Intencje Mszy św. w dniach od 2 do 8 września 2019

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD  2 DO 8 WRZEŚNIA 2019

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI. INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO (2 WRZEŚNIA)
6.30    1. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (21).
2. Za + Gintra CZEMPIEL.
7.00    1. Za ++: męża Jana PROŃ, rodziców Helenę i Alfonsa LIPOK, ++ z rodzi PROŃ-LIPOK-KURZELA oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Agnieszkę i Jana LIPOK, 2 braci i 2 siostry, bratową Marię, rodzeństwo oraz ++ z rodzin LIPOK-KRAKA-SZŁAPA.
3. Za + Urszulę (2).
4. Za + mamę Cecylię WASZCZUK (2).
16.30    MSZA ŚW. SZKOLNA: O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla uczniów szkół podstawowych, rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów i pracowników oświaty z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla młodzieży szkół średnich, rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów i pracowników oświaty z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.
2. Za ++: męża Eugeniusza WANAT w 4. rocznicę śmierci, córkę Krystynę, rodziców obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++ Franciszkę ŁUPAK w 2. rocznicę śmierci, rodziców obu stron.
4. Za ++: męża, ojca i dziadka Stanisława STROŻEK, synową Iwonę STROŻEK, rodziców obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Za ++: męża i ojca Jana JOKIEL w kolejną rocznicę śmierci, rodziców obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
6. Za + Pelagię HENICZ (2).

WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA (3 WRZEŚNIA)
6.30    1. Za + Urszulę (3).
2. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    1. Za + mamę Cecylię WASZCZUK (3).
2. Za + Pelagię HENICZ (3).
3. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (22).
17.30    Różaniec o trzeźwość w rodzinie.
18.00    1. Za ++: męża i ojca Jana SZYMOSZ, rodziców Władysława i Helenę, Krystynę PARUZEL, szwagrów Manfreda i Eryka, Helenę SZYMOSZ, Piotra.
2. Za ++: rodziców chrzestnych Emilię i Pawła PAWELCZYK, ich syna i synową - o radość życia wiecznego.
3. Za + ojca Stefana GLINKA w 4. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: Adelajdę MIĘTEK w 1. rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (4 WRZEŚNIA)
6.30    1. Za + Urszulę (4).
2. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00    1. Za + mamę Cecylię WASZCZUK (4).
2. Za + Pelagię HENICZ (4).
3. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (23).
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego.
18.00    1. Za ++: męża Edmunda OLEJNICZAK, syna Andrzeja, Janinę i Jana BILSKICH, braci Henryka i Czesława KUJAWA, rodziców KUJAWA-OLEJNICZAK, Renatę i Józefa LIGENZA, Andrzeja HOCIEJEWSKIEGO, Helenę HOSZMAN, szwagra Pawła WOŹNICA, Janinę i Mariana LASAK.
2. Za ++: żonę i matkę Anielę WAJS, rodziców obu stron, + z rodziny i pokrewieństwa.
3. Za ++: Jana i Marię STALICKICH, brata Jerzego, bratową Krystynę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach ŁOPUSZAŃSKICH i STALICKICH.
4. Za ++: syna Ryszarda JANISZEWSKIEGO w 29. rocznicę śmierci, męża Zdzisława, rodziców obu stron, wszystkich ++ z rodzin NITOŃ-JANISZEWSKI.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Jadwigi JANIK w kolejną rocznicę urodzin.

CZWARTEK – PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA (5 WRZEŚNIA)
6.30    O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i za naszego kleryka.
7.00     1. Za + Urszulę (5).
2. Za + mamę Cecylię WASZCZUK (5).
3. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (24).
16.30    W intencji Denisa z rodziną.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej w intencji ks. Pawła LISONIA z okazji rocznicy urodzin.
2. Za ++ w końcu lipca i w sierpniu 2019: Andrzeja NOREK, Janusza JASKÓŁA, Beatę PAWLAK, Amelię KOPIEC, Barbarę BUDZIANOWSKĄ, Grzegorza LEWANDOWSKIEGO, Józefa GAWRON, Jana GAŁGAŃSKIEGO, Józefa KAŁA, Małgorzatę ILUCHIN, Bernarda CZAJA, Henryka SOLGA, Zofię DEMBIŃSKĄ, Erwina KOPA, Annę KUBASIK, Irenę FUDALI, Józefa GUZY.
3. Za + Pelagię HENICZ (5).
4. Do Boskiej Opatrzności i Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Liliany z okazji urodzin.
5. Za + żonę Renatę w rocznicę ślubu.

PIĄTEK – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA (6 SIERPNIA)
6.30    1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (25).
7.00    1. Za + Marię LOREK.
2. Za + Urszulę (6).
3. Za + mamę Cecylię WASZCZUK (6).
15.15    O zdrowie, bezpieczną pracę, Boże błogosławieństwo dla wszystkich pracowników i emerytów oraz ich rodzin z Grupy TAURON, a także za wszystkich ++ pracowników.
18.00    1. Za ++: mamę Annę SUCHANEK w 8. rocznicę śmierci, jej rodziców Marię i Jana SUCHANEK, 3 braci i 2 siostry, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Pelagię HENICZ (6).
3. Za + Józefa KACPERAK w 6 miesięcy po śmierci i ++ z rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Klaudii i Wiktora z okazji 25. rocznicy ślubu.

SOBOTA – PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA (7 WRZEŚNIA)
6.30    1. W intencji kapłanów i sióstr zakonnych z naszej parafii pochodzących i pracujących.
2. Za + Tadeusza SZYMAŃSKIEGO  w rocznicę urodzin i ++ z rodzin SZYMAŃSKI i KORDT.
7.00    1. W intencji czcicieli Matki Boskiej Różańcowej.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Gizeli z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Jana i Marię KUCHARCZYK, ich rodziców KUCHARCZYK-HILSZER, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + mamę Cecylię WASZCZUK (7).
12.00    ŚLUB KONKORDATOWY: Sylwester KONIECZNY - Natalia MĄCZYŃSKA.
14.00    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Katarzyny i Arnolda OLBRICH z okazji 50. rocznic urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
15.00    Msza św. w DPS.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1.  Za ++: ojca Jana BUDZANOWSKIEGO, matkę Katarzynę, siostrę Janinę, siostrzenicę Barbarę, szwagra Jerzego, braci Stanisława i Mieczysława oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Jadwigę i Pawła DAMASZEK, Agnieszkę KUNCE, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: Ludwika BUGIEL w 15. rocznicę śmierci, żonę Annę, siostrę Teresę KALKA, ++ z rodzin BUGIEL-WIECZOREK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: Elżbietę, Romana, Zdzisława i Renatę SZPAK, Bronisława KONIOR, ++ z rodziny oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Za + ojca Józefa CHROBAK, rodziców i rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
6. Za ++: Jadwigę i Heliodora WIERZBICKICH, ich syna Jana, Wiktorię i Pawła MAZIEC - o radość życia wiecznego.
7. Za + Urszulę (7).
8. Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (26).
9. Za + Pelagię HENICZ (7).
10. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marianny i Władysława z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
11. Za + Henryka MUSIAŁ w 6. rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa obu stron.
12. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Katarzyny i Damiana z okazji 1. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
13. Za ++: mamę Jadwigę KOŁODZIEJ w olejną rocznicę urodzin, jej męża, rodzeństwo, wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.


 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA  (8 WRZEŚNIA)
6.45Niemiecka    Za + męża Engelberta PAŹDZIOR (27).
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Bogumiły i Jarosława z okazji kolejnej rocznicy ślubu.
2. Za + mamę Cecylię WASZCZUK (8).
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00Młodzieżowa    1. Za + męża i ojca Piotra MALACH z okazji urodzin, ++ z rodzin MALACH-SZYDŁOWSKICH-HARASYMOWICZ-PLOCH - o radość życia wiecznego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: męża Norberta BYTOMSKIEGO  w rocznicę śmierci, teścia Waltra, ojca Alfreda, Jadwigę i Wilhelma KLEMAN oraz ++ z pokrewieństwa.
3. Za ++: rodziców Stefana i Władysławę, teściów Jana i Mariannę, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Do Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji rodziny Ewy i Łukasza  KACZMARCZYK z okazji 1. rocznicy ślubu.
10.15Rodzinna    1. O  Dary Ducha Świętego i opiekę Aniołów Stróżów dla wnuków Karoliny, Jakuba i Jasia oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Magdaleny i Sebastiana WOLNY  w kolejną rocznicę ślubu oraz za + babcię Helenę CZARNIECKĄ a także o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Marię i Antoniego WANAT, braci Mariana i Mieczysława, szwagrów Mieczysława i Adama, męża Jana KOZOŁUP, synową Urszulę, zięcia Józefa, dziadków Teresę i Jana STALSKICH, ks. prałata Jerzego STELLMANNA, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w intencji Barbary i Emila GAWLIK z okazji 40. rocznicy ślubu oraz dla synów Arkadiusza i Krzysztofa, synowych Agnieszki i Arlety, wnuków Dawida, Bartosza, Tomasza, Franciszka i wnuczki Amelki.
11.30Suma    1. Msza św. dziękczynna za łaski, jakie Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Maryi Niepolanie Poczętej  otrzymało w latach posługi Sióstr w parafii Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.
2. Za ++: syna Michała DOMERECKIEGO, męża Michała, rodziców obu stron, Franciszkę i Jana WINNIK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: męża Huberta PIETRZYŃSKIEGO, teściów Ludwinę i Ignacego, rodziców Elżbietę i Pawła KASZTAN, siostry Emilię i Elżbietę, szwagrów Helmuta i Jana, braci Henryka i Józefa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: żonę i mamę Barbarę WÓJCIK w 12. rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa obu stron oraz o Boże błogosławieństwo dla wnucząt i całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marii ŁUKASIEWICZ z okazji 80. rocznicy urodzin oraz za + męża Aleksandra i o potrzebne łaski dla całej rodziny.
6. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Anieli i Jana POLOK z okazji 55. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
7. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Magdaleny z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
8. Za ++: rodziców, dziadków i pradziadków Marię i Jana FORYT, ojca, teścia, dziadka i pradziadka Tadeusza PACZKOWSKIEGO w 20. rocznicę śmierci, wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
[do Modlitwy Wiernych: W intencji nowożeńców Darii i Bartłomieja FORYT i wszystkich gości weselnych].
17.30    Nabożeństwo niedzielne.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za ++: rodziców Mariannę i Franciszka ROCHOWICZ, brata Jana, bratową Bronisławę, męża Kazimierza, teściów Antoninę i Józefa, szwagra Józefa, dziadków KRASIŃSKICH i ROCHOWICZÓW, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za + Urszulę (8).
4. Za + Pelagię HENICZ (8).
5. Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
6. Za ++: rodziców Rożę i Wilhelma PYKA oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa.
7. Za + Bernarda CZAJA w 30. dzień po śmierci.
8. Za ++ rodziców Gertrudę i Józefa ŚMIETANA oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
9. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marty TECŁAW z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
10. Za ++: męża Stanisława BELOWSKIEGO w 40. rocznicę śmierci, synów Kazimierza i Władysława, synową Krystynę, zięcia Wacława, Krystynę NEBELSKĄ, ++ z rodziny i rodzeństwo obu stron.

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

12782500
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
5220
4378
9598
12743484
76174
167057
12782500

Twoje IP: 18.206.194.161
Czas: 2020-02-18 20:20:22