Intencje Mszy św. w dniach od 13 do 19 stycznia 2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD  13 DO 19  STYCZNIA 2020

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ (13 STYCZNIA)
6.30    Za + męża Serafina REKUS (13).
7.00    1. Za + Reinholda MORAWIEC (13).
2. Za ++: ojca Zdzisława PAŹDZIERSKIEGO, mamę Irenę, ++ z rodziny i pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + babcię Szarlottę-Gabrielę NOCOŃ (13).
4. Za ++: Martę GUZ z okazji 90. rocznicy urodzin, rodziców i rodzeństwo.
5. Za + Klarę BISKUPEK (12).
11.00    Pogrzeb Śp. Jana LEWANDOWSKIEGO.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za + ks. prał. Jerzego STELLMANNA w 25. rocznicę śmierci.
2. Za ++: rodziców Jadwigę i Jana BARTECZKO, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo dla całej rodziny.
18.30    Różaniec Fatimski.

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI (14 STYCZNIA)
6.30    1. Za + męża Serafina REKUS (14).
2. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
7.00    1. Za + babcię Szarlottę-Gabrielę NOCOŃ (14).
2. Za ++: męża Andrzeja PIWOWARCZYKA, rodziców i teściów, szwagra oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. W intencji Marii KRZYŻANOWSKIEJ z prośbą o Dary Ducha Świętego, zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
4. Za + Klarę BISKUPEK (13).
11.00    Pogrzeb Śp. Anny ŻÓŁTOWSKIEJ.
13.00    Pogrzeb Śp. Franciszka GINDA.
18.00    1. Za + Reinholda MORAWIEC (14).
2. Za + Ninę SOŁTYSEK z okazji imienin – o radość życia wiecznego.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (15 STYCZNIA)
6.30    1. Za + męża Serafina REKUS (15).
2. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00    1. Za + Reinholda MORAWIEC (15).
2. Za + babcię Szarlottę-Gabrielę NOCOŃ (15).
11.00    Pogrzeb Śp. Tekli PRASKIEJ.
13.00    Pogrzeb Śp. Piotra SEKUŁY.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta (Odnowa w Duchu Świętym).
18.00    1. Za + męża, ojca i dziadka Kazimierza SOBONKIEWICZ w rocznicę urodzin – o radość życia wiecznego.
2. Za + Klarę BISKUPEK (14).

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (16 STYCZNIA)
6.30    Za + męża Serafina REKUS (16).
7.00     1. Za ++: męża Huberta w 3. rocznicę śmierci, rodziców i teściów, Tadeusza, wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Reinholda MORAWIEC (16).
3. Za + babcię Szarlottę-Gabrielę NOCOŃ (16).
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji córki Eweliny z okazji 40. rocznicy urodzin.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++: męża Gotfryda STAROSCZYK, jego rodziców Gertrudę i Jana, rodzeństwo, szwagierkę i szwagra, rodziców Stanisława i Teresę LECHOWICZ, 3 siostry, brata i bratową, szwagra, siostrzenicę Bożenę i Eugeniusza CZINGON, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Klarę BISKUPEK (15).

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO, OPATA (17 STYCZNIA)
6.30    Za + męża Serafina REKUS (17).
7.00    1. Za ++: Marię JURKIEWICZ w 8. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego, ++ z rodzin JURKIEWICZ i FRANK.
2. Za + babcię Szarlottę-Gabrielę NOCOŃ (17).
3. Za + Klarę BISKUPEK (16).
18.00    Za + Reinholda MORAWIEC (17).

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (18 STYCZNIA)
6.30    Za + męża Serafina REKUS (18).
7.00    1. Za + brata Adama KROPIELNICKIEGO, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + babcię Szarlottę-Gabrielę NOCOŃ (18).
3. Za + Klarę BISKUPEK (17).
4. Za + Reinholda MORAWIEC (18).
15.00    Msza św. w DPS.
16.30    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Doroty SZNURA z okazji 85. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże bło-gosławieństwo dla całej rodziny.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za ++: Stefana HUNDER, rodziców, dziadków, ++ z pokrewieństwa obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++: ojca i dziadka Engelharda WALOSZEK, rodziców, siostrę Elżbietę, szwagra Wilhelma, ++ z rodzin URBAŃCZYK-HYTREK-SZCZĘDZINA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: Jana LABUS w 2. rocznicę śmierci, rodziców, siostrę Ilzę KRONER, szwagra Krystiana POGODĘ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Felicji z okazji 80. rocznicy urodzin oraz do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o łaskę zdrowia i szczęśliwe rozwiązanie dla wnuczki Zuzanny.
5. Do Boskiej Opatrzności i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Gertrudy i całej rodziny.
6. Za ++: Helenę i Kazimierza ZIELONKA, Janusza ZIELONKA, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
7. Za ++: ojca Eryka w 20. rocznicę śmierci, matkę Elfrydę w kolejną rocznicę śmierci - o radość życia wiecznego, o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Norberta w kolejną rocznicę urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

II NIEDZIELA ZWYKŁA. NIEDZIELA POKOLĘDOWA (19 STYCZNIA)
6.45Niemiecka    Za + babcię Szarlottę-Gabrielę NOCOŃ (19).
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    Za + męża Serafina REKUS (19).
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00Młodzieżowa    1. Za ++: Jerzego JANOCHĘ w rocznicę śmierci, żonę Annę, Cecylię i Alfreda BRYŚ, wszystkich ++ z rodzin BRYŚ-JANOCHA-BISKUP-SKÓRA-STELMACH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: mamę Stefanię BODZĘTA w 2. rocznicę śmierci, ojca Piotra, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: dziadków Agnieszkę i Eugeniusza KASPRZYCKICH, Danutę i Bronisława PIERZCHLEWICZ, ++ z pokrewieństwa.
4. Za + Klarę BISKUPEK (18).
10.15Rodzinna    1. Za ++: męża Juliana DĄBROWSKIEGO w 1. rocznicę śmierci, rodziców Jana i Zofię KASIOREK, teściów i dziadków, siostrę Halinę, 3 szwagrów, siostrzenicę Mariolę i babcię Marię.
2. Za + Matyldę KRUPA o radość życia wiecznego.
3. Za ++: rodziców Paulinę i Emanuela NOCOŃ, brata Helmuta, teściów Gertrudę i Augusta SZCZĘDZINA, ++ z pokrewieństwa NOCOŃ-SZCZĘDZINA-MARKIETON, Stefana SROCZYŃSKIEGO.
 11.30Suma    1. Za wszystkie rodziny, które przyjmowały w tym roku kolędę.
2. Za ++ Rozalię i Józefa DRZAZGA w 10. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa DRZAZGA-MIENTKA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++ Marię i Wincentego MAJNUSZ, ++ z pokrewieństwa MAJNUSZ-POLAK oraz o zdrowie i Boże bło-gosławieństwo dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie  i Boże błogosławieństwo w intencji Klaudii z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o zdrowie  i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Józefa WANAT z okazji 90. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
6. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Agnieszki SKRZYPCZYK z okazji 85. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
16.30    Koncert kolęd w  wykonaniu Jemielnickiej Orkiestry Dętej.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za + Reinholda MORAWIEC (19).
3. Za ++: rodziców Bronisławę i Stanisława DĘBIŃSKICH, Jana i Marię WRÓBEL, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Mateusza z okazji 20. rocznicy urodzin, o pomyślne zdanie matury oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: 6.30-7.30 i 17.30-18.30. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna we wtorki i czwartki w godzinach 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

13485101
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
2404
8619
38081
13395525
38081
257571
13485101

Twoje IP: 3.235.75.174
Czas: 2020-06-06 08:02:30