Intencje Mszy św. w dniach od 30 marca do 5 kwietnia 2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD  30 MARCA DO 5 KWIETNIA 2020

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI  (30 MARCA)
6.30    Za + Krystynę PIERŚCIONEK o radość życia wiecznego.
7.00    1. Za ++: Martę i Franciszka POTEMPA, dziadków i wujka Pawła.
2. Do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za ++: rodziców Elżbietę i Alojzego ŻMUDA, ++ z rodziny i pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Gertrudę RUDKA (30).
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Piotra SCHNURA z okazji 50. rocznicy urodzin, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny oraz za ++ rodziców Annę i Alfonsa SCHNURA.

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI  (31 MARCA)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Antoniego z podziękowaniem i prośbą o całkowity powrót do zdrowia oraz o rozwiązanie trudnych spraw w pewnej intencji.
7.00    1. W intencji ks. Rudolfa NIESZWIECA o zdrowie i błogosławieństwo posłudze kapłańskiej z okazji urodzin (od rodziny R. M. KAŁA).
2. Za ++: rodziców Józefę i Władysława, brata Stanisława KASPRZYK, siostrę Władysławę KĄDZIELA – o radość życia wiecznego.
3. Do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
17.30    Różaniec o trzeźwość w rodzinach i o wytrwałość w dobrych postanowieniach postnych (Róże Różańcowe i Margaretki).
18.00    1. Za ++: rodziców Zenobiusza i Zofię, Janinę i Józefa, córeczkę Małgosię.
2. Do Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji S. M. Albany z okazji 80. rocznicy urodzin.
3. Za + ojca Pawła TWARDOŃ, ++ z pokrewieństwa TWARDOŃ-AUGUSTYN-SOLECKICH.
4. Za ++: rodziców Urszulę i Wilhelma MRÓZ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji księdza proboszcza Rudolfa NIESZWIECA z okazji urodzin (od Róż Różańcowych i Margaretek).

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (1 KWIETNIA)
6.30    W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
7.00    Do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta.
18.00    1. Za + brata Henryka KAŁA w 2. rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
2. Za + syna Tomasza w 21. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.
3. Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla ++: Justyny DWORACZEK, mamy Brygidy, babć, ojca Gintra, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Ryszarda z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Za ++: męża Jerzego, rodziców, 3 siostry i brata oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie PAN-DEL.
6. Za ++: Stanisławę, Henryka i Wiesława GACHEWICZ, rodziców i brata.

CZWARTEK – PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA (2 KWIETNIA)
6.30    1. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i za naszego kleryka.
2. O świętość i wytrwałość w powołaniu dla kapłanów.
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00     Do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++ w marcu 2020: Kazimierę MUSIAŁ, Annę GOLEC, Władysława SZYMCZAKA, Piotra STECKO, Wincentego OBŁONCZEK, Józefa ZAJĄC, Łucję PIENTKA, Krzysztofa JAWORSKIEGO, Władysławę OLEJNICZAK, Czesława WELTROWSKIEGO, Wilhelma RUDNERA, Zbigniewa STRĘG, Ritę KOKOT.
2. Za ++: Agnieszkę i Ryszarda WILK, Józefa WILK, Danutę WILK, Łucję, Jana i Bernarda POLACZEK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: Edwarda ZAWIŚLAK w 2. rocznicę śmierci, rodziców, ++ z rodzin ZAWIŚLAK-SWACHA-DEREWECKICH-SKORUPA - o radość życia wiecznego.

PIĄTEK – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA (3 KWIETNIA)
6.30    W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
7.00    1. Za ++: Jana i Bernarda PYSIK, rodziców Marię i Marcina PYSIK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
18.00    1. Za ++: męża i ojca Bronisława JANEK, rodziców Łucję i Józefa WILCZEK, siostrę Teresę, teściową Bertę JANEK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie oraz o Dary Ducha Świętego dla syna Dawida.

SOBOTA – PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA (4 KWIETNIA)
6.30    W intencji kapłanów i sióstr zakonnych z naszej parafii pochodzących i pracujących.
7.00    1. W intencji czcicieli Matki Boskiej Różańcowej.
2. Do Boskiej Opatrzności i Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Anny.
3. Do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za ++: rodziców Józefa i Martę CICHON, teściów Agnieszkę i Pawła KAŁA, ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Zygfryda GERLICH w 1. rocznicę śmierci, rodziców, braci i siostry obu stron.
3. Za + ojca Eryka MAREK w kolejną rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodzin MAREK-MOKWA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za + Wincentego w 30. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławień-stwo dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności i Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Sebastiana WYPCHOŁ z okazji 45. rocznicy urodzin.
6. Za ++: Jana GAWLIK, rodziców Feliksa, Marię i Teodora GAWLIK, siostry Ritę, Łucję i Klarę, braci Emila, Walentego i Jerzego, Urszulę POPANDA, szwagrów – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
7. Za ++: męża, ojca i dziadka Jerzego GAWLIK w kolejną rocznicę urodzin, ++ z rodzin GAWLIK-SZLAPPA – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
8. Za ++: brata Andrzeja STEFANIDES w dniu urodzin, rodziców Gertrudę i Maksymiliana, matkę Hilde-gardę GAWLIK, dziadków obu stron, ++ z całej rodziny – o radość życia wiecznego.

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ (5 KWIETNIA)
6.45Niemiecka    Za ++ parafian.
7.45    1. Za ++ w 1. rocznicę śmierci: Henryka MORAWSKIEGO, Józefa WÓJCIKA, Marię SKRZYPCZYK, Bogumiłę WOLSKĄ, Janusza KOWALCZYKA, Walentego JENDRYKA, Honoratę SAFIAN, Cecylię ŚWIĘTEK, Hildegardę ŻYŁKA, Cecylię WASZCZUK, Jerzego MIŁOSZEWSKIEGO, Jana LEWANDOWSKIEGO, Ernę KATERLA, Bogumiłę PAPROTA, Bronisława OWCZARKA, Jana KOWALCZYKA.
2. Za ++: ojca Huberta MAZUREK w 7. rocznicę śmierci, syna Marcina, ++ z rodzin MAZUREK-WYSZKOWSKI-BARTCZAK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za ++: męża Konrada KALKA, rodziców Tomasza i Albinę MILER, 2 siostry i 2 braci, szwagra i ++ z pokrewieństwa.
2. Za  ++: męża Józefa SZNURA, brata Jana, jego rodziców Annę i Alojzego SZNURA, ++ z pokrewieństwa, teściów Henryka i Marię BIAŁEK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: męża Stanisława PORAJ w kolejną rocznicę śmierci, rodziców Antoniego i Cecylię, teściów Edmunda i Mariannę, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Piotra URBAŃCZYK z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Elżbiety z okazji 75. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
10.15    1. Za + Janusza KOWALCZYK w 1. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.
2. Za ++: rodziców Bronisława i Janinę CIPURA, dziadków Teklę i Mariana WANAT, Julię i Józefa CIPURA, ++ z rodzin NOWICKICH-PECHYTIAK-GOLISZEWSKICH, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Jerzego z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
11.30Suma     1. Za ++: rodziców Martę i Wiktora, ich rodziców i rodzeństwo, męża Jana, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Albinę i Michała WODARZ, męża Mariana, teściów Stanisława i Marię HOROSZCZAK, siostry Katarzynę i Hildegardę, szwagrów Franciszka i Eugeniusza oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za + męża Stanisława KOWALCZYKIEWICZ, ++ z rodzin KOWALCZYKIEWICZ-WRÓBLEWSKI oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Adeli z okazji 60. rocznicy urodzin.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za ++: rodziców Różę i Jerzego HASTEROK, ojca Bolesława KACZOR, bratową Marię, ++ z pokrewień-stwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności i Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Anny i Tadeusza z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za + Marcela SZPERLICH w 30. dzień po śmierci.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

14820939
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
474
6436
48045
14737242
182158
202394
14820939

Twoje IP: 3.219.31.204
Czas: 2020-11-30 02:06:15