Intencje Mszy św. w dniach od 2 do 8 grudnia 2019

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD  2 DO 8 GRUDNIA 2019

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI  (2 GRUDNIA)
6.15     RORATY DLA DOROSŁYCH: Za + matkę Anielę PLOCH (17).
7.00    1. W intencji Kingi z rodziną.
2. W intencji Kamila z rodziną.
3. Za + Grzegorza WITCZAKA (15).
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    RORATY DLA DZIECI:1. Za ++: męża Jerzego HENKEL, szwagra Joachima, ++ z rodzin HENKEL-WALOSZEK-DUDA-ZWAKA-DZIERŻAWA.
2. Za + Mieczysława HOROWSKIEGO (od rodzin MILANIAK i KROMKA).
3. Za ++ Annę i Stefanię PRZESDZINK – o radość życia wiecznego.
4. Za + Stefanię ŁĘCKĄ (od brata Stanisława).

WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZBITERA (3 GRUDNIA)
6.15    RORATY DLA DOROSŁYCH:1. Za + matkę Anielę PLOCH (18).
2. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
[do Modlitwy Wiernych: Przez wstawiennictwo Matki Bożej o zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marii z okazji 87. rocznicy urodzin].
7.00    1. Za ++: męża, ojca i dziadka Joachima OLSZÓWKA w kolejną rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. W intencji Kingi z rodziną.
3. W intencji Kamila z rodziną.
18.00    RORATY DLA DZIECI:1. Za + Józefa LECH w 1. rocznicę śmierci.
2. Za ++: ojca Piotra GLÜCK w 15. rocznicę śmierci, matkę Gertrudę w rocznicę urodzin, ich zięcia Adama, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za + Mieczysława HOROWSKIEGO (od rodziny RADECKICH).
4. Za + Grzegorza WITCZAKA (16).
5. Za ++: rodziców obu stron KALICIAKÓW i ZAWIDZKICH, żonę Czesławę, ++ z rodziny ZĄBCZYKÓW.

ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. BARBARY, DZIEWICY I MĘCZENNICY (4 GRUDNIA)
6.15    RORATY DLA DOROSŁYCH: 1. Za ++: rodziców Alberta i Agnieszkę PALUS, Józefa CZAJA, Franciszkę i Teodora KANIA, wszystkich ++ z pokrewieństwa.
2. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00    1. Za ++: męża i ojca Jana PATEROK, jego rodziców Józefa i Florentynę, teściów Różę i Wiktora GUZDEK, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Franciszka i Annę SOBONKIEWICZ, Stanisława i Mariannę KALWAT, zięcia Mieczysława, bratową Lucynę, Renatę SOBONKIEWICZ, braci Władysława i Kazimierza, Bronisława WRÓBEL.
3. W intencji Kingi z rodziną.
12.00    Przez wstawiennictwo św. Barbary w intencji górników, o Boże błogosławieństwo w intencji prac związanych z restauracją kościoła św. Barbary i za ++ spoczywających na cmentarzy parafialnym.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta (Ministranci).
18.00    RORATY DLA DZIECI:1. Do Boskiej Opatrzności z okazji imienin babci Basi i wnuczki Basi o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Annę i Antoniego SIWIEC, szwagierki, ++ z rodzin SIWIEC-JÓZEFOWSKI-PIONTEK.
3. Za + matkę Anielę PLOCH (19).
4. Za ++: rodziców Marię i Rudolfa WAWRZYŃCZYK, brata ks. Krystiana, brata Henryka, bratową Teresę, siostrę Gabrielę oraz o potrzebne łaski dla Barbary i całej rodziny.
5. Za + Grzegorza WITCZAKA (17).

CZWARTEK – PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA (5 GRUDNIA)
6.15    RORATY DLA DOROSŁYCH: 1. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i za naszego kleryka Andrzeja.
2. Za ++: męża Huberta MUSZALSKIEGO, rodziców obu stron, rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
7.00     1. Za + matkę Anielę PLOCH (20).
2. W intencji Kingi z rodziną.
3. Za + Stefanię ŁĘCKĄ (od siostry Krystyny z rodziną).
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    RORATY DLA DZIECI:1. Za ++ pod koniec października i w listopadzie 2019: Łucję KUJAWA, Sławomira GAŁĄZKA, Helmuta DENDRA, Różę HAPETA, Adriana MAJEWSKIEGO, Mieczysława HOŁOBUT, Grzegorza MIGOŃ, Genowefę WRZESZCZ, Janinę OŻAROWSKĄ, Stefanię ŁĘCKĄ, Władysława JANCZURA, Czesława KARPA, Zbigniewa PSZON.
2. Za ++: rodziców Zofię i Józefa STĘPNIAK, dziadków obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + męża i ojca Wincentego w 90. rocznicę urodzin, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + Grzegorza WITCZAKA (18).
5. Za + Mariana KONIECZNY w 70. rocznicę urodzin wszystkich ++ z rodziny KONIECZNY-SZCZEPONEK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
IĄTEK – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA. WSPOMNIENIE ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA (6 GRUDNIA)
6.15    RORATY DLA DOROSŁYCH: W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
7.00    1. Za + matkę Anielę PLOCH (21).
2. W intencji Kingi z rodziną.
3. Za + Jana PYSIK, ++ z rodziców Marię i Marcina, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
18.00    RORATY DLA DZIECI: 1. Za ++: Łucję i Jadwigę PORADA o radość życia wiecznego.
2. Za ++ rodziców Helenę i Leona ZAJDEL, siostrę Krystynę, brata Piotra, szwagra Waltra, córkę Mariolę RANOCHA, ++ z pokrewieństwa obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++ rodziców Teklę i Karola STEC, Natalię i Bolesława JONIAK, dziadków i pokrewieństwo z obu stron.
4. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Fatimskiej o przemienienie w rodzinie, zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla syna Dawida.
5. Za + Grzegorza WITCZAKA (19).

SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA. PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA (7 GRUDNIA)
6.15    RORATY DLA DOROSŁYCH: 1. W intencji kapłanów i sióstr zakonnych z naszej parafii pochodzących i pracujących.
2. Za + Stefanię ŁĘCKĄ (od brata Kazimierza z rodziną z Bochni).
7.00    1. W intencji czcicieli Matki Boskiej Różańcowej.
2. Za + matkę Anielę PLOCH (22).
3. W intencji Kingi z rodziną.
15.00    Msza św. w DPS.
18.00    RORATY DLA DZIECI. MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za  ++: rodziców Genowefę i Stanisława NAZIM, ++ z pokrewieństwa obu stron, Joachima PORADA, jego żonę Martę, Helenę i Kazimierza NOWICKICH oraz o potrzebne łaski w rodzinie.
2. Za + Józefa GŁOWANIA, Feliksa i Marię GAWLIK, Teodora, braci: Jana, Walentego, Emila i Jerzego, siostry: Ritę, Łucję i Klarę, teściów, szwagrów, szwagierki, Urszulę POPANDA - o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: rodziców Marię i Ferdynanda WYLIGAŁA, ++  z rodziny i pokrewieństwa.
4. Za ++: rodziców Gertrudę i Konrada, braci Kurta i Józefa WRÓBEL, męża Alfreda, syna Andrzeja, Różę i Pawła SMOLAREK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Henryka WIATER z okazji 85. rocznicy urodzin oraz za + żonę Helenę z okazji 15. rocznicy śmierci, rodziców i pokrewieństwo obu stron.
6. Za + Grzegorza WITCZAKA (20).
7. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Barbary NEUMANN z okazji 77. rocznicy urodzin oraz o zdrowie dla męża Hartmuda i za ++ z rodziny NEUMANN i HAJDUK .
8. za ++: męża i ojca Włodzimierza ZAREMBĘ, rodziców obu stron ZAREMBA-WOLNIK, córkę Barbarę, braci Zbigniewa i Kazimierza i ich żony, ++ z pokrewieństwa - o radość życia wiecznego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
9. O powołania kapłańskie i zakonne.

II NIEDZIELA ADWENTU - UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP (8 GRUDNIA)
6.45Niemiecka    Za ++: Marię PAŹDZIOR w kolejną rocznicę śmierci, jej matkę Elżbietę, ++ z pokrewieństwa PYRCEK-PAŹDZIOR oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za ++: Marię i Michała BIEJ, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: Jana DONAT, rodziców Annę i Pawła, siostrę Annę, poległego brata Henryka, ++ z pokrewieństwa.
3. Za ++: męża Stefana SLANY, rodziców obu stron, siostry Dorotę i Marię, braci i siostrę Franciszka, Emila, Józefa i Łucję, ++ z rodziny BUCHTA, ++ z całego pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00Młodzieżowa    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji rodziny CZAJA.
2. W intencji członków Wspólnoty ŚWIATŁO - ŻYCIE.
3. Za ++: żonę i mamę Łucję NIEBOJ w kolejna rocznicę urodzin, syna Klaudiusza, jej ro-dziców i teściów, zięcia Bernarda, wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: Teodora i Różę, ++ z pokrewieństwa KIKLAISZ-THIEL.
10.15Rodzinna    1. Przez wstawiennictwo M.B. Niepokalanie Poczętej z prośbą o Boże błogosławieństwo w intencji Dzieci Maryi i ich rodzin.
2. W intencji męża Jerzego z okazji urodzin, ++ rodziców Elżbietę i Jana CIOŁEK, teściów Teresę i Gisberta, ++ z pokrewieństwa.
3. W intencji Karoliny z rodziną.
4. Za + Grzegorza WITCZAKA (21).
11.30Suma    1. Za żyjących i ++ Parafian.
2. Za + męża Ryszarda OBLICKIEGO, rodziców z obu stron, ++ z rodzin OBLICKICH-MAGOLANÓW i  WRÓBLÓW, ++ Jana i Grzegorza oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
15.00    PODBORZANY: Za żyjących i ++ mieszkańców Farskiej Kolonii, Rozmierki, Adamowic i Podborzan.
17.30    Nabożeństwo adwentowe.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za + matkę Anielę PLOCH (22).
2. O powołania kapłańskie i zakonne.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

14428339
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
5369
6964
12333
14365774
238154
249293
14428339

Twoje IP: 34.200.236.68
Czas: 2020-09-29 19:58:48