Intencje Mszy Św. w dniach od 11 do 17 marca 2013

Intencje Mszy św.
w dniach od 11 do 17 marca 2013 roku

Poniedziałek (11 marca) – Dzień powszedni
6.30
Za + Urszulę Oblonczek (15).
7.00
1. Za + syna Joachima Muszkiet, ++ rodziców Annę i Izydora Muszkiet, ++ Józefę i Marcela Graniowski, + siostrę Gertrudę oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
2. Za + matkę Anielę, + brata Stanisława w rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
18.00
1. Za ++ rodziców Leontynę i Kazimierza Lis, + braci Jana i Henryka oraz + siostrę Marię.
2. Przez wstawiennictwo Anioła Stróża z podziękowaniem za Pierwszy Rok Życia Basi oraz o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie.
3. Za + Urszulę Kołodziej o radość życia wiecznego – od koleżanek.

Wtorek (12 marca) – Dzień powszedni
6.30
Za + Urszulę Oblonczek (16).
7.00
1. Za + siostrę Marię Lidię Brosig.
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i powrót do zdrowia w intencji Pawła.
18.00
1. Za + ojca i dziadka Ludwika Pytko, jego + żonę Katarzynę, + szwagra Jerzego Strzyża, + siostrzenicę Katarzynę Mrowiec.
2. Za ++ Krystynę i Waltera Wowk z okazji urodzin, ++ rodziców obu stron, + siostrzenicę Mariolę Ranocha – o radość życia wiecznego, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
3. Za ++ Urszulę i Eryka Sojka w 30. Dzień po Śmierci.

Środa (13 marca) – Dzień powszedni
6.30
Za + Urszulę Oblonczek (17).
7.00
1. Za + męża i ojca Jerzego Kapica, + brata Ryszarda, + siostrę Martę, ++ rodziców Jana i Gertrudę, ++ z pokrewieństwa Kapica i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ rodziców Albinę i Franciszka Prusko, ++ teściów Jana i Elżbietę Skowronek, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.  
16.30
KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA: Msza św. Koła Przyjaciół Radia Maryja w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam – o dalszy ich rozwój.
18.00
1. Za + męża Ewalda Bem, + syna Andrzeja, ++ rodziców Stefana i Barbarę Kucharczyk, ++ teściów Adolfa i Gertrudę Bem, ++ z pokrewieństwa Bem-Kucharczyk oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
2. Za ++ rodziców Teresę i Władysława Haber, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Łącki.
3. Za + ojca Herberta Skora - o radość życia wiecznego w 30. Dzień po Śmierci.

Czwartek (14 marca) – Dzień powszedni
6.30
Za + Urszulę Oblonczek (18).
7.00
Za ++ rodziców Emilię i Ignacego Świerzy, + brata Franciszka, ++ z pokrewieństwa obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30
MSZA ŚW. SZKOLNA: Za + Agnieszkę Wycisło - o radość życia wiecznego I DROGA KRZYŻOWA.
18.00
1. Do Boskiej Opatrzności z okazji 60. Rocznicy Urodzin Urszuli z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++ rodziców Bogusława i Bronisławę Banek, + brata Edwarda, + teściową Agnieszkę Weltrowską, ++ z rodziny oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
3. Za + syna Sebastiana Koczy w 30. Dzień po Śmierci - o radość życia wiecznego.
4. Za + męża Jerzego Twardoń, ++ rodziców Agnieszkę i Adolfa Wencel, ++ teściów Agnieszkę i Jana, + siostrę Edytę Kaletka, ++ szwagrów Jana i Pawła, + Danutę Żołędź, ++ Juliana i Jerzego Mańka, ++ z pokrewieństwa.

Piątek (15 marca) – Dzień powszedni
6.30
Za poległego Jerzego Jokiel, ++ rodziców Marię i Pawła Jokiel.
7.00
1. Za + Józefa Szala, + Jadwigę Borek, jej ++ rodziców, ++ teściów, + szwagra Józefa Miś oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
2. Za ++ Rodziców Annę i Piotra Panek, + brata Wilhelma, + męża Pawła Kozioł i wszystkich ++ z rodziny.
3. Za + Urszulę Oblonczek (19).  
17.15
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z zaleckami.
18.00
1. Za + męża Jana Dryka w 20. Rocznicę Śmierci, ++ rodziców obu stron Dryka i Bor, + Teresę Panek, + Józefa Biela, + siostrę Annę, jej + męża Jana, + zięcia Mariana, + siostrę Dorotę, jej + męża Piotra Pistoła, ++ dziadków oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
2. Za + ojca Stanisława Pawłowskiego, + matkę Agnieszkę, + brata Mariana, + ciocię Reginę, ++ dziadków obu stron, + teścia Stanisława, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
3. Za + męża Józefa Głowania, ++ rodziców Feliksa i Marię Gawlik, + siostrę Ritę, ++ teściów, + Urszulę Popanda, ++ szwagrów, ++ szwagierki, ++ dziadków obu stron oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.

Sobota (16 marca) – Dzień powszedni
6.30
Za + Urszulę Oblonczek (20).
7.00
1. W intencji Józefy Kosubek z okazji 75. Rocznicy Urodzin oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
2. Za + syna Adama w 10. Rocznicę Śmierci, ++ rodziców, ++ z pokrewieństwa Bartczak-Sowiński, + Mariusza Urbaniec – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
18.00
MSZA ŚW. ZBIOROWA: POCZĄTEK REKOLEKCJI PARAFIALNYCH
1. Za ++ Dariusza i Jana Giemza, ++ Katarzynę i Jana Laskowskich, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
2. Za + żonę Annę Cedzich, ++ rodziców Paździor-Cedzich, + wnuka Tomasza, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
3. Za ++ Annę i Pawła Kaczmarczyk, ++ rodziców i rodzeństwo obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
4. Za ++ teściów Józefa i Władysławę Walasek, + ojca Józefa Wieczorek – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Walasek.
5. Za ++ rodziców obu stron Giendaż-Pawlik, + siostrę Elżbietę Breitkopf, + syna Jana, ++ Ryszarda i Zygmunta Dąbrowskich, ++ Paulinę i Franciszka Popanda, ++ z rodzin: Sojka, Giendaż, Pawlik, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
6. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 90. Rocznicy Urodzin Janiny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Niej i całej rodziny.
7. Przez wstawiennictwo św. Franciszka za ++ rodziców Irenę i Adama Majewskich – o spokój ich dusz oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
8. Za + Krystynę Lewandowska – od kuzynki Iwony z rodziną.
20.30
KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA: Adoracja „Razem przed Panem” (z udziałem Zespołu Viva La Musica). Zakończenie błogosławieństwem sakramentalnym i Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.

Niedziela V Wielkiego Postu (17 marca)
REKOLEKCJE PARAFIALNE
6.45
Niem.
Za + matkę Annę w 40. Rocznicę Śmierci, + ojca Henryka w 17. Rocznicę Śmierci, ++ dziadków obu stron i ++ z pokrewieństwa.
7.45
Za ++ rodziców Józefę i Dominika Buchta, ++ braci Franciszka, Emila i Józefa, + siostrę Łucję, ++ szwagrów Huberta i Stefana, + bratową Elfriedę, + bratanka Waltera, + siostrzeńca Bernarda oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinach: Buchta, Lipok i Slany.
9.00
Młodzież.
1. Za ++ rodziców Gertrudę i Hermana Witt, + szwagra Benedykta, wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
2. Do Boskiej Opatrzności z okazji 80. Rocznicy Urodzin ojca Józefa Kała oraz 40. Rocznicy Urodzin syna Józefa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
10.15
Rodzinna
1. O radość życia wiecznego dla + męża i ojca Piotra Malach w 4. Rocznicę Śmierci, ++ z rodzin: Malach, Szydłowskich, Harasymowicz i Ploch oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
2. Za + Urszulę Oblonczek (21).
3. Za + Annę Jendrzejek w Pierwszą Rocznicę Śmierci, + brata Emila Jendrzejek, + brata Tadeusza, + syna Krzysztofa oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
[Do Modlitwy Wiernych: O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córki Moniki z okazji 18. Rocznicy Urodzin].
11.30
Suma
1. Za + męża i ojca Tadeusza Kowalczyk w 20. Rocznicę Śmierci, jego + brata Mariana, ++ teściów Janinę i Franciszka Kowalczyk, ++ rodziców Katarzynę i Karola Broniewicz oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
2. Do Boskiej Opatrzności w intencji Doroty Popanda z okazji urodzin i urodzin Jej córki Anny-Marii - o zdrowie i błogosławieństwo Boże.
17.15
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
18.00
MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za + Ryszarda Tomczyk, ++ rodziców, ++ teściów, ++ dziadków, + szwagra Władysława, wszystkich ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
2. Za + męża Eugeniusza w dniu urodzin, + teścia Mieczysława, + ojca Romana, + brata Waltera, ++ z rodziny oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
7.00
/Szpital/  Za Parafian
7.45
/Dom opieki/
9.00
/Księży Las/

Losowa

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (DPS); Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7:00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie: zasadniczo pół godziny przed Mszą św. W soboty: od godz. 17.00. W niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 9:30, 16.00 - 17.30. W środy - nieczynna.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

katechezy

minuta

mysl

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

10829745
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
3618
14686
30050
10772476
78661
112735
10829745

Twoje IP: 34.203.245.76
Czas: 2019-01-18 20:51:48