Intencje Mszy św. w dniach od 23 do 29 marca 2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD  23 DO 29 MARCA 2020

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI  (23 MARCA)
6.30    Za ++ z rodzin MELSON-PYSIK-LABISZ-CIUPKA i ++ z pokrewieństwa.
7.00    1. Za + Gertrudę RUDKA (16).
2. Do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za ++: ojca Albina BLASZCZYK, matkę Waleskę, jej siostry Klarę i Amalię, dziadków obu stron, Jana GAWLIK i jego 2 żony Marię i Annę, Huberta i Rolanda SZNURA, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Łucję i Jana POLACZEK, brata Bernarda, Julię WÓJCIK, Józefa WILK, Józefa i Zuzannę SKORUPPA, dziadków obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: Józefę SZYŁOBRYT, rodziców i rodzeństwo, wszystkich ++ z rodziny.

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI  (24 MARCA)
6.30    W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
7.00    1. Za ++: rodziców Franciszkę i Antoniego NAJUCH, siostrę Gertrudę, 3 szwagrów, ++ z po-krewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++ z rodzin MELSON-PYSIK-LABISZ-CIUPKA i ++ z pokrewieństwa.
3. Do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
4. Za + Gertrudę RUDKA (24).
17.30    Różaniec o trzeźwość w rodzinach i o wytrwałość w dobrych postanowieniach postnych (Róże Różańcowe i Margaretki).
18.00    1. Za ++: rodziców Marię i Mieczysława KAPŁON, brata Józefa, teściów Katarzynę i Łukasza RURA, ciocię Eugenię, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: matkę Annę, ojca Kazimierza, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO (25 MARCA)
6.30    1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00    1. Za + Gertrudę RUDKA (25).
2. Do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
3. O radość życia wiecznego dla ++: Teodora SKOWRONEK w 7. rocznicę śmierci, jego żony Krystyny, Eryki KRUPA, Romana SZCZERBIŃSKIEGO oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00    Za ++: córkę Bożenę w 7. rocznicę śmierci, męża Jana STRZĘPKA, rodziców i rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
10.00    Za żyjących i ++ parafian i gości.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta (Franciszkański Zakon Świeckich).
18.00    1. Za ++: matkę Marię PLOCH w dniu urodzin, ojca Ernsta, ++ z pokrewieństwa PLOCH-PIELA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: córkę Krystynę SZAFRANIEC w 10. rocznicę śmierci, męża i ojca Eugeniusza WANAT, teściów SZAFRANIEC, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: rodziców Józefa i Jadwigę SKOP, siostry Klarę, Małgorzatę i Jadwigę, braci Teodora i Rudolfa, bratową Elfrydę, 2 szwagrów, siostrzenicę Teresę, ++ z pokrewieństwa SKOP-URBAŃCZYK-WANAT.

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (26 MARCA)
6.30    Za + Konrada SKLORZ i ++ z rodziny.
7.00     1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławień-stwo i opiekę Matki Boskiej w intencji Rafała z okazji 30. rocznicy urodzin, w intencji Leny z okazji urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach dzieci.
2. Za + Gertrudę RUDKA (26).
3. Do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++ rodziców Annę i Jana TROJAN, siostrę Annę, 2 szwagrów, ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + męża i ojca Bernarda WILK, ++ rodziców Magdalenę i Leona WILK, matkę Łucję MICHALSKĄ, szwagra Aleksandra HAJDUK, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Gertrudę SKOPP z okazji urodzin, Wilhelma, ++ z rodzin SKOPP-KUCHARCZYK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (27 MARCA)
6.30    O Boże błogosławieństwo, zgodę i zdrowie w naszych rodzinach.
7.00    1. Za ++ mamę Adelajdę w rocznicę urodzin, ojca Rajnholda, ++ dziadków Albinę i Piotra, Marię i Jana, ++ z rodziny i pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
18.00    1. O radość życia wiecznego dla + syna Pawła w 2. rocznicę śmierci oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Gertrudę RUDKA (27).
3. Za + Barbarę ŁAZOR w rocznicę śmierci oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. W intencji właścicieli oraz ++ pracowników Firmy KAPICA z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego dla żyjących, a dla ++ - o łaskę życia wiecznego.

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (28 MARCA)
6.30    Za + Gertrudę RUDKA (28).
7.00    1. Za ++: ojca Michała SZKLARZ, mamę Józefę, męża Stanisława, synową Brygidę, braci Michała i Antoniego, dziadków obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za ++: żonę Marię BANASZ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach BANASZ-MIKOLASCHEK-GROBOSZ.
2. Za ++: męża Norberta GLOMB, teściów Emilię i Stefana GLOMB, rodziców Antoninę i Augusta KRUCZEK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: męża Gintra BIENIEK, syna Marka, rodziców Marię i Jerzego KNABEL, ich synową Bernadetę, braci Andrzeja i Czesława, siostrę Teresę DUK, szwagrów Jerzego i Huberta oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo dla całej rodziny.
4. Za ++: córkę Gabrielę, rodziców Annę i Józefa, ciotkę Katarzynę, teściów Franciszkę i Pawła, 3 szwagierki i 3 szwagrów oraz ++ z rodzin SKRZYPEK-ZŁOTOŚ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (29 MARCA)
6.45Niemiecka    Za + Gertrudę RUDKA (29).
7.45    Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Józefy i Edwarda RASZKA z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za ++: mamę Anielę w 8. rocznicę śmierci, ojca Antoniego, dziadków obu stron, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za  ++: męża i ojca Wiktora RAJ, rodziców RAJ-NIEBOJ, siostrę Krystynę, brata Wilhelma, bratowe Łucję i Erykę, szwagrów i szwagierki, rodziców i teściów Annę i Józefa BROŻYŃSKICH, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
10.15    1. Za ++: rodziców Edytę i Jana KALETKA, teścia Franciszka, chrzestną Stefanię, siostrzeńca Marcina, szwagierkę Sylwię, dziadków obu stron – o radość życia wiecznego, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Józefa z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. O Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji ks. proboszcza Rudolfa z okazji urodzin (od Franciszkańskiego Zakonu Świeckich).
4. Za ++: kuzyna Huberta MROSS z okazji urodzin, rodziców Jadwigę i Franciszka PIONTEK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Za ++: męża i ojca Jana SOBCZYK w 6. rocznicę śmierci, jego rodziców Zofię i Mariana SOBCZYK, rodziców Annę i Władysława PUSZCZYŃSKICH, szwagra Ryszarda i bratową Krystynę, dziadków i krewnych obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
11.30Suma     1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji ks. proboszcza Rudolfa z okazji rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej.
2. Za + Matyldę HALICKĄ, ++ z pokrewieństwa SKLORZ-KULPOK-HALICKI-BEMBENEK.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji ks. proboszcza Rudolfa (od pewnej rodziny).
4. Za ++: rodziców Marię i Karola RZEPKA, braci Teodora z żoną Adelajdą, Jerzego, Huberta i Joachima, teściów Martę i Jana JANOSZKA, ich syna ks. Ernesta, córki Joannę i Irmgardę, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za ++: mamusię Olgę w kolejną rocznicę urodzin, ojca Kazimierza, brata Zygmunta, bratową Marysię, dziadków obu stron, męża Antoniego, teściów Karola i Jadwigę, szwagrów Czesława i Wacława, szwagierkę Teresę, ++ z rodziny DUBICKICH – o radość życia wiecznego.
3. Za ++: Ryszarda KOPREK, żonę Marię, ++ z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji mamy Czesławy z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

14428263
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
5293
6964
12257
14365774
238078
249293
14428263

Twoje IP: 34.200.236.68
Czas: 2020-09-29 19:38:49