Intencje Mszy św. w dniach od 17 do 23 lutego 2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD  17 DO 23 LUTEGO 2020

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (17 LUTEGO)
6.30    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Patrycji z okazji 13. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
7.00    1. Za ++: ojca Rajnholda w rocznicę śmierci, mamę Adelajdę, dziadków Albinę i Piotra, Marię i Jana, ++ z rodziny i pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Jerzego z okazji 82. rocznicy urodzin, o opiekę Matki Bożej dla dzieci i za ++ rodziców SKÓRA-PIETRUSZKA.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Aleksandry MAZUREK z okazji 30. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Marii i Kornela oraz za ++ dziadków i pokrewieństwo.
3. Za + Marię MANOWSKĄ z okazji 80. rocznicy urodzin – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Jana SOŁTYSKA z okazji 30. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Bogdana KRAWCA z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI (18 LUTEGO)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
2. O błogosławieństwo Boże w rodzinie Teresy.
7.00    1. Za ++: męża Alfreda, córkę Edytę, siostrę i brata, rodziców obu stron, dziadków oraz o zdro-wie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Anielę i Bronisława DUTKA w kolejne rocznice śmierci oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
12.00    Pogrzeb Śp. Czesławy TABĘCKIEJ.
18.00    1. Za + brata Krystiana MAKSELON w 11. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Henryka z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: Janusza i Mariannę PAWŁOWIEC, Annę i Władysława PUSZCZYŃSKICH, Krystynę PUSZCZYŃSKĄ.
4. Za + tatę Henryka CZAPLA, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (19 LUTEGO)
6.30    W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00    Za + siostrę Zofię KROPIELNICKĄ, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta (Rodzina bł. Edmunda BOJANOWSKIEGO).
18.00    1. Za ++ mamę Genowefę NAZIM, ojca Stanisława – o radość życia wiecznego.
2. Za + babcię Mariannę.
3. Za ++: brata Józefa w 10. rocznicę śmierci, rodziców Alojzego i Gertrudę RUDEK, ++ z pokrewieństwa RUDEK-PYTKO.
4. Za ++: rodziców Teresę i Franciszka MACHA, dziadków, teścia Alberta SZYRMOCH i wszystkich ++ z pokrewieństwa.
5. Za + męża Huberta GAWLIK w 5. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (20 LUTEGO)
6.30    O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mamy.
7.00     Za ++: rodziców Joannę i Leonarda HAJDUK, teściów Waltra i Marię PURKOP, brata Alfreda, ++ z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++: rodziców Rutę i Edwarda MORAWSKICH, dziadków RATAJ-MATYSIAK-MORAWSKI, ++ z rodzin ZALEWSKI i SMOLAREK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++ rodziców Magdalenę i Piotra OLEWICZ, ++ z pokrewieństwa STRUTYŃSKI-OLEWICZ, Elżbietę i Michała OLEWICZ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++ dziadków Marię i Franciszka PODGÓRNYCH, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI ( 21 LUTEGO)
6.30    O miłość, zgodę i pokój w rodzinach.
7.00    Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Teresy z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
18.00    1. O radość życia wiecznego dla ++ Urszuli i Eryka SOJKA w kolejną rocznicę śmierci.
2. Za ++: ciocię Helenę, jej rodziców i rodzeństwo, szwagra, Józefa i Bernadetę, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++ rodziców Janinę i Ludwika KAMIŃSKICH, ++ z rodziny KUNACHÓW.

SOBOTA – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA (22 LUTEGO)
6.30    O nowe powołania kapłańskie i zakonne.
7.00    Za ++: Stefanię i Zygmunta, ich syna Janusza POCHRZĘST – o Boże miłosierdzie i otwarcie Bram Nieba.
11.00    ŚLUB KONKORDATOWY: Jarosław ANTKOWIAK – Joanna BABIUCH.
12.00    Do Boskiej Opatrzności i Anioła Stróża o zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji syna Franciszka z okazji 1. rocznicy urodzin i syna Jana z okazji 5. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
15.00    Msza św. w DPS.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za ++: męża Piotra WOLNY w 5. rocznicę śmierci, jego rodziców Jadwigę i Rudolfa, braci Henryka i Jana, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Halinę MARUT-KUCZYKOWSKĄ w rocznicę urodzin.
3. Za ++: matkę Katarzynę KOZOŁUP w kolejna rocznicę śmierci, ojca Józefa, brata Mariana, szwagra Piotra, dziadków obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za + Agnieszkę BIAŁY w rocznicę śmierci oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Za ++ Juliana i Antoninę GŁODOWICZ w rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
6. Za + Dorotę MOSKALSKĄ, ++ z pokrewieństwa – o radość życia wiecznego.
7. Za ++: Ewalda OCHMANNA, rodziców obu stron, rodzeństwo, ++ z rodziny i pokrewieństwa.

VII NIEDZIELA ZWYKŁA (23 LUTEGO)
6.45Niemiecka    Za ++ męża i ojca Wiktora GAWLIK, rodziców Annę, Agnieszkę i Konrada GAWLIK, brata Józefa, Wilhelma i Jadwigę OLBRICH, siostrę Mariannę PIECHACZEK, ciocie Ludwinę, Katarzynę i Helenę - o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za ++: rodziców Piotra, Annę i Gertrudę JOKIEL, męża Wernera PYKA, brata Alfreda, siostrę Elżbietę, męża Eugeniusza, ++ z pokrewieństwa JOKIEL-PLACHETKA-KRAICZYCZEK-KRUCZEK-PYKA, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: matkę Martę w 130. rocznicę urodzin, ojca Hieronima, rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00Młodzieżowa    1. Za ++: męża Pawła MICHALSKIEGO, jego rodziców, 2 braci, siostrę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za  ++ męża Henryka BIBER, rodziców Marię i Pawła MAJNUSZ, teściów Waleskę i Franciszka, rodzeństwo, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
3. Za ++: mamę Elżbietę WITOŃ w 105. rocznicę urodzin, ojca Pawła, wszystkich ++ z rodziny i dusze opuszczone.
4. Za ++: mamę Martę JAWORSKĄ w 4. rocznicę śmierci, ojca Stefana, brata Mirosława, ++ z rodzin JAWORSKI-BONARSKI-ZAWARTKA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
10.15Rodzinna    1. Za ++: męża Jana KOPREK, syna Damiana, rodziców Gertrudę i Floriana MAKOSZ, brata Józefa, zięcia Henryka CZAPLA, teściów Zofię i Józefa KOPREK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami.
2. Za ++: rodziców Felicję i Adama MARGOL, męża Zbigniewa KRAWCZUK, teściów Jana i Franciszkę KRAWCZUK, ++ z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności i Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji całej rodziny oraz za ++ z rodziny i pokrewieństwa.
4. Za ++: siostrę Gabrielę WYCISŁO, rodziców Annę i Edwarda BIERNACKICH.
11.30Suma     1. Za ++: córkę Elwirę, rodziców, teściów, dziadków, ++ z pokrewieństwa KLABISZ-GUZ-WOJS, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Michała RURA z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Wiktorii Emilii MAZUREK z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dziecka, rodziców, chrzestnych i całej rodziny.
4. Przez wstawiennictwo św. Franciszka za ++: rodziców Adama i Irenę MAJEWSKICH w rocznice ich urodzin, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
[do Modlitwy Wiernych: Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Hanny RUSIN z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dziecka, rodziców, chrzestnych i całej rodziny].
17.30    Nabożeństwo Niedzielne.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za ++: męża i ojca Ireneusza MALINOWSKIEGO, brata Jana, rodziców obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Anielę i Władysława DUDEK, syna Mariusza, ++ z pokrewieństwa DUDEK-LECHOWICZ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

14428184
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
5214
6964
12178
14365774
237999
249293
14428184

Twoje IP: 34.200.236.68
Czas: 2020-09-29 19:25:46