Intencje Mszy św. w dniach od 9 do 15 marca 2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD  9 DO 15 MARCA 2020

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI  (9 MARCA)
6.30    W intencji ks. Józefa.
7.00    1. O Boże błogosławieństwo w rodzinie Teresy.
2. O radość życia wiecznego dla ++: Stanisława GAŁUSZKA, jego rodziców, teściów, rodzeństwo, szwagrów, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
11.00    Pogrzeb Śp. Władysława SZYMCZAKA.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za + Gertrudę RUDKA (9).
2. Za ++: rodziców Marię i Jerzego MOJZA, Annę i Roberta ANIOŁ, dziadków obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI  (10 MARCA)
6.30    W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
7.00    1. W intencji ks. Józefa.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Antoniego z podziękowaniem i prośbą o całkowity powrót do zdrowia i rozwiązanie trudnych spraw w pewnej intencji.
12.00    Pogrzeb Śp. Piotra STECKO.
17.30    Różaniec o trzeźwość w rodzinach i o wytrwałość w dobrych postanowieniach postnych (Róże Różańcowe i Margaretki).
18.00    1. Za + Gertrudę RUDKA (10).
2. Za + matkę Jadwigę MOCEK w 30. dzień po śmierci.
3. Za ++: rodziców Mariannę i Józefa, Julię i Jana, rodzeństwo Genowefę, Stanisławę, Juliana, Anielę i Franciszka, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za ++: męża Wilhelma, rodziców Marię i Stanisława, teściów Jadwigę i Piotra, ++ z pokrewieństwa NIESMAK-PLOCH-KOZIOŁEK-PIETROWSKI, Marię WŁOCZYK, dusze w czyśćcu cierpiące.
5. Za ++: babcię Genowefę CHUCHEL, jej męża Jana, córki Henrykę i Terenię, synową Reginę i zięcia Stefana, ++ z rodzin CHUCHEL-LEWEK-KULIG-KOTELUK.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (11 MARCA)
6.30    1. W intencji ks. Józefa.
2. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00    1. Za ++: Martę GUZ, rodziców i rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + ciocię Helenę w miesiąc po śmierci.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta (Wspólnota Błogosławieństw).
18.00    1. Za + Kamila ZWIÓR w 4. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.
2. Za + Gertrudę RUDKA (11).
3. Za ++: rodziców Agnieszkę i Jerzego, teściów Martę i Konrada, męża Michała, brata Jana, wszystkich ++ z rodzin STELMACH-MRÓZ-LIPOK-JANOCHA-SOŁTYSEK.
4. Za ++: męża i ojca Jana HABURA, rodziców i teściów, siostrę Annę, brata Piotra, szwagra Andrzeja, ++ z pokre-wieństwa HABURA-TOMCZYK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marianny z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (12 MARCA):
6.30    W intencji ks. Józefa.
7.00     1. Za ++: mamę Elżbietę MUSZKIET, ojca Gerarda, brata Joachima – o radość życia wiecznego i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. O Boże błogosławieństwo w rodzinie Teresy.
3. Za + Gertrudę RUDKA (12).
16.30    DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++: męża i ojca Jerzego KAPICA, rodziców Gertrudę i Jana, siostrę Martę, brata Ryszarda oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: ojca Ludwika PYTKO w rocznicę śmierci, jego żonę Katarzynę, wnuczkę Katarzynę, MROWIEC, zięcia Jerzego STRZYŻA, ++ z pokrewieństw RUDEK-PYTKO.
3. Za ++: Krystynę i Waltra WOWK w rocznice urodzin – o radość życia wiecznego
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Tomasza KOZIOŁ z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Jerzego z okazji 60. rocznicy urodzin oraz za ++: brata Bronisława i matkę Bertę JANEK.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (13 MARCA)
6.30    Za + mamę i babcię Wacławę w 2. rocznicę śmierci
7.00    1. Za ++: rodziców Annę i Piotra PANEK, brata Waltra, poległego brata Wilhelma, męża Pawła KOZIOŁ, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. W intencji ks. Józefa.
17.15    Droga Krzyżowa z wypominkami.
18.00    1. O szczęśliwą wieczność dla + Maksa KERNBACH w kolejną rocznicę urodzin oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: męża Ewalda BEM, syna Andrzeja, rodziców Stefana i Barbarę KUCHARCZYK, teściów Gertrudę i Adolfa BEM, braci i bratowe, szwagrów oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: męża Józefa TKOTZ, rodziców obu stron, ++  z pokrewieństwa.
4. Za + Gertrudę RUDKA (13).
5. Za ++: rodziców Annę i Józefa MARZOK, teściów Jadwigę i Emila MACIEJCZYK, dziadków obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
6. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Teresy z okazji 75. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
7. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Michała z okazji 90. rocznicy urodzin.
18.30    ROŻANIEC FATIMSKI.
20.30    Droga Krzyżowa dla zabieganych.

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (14 MARCA)
6.30    Za + Gertrudę RUDKA (14).
7.00    1. Za + Zofię LENIK w kolejną rocznicę śmierci.
2. W intencji ks. Józefa.
14.00    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marii KAPICA z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo dla całej rodziny.
15.00    Msza św. w DPS.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za ++: rodziców Reginę i Floriana NOGALSKICH, teściów Irenę i Mariana, ++ z pokrewieństwa obu stron.
2. Za ++: męża Jerzego TWARDOŃ w rocznicę śmierci, rodziców Agnieszkę i Adolfa WENCEL, teściów Agnieszkę i Jana TWARDOŃ, siostry Edytę KALETKA i Stefanię JANIK, szwagrów Jana i Pawła, Danutę i Janusza ŻOŁĘDŹ, Juliannę i Jerzego MAŃKA, Marię TWARDOŃ, ++ z pokrewieństwa.
3. Za ++: Katarzynę i Stanisława PAWŁOWSKICH, Wandę i Michała MIKUŁA, ++ z rodzin obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za ++: rodziców Annę i Józefa CEDZICH z okazji urodzin, syna Tomasza, siostrę Cecylię, teściów Janinę i Tadeusza, dziadków i wszystkich ++ z rodzin CEDZICH-PAŹDZIOR-GAWRYSIAK-MIERZWA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Za + Eugeniusza KOTELUK w 1. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.
6. Za + Gabrielę ŚWIST w 6. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.
7. Za ++: męża Józefa GŁOWANIA, rodziców Feliksa, Marię i Teodora GAWLIK, braci Emila, Walentego i Jerzego, siostry Ritę, Łucję i Klarę, teściów, szwagrów i szwagierki, Urszulę POPANDA – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
8. Za + Grzegorza KRUCZEK, ++ z rodzin KWAŚNIAK-KRUCZEK – o radość życia wiecznego.
9. Za + Werę RZEPKA o radość życia wiecznego.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (15 MARCA)
6.45Niemiecka    Za + Gertrudę RUDKA (15).
7.00    Msza św. w szpitalu: Za + doktor Bożenę KIEŁTYKĘ w 30. dzień po śmierci (od pracowników Laboratorium).
7.45    Za ++: rodziców Alberta i Agnieszkę PALUS, Józefa CZAJA, Franciszkę i Teodora KANIA, wszystkich ++ z pokrewieństwa.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00Młodzieżowa    1. Za ++: rodziców Gertrudę i Hermana WITT, szwagra Benedykta, wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za  ++: męża i ojca Wiktora GAWLIK, rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa GAWLIK-KAŁA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Klarę, Gertrudę i Józefa PIGUŁA, teściów Helenę i Wincentego IZBICKICH, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
10.15Rodzinna    1. Za + męża i ojca Piotra MALACH, ++ z rodzin SZYDŁOWSKICH-HARASYMOWICZ-MALACH-PLOCH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Do Anioła Stróża o zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji rocznego dziecka Adama KAŹMIERCZAK oraz w intencji całej rodziny.
3. Za ++ z rodzin MELSON-PYSIK-LABISZ-CIUPKA i ++ z pokrewieństwa.
4. Za ++: matkę Marię KOZOŁUP, ojca Antoniego, brata Alojzego, siostry Katarzynę, Annę, Bronisławę i Genowefę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Antoniego KOZOŁUP, siostry Stanisławy, szwagra Edwarda GLICA, Ireny GRABELUS i córki Magdy.
11.30Suma     1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie
i Boże błogosławieństwo w intencji Tadeusza GOCA z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: męża Ryszarda TOMCZYK, rodziców, teściów, dziadków, szwagrów Władysława i Stanisława, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Do Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Tymona PETRUK z okazji 1. rocznicy urodzin, w intencji rodziców, chrzestnych i całej rodziny.
4. Za + Halinę MARUT-KUCZYKOWSKĄ, rodziców Józefa i Marię oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Za ++ rodziców Anielę i Mariana TREMBECKICH – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
6. Za ++: męża, ojca i dziadka Stanisława JARKOWSKIEGO w 6. rocznicę śmierci, rodziców obu stron, siostrę Krystynę, szwagra Antoniego, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
17.15    Gorzkie Żale.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za ++: męża Jana DRYKA, rodziców obu stron DRYKA-BOR, Teresę PANEK, Józefa BIELA, jego żonę Celinę, siostrę Annę, jej męża Jana, siostrę Dorotę, jej męża Piotra, zięcia Mariana, dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++: ojca Stanisława PAWŁOWSKIEGO, mamę Agnieszkę, brata Mariana, ciocię Reginę, dziadków obu stron, teściów Stanisława i Genowefę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

14428761
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
5791
6964
12755
14365774
238576
249293
14428761

Twoje IP: 34.200.236.68
Czas: 2020-09-29 21:41:27