Intencje Mszy św. w dniach od 18 do 24 maja 2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 18 DO 24 MAJA 2020

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ MODLITW O URODZAJE – KRZYŻOWY DZIEŃ (18 MAJA)
6.00    1. O zdrowie, błogosławieństwo Boże w życiu i w pracy oraz o dobre urodzaje w intencji mieszkańców Gromad: ADAMOWICE, NOWA WIEŚ, PODBORZANY, ROZMIERKA i FARSKA KOLONIA.
2. Za + Gerarda GOLEC (15).
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Józefa z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + matkę Marię KROPIELNICKĄ, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za + Leonię ZGODA w 10. rocznicę śmierci, ++ z rodzin STRĘK-ZGODA-WALAS oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za ++: męża i ojca Mieczysława ŁANOWY w 15. rocznicę śmierci, jego rodziców Katarzynę i Jana, siostrę Anielę, braci Jana, Tadeusza, Stanisława i Bronisława, rodziców Marię i Antoniego, braci Mariana i Mieczysława WANAT, szwagrów Jana i Adama, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: męża i ojca Alojzego PATOŁA, rodziców i teściów, 2 szwagrów oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. W intencji przebłagania Pana Boga za grzechy całej ludzkości.
4. Za ++: rodziców Zofię i Franciszka MEHLICH, brata i szwagra, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
18.30    Nabożeństwo Majowe.

WTOREK – DZIEŃ MODLITW O URODZAJE – KRZYŻOWY DZIEŃ (19 MAJA)
6.00    1. O zdrowie, błogosławieństwo Boże w życiu i w pracy oraz o dobre urodzaje w intencji mieszkańców Gromady SUCHE ŁANY.
2. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
3. Za + Gerarda GOLEC (16).
7.00    1. Za + Bernarda LASEK w rocznicę śmierci oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. W intencji przebłagania Pana Boga za grzechy całej ludzkości.
3. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
18.00    1. Za ++: Marię KOZOK w 11. rocznicę śmierci, rodziców Annę i Józefa KOZOK, brata Krystiana, teściów Marię i Teodora KRUCZEK, szwagra Waltra, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
2. Za ++: Pawła GRUSZKA, rodziców Florentynę i Augustyna GRUSZKA, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Karola i Wiktorię MAKSELON, Jana i Emilię LASAK, braci Norberta, Alfreda, Krystiana i Horsta, siostrzenicę Ewę, ++ z pokrewieństwa LASAK-MAKSELON-MILER-BISKUP-NOWAK i dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Za ++: męża Waltra i syna Zygfryda PRZYBYLA, teściów Emilię i Benedykta PRZYBYŁA, szwagra Henryka, ++ z pokrewieństwa PRZYBYŁA-HUDZIK.
5. Za + Teresę LIBER zd. POPANDA w 3. rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
18.30    Nabożeństwo Majowe.

ŚRODA – DZIEŃ MODLITW O URODZAJE – KRZYŻOWY DZIEŃ (20 MAJA)
6.00    1. O zdrowie, błogosławieństwo Boże w życiu i w pracy oraz o dobre urodzaje w intencji mieszkańców Gromady MOKRE ŁANY.
2. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za + Gerarda GOLEC (17).
7.00    1. W intencji przebłagania Pana Boga za grzechy całej ludzkości.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w intencji rodzeństwa Teresy i Jeremiasza.
3. O radość życia wiecznego dla + męża Franciszka KOZIOŁ w 1. rocznicę śmierci, ++ z rodzin KOZIOŁ-GLIK-SIKORA-MRÓZ i dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta (Odnowa w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++: córkę Irenę i syna Jana, rodziców Stefanię i Pawła AUGUSTOWICZ, dziadków Marię i Stefana DĄBROWSKICH, teściów Annę i Edwarda RASZKA, zięcia Zbigniewa, 2 szwagierki i 4 szwagrów, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za +mamę Stefanię JANIK w kolejną rocznicę urodzin, ++ z pokrewieństwa – o radość życia wiecznego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Henryka z okazji 55. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. W intencji dziękczynnej Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane przez całą ludzkość.
18.30    Nabożeństwo Majowe.

CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA NEPOMUCENA, PREZBITERA I MĘCZENNIKA (21 MAJA)
6.30    Za + Gerarda GOLEC (18).
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej w intencji ks. Krystiana SZNURA z okazji kolejnej rocznicy święceń kapłańskich.
2. W intencji przebłagania Pana Boga za grzechy całej ludzkości.
3. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++: męża, ojca i dziadka Kazimierza SOBONKIEWICZ w 2. rocznicę śmierci, rodziców Zofię i Henryka PIECZYRAK, brata Henryka, dziadków PIECZYRAK-KAPICA, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: mamę Helenę WIDERA z okazji urodzin, ojca Kazimierza, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. W intencji dziękczynnej Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane przez całą ludzkość.
18.30    Nabożeństwo Majowe.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (22 MAJA)
6.30    Za + Gerarda GOLEC (19).
7.00    1. W intencji przebłagania Pana Boga za grzechy całej ludzkości.
2. Za + Czesława WELTROWSKIEGO.
3. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, per-sonelu medycznego i o ustanie epidemii.
18.00    1. Za ++: Zofię JOKIEL w rocznicę urodzin, rodziców Marię i Marcina PYSIK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. W intencji dziękczynnej Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane przez całą ludzkość.
3. Przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Józefa z prośbą o Boże błogosławieństwo, Światło i Moc Ducha Świętego i dar zdrowia dla syna Janusza.
4. Za + s. Marię Michalinę WYRWOLL w 30. dzień po śmierci.
18.30    Nabożeństwo Majowe.
19.15     Msza św. Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (23 MAJA)
6.30    1. Za ++: rodziców Gertrudę i Karola SKLAREK, dziadków obu stron, Rozalię PRUS, Henryka FRIEDRICH, wnuczkę Joannę, siostrę Marię i jej córkę Łucję, teściów Paulinę i Jana MAŃKA, ++ z  pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + męża Gerharda GAWLIK i ++ z pokrewieństwa.
7.00    1. W intencji dziękczynnej Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane przez całą ludzkość.
2. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
17.30    Nabożeństwo Majowe.
18.00    1. Za ++: mamę Władysławę HEJNEMAN, ojca Zygmunta, ++ z rodzin obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: matkę Annę BUGIEL, ojca Ludwika, ich córkę Teresę, ++ z rodzin BUGIEL-WIECZOREK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: matkę Marię CIĘŻKĄ, jej męża, dziadków Różę i Erwina, rodziców Helenę i Władysława RZEPKA, brata Zdzisława.
4. Za + Gerarda GOLEC (20).
5. Za ++: Józefa PIETROWSKIEGO, rodziców i rodzeństwo, ++ z rodzin ĆWIELONG-JAŃCZUK-GAJDA-PIETROWSKI oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
6. Za + Ninę SOŁTYSEK z okazji urodzin - o radość życia wiecznego.
7. Za ++: rodziców Walentego i Elżbietę GRUSZKA, siostry Amalię, Klarę i Waleskę BLASZCZYK, jej męża Albina, Huberta i Rolanda SZNURA, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
8. Za ++: mamy Klarę i Helenę, ich mężów Henryka i Franciszka, siostrę Marię, jej męża i dzieci, ++ z pokrewieństwa HUDZIK-TARLIŃSKI, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
9. Za ++: Łucję i Józefa GOMOŁA, wszystkich ++ z rodzin GOMOŁA-KOŚMIDER i dusze w czyśćcu cierpiące.
[do Modlitwy Wiernych: z podziękowaniem za dobre wyniki badań i szczęśliwy przebieg operacji].

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO (24 MAJA)
6.45Niemiecka    Um Freude am Ewigen Leben für verstorbene Ehefrau Annelies, Schwester Gertrud, Eltern Anna und Anton SCHIWIETZ und für Alle verstorbenen aus der Familie SCHIWIETZ-PIONTEK-FUHL.
7.45    1. Za ++ Józefa i Marię GODULA, ++ z pokrewieństwa - o radość życia wiecznego.
2. Za ++: rodziców Teresę i Jana TARLIŃSKICH, teściów Annę i Jana WARZECHA, dziadków i rodzeństwo obu stron, ++ z pokrewieństwa.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo
w intencji Edyty z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. O radość życia wiecznego dla ++: Krystyny SKOWRONEK w 5. rocznicę śmierci, męża Teodora, Eryki KRUPA, Romana SZCZERBIŃSKIEGO i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za + Gerarda GOLEC (21).
2. Za ++: Walentego GRUSZKA żonę Elżbietę, córki Amalię, Klarę i Waleskę BLASZCZYK, jej męża Albina, Huberta i Rolanda SZNURA, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
10.15    1. Za ++: rodziców Marię i Franciszka LECHOWICZ, teściów Józefę i Józefa MACIOŁEK, siostry Anielę i Bronisławę, braci Mariana i Franciszka, ++ z rodzin LECHOWICZ-MACIOŁEK, ++ z pokrewieństwa obu stron.
2. Za ++: mamę Erentrudę LAZAREK w 10. rocznicę śmierci, jej rodziców i braci, rodziców Edeltraud i Antoniego SZCZAKIEL, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpie-czeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
11.30Suma     1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za + Marysię ŁOŚ w 7. rocznicę śmierci oraz do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji babci Urszuli z okazji 84. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: syna Jarosława, rodziców i teściów, braci Tadeusza i Zygmunta, szwagra Józefa, ++ z rodzin ŻUK-ZDOBYLAK-KOZOŁUP-PRASZEK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za ++: brata Marka FURMAN w 1. rocznicę śmierci, rodziców Jana i Janinę FURMAN  – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
14.00    W intencji żyjących i ++ mieszkańców Nowej Wsi.
17.30    Nabożeństwo Majowe.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za ++: rodziców Florentynę i Józefa PAŁOSZ, braci Jana z żoną Krystyną i Stefana, siostry Władysławę i Florentynę, Henryka, Mirosława, Zbigniewa, Piotra i Tomasza, rodziców Genowefę i Władysława STRZAŁKOWSKICH, siostry Krystynę i Zofię oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++: matki Anny, ojca Antoniego, braci Piotra i Józefa KOPIEC, cioci Anastazji i Karoliny, siostry zakonnej Bertiny CZAPLIK, dziadków obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

14420728
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
4722
10017
54954
14313701
230543
249293
14420728

Twoje IP: 18.208.202.194
Czas: 2020-09-28 15:43:06