Intencje Mszy św. w dniach od 18 do 24 listopada 2019

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD  18 DO 24 LISTOPADA 2019

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I MĘCZENNICY (18 LISTOPADA)
6.30     Za + matkę Anielę PLOCH (3).
7.00    1. W intencji Sebastiana z rodziną.
2. W intencji Szymona z rodziną.
3. Za + mamę Annę GLIK o radość życia wiecznego.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za ++: rodziców Marię i Kazimierza NOWICKICH, brata Andrzeja, dziadków NOWICKI-WANAT, Janinę i Bronisława CIPURA, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Józefa WANAT z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla całej rodziny, szczególnie dla siostry Agnieszki.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogo-sławieństwo w intencji Teresy i Józefa KRUPPA z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
5. Za + Grzegorza WITCZAKA (1).

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI (19 LISTOPADA)
6.30    1. Za + matkę Anielę PLOCH (4).
2. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
7.00    1. Za ++: rodziców Monikę i Józefa SŁADEK, ich rodziców SŁADEK-KALISZ, ks. prałata Franciszka KALISZA, ++ z pokrewieństwa obu stron.
2. W intencji Sebastiana z rodziną.
3. W intencji Szymona z rodziną.
18.00    1. Za ++: męża i ojca Ryszarda PAWLICZEK, jego rodziców i rodzeństwo – o radość życia wiecznego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: Elżbietę POLA, jej męża Józefa, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Za + Wiesławę ŁAZARCZYK w 10. rocznicę śmierci.
5. Za + Grzegorza WITCZAKA (2).

ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, PREZBITERA (20 LISTOPADA)
6.30    1. Za ++: męża Stanisława, rodziców obu stron, siostrę, Antoniego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00    1. Za + matkę Anielę PLOCH (5).
2. W intencji Sebastiana z rodziną.
3. W intencji Szymona z rodziną.
11.00    Pogrzeb Śp. Mieczysława HOŁOBUT.
16.30    KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA: Msza św. Koła Przyjaciół Radia Maryja.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta (Diakonia Wyzwolenia).
18.00    1. Za + mamę Renatę SZKOP w kolejną rocznicę śmierci.
2. Za ++: Marię BIAŁAS, jej męża Teofila, synów Konrada i Piotra, ++ z rodzin BIAŁAS-LYKO-KUCHARCZYK.
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Za + Piotra GOTTWALD w 30. dzień po śmierci, ++ z rodziny.
5. Za + Grzegorza WITCZAKA (3).

CZWARTEK – WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NMP (21 LISTOPADA)
6.30    1. Za + matkę Anielę PLOCH (6).
2. Za + Grzegorza WITCZAKA (4).
7.00     1. Za ++: córkę Elwirę w rocznicę śmierci, rodziców i teściów, dziadków i rodziców chrzestnych, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. W intencji Sebastiana z rodziną.
3. W intencji Kamila z rodziną.
16.30    MSZA ŚW. SZKOLNA: O Światło Ducha Świętego dla córek Nicol i Natalii oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny NIEŚWIEC.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++: męża i ojca Waltra GLÜCKA w rocznicę śmierci, córkę Barbarę, rodziców obu stron, ++ z pokrewieństwa GLÜCK-KOWALCZYK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla cioci Cecylii (od Anieli).
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie POLOK oraz za ++: męża Reinholda, brata Anzla, rodziców obu stron, rodzeństwo: siostrę Marię, Stanisława i Dariusza, siostrę Klarę i Józefa PIGUŁA, braci Stefana, Franciszka, Alfonsa i Alojzego NIEŚWIEC, Jana i Konrada KOŁODZIEJ, Antoniego, Hildegardę i Henryka KUCHARCZYK, bratowe Jadwigę, Marię, Elfrydę, Angelę i Adelę POLOK, dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII, DZIEWICY (22 LISTOPADA)
6.30    1. Za + matkę Anielę PLOCH (7).
2. Za + Grzegorza WITCZAKA (5).
7.00    1. O radość życia wiecznego dla ++: mamy Cecylii WASZCZUK z okazji imienin, męża Kazimierza, rodziców Bolesławy i Bronisława JURKOWSKICH, brata i siostry.
2. W intencji Sebastiana z rodziną.
3. W intencji Kamila z rodziną.
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo św. Cecylii, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Chóru, Scholi Dziecięcej, Scholi Dominikańskiej i naszych organistów oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ich rodzin, a także o radość życia wiecznego dla ++ organistów i członków chóru i scholi.
2. Za ++: mamę Zofię KARPA, brata Mirosława, rodziców Marię i Wiktora AUER, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: Zdzisława OMIELAŃCZUK w 38. rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: synowa Teresę, wnuczka Jana, wnuczkę Nadinkę w 5. rocznicę śmierci, rodziców Jana i Bronisławę STASZEWSKICH, ++ z rodziny GACKICH, Juliana i Annę KRAKOWSKICH, Dominika KOZIOŁEK – o dar Nieba oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6. Za + Antoniego BURCEK w kolejną rocznicę urodzin, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (23 LISTOPADA)
6.30    W intencji Kamila z rodziną.
7.00    1. W intencji Sebastiana z rodziną.
2. Za + ojca, teścia i dziadka Bronisława PELC, ++ z pokrewieństwa.
3. Za + Grzegorza WITCZAKA (6).
15.00    Msza św. w DPS.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za  ++: mamę Emilię SCHNURA i ojca Antoniego, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: syna Jana RASZKA, córkę Irenę, rodziców, teściów i dziadków, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++ rodziców Pawła i Jadwigę DAMASZEK, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: rodziców Wandę i Romualda FABRYCKICH, męża Jana HATALAK, ++ z rodzin HATALAK-RZYTKI-GOSPODAREK-SZUBRYCHT oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Za ++: męża, tatę, dziadka i teścia Jana z okazji urodzin – o radość życia wiecznego, rodziców, teściów i dziadków, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
6. Za + matkę Anielę PLOCH (8).
7. Za ++: rodziców Różę i Franciszka FOGEL, Kornelię i Józefa WIECZOREK, chrześniaka Dastina SOSNOWSKIEGO oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
8. Za ++: żonę Teresę BROŻYNA w rocznicę śmierci, rodziców i teścia, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
9. Za ++: męża Henryka GAJ, rodziców Ignacego i Felicję, Joannę, Gertrudę i Tomasza SUS, siostry Marię i Adelę, zięcia Joachima.
10. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Teresy DUCZMAL z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
11. Za wstawiennictwem św. Antoniego i św. Józefa o zdrowie i rozwiązanie trudnych spraw w pewnej intencji.
12. Do Anioła Stróża o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej w intencji Mai PIECHACZEK z okazji 1. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny i chrzestnych.

NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA (24 LISTOPADA)
6.45Niemiecka    W intencji Sebastiana z rodziną.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za ++: Józefę PIWKO, jej męża Tadeusza PIWKO, rodziców obu stron – o radość życia wiecznego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: męża, ojca i dziadka Ernesta CHWAŁEK w 1. rocznicę śmierci, jego rodziców Marię i Michała, szwagra Karola, ++ z pokrewieństwa CHWAŁEK-GOŁĄBEK.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę matki Boskiej Fatimskiej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Jerzego z okazji 85. rocznicy urodzin oraz za ++: żonę Hildegardę GAWLIK, rodziców Marię i Pawła, rodzeństwo Alfonsa, Pawła i Hildegardę, dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00Młodzieżowa    1. Za ++: rodziców Michała i Marię, dziadków, ++ z pokrewieństwa obu stron, ++ z rodziny KULIK, szwagra Edmunda i Matyldę SKOWRONEK, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Jana z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: żonę Annę PILICH, teściów Franciszkę i Tomasza SKOP, rodziców Helenę i Jana PILICH, ++ z pokrewieństwa PILICH-SKOP-KRALL-WITCZAK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
10.15Rodzinna    1. Za ++: Marię GOLEC, jej męża Józefa, rodziców i teściów, Mariana LABISZ, ++ z rodzin GOLEC-DEKERT, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Bronisławę i Bogusława BANEK, brata Edwarda, teściową Agnieszkę WELTROWSKĄ, szwagra Henryka, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Antoniego i Marię WANAT, braci Mariana, Mieczysława i Tadeusza, szwagrów Adama i Mieczysława, męża Jana KOZOŁUP, synową Urszulę, zięcia Józefa, dziadków Katarzynę i Jana WANAT, ++ z pokrewieństwa WANAT-KOZOŁUP oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Do Anioła Stróża z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w intencji rocznego dziecka Franciszka KAMIŃSKIEGO, rodziców i chrzestnych.
5. Za ++ rodziców Stanisławę i Dionizego w kolejną rocznicę śmierci.
11.30Suma    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji pracowników, emerytów i rencistów i ich rodzin oraz za ++ pracowników PKP.
2. Za ++: mamę Marię WAWRZYŃCZYK w 15. rocznicę śmierci, ojca Rudolfa, braci ks. Krystiana i Henryka, siostrę Gabrielę, bratowa Teresę, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za + Grzegorza WITCZAKA (7).
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Anieli KURIATA z okazji 90. rocznicy urodzin, w intencji Aleksandry i Kazimierza ŻYŁA z okazji 41. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
17.30    Nabożeństwo niedzielne.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za ++:ojca Piotra MARCHEWKA, mamę Martę, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: Rozalię GUZ, rodziców i rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: męża Ryszarda GOSPODARCZYK, rodziców Józefa i Antoninę, teściów Antoniego i Annę, Kazimierę i Zdzisława KRZYŻANOWSKICH, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Za ++: rodziców Helenę i Wiktora MISZ, Marię i Zygmunta TYLUTKA, dziadków obu stron, ++ z rodzin MISZ-GOŁĄBEK-TYLUTKA-JACHEĆ, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
6. Za + matkę Anielę PLOCH (9).

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w okresie wakacji (do 30 VIII br.) w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.00 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki i piątki w godzinach: 8.00-9.30; we wtorki i czwartki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

13651241
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
2508
7203
28244
13576656
9711
194510
13651241

Twoje IP: 18.232.51.19
Czas: 2020-07-02 08:31:44