Intencje Mszy św. w dniach od 22 do 28 czerwca 2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 22 DO 28 CZERWCA 2020

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (22 CZERWCA):
6.30    Za + Ritę KOKOT o radość życia wiecznego (od siostrzeńca Józefa z rodziną).
7.00    1. Za ++: Annę i Pawła KACZMARCZYK, rodziców i rodzeństwo obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. O Światło Ducha Świętego dla Narodu Polskiego o dokonanie dobrego wyboru.
3. Do Miłosierdzia Bożego o stosowną pogodę oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Danuty z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz za ++ rodziców Henryka i Adelę BARŁÓG, męża Czesława, ++ z pokrewieństwa obu stron.
2. Za ++: rodziców Martę i Ryszarda ŻYŁKA, siostrę Renatę i ++ z rodzin ŻYŁKA-PIECYK.
3. Za + żonę Renatę OZIMEK (22).
4. Za + Karola KRUPA, rodziców i rodzeństwo – o radość życia wiecznego.

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI (23 CZERWCA)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
2. Za + ks. Hermana PIECHOTA.
7.00    1. Za ++: ojca Lucjana BARTOSZEWICZ, Genowefę WOŁOCHOWICZ, dziadków obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Roberta SKÓRA z okazji urodzin.
3. Do Miłosierdzia Bożego o stosowną pogodę oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i  o ustanie epidemii.
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marii SZYMIK z okazji 70. rocznicy urodzin.
2. W intencji żyjących i ++ Ojców.
3. Za ++: ojca Alojzego GOLENIA, rodziców Annę i Wilhelma LISEK, wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + żonę Renatę OZIMEK (23).
5. Za + tatę Henryka o radość życia wiecznego.
6. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o dar zdrowia dla Barbary oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA (24 CZERWCA)
6.30    1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla wnuka Jasia w 6. rocznicę urodzin i wnuka Frania w 3. rocznicę urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Ireneusza BALIGĘ.
3. Do Miłosierdzia Bożego o stosowną pogodę oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta (Ministranci).
18.00    1. Za ++: Jana i Janinę REWERSKICH, ++  z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++: mamę Józefę PIETRZAK w 13. rocznicę śmierci, ojca Mariana, dziadków obu stron, szwagra Edwarda BIERNAT, teścia Józefa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Jana MAZURKA z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4.  Za + żonę Renatę OZIMEK (24).
19.00    Nabożeństwo i Msza św. ku czci Matki Boskiej Królowej Pokoju.

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (25 CZERWCA):
6.30    Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Magdaleny z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Miłosierdzia Bożego o stosowną pogodę oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za + żonę Renatę OZIMEK (25).
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Anny i Marka MIKÓW z okazji 15. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: męża Alojzego, syna Marka w 5. rocznicę śmierci, siostrę Krystynę w 2. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla syna Ryszarda i całej rodziny.
4. Za ++ i poległych mieszkańców Farskiej Kolonii oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wszystkich mieszkańców.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (26 CZERWCA)
6.30    Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    1. O powrót do zdrowia dla Marii FUL oraz za ++: brata Henryka i Genowefę KORDEK.
2. Do Miłosierdzia Bożego o stosowną pogodę oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
18.00    1. Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego.
2. Za ++: męża i ojca Karola DĄBROWSKIEGO w 21. rocznicę śmierci, rodziców i pokrewieństwo rodzin DĄBROWSKI i BASAŁYGA, bratową Anielę BASAŁYGA oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: żonę Czesławę JURCZYŃSKĄ w 4. rocznicę śmierci, rodziców i teściów, rodzeństwo obu stron, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
3. W intencji właścicieli oraz pracowników Firmy KAPICA z prośbą o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego dla żyjących, a dla ++ - o łaskę życia wiecznego.
4. Za + żonę Renatę OZIMEK (26).
19.00    KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA: Msza św. Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.


SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (27 CZERWCA)
6.30    Za ++: rodziców Waleskę i Romana POLAŃSKICH, Rozalię i Eugeniusza JAWORSKICH, bratową Annę, jej męża Stefana, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Jolanty z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Miłosierdzia Bożego o stosowną pogodę oraz w intencji chorych, osób w niebezpie-czeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
14.00    Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Gabrieli MRÓZ z okazji 60. rocznicy urodzin.
15.00    Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Ewy CZOK z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
18.00    1. Za ++: Marię i Bernarda BOGUC, Jana OCHABSKIEGO, dziadków obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + żonę Renatę OZIMEK (27).
3. Za + Marię KACZMARCZYK w 15. rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Tomasza z okazji kolejnej rocznicy urodzin, o potrzebne łaski dla całej rodziny oraz za ++ rodziców i rodzeństwo obu stron.
5. Za ++: męża, ojca i dziadka Wiktora SKRZYPIEC z okazji urodzin, jego rodziców Marię  i Alojzego, brata Waltra, rodziców Annę i Józefa KAPICA, brata Józefa, szwagrów Jana i Ernesta oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
6. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Leny POLOCZEK z okazji 1. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej chrzestnych, rodziców i całej rodziny.
7. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Weroniki i Stanisława z okazji 50. rocznicy ślubu, w intencji córki Jolanty z okazji 50. rocznicy urodzin, w intencji wnuka Michała z okazji 30. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
8. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Katarzyny i Kamila z okazji 1. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla rodzin KOKOSZKA-MAREK.


XIII NIEDZIELA ZWYKŁA (28 CZERWCA)
6.45Niemiecka    Za ++: brata Eugeniusza GIBOWICZ, rodziców i wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa – o radość życia wiecznego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Do Miłosierdzia Bożego o stosowną pogodę oraz w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie epidemii.
2. Za ++: Jana SNADNY, rodziców obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za ++: Pawła KOPREK, rodziców i braci Ryszarda, Józefa i Jana oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawław intencji Karoliny z okazji 13. rocznicy urodzin II z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Karoliny z okazji 13. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Edyty z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Wojciecha z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Renaty z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
10.15    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Michała z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie PŁUCIENNIK i za ++ z rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Iwony i Marka i Tatiany i Macieja z okazji kolejnych rocznic ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + ks. Hermana PIECHOTA.
5. Za ++: męża Edmunda GALEJA, Władysława ŚMIESZKA, ++ z rodzin GALEJÓW-DOBROWICZÓW-KUBASZKÓW-RZEPKÓW, szwagra Romana.
11.30Suma     1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Janiny i Edwarda PŁATEK oraz w intencji całej rodziny.
2. Za + Jana CABAŁĘ z okazji rocznicy urodzin i imienin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. O radość życia wiecznego dla ++: Piotra CHOWANIEC w 2. rocznicę śmierci, ojca Czesława DUMAŃSKIEGO, teściową Edeltraudę i wszystkich ++ z rodziny.
13.00    PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA: W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej, ich Bliskich i Gości.
17.30    Nabożeństwo Niedzielne
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za ++: męża Władysława JANCZYKA, jego syna Sylwestra, rodziców Julię i Władysława ROWIŃSKICH, siostrę Celinę ŚWIERCZEK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Magdaleny DEJA z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + żonę Renatę OZIMEK (28).
5. Za ++: brata Andrzeja SKRZYPIEC w 15. rocznicę śmierci, ojca Antoniego w 1. Rocznicę śmierci oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

14421944
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
5938
10017
56170
14313701
231759
249293
14421944

Twoje IP: 75.101.220.230
Czas: 2020-09-28 19:28:15