwa obu stron CZERWIK - GALLUS oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
18.00    1. Za ++: Małgorzatę SKOP i Teresę CHŁONDZYŃSKĄ, ++ z rodzin SKOP i CHŁONDZYŃSKI.
2. Za ++: rodziców Anastazję i Juliusza, Gertrudę i Jana, braci Antoniego i Ryszarda i jego żonę Łucję, ++  z pokrewieństwa KAPICA-POLOK-NAMYSŁO oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za + Krystynę STAROSCZYK (4).
4. Za + Franciszka HAZA (od brata Władka z żoną).
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Jadwigi z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. BONIFACEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA (5 CZERWCA)
6.30    1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00    1. Za + Dżozi KRUPA (5).
2. W intencji Ojczyzny.
3. Za + Franciszka HAZA (od brata Wiesława z żoną).
10.00    Pogrzeb Śp. Stanisława TRUSZCZAKA.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego (ministranci).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Adolfa SZOPA z okazji 80. rocznicy urodzin.
2. Za + Krystynę STAROSCZYK (5).
3. Za ++: rodziców Helenę i Alfonsa LIPOK, męża Jana PROŃ, ++ z rodzin LIPOK, KURZELA i PROŃ oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: babcię Zofię, dziadka Jana, ich syna i córkę, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Za + Genowefę KORDEK (od brata Józefa z rodziną).

CZWARTEK – PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA (6 CZERWCA):
6.30    O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i za naszego kleryka.
7.00    1. Za + Dżozi KRUPA (6).
2. Za + Krystynę STAROSCZYK (6).
12.00    ŚLUB KONKORDATOWY: Patryk GADOMSKI - Mirela GATNER.
16.30    MSZA ŚW. SZKOLNA: Za ++: Helenę STENCEL, męża Gerharda, rodziców JELITO-STENCEL, dusze w czyśćcu cierpiące.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++ w końcu kwietnia i w maju 2019: Jerzego MIŁOSZEWSKIEGO, Jana LEWANDOWSKIEGO, Ernę KATERLA, Bogumiłę PAPROTA, Bronisława OWCZARKA, Jana KOWALCZYKA, Piotra GLICA, Bogdana MARCINIAKA, Urszulę JANTA, Jerzego WAWRZYŃCZAKA, Franciszka HAZA, Jacka MAJEWSKIEGO, Halinę MARUT-KUCZYKOWSKĄ, Mariusza PLACHETKA, Franciszka KOZIOŁ, Marka FURMANA, Zbigniewa WYLIGAŁA, Genowefę KORDEK, Władysława SKROBAŁA, Krzysztofa BENECKIEGO.
2. Za ++: męża, ojca i dziadka Antoniego MOCZYGEMBA, rodziców Annę i Franciszka, syna i szwagra, rodziców Łucję i Jana DZIEMBA, brata Jana, bratową Agnieszkę, Jerzego WYCIŚLOK, Henryka JELITO, wszystkich ++ z pokrewieństwa MOCZYGEMBA-DZIEMBA.
3. Za ++: rodziców Jadwigę i Wojciecha KRYSZYN, braci Stanisława i Jana, bratową Annę, teściów Mariana i Teklę WANAT, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
4. Za ++: męża Józefa CYPROWSKIEGO, córkę Ewę, rodziców obu stron, braci Aleksandra, Tadeusza, Dariusza i Bogdana DOMAGAŁA oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności z prośbą o ochronę przez Najdroższą Krew Pana Jezusa, o Boże prowadzenie, opiekę Matki Bożej, bezpieczny czas urlopu oraz o łaskę uzdrowienia i uwolnienia dla całej rodziny GWÓZDEK.

PIĄTEK – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA (7 CZERWCA)
6.30    1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2. Do Serca Pana Jezusa o rozwiązanie trudnej sprawy.
7.00    1. Za + Dżozi KRUPA (7).
2. Za + Krystynę STAROSCZYK (7).
3. Za ++: męża Franciszka KOZIOŁ, rodziców i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00    1. Za ++: męża Andrzeja SZARADOWSKIEGO, rodziców obu stron KOTELUK-SZARADOWSKI, siostrę Stefanię GAWROŃSKĄ, braci Wacława i Eugeniusza KOTELUK, ++ z pokrewieństwa.
2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach SOKOLICKICH, STARCÓW i WYCZACHOWSKICH.
3. Za + Halinę SOKOLICKĄ, ++ z rodzin SOKOLICKICH i FABIAŃSKICH, Wandę i Andrzeja GROCHMAL oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + Alę w rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Za + ojca Henryka CZAPLA i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI, KRÓLOWEJ (8 CZERWCA)
6.30    1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Henryka CZAPLA  w 1. rocznicę śmierci - o radość życia wiecznego i jego + matkę Helgę.
7.00    1. Za + Dżozi KRUPA (8).
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Moniki i Romana z okazji 2. rocznicy ślubu oraz za ++ z rodzin obu stron.
3.  Za + Marka FURMANA (od Jana KŁUSKA z rodziną).
11.00    ŚLUB KONKORDATOWY: Kamil KOKOSZKA - Katarzyna MAREK.
15.00    Msza św. w DPS.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1.  Za ++ rodziców Adelajdę i Ewalda KUNERT, wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Jana LIPOK w rocznicę śmierci, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + męża Joachima SZCZĘDZINA - o radość życia wiecznego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: Małgorzatę i Sykstusa KOPA, ich córkę Joannę, synową Anielę, dziadków obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Za ++: Michała i Wandę MIKUŁÓW, Katarzynę i Stanisława PAWŁOWSKICH, ++ z rodzin obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
6. Za + Krystynę STAROSCZYK (8).
7. Za ++: Irenę, jej córkę Bożenę i Eugeniusza NIECZYPORUK, Bronisławę - o radość życia wiecznego.
8. Za ++: ojca Leona w rocznicę urodzin, matkę Magdalenę, brata Bernarda, siostrę Reginę, teściów Janinę i Franciszka, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
9. Za ++: męża i ojca Mariana ŁASKAWIEC, jego rodziców Wandę i Władysława oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
10. Za ++: męża Jana WRZESZCZ w 22. rocznicę śmierci, rodziców Jana i Czesławę JANUSZ, Andrzeja i Zofię WRZESZCZ, siostrę Marię - o radość życia wiecznego.
11. Za ++ Antoniego, Teresę i Halinę PATOŁA, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
12. Za ++: rodziców Łucję i Józefa, rodziców obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
13. Za ++: męża Krzysztofa RÓŻYCKIEGO w 4. rocznicę śmierci, rodziców Irenę i Stefana, Krystynę i Stefana JUJECZKA.

NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (9 CZERWCA)
6.45Niemiecka    Za żyjących i ++ parafian i gości.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za ++: Annę i Huberta TARLIŃSKICH, rodziców i rodzeństwo obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Dżozi KRUPA (9).
9.00Młodzieżowa    1. Za ++: rodziców Mariannę i Feliksa, męża Jana PIETRZAK, brata Ryszarda, Zofię PIETRZAK, ++ z pokrewień-stwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: żonę Urszulę SZWACH, teścia Gintra PIECHA, rodziców Gerarda i Marię SZWACH, wszystkich ++ z rodzin SZWACH i SPRANCEL, rodziców Renatę i Władysława KARWACKICH.
3. Za ++: Feliksa PUCHOWSKIEGO w 1. rocznicę śmierci, żonę Brygidę, syna Andrzeja, ++ z rodzin PUCHOWSKICH i KRYIGER oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + Krystynę STAROSCZYK (9).
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
10.15Rodzinna     1. Do Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę w intencji Marcela z okazji 4. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny SIODLACZEK.
2. Za + męża, ojca i dziadka Antoniego PRZYBYŁEK, ++ z rodzin GOLEC, PRZYBYŁEK i MALCHEREK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: męża Horsta GRZESIK, córkę Krystynę, rodziców KOTULA-GRZESIK, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++ rodziców Jana i Katarzynę CZOK, braci, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
11.30Suma    1. Za ++ rodziców Małgorzatę i Izydora MACZUGA, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Filipa SZUFLA o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dziecka i całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Amelii SZCZĘDZINA z okazji 1. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny i chrzestnych.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Heleny BROŻYNA z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
17.30    Nabożeństwo niedzielne.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za + tragicznie córkę Mariolę RANOCHA  w dniu urodzin - o radość życia wiecznego.
2. Za + Edwarda ZALASA w kolejną rocznicę śmierci oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: męża i ojca Wiktora SKRZYPIEC w dniu urodzin, jego rodziców Marię i Alojzego, brata Waltra, rodziców Annę i Józefa KAPICA, brata Józefa, szwagrów Jana i Ernesta, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: 6.30-7.30 i 17.30-18.30. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna we wtorki i czwartki w godzinach 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

13484855
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
2158
8619
37835
13395525
37835
257571
13484855

Twoje IP: 3.235.75.174
Czas: 2020-06-06 07:03:51