Intencje Mszy św. w dniach od 24 lutego do 1 marca 2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD  24 LUTEGO DO 1 MARCA 2020

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ EUCHARYSTYCZNY PRZED WIELKIM POSTEM. NABOŻEŃSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE  (24 LUTEGO)
6.30    Do Miłosierdzia Bożego w intencji Panu Bogu wiadomej.
7.00    1. Za ++: Wiktora PAJDIOWSKIEGO, jego rodziców i rodzeństwo – o Miłosierdzie Boże i otwarcie Bram Nieba.
2. W intencji Moniki z rodziną.
3. Za + ks. prał. Stefana BALDEGO.
ADORACJA:
7.30 - Adamowice
9.00 – 10.15 Suche Łany
11.00 Pogrzeb Śp. Zuzanny SKORUPPA.
12.00 - Mokre Łany, Farska Kolonia i Podborzany
13.00 - Nowa Wieś
14.00 - Brzezina i Księży Las
15.30 - Centrum
17.00 - Adoracja ogólna
17.45 - Zakończenie Adoracji
18.00    1. Za ++: rodziców Urszulę i Henryka URBAŃCZYK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: ojca Jana CIOŁEK, matkę Elżbietę, teściów Teresę i Gisberta, Urszulę CZAJA, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Moniki CUBER z okazji 28. rocznicy urodzin i w intencji Oliviera z okazji 4. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za + Annę SUCHOCKĄ w miesiąc po śmierci.

WTOREK – DZIEŃ EUCHARYSTYCZNY PRZED WIELKIM POSTEM. NABOŻEŃSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE  (25 LUTEGO)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
2. W intencji Moniki z rodziną.
7.00    1. Do Matki Boskiej Licheńskiej z prośbą o Światło Ducha Świętego i pomoc dla syna i synowej o wyzwolenie z nałogu i silną wiarę.
2. Do Boskiej Opatrzności i Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Kariny z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
ADORACJA:
7.30 - Brzezina i Księży Las
9.00 - Nowa Wieś
10.30 - Centrum
11.00 - Suche Łany
12.30 - Adamowice
14.00 - Farska Kolonia i Podborzany
15.30 - Mokre Łany
17.00 - Adoracja ogólna
17.45 - Zakończenie Adoracji
18.00    1. Za ++: Janusza PAWŁOWIEC w 2. rocznicę śmierci oraz mamę Marię PAWŁOWIEC - o radość życia wiecznego.
2. Za ++: męża, ojca i dziadka Zbigniewa CHMURA w 9. rocznicę śmierci, rodziców i dziadków Stefanię i Mariana KMIECIK, teściów i dziadków Irenę i Zdzisława CHMURA, ++ z rodzin KMIECIK, KANAS i CHMURA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
19.00    Nabożeństwo i Msza św. ku czci Matki Bożej Królowej Pokoju.

ŚRODA POPIELCOWA (26 LUTEGO)
6.30    1. Za + Annę JONTZA, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
2. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00    1. Za ++: Gertrudę KOLANOWSKĄ w setną rocznicę urodzin, jej rodziców i rodzeństwo, rodziców SUS-KOLANOWSKICH, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. W intencji Moniki z rodziną.
9.00    W intencji wszystkich mieszkańców naszej Parafii i Gości o ducha pokuty i dobre przeżycie Wielkiego Postu.
11.00    Msza św. w DPS.
16.30    W intencji wszystkich mieszkańców naszej Parafii i Gości o ducha pokuty i dobre przeżycie Wielkiego Postu.
17.00    Msza św. w Księżym Lesie.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta (Ministranci).
18.00    1. Za ++: ojca Albina BLASZCZYK, matkę Waleskę, jej siostry Klarę i Amalię, dziadków obu stron, Huberta i Rolanda SZNURA oraz
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: mamę Antoninę KOŁODZIEJCZYK w 9. rocznicę śmierci, ojca Bronisława, męża Mariana, teściów Mariannę i Antoniego DUSIŃSKICH, siostrzeńca Andrzeja, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + mamę Marię MASELI z okazji urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
19.00    Msza św. w szpitalu.

CZWARTEK PO POPIELCU (27 LUTEGO)
6.30    O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mamy.
7.00     1. O błogosławieństwo Boże w rodzinie Teresy.
2. W intencji Moniki z rodziną.
16.30    MSZA ŚW. SZKOLNA: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Licheńskiej z prośbą o pomoc, opiekę Bożą i uzdrowienie.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. O beatyfikację Sługi Bożego ks. Franciszka BLACHNICKIEGO.
2. Za + brata ks. Krystiana JURCZYK w 3. rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa  - o radość życia wiecznego.
3. Za ++: Emila URBANCZYK, Annę i Reinholda KAMINSKI, Annę i Antoniego URBANCZYK, Annę i Henryka GIZA, Jana KLYSZCZ, Jerzego GAWLIK, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za ++: ojca Ryszarda ZIENTEK w kolejną rocznicę śmierci, mamę Hildegardę, rodziców obu stron – o radość życia wiecznego.
5. Za + Krystynę STAROSCZYK, wszystkich ++ z rodzin STAROSCZYK-SOŁTYSEK oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
6. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Aleksandry z okazji 18. rocznicy urodzin.

PIĄTEK PO POPIELCU ( 28 LUTEGO)
6.30    O miłość, zgodę i pokój w rodzinach.
7.00    1. O pokój, miłość i zdrowie dla wszystkich we wszystkich miastach i krajach na świecie.
2. W intencji Moniki z rodziną.
17.15    Droga Krzyżowa z wypominkami.
18.00    1. Za ++: Andrzeja SERGIEJEW w 14. rocznicę śmierci, rodziców Stanisławę i Franciszka KACZMARCZYK, brata Włodzimierza.
2. W intencji Stasia i Zuzi o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego.
3. Za ++; mamę Irenę SZUBERT w 5. rocznicę śmierci, ojca Stanisława, siostrę Bożenę KRUK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. W intencji właścicieli oraz żyjących i ++ z pracowników Firmy KAPICA, prosząc o Światło Ducha Świętego i łaskę życia wiecznego.
20.30    Droga Krzyżowa dla zabieganych.

SOBOTA PO POPIELCU (29 LUTEGO)
6.30    O nowe powołania kapłańskie i zakonne.
7.00    1. Do Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji Huberta z okazji 84. rocznicy urodzin, dziękując za otrzymane łaski i prosząc o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. W intencji Moniki z rodziną.
15.00    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Piotra DERKOWSKIEGO z okazji 30. rocznicy urodzin, w intencji Marka DERKOWSKIEGO z okazji 25. rocznicy urodzin, w intencji Marceliny DERKOWSKIEJ z okazji 28. rocznicy urodzin oraz w intencji babci Marysi GAWROŃSKIEJ  z okazji 75. rocznicy urodzin.
15.00    Msza św. w DPS.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za ++: Alfreda BRYSIA, w rocznicę śmierci, żonę Cecylię, Annę i Jerzego JANOCHA, wszystkich ++ z pokrewieństwa JANOCHA-BRYŚ-BISKUP-SKÓRA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla żyjących członków rodziny.
2. Za + brata Krzysztofa MIELNICZUK, ++ z rodzin MATEJA-MIELNICZUK-PIONTEK
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Hildegardy GAJ z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Józefa z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Za ++: Emilię i Joachima, ich rodziców, rodziców Rozalię i Stanisława,  ich rodziców, Marię BOGUC, Jerzego GRUSZKA, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
6. Za ++: męża i ojca Zygmunta PIOSEK, jego rodziców Marię i Franciszka PIOSEK, Marię i Franciszka MRÓZ, Konrada KANSY, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
7. Do Anioła Stróża z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla Nicoli GRABIEC z okazji 1. rocznicy urodzin, rodziców, chrzestnych i dziadków.
8. Za ++: rodziców Matyldę i Wilhelma MANDOK, Gertrudę i Konrada, braci Kurta i Józefa WRÓBEL, siostrzeńca Andrzeja SMO-LAREK, szwagrów Konrada i Alfreda oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
9. Za ++: rodziców Annę i Feliksa HARAF, ich córkę Zofię, jej męża Antoniego, Edwarda SUSKIEGO, Leopolda HARAF, wszystkich ++ z pokrewieństwa.
10. Za ++: Bolesława ALBERTA w 100. rocznicę urodzin, ++ z rodzin ALBERTÓW  i STAMBLEWSKICH – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.


I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. CAŁODZIENNA ADORACJA (1 MARCA)
6.45Niemiecka    Za + Gertrudę RUDKA (1).
7.00    Msza św. w szpitalu: Za + doktora Jacka KLEISTA (od współpracowników Oddziału Wewnętrznego).
7.45    1. Za ++ w 1. rocznicę śmierci: Matyldę WACŁAWCZYK, Barbarę PRELE, Józefa KACPERAK, Kazimierę HAW-RYŁKO, Edwarda WÓJTOWICZ, Lucjana CZYŻ, Genowefę WOJCIECHOWSKĄ, Pawła LIPOK, Julię, Barbarę ŁAZOR, Mieczysławę KOWALCZYK, Pawła.
2. Za ++: matkę Kornelę GAZDA w 2. rocznicę śmierci, ojca Józefa, brata Andrzeja, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Janiny z okazji 70. rocznicy urodzin oraz za ++ z rodziny.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00Młodzieżowa    1. Za ++: rodziców Józefa i Gertrudę ZMUDA, syna Jana, dziadków z rodzin LIKA-ZMUDA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za  ++: mamę Marię WIECZOREK w 2. rocznicę śmierci – o radośc życia wiecznego, ++ rodziców Rosę i Wilhelma, teściów Małgorzatę i Franciszka, rodzeństwo Annelisę, Pawła i Joachima.
3. W intencji Moniki z rodziną.
10.15    1. Za ++: rodziców Marię i Antoniego POLAŃSKI, brata Tadeusza, siostrę Janinę, siostrzeńca marka, szwagra Jana, ciocię Anielę, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: męża, ojca i dziadka Antoniego PRZYBYŁEK, brata Huberta, ojca Teodora, += z pokrewieństwa GOLEC-PRZYBYŁEK.
3. Za ++: Walerię i Józefa ZWIOR, ich synów i córki, Annę i Wincentego JASKUŁA, zięcia i szwagra, ++ z rodzin ZWIOR-JASKUŁA-OGAZA.
4. Za ++: Joachima, Elfrydę i Jana MATUSZEK, Bartłomieja MAKULIK, Renatę i Ryszarda PACH oraz o zdrowie i Boże błogosła-wieństwo dla całej rodziny.
5. za ++: rodziców Felicję i Adama MARGOL, męża Zbigniewa KRAWCZUK, teściów Franciszkę i Jana KRAWCZUK, ++ z pokre-wieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
11.30Suma     1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Józefa SOLGA z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Kazimiery WOLNY z okazji 70. rocznicy urodzin i w intencji syna Sebastiana z okazji 45. rocznicy urodzin.
3. Za ++: Annę AUER, jej męża Józefa, zięcia Michała, 2 synów Wiktora i Adolfa, rodzeństwo obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marianny z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. W intencji Laury WILK z okazji 1. rocznicy urodzin oraz w intencji Julii WILK  z okazji 3. rocznicy urodzin, prosząc o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci, rodziców i chrzestnych.
6. Do Anioła Stróża z prośbą o opiekę i Boże błogosławieństwo w intencji Leona KOŁODZIEJCZYK z okazji 1. rocznicy urodzin.
ADORACJA:
13.30 – 14.45: Nowa Wieś, Centrum, Suche Łany, Adamowice.
15.00    Msza św. chrzcielna.
15.45 – 17.15: Brzezina i Księży Las, Farska Kolonia i Podborzany. Mokre Łany.
17.15    Gorzkie Żale.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za ++: mamę Martę MARCHEWKA, ojca Piotra, dziadków, ++ z pokrewieństwa Obu stron oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Helenę i Tadeusza GRZYBOWSKICH, męża Mariana ŁUCZAK, teściów Janinę i Henryka, ++ z rodziny pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

14428149
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
5179
6964
12143
14365774
237964
249293
14428149

Twoje IP: 34.200.236.68
Czas: 2020-09-29 19:15:01