Intencje Mszy św. w dniach od 27 kwietnia do 3 maja 2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 27 KWIETNIA DO 3 MAJA 2020

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (27 KWIETNIA)
6.30    Za + Władysławę KUŚ (15).
7.00    1. Za + Alberta POLOK (15).
2. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
3. W intencji przebłagania Pana Boga za grzechy całej ludzkości.
18.00    1. Za ++: Tadeusza PIWKO w kolejną rocznicę śmierci i jego żonę Józefę PIWKO, rodziców obu stron – o radość życia wiecznego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Helenę i Edwarda GUZ, ojca Norberta, bratową Renatę, ++ z pokrewieństwa.
3. Za ++: męża Adama BUKOWSKIEGO, syna Janusza, rodziców obu stron, braci, bratową, siostry, szwagrów, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: Michała SOSNOWSKIEGO, rodziców i rodzeństwo, Marię BÖSE, rodziców i rodzeństwo.

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI (28 KWIETNIA)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
2. Za + Władysławę KUŚ (16).
7.00    1. Za + Marię PASIONEK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Alberta POLOK (16).
3. W intencji przebłagania Pana Boga za grzechy całej ludzkości.
4. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Ruty i Jerzego z okazji 45. rocznicy ślubu oraz z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie LASAK.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Barbary i Andrzeja PIOSEK z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

ŚRODA –  ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY (29 KWIETNIA)
6.30    1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za + Władysławę KUŚ (17).
7.00    1. Za + Alberta POLOK (17).
2. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
3. W intencji przebłagania Pana Boga za grzechy całej ludzkości.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta (Rodzina bł. EdmundaBojanowskiego).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marii z okazji 60. rocznicy urodzin.
2. Za ++: teściów Genowefę i Leona WOŁOCHOWICZ, rodziców Jana i Janinę BUCZKOWSKICH, brata Jana.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Gizeli i Joachima z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (30 KWIETNIA)
6.30    1. Za + Władysławę KUŚ (18).
2. O radość życia wiecznego dla ++: Katarzyny RUDNER w rocznicę urodzin, jej męża Wilhelma RUDNER, ich syna Wilhelma, wszystkich ++ z rodzin RUDNER-PSZOWSKI-SOJKA-WITTON-WYSSADA oraz o zdrowie dla Beaty.
7.00    1. Za + Alberta POLOK (18).
2. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
3. W intencji przebłagania Pana Boga za grzechy całej ludzkości.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++: męża i ojca Eugeniusza BIENKIEWICZ, teściów Marię i Jakuba BIENKIEWICZ córkę Helenę, rodziców Helenę i Stanisława HOSZMAN, ++ z rodzin obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + męża i ojca Władysława w 2. rocznicę śmierci - o radość życia wiecznego.
3. Do Boskiej Opatrzności o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla babć Marii i Krystyny oraz o radość życia wiecznego dla ++: Marii i Jana, Barnaby, Anieli i Jana, Zdzisława.
4. Za ++: kolegów Józefa, Ryszarda i Zdzisława - z okazji rocznic śmierci - o radość życia wiecznego.

PIĄTEK – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA (1 MAJA)
6.30    1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2. Za + Władysławę KUŚ (19).
7.00    1. Za ++: matkę Agnieszkę GAWLIK, ojca Gerarda, brata Norberta, dziadków Karola i Annę NOWAK, Gertrudę i Emila MIEDNER, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Alberta POLOK (19).
3. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpie-czeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Anieli z okazji 65. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodzin córek Danuty i Moniki i Dary Ducha Świętego dla wnuków.
18.00    1. Za ++: Jerzego IDZIKOWSKIEGO w 3. rocznicę śmierci, rodziców obu stron, szwagra Janusza oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Bernadety i dzieci Vincenta i Paula o opiekę dla nich oraz za + męża i ojca Waldemara.
3. W intencji przebłagania Pana Boga za grzechy całej ludzkości.
18.30    Nabożeństwo Majowe.

SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI (2 MAJA)
6.30    1. W intencji kapłanów i sióstr zakonnych z naszej parafii pochodzących i pracujących.
2. Za + Władysławę KUŚ (20).
7.00    1. W intencji czcicieli Matki Boskiej Różańcowej.
2. Za ++: mamę Łucję ADAMIK, brata Józefa, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
17.30    Nabożeństwo Majowe.
18.00    1. Za ++ rodziców Walerię i Ludwika JANIK w kolejne rocznice śmierci, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: męża i ojca Karola, rodziców obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: Stanisławę i Zbigniewa, babcię Marię oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i Świętych Archaniołów z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji córki Elizy z  okazji 31. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA (3 MAJA)
6.45Niemiecka    1. Za ++: męża Pawła KOZIOŁ, teściów Marię i Teofila KOZIOŁ, rodziców Annę i Piotra PANEK, ++ z pokrewieństwa KOZIOŁ-PANEK, brata Waltra, poległego brata Wilhelma oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: Józefa WYSADA, rodziców, Katarzynę i Wilhelma RUDNER, Anastazję i Piotra WYSADA, - o radość życia wiecznego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
7.45    1. Za ++ w 1. rocznicę śmierci: Piotra GLICA, Bogdana MARCINIAKA, Urszulę JANTA, Jerzego WAWRZYŃCZAKA, Franciszka HAZA, Jacka MAJEWSKIEGO, Halinę MARUT-KUCZYKOWSKĄ, Mariusza PŁACHETKA, Franciszka KOZIOŁ, Marka FURMANA, Zbigniewa WYLIGAŁA, Genowefę KORDEK, Władysława SKROBAŁA, Krzysztofa BENECKIEGO, Stanisława TRUSZCZAKA, Izabelę BROL.
2. Z Za + Władysławę KUŚ (21).
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za + Waldemara ORYSZCZAK o radość życia wiecznego.
2. O radość życia wiecznego dla ++: mamy Elfrydy MROCZKOWSKIEJ, jej męża Jana, siostry Danuty, szwagra Stanisława, ojca Eryka GARUS, ++ z pokrewieństwa.
3. Za + syna Sławomira GAŁĄZKA o radość nieba oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
10.15    1. Za ++: rodziców Martę i Alfonsa PANEK, Jana i Anielę MUSKUS, brata Piotra, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: męża Eligiusza STAŃCZAK, rodziców Wiktorię i Kazimierza, teściów Helenę i Antoniego, siostrę Genowefę i brata Józefa, dziadków obu stron, szwagra Tomasza oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i szczęśliwe zdanie matury w intencji Kamila z okazji 20. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za ++: męża Ryszarda HEPNERA w 14. rocznicę śmierci, teściów Juliusza i Elżbietę HEPNER, rodziców Annę i Władysława PUSZCZYŃSKICH, szwagra Jana SOBCZYK, bratową Krystynę, krewnych, babcie i dziadków obu stron, Janinę BARCIKOWSKĄ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Lidii i Gerarda PIONTEK z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
11.30Suma     1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej z podzięko-waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Joanny z okazji 65. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Alberta POLOK (21).
13.00    Msza św. w intencji Ojczyzny.
15.00    Msza św. chrzcielna.
17.30    Nabożeństwo Majowe.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpie-czeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
3. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

14431424
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
2216
6238
15418
14365774
241239
249293
14431424

Twoje IP: 3.226.248.180
Czas: 2020-09-30 08:32:04