Intencje Mszy św. w dniach od 11 do 17 maja 2020

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (11 MAJA)
6.30    1. Za + Gerarda GOLEC (8).
2. Za + Marię PENCKO, wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    1. Za ++: męża Henryka PATEROK, rodziców obu stron, dziadków Annę i Jana GRACA, dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Władysławę KUŚ (29).
3. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.

17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za + Alberta POLOK (29).
2. W intencji przebłagania Pana Boga za grzechy całej ludzkości.
3. O radość życia wiecznego dla + męża i ojca Antoniego BURCEK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za ++: matkę Łucję, rodziców Franciszkę i Alojzego TARLIŃSKI, siostrę i braci, ++ z po-krewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Anny NIEMIEC z okazji 101. rocznicy urodzin.
18.30    Nabożeństwo Majowe.

WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. PANKRACEGO, MĘCZENNIKA (12 MAJA)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
2. Za + Gerarda GOLEC (9).
3. Za ++: Bertę i Pawła DUDA, Pawła i Anastazję SOLGA, braci Józefa i Emila, siostrę Adelę, szwagrów Herberta i Ewalda, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    1. O radość życia wiecznego dla ++: babci Bolesławy JURKOWSKIEJ, jej męża Bronisława, córek Jadwigi, Henryki i Cecylii, syna Kazimierza, ++ z rodzin WASZCZUKÓW i JURKOWSKICH.
2. Za ++: mamę Elżbietę MUSZKIET w 1. rocznicę śmierci, ojca Gerarda, brata Joachima – o radość życia wiecznego, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za + Władysławę KUŚ (30).
4. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpie-czeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
18.00    1. Za + Wiktorię WAWRZYNEK w rocznicę urodzin – o radość życia wiecznego.
2. Za ++: żonę Rutę KANDORA, rodziców i teściów, brata Norberta, szwagra Henryka.
3. Za + Alberta POLOK (30).
4. W intencji przebłagania Pana Boga za grzechy całej ludzkości.
5. Za + syna Sebastiana MAŃCZYK  w 5. rocznicę śmierci.
18.30    Nabożeństwo Majowe.

ŚRODA – WSPOMNIENIE MATKI BOSKIEJ Z FATIMY. WSPOMNIENIE ŚW. SERWACEGO, BISKUPA (13 MAJA)
6.30    1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za + Gerarda GOLEC (11).
7.00    1. Za + ojca i dziadka Reinholda LIZON oraz do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinach LIZON-PISARSKI-GLÜCK.
2. W intencji przebłagania Pana Boga za grzechy całej ludzkości.
3. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie POLOK oraz za ++: męża Reinholda, brata Anzla, rodziców i rodzeństwo obu stron, Marię, Stanisława i Dariusza MAŁOPOLSKICH, siostrę Klarę i Józefa PIGUŁA, braci Stefana, Franciszka, Alfonsa i Alojzego NIEŚWIEC, Jana i Konrada KOŁODZIEJ, Antoniego, Hildegardę
i Henryka KUCHARCZYK, Eugeniusza i Konrada SMOLAREK, Marię i Jadwigę, Adelajdę, Angelę i Elfrydę – o radość życia wiecznego.
4. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta (Wspólnota Błogosławieństw)
18.00    1. Za ++: męża i ojca Horsta KASPERCZYK w 3. rocznicę śmierci, rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa KASPERCZYK-BISZ oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: męża Eugeniusza JUSZCZAK w 7. rocznicę śmierci, ojca Franciszka FLOREK, ++ z pokrewieństwa JUSZCZAK-FLOREK.
3. Do Matki Boskiej Fatimskiej o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla dzieci.
4. O radość życia wiecznego dla brata Michała DOMERECKIEGO, ojca Eugeniusza, męża Jacka BURA-TOWSKIEGO oraz do Matki Bożej Fatimskiej o pociechę i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
5. Za ++: rodziców Waleskę i Jana REINERT, Annę i Ryszarda STAROSZCZYK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
6. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzy-mane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Panu Bogu wiadomej oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
[do Modlitwy Wiernych; Przez wstawiennictwo Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Kacpra TREPISOR, jego rodziców, chrzestnych, całej rodziny i za ++ z rodzin TREPISOR-STASZCZYSZYN].
18.30    RÓŻANIEC FATIMSKI.

CZWARTEK – ŚWIĘTO MACIEJA, APOSTOŁA.  WSPOMNIENIE ŚW. BONIFACEGO RZYMSKIEGO, MĘCZENNIKA (14 MAJA)
6.30    Za + Gerarda GOLEC (11).
7.00    1. Za ++ rodziców Rozalię i Piotra SZOPA, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. W intencji przebłagania Pana Boga za grzechy całej ludzkości.
3. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej w intencji ks. Daniela JASZCZYSZYNA z okazji 4. rocznicy święceń kapłańskich.
2. Za ++: Teofilę i Władysława ŚWITAŁA, ich rodziców, córki Wandę, Helenę i Marię, ++ z rodzin ŚWITAŁA- KALICIAK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Gertrudę i Augustyna MUSZKIET, brata Krystiana, poległego ojca Wilhelma SZOLC, ++ z rodzin MUSZKIET, PAWLICZEK i SZOLC oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
18.30    Nabożeństwo Majowe.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. IZYDORA, ROLNIKA. WSPOMNIENIE ŚW. ZOFII, MĘCZENNICY(15 MAJA)
6.30    Za + Gerarda GOLEC (12).
7.00    1. Za ++: dziadków Marię i Adolfa SLADKOWSKICH i ich rodziców.
2. W intencji przebłagania Pana Boga za grzechy całej ludzkości.
3. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
18.00    1. Za ++: mamę Zofię MASTERNAK w dniu imienin, ojca Wincentego, dziadków KUCHNIAK-MASTERNAK, szwagrów Feliksa i Stanisława, teściów i szwagierkę Stasię oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. W intencji dziękczynnej Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane przez całą ludzkość.
3. Za ++: siostrę Emilię, rodziców, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za ++: Hildegardę i Horsta ZYLKA, Alfreda i Martę ZYLKA, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Przez wstawiennictwo św. Izydora w intencji rolników.
18.30    Nabożeństwo Majowe.

SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI (16 MAJA)
6.30    Za + Gerarda GOLEC (13).
7.00    1. W intencji przebłagania Pana Boga za grzechy całej ludzkości.
2. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
17.30    Nabożeństwo Majowe.
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej w intencji ks. proboszcza Wolfganga JOŚKO z okazji 38. rocznicy święceń kapłańskich.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Moniki i Dawida z okazji 5. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++ dziadków Zofię i Stanisława, ++ z rodziny i pokrewieństwa – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za + Ewę LEŚKÓW-KUŚNIERKIEWICZ w 2. rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Karoliny z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny THOMALLA.
6. Za ++: rodziców Teresę i Władysława HABER, dziadków i krewnych obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
7. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za wyjście ze śpiączki, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy.
8. Za ++: Stanisława MOSUR, rodziców Henrykę i Bronisława NIECKULA, Kazimierę i Albina URBANIAK, dziadków obu stron, Stanisławę i Kazimierza KRYŚ.

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA (17 MAJA)
6.45Niemiecka    Za + Gerarda GOLEC (14).
7.45    1. W intencji dziękczynnej Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane przez całą ludzkość.
2. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za ++: Huberta JOKIEL w rocznicę śmierci, jego rodziców Marię i Pawła, Emilię i Ericha DUK.
2. Za  ++: Martę PANEK, męża Alfonsa, Anielę i Jana MUSKUS, brata Piotra, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Jana i Antoninę GUZ, brata Ryszarda, ++ z pokrewieństwa GUZ-MOJZA, rodziców Zofię i Walentego FREJEK, siostrę Elżbietę, ++ z rodzin FREJEK i BARNAŚ oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: rodziców Wincentego i Agnieszkę POLACZEK, mężów Eryka i Jerzego, teściów Jana i Marię PAKOSZ, Pawła i Gertrudę GREIPEL, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
10.15    1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Czesława ZBOINA z okazji 88. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
11.30Suma     1. Za ++: mamę Elżbietę PIETRUSZKA, rodziców Eleonorę i Jerzego LAZAR, ++ z pokre-wieństwa – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Halinę MARUT-KUCZYKOWSKĄ w 1. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.
3. Za ++ rodziców Józefa i Zofię, ich rodziców, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
17.30    Nabożeństwo Majowe.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
Za + męża, ojca i dziadka Mieczysława WIECZOREK o radość życia wiecznego i dusze w czyśćcu cierpiące.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

14420338
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
4332
10017
54564
14313701
230153
249293
14420338

Twoje IP: 18.208.202.194
Czas: 2020-09-28 14:37:29