Intencje Mszy św. w dniach od 10 do 16 czerwca 2019

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 10 DO 16 CZERWCA 2019

PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA (10 CZERWCA)
6.30    Za + mamę Annę Glik  z okazji 96. rocznicy urodzin.
7.00    Za + Dżozi KRUPA (10).
9.00    1. Za + Krystynę STAROSCZYK (10).
2. Za + Genowefę KORDEK (od bratowej Stanisławy z rodziną).
3. O łaskę uzdrowienia dla córki i siostry.
10.00    1. W intencji Rolników o błogosławieństwo Boże w pracy i dobre urodzaje.
2. O potrzebne łaski dla Konrada SKLORZ oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za ++: rodziców Jana i Marię NOPARLIK, ich rodziców, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: Ingrydę KALETKA, rodziców obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: ciocię i siostrę Stanisławę w 2. rocznicę śmierci, wujka i szwagra Kazimierza w 5. rocznicę śmierci oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + Juliana KWAŚNIAK z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. BARNABY, APOSTOŁA (11 CZERWCA)
6.30    1. Za ++: rodziców Wilhelma i Annę KOROLL, braci Maksymiliana i Georga, dziadków i ++ z pokrewieństwa z rodzin KOROLL -WILCZEK.
2. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
7.00    1. Za + Dżozi KRUPA (11).
2. Za ++; męża i ojca Franciszka MAJER, rodziców obu stron, braci Alfreda i Jerzego WAWRZYŃCZAK, szwagra Jana WAJS, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Do Serca Pana Jezusa o rozwiązanie trudnej sprawy.
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i Dary Ducha Świętego w intencji córki Agnieszki z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Krystynę STAROSCZYK (11).
3. Za ++: syna Jan, córkę Irenę i jej męża Zbigniewa, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++ koleżanki Karinę i Gabrielę.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Jolanty z okazji 50. rocznicy urodzin.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (12 CZERWCA)
6.30    1. W intencji Ojczyzny.
2. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00    1. Za + Dżozi KRUPA (12).
2. Za + Krystynę STAROSCZYK (12).
3. Za ++: mamę Elżbietę MUSZKIET, ojca Gerarda, brata Joachima - o radość życia wiecznego oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za ++: męża Edwarda BEDNARCZYK w 13. rocznicę śmierci - o radość życia wiecznego, rodziców Karolinę i Mieczysława, teścia Władysława, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Jana i Zofię KOSZAŃSKICH, synów Stanisława i Andrzeja, synową Danutę, córkę Teresę, rodziców obu stron KOSZAŃSKICH i GRABIŃSKICH oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności w intencji syna Jacka, wnuków Alicji i Jakuba z okazji ich kolejnych rocznic urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + Pawła WAWRZYNEK w 1. rocznicę śmierci oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Krystiana KLIMEK z okazji 60. rocznicy urodzin, o potrzebne łaski dla Jubilata z żoną i dziećmi oraz za ++ rodziców obu stron.

CZWARTEK – ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA (13 CZERWCA)
6.30    Za + Krystynę STAROSCZYK (13).
7.00    1. Za ++ rodziców Józefa i Urszulę MIŚ, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Dżozi KRUPA (13).
3. Za + Genowefę KORDEK (od siostry Haliny z mężem).
16.30    MSZA ŚW. SZKOLNA: Za ++ ojca Kazimierza, mamę Annę, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za + Alojzego JAWORECKIEGO w 3. rocznicę śmierci o radość życia wiecznego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej o radość życia wiecznego dla ++: męża Manfreda, ojca Pawła, jego dwie żony, teściów, dziadków, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Antoniego MACHETA z okazji urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++ Elżbietę i Władysława SIDOR oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności i Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Bogu wiadomej oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
18.30    Różaniec Fatimski.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE BŁ. MICHAŁA KOZALA, BISKUPA I MĘCZENNIKA (14 CZERWCA)
6.30    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Hildegardy z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
7.00    1. Za ++: rodziców Monikę i Józefa SŁADEK, teściów Jadwigę i Pawła JOCHEM, ich synów Gerharda i Maksymiliana oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Dżozi KRUPA (14).
3. Za ++: rodziców Annę i Roberta ANIOŁ, Marię i Jerzego MOJZA, dziadków obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
18.00    1. Za ++: ojca Alojzego w rocznicę śmierci, mamę Gertrudę , brata Józefa, ++ z pokrewieństwa RUDEK-PYTKO.
2. Za ++: Emila URBANCZYK, Annę i Antoniego URBANCZYK, Annę i Reinholda KAMINSKI, Annę i Henryka GIZA, Jana KLYSZCZ, Jerzego GAWLIK, dziadków GAWLIK-SZLAPA oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Aleksandra i Mariannę ZALEJSKICH, braci Stefana i Wita, siostrę Mariannę NIEDZIELA, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + męża Leszka NOCOŃ w 5. rocznicę śmierci - o radość życia wiecznego, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Za + Krystynę STAROSCZYK (14).

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (15 CZERWCA)
6.30    Za + Krystynę STAROSCZYK (15).
7.00    1. Za ++: Wilhelma SKOPP w kolejną rocznicę śmierci, jego żonę Gertrudę, rodziców SKOPP-KUCHARCZYK - o radość życia wiecznego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Marię i Józefa WOJTANOWICZ, dziadków obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3.  Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Grzegorza z okazji urodzin.
4. Za + Dżozi KRUPA (15).
15.00    Msza św. w DPS.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1.  Za ++: Marię i Stanisława BERLAK, ich syna Mariana, synową Hannę, zięcia Alojzego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: mamę Janinę WAWRZYNIAK, jej córkę Danutę, teściów Zofię i Alojzego BUDZANOWSKICH, brata Tadeusza, jego syna Mirosława, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: męża i ojca Alfonsa PIETRUSZKA, teściów Annę i Józefa, rodziców Gertrudę i Konrada ZYLKA, brata Reinholda, szwagra Joachima, ++ z rodzin PIETRUSZKA-ZYLKA oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. O radość życia wiecznego dla ++: rodziców i teściów Marianny i Juliana SZWEJ, Bronisławy i Franciszka STRUGAŁA.
5. Za ++: brata Andrzeja STEFANIDES, rodziców Gertrudę i Maksymiliana, matkę Hildegardę GAWLIK, dziadków obu stron, ciocię Hildegardę, wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
6. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Piotra WIECZOREK z okazji 90. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
7. Za + Halinę MARUT-KUCZYKOWSKĄ w 30. dzień po śmierci.
8. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Róży i Joachima z okazji 55. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
9. Za ++: męża Czesława w 15. rocznicę śmierci, ++ z rodzin KAWAŁKO-CZARNY-MAJ.

NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY (16 CZERWCA)
6.45Niemiecka    Do Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie z okazji urodzin Eryki.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za ++: brata Emiliana MIKOSZ w rocznicę śmierci, ojca Antoniego, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Dżozi KRUPA (16)
3. Za ++: Herberta BARON w 1. rocznicę śmierci, jego żonę Erykę, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
9.00Młodzieżowa    1. Za ++: rodziców Annę i Henryka GIZA, dziadków Annę i Reinholda KAMIŃSKICH, Marię i Jana GIZA, wujków Emila, Jana, Herberta i Karola, wszystkich ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++: męża Pawła POPANDA w 3. rocznicę śmierci, Katarzynę i Antoniego GAWLIK, teściów Gertrudę i Antoniego POPANDA, syna Horsta, szwagra Józefa KLYSZCZ, Łucję KANDZIORA w 30. dzień po śmierci oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: ojca Helmuta SOBEK w kolejną rocznicę śmierci, matkę Bernadetę, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: męża i ojca Jana KOKOT, rodziców KOKOT-CIOŁEK, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Za ++: męża, ojca i dziadka Stanisława WĘGLIŃSKIEGO w 13. rocznicę śmierci, Elżbietę, wszystkich ++ z rodziny WĘGLIŃSKICH.
6. Za + Krystynę STAROSCZYK (16).
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
10.15Rodzinna 1. Za ++: syna Damiana KOPREK, męża Jana, zięcia Henryka CZAPLA, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla dzieci z rodzinami.
2. Za ++: męża i ojca Wilhelma GAWLIK, rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa GAWLIK-KAŁA oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Krystyny z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i Światło Ducha Świętego w intencji Żanety z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji rodziny KALLA oraz za ++ rodziców Irenę i Jerzego.
[do Modlitwy Wiernych: Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Radosława KAŹMIERCZAK, rodziców i chrzestnych].
11.30Suma    1. Za ++: męża Michała DOMERECKIEGO, syna Józefa, rodziców obu stron, braci Franciszka i Jana WINNIK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. O spokój duszy ++: męża Janusza, syna Jerzego STALSKIEGO, rodziców Józefa i Józefy, brata Mieczysława, siostry Janiny oraz o potrzebne łaski dla rodzin synów Marka i Krzysztofa.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji rocznego dziecka Julii ABRAMCZUK, w intencji Andrzeja z okazji 65. rocznicy urodzin a także w intencji Agaty z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
4. Za + męża i ojca Jerzego z okazji rocznicy śmierci, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. O radość życia wiecznego dla ++: męża Piotra CHOWANIEC w 1. rocznicę śmierci, jego mamę Edeltraudę, teścia Czesława DOMAŃSKIEGO oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
17.30    Nabożeństwo niedzielne.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ parafian i gości.
2. Za ++: siostrę Jadwigę WOJTALA w 1. rocznicę śmierci, męża Franciszka, rodziców i teściów, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa obu stron WOJTALA-SKOP oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: męża Dionizego DERKOWSKIEGO, jego rodziców i brata Wojciecha, rodziców Klarę i Romana WYRĘBAK, Piotra GAWLITĘ, Sabinę BĄK, ++ z rodzin WIECZOREK, GUZOWSKI i PIETRAS, dusze w czyśćcu  cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Karoliny i Dawida z okazji 1. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: 6.30-7.30 i 17.30-18.30. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna we wtorki i czwartki w godzinach 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

13485242
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
2545
8619
38222
13395525
38222
257571
13485242

Twoje IP: 3.235.75.174
Czas: 2020-06-06 08:35:41