Intencje Mszy św. w dniach od 25 do 31 maja 2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 25 DO 31 MAJA 2020

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE DOWOLNE ŚW. URBANA, PAPIEŻA I MĘCZENNIKA (25 MAJA)
6.30    Za + Gerarda GOLEC (22).
7.00    1. Przez wstawiennictwo św. Urbana w intencji rolników i o dobre urodzaje.
2. W intencji dziękczynnej Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane przez całą ludzkość.
3. O rozwój Domu Wspólnoty Błogosławieństw zgodnie z wolą Boża.
4. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej w intencji ks. Sebastiana SZAJDY z okazji 34. rocznicy urodzin i 8. rocznicy święceń kapłańskich.
2. Za ++: matkę Elżbietę ŚWITLIŃSKĄ w 2. rocznicę śmierci, ojca Krzysztofa, ++ z rodziny oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za + Krzysztofa BENECKIEGO w 1. rocznicę śmierci.
4. Za ++: męża Ewalda BEM, syna Andrzeja, rodziców i teściów, braci, bratowe i szwagrów.
18.30    Nabożeństwo Majowe.
19.00    Nabożeństwo i Msza św. ku czci Matki Boskiej Królowej Pokoju.

WTOREK – DZIEŃ MATKI. WSPOMNIENIE ŚW. FILIPA NERI, PREZBITERA (26 MAJA)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
2. Za + Gerarda GOLEC (23).
7.00    1. Za ++: Kazimierę SAFIAN w 6. rocznicę śmierci, jej rodziców i teściów.
2. Za + męża Władysława SKROBAŁA w 1. rocznicę śmierci.
3. W intencji dziękczynnej Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane przez całą ludzkość.
4. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
18.00    1. Za żyjące i ++ Mamy.
2. Za ++: matkę Elżbietę, córkę Elwirę, teściową Marię, ojca Sylwestra, teścia Kazimierza, ++ z rodziny i po-krewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++: szwagra Jerzego SZLISZ w 100. rocznicę urodzin, żonę Łucję, rodziców obu stron oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ofiarodawców.
4. Za + męża Władysława SKROBAŁĘ w 1. rocznicę śmierci.
5. Z okazji Dnia Matki za ++: mamę Gertrudę STAROSTECKĄ i teściową Marię KORCHUT.
18.30    Nabożeństwo Majowe.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (27 MAJA)
6.30    1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za + Gerarda GOLEC (24).
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Alojzego z okazji 85. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. W intencji dziękczynnej Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane przez całą ludzkość.
3. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta (III Zakon Św. Franciszka).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Żanety ŁUGOWSKIEJ z okazji 30. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: męża i ojca Ryszarda MAJEWSKIEGO, syna Adriana, wnuka Jacka, rodziców obu stron, brata Ryszarda, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: Adelajdę, Alojzego i Romualda BĄK, Janinę, Andrzeja, Tomasza i Józefa LECH oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
18.30    Nabożeństwo Majowe.

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (28 MAJA)
6.30    Za + Gerarda GOLEC (25).
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Henryka WALCZAKA  i Macieja WALCZAKA z okazji kolejnych rocznic urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. W intencji dziękczynnej Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane przez całą ludzkość.
3. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, perso-nelu medycznego i o ustanie epidemii.
4. Za ++: ojca Jana, dziadków Jana i Wiktorię, Pawła i Wiktorię, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za + mamę Annę o radość życia wiecznego.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Żanety, męża Mateusza i całej rodziny obu stron.
3. Za ++: Marię i Alfreda WYBRANIEC, synów Rajmunda i Marcina, dziadków obu stron, ++ z rodzin i pokrewieństwa WYBRANIEC-NIEPALA.
4. Za + ks. Tadeusza BLICHARSKIEGO.
18.30    Nabożeństwo Majowe.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY (29 MAJA)
6.30    Za + Gerarda GOLEC (26).
7.00    1. W intencji dziękczynnej Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane przez całą ludzkość.
2. Za ++ z rodziny GREIPEL.
3. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, per-sonelu medycznego i o ustanie epidemii.
18.00    1. Za ++: rodziców Marię i Michała ŻMINKOWSKICH, Marię i Stefana JASKÓŁA, dziadków i rodzeństwo, szwagrów i szwagierki oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. W intencji właścicieli oraz pracowników Firmy KAPICA z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego dla żyjących, a dla ++ - o łaskę życia wiecznego.
3. Za ++: ojca Jana BEDNARZ, szwagra Jana, teścia Bolesława, dziadków obu stron.
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Jagody i Rafała z okazji 5. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
18.30    Nabożeństwo Majowe.

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (30 MAJA)
6.30    Za + Gerarda GOLEC (27).
7.00    1. Za ++: Urszulę TARLINSKI, córkę Mariolę, rodziców TARLINSKI-WARZECHA.
2. W intencji dziękczynnej Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane przez całą ludzkość.
3. Do Miłosierdzia Bożego o potrzebny deszcz oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
17.30    Nabożeństwo Majowe.
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności, Anioła Stróża i Ducha Świętego z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Filipa i Lukasa z okazji urodzin.
2. Za ++: matkę Lidię MRACZNY, męża Ryszarda NOGA w 28. rocznicę śmierci, Franciszka NOCOŃ  w 2. rocznicę śmierci oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za + Ryszarda PAWLAK w 8. rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże bło-gosławieństwo dla Stanisławy PAWLAK, Marceliny i wnuczki Leny.
4. Za ++: męża i ojca Henryka SZMIDT w kolejna rocznicę śmierci, rodziców Marię i Franciszka LEPSZY, teścia Antoniego SZAFORZ, rodziców chrzestnych, dziadków i wszystkich ++ z pokrewieństwa.
6. Za ++: Bronisława CHROBAKA, rodziców obu stron Katarzynę i Franciszka, Annę i Jana JANCZYSZYN, wszystkich ++ z pokrewieństwa.
7. O powołania kapłańskie, małżeńskie, zakonne i misyjne.

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (31 MAJA)
6.45Niemiecka    Za żyjących i ++dobrodziejów parafii.
7.45    Za poległych, zaginionych i ++ z Gromady Adamowice.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, wzajemny szacunek i miłość w rodzinach zastępczych.
2. Za ++: mamę Elżbietę WITOŃ w 18. rocznicę śmierci, ojca Pawła, ++ z pokrewieństwa obu stron i dusze opuszczone.
3. Za + Gerarda GOLEC (28).
10.15    1. Za ++: Brygidę CZOK w kolejną rocznicę śmierci, rodziców i brata – o radość życia wiecznego.
2. W intencji dziękczynnej Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane przez całą ludzkość.
11.30Suma     1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Anioła Stróża z podzięko-waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji rocznego dziecka Mikołaja KRZYSZTOFIAKA, rodziców, rodziców chrzestnych i całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Anioła Stróża z podzięko-waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogo-sławieństwo w intencji rocznego dziecka Hanny SKLEBIC, rodziców, rodziców chrzestnych i całej rodziny.
14.30    Msza św. odpustowa w DPS.
17.30    Nabożeństwo Majowe.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. O powołania kapłańskie, małżeńskie, zakonne i misyjne.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

14605743
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
3227
8065
24808
14540704
169356
246202
14605743

Twoje IP: 54.236.35.159
Czas: 2020-10-29 12:01:09