Intencje Mszy św. w dniach od 5 do 11 października 2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 5 DO 11 PAŹDZIERNIKA 2020

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZIEWICY (5 PAŹDZIERNIKA)
6.30    1. Za + Annę Hildegardę SUCHAN  (5).
2. Za + Marię WISZNIEWSKĄ (5).
7.00    1. Za ++: rodziców Wiktora i Różę GUZDEK, męża Jana PATEROK, jego rodziców, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: Czesława i Łucję KUJAWA, syna Edwarda, ++ z rodzin KUJAWA-CICHOŃ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: matkę Elżbietę i ojczyma Michała.
17.30    Nabożeństwo różańcowe.
18.00    1. Za ++: dziadków z rodzin DEMBIŃSKI-WRÓBEL-JARZYŃSKI-NOWROT.
2. Za ++: mamę Hildegardę ZIENTEK w kolejną rocznicę urodzin, ojca Ryszarda, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za + Piotra KOPIEC (5).
4. Za ++: mamę Annę GLIK, jej rodziców Piotra i Katarzynę, siostrę Marię i brata Józefa, wszystkich ++ z rodzin GLIK-SOBOTA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za 20 lat Sakramentu Małżeństwa Magdaleny i Andrzeja z prośbą o opiekę Matki Bożej, dar zdrowia i potrzebne łaski dla całej rodziny.
6. Za ++: Alfonsa i Helenę LIPOK, męża Jana, ++ z rodzin LIPOK-KURZELA-PROŃ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
7. Za dusze ++: Barbary i Kazimierza CHWALIŃSKICH, rodziców obu stron – o radość życia wiecznego.

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI (6 PAŹDZIERNIKA)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
2. Za + Annę Hildegardę SUCHAN  (6).
3. Za + Marię WISZNIEWSKĄ (6).
4. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    1. Za + ks. proboszcza Faustyna ZBANIUSZKA.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Antoniego z podziękowaniem i prośbą o całkowity powrót do zdrowia oraz dobre rozwiązanie trudnych spraw w pewnej intencji.
12.00    Pogrzeb Śp. Jakubiny PIENIAK.
17.30    Nabożeństwo Różańcowe.
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji rodziny NAZIM oraz za ++ rodziców Genowefę i Stanisława.
2. Za ++: matkę Wiktorię MAKSELON i ciocię Gertrudę RUDKA w 12. rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + męża Piotra WOLANY, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
4. Za + Piotra KOPIEC (6).
5. Za ++: rodziców Łucję i Jana SPRANCEL, Halinę i Pawła GORNY, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

ŚRODA – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ (7 PAŹDZIERNIKA)
6.30    1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za + Marię WISZNIEWSKĄ (7).
3. Za + Annę Hildegardę SUCHAN  (7).
4. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    1. W intencji czcicieli Matki Boskiej Różańcowej.
2. Za ++: Karolinę i Szymona PANEK, córki Gertrudę i Bronisławę, dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++: rodziców Anielę i Antoniego, brata Czesława, dziadków obu stron, ciocię Marię, szwagra Zdzisława, ++  pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
17.30    Nabożeństwo różańcowe.
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Grażyny SZUMIEC z okazji 67. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Sybilli SOLECKIEJ  z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
3. Za ++: męża Wiesława MAJEWSKIEGO w 79. rocznicę urodzin, rodziców i teściów, brata Jana, szwagra Edwarda i dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowa-niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Jacka z okazji 50. rocznicy urodzin.
5. Za + Stanisławę HAJDO w 30. dzień po śmierci (od Jacka i Barbary HAJDO).
6. Za + Piotra KOPIEC (7).

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (8 PAŹDZIERNIKA)
6.30    1. Za + Annę Hildegardę SUCHAN  (8).
2. Za + Marię WISZNIEWSKĄ (8).
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    Za ++: rodziców Gertrudę i Alberta SOŁTYSEK, ich 4 synów, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
16.30    MSZA ŚW. SZKOLNA. Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Różańcowej w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.
17.30    Nabożeństwo różańcowe.
18.30    MSZA ŚW. Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
1. W intencji młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania.
2. Za ++: męża Józefa TKOTZ, rodziców Marię i Wiktora POLA, Matyldę i Franciszka TKOCZ, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: Anastazję i Pawła SOLGA, ich córkę Adelajdę, syna Emila, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za + Piotra KOPIEC (8).
5. O nawrócenie córki w pewnej intencji.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (9 PAŹDZIERNIKA)
6.30    1. Za + Annę Hildegardę SUCHAN  (9).
2. Za + Marię WISZNIEWSKĄ (9).
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    Za + Piotra KOPIEC (9).
17.30    Nabożeństwo różańcowe.
18.00    1. Za + żonę Różę JANOWSKĄ w 11. rocznicę śmierci oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Marka CYBULSKIEGO w kolejną rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.
3. Za + Ninę SOŁTYSEK w 1. rocznicę śmierci.  
4. Za ++: brata Alfreda, rodziców Herberta i Hildegardę HORAK, teściów Annę i Jerzego FOGEL oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Za + Jana CHROBAK.

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (10 PAŹDZIERNIKA)
6.30    1. Za ++: córkę Edytę, męża Alfreda, rodziców obu stron, ++ z całego pokrewieństwa – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Marię WISZNIEWSKĄ (10).
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    Za + babcię Zdzisławę KULIK w rocznicę urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
14.00    Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Eleny BOCHNIA, o zdrowie dla dziecka, rodziców, chrzestnych i całej rodziny.
15.30    MSZA ŚW. Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA: W intencji młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania.

17.30    Nabożeństwo Różańcowe.
18.00    1. Za ++: rodziców Agnieszkę i Władysława w podziękowaniu za dar życia i miłości oraz o wspomożenie i opiekę Maryi dla całej rodziny.
2. Za ++: Horsta i Hildegardę ZYLKA, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Jana, Bronisławę i Katarzynę WRÓBEL, męża Joachima, Mieczysława i Ryszarda GAJ, Danutę i Jana SŁOTWIŃSKICH, teściów Alojzego i Otylię SZCZĘDZINA, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. O radość życia wiecznego dla ++: rodziców Leona i Marty BARASIŃSKICH, teściów Jana i Katarzyny SAS, dziadków obu stron, chrzestnych, ++ z rodziny i pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Za ++: Jana PRZYBYLSKIEGO i Jana STASZYŃSKIEGO, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
6. Za ++: męża Henryka, rodziców i teściów, brata Norberta i bratową Rutę, ++ z pokrewieństwa.
7. Za + Piotra KOPIEC (10).
8. Za + Annę Hildegardę SUCHAN  (10).
9. Za + Kazimierza KRYŚ w 10. rocznicę śmierci.
10. Za + Sebastiana o radość życia wiecznego.
11. Za ++: rodziców Henrykę i Franciszka KACZMAREK, ++ z rodzin KACZMAREK-BEDNARSKI.
12. Za + męża Mariana KOCHANEK, ++ z rodziny KOCHANEK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
13. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę i ochronę przed wszelkim złem w intencji córki Kasi i jej koleżanki Karoliny.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (11 PAŹDZIERNIKA)
6.45Niemiecka    Za ++: męża Stefana, teściów, szwagra Wiktora, rodziców, zięcia Norberta, ++ z pokrewieństwa NIEŚWIEC-GIERLICH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Artura z okazji 50. rocznicy urodzin, w intencji Jakuba z okazji 20. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wszystkich żyjących z rodzin SOWA-KRAIK oraz o radość życia wiecznego dla ++ z pokrewieństwa SOWA-KRAIK.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za + Mieczysława SZCZOTKA i ++ z pokrewieństwa.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marii i Antoniego WĄCHAŁA z okazji 50. rocznicy ślubu, o Światło Ducha Świętego dla syna Szymona na drogę, którą wybrał oraz za ++ z rodzin NIERLE-WĄCHAŁA.
3. Za ++: męża Józefa SZNURA, brata Jana, jego rodziców Annę i Alojzego, Franciszka i Józefę MAREK, poległego brata  Józefa, teściów Henryka i Marię BIAŁEK, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za + Marię WISZNIEWSKĄ (11).
10.15Rodzinna    1. Za ++: ojca Jerzego LASEK w 8. rocznicę śmierci, mamę Gizelę, szwagra Darka, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Zdzisławy i Leonarda JURECZKO z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za + Wiesława CENA w 68. rocznicę urodzin – o radość życia wiecznego.
4. Za ++: brata Huberta GOLEC w rocznicę urodzin, mamę Annę, męża Antoniego PRZYBYŁEK, ++  z pokrewieństwa GOLEC-PRZYBYŁEK.
5. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Artura MORAWIEC z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
6. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Gintra NIEPALA z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
11.30Suma    1. Za ++: Beatę DŁUTOWSKĄ w 2. rocznicę śmierci, teścia Stanisława – o radość życia wiecznego.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Gizeli i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu, w intencji Danieli i Mateusza z okazji 1. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Marii WAWRZYNEK, o zdrowie dla dziecka, rodziców, chrzestnych i całej rodziny.
4. Za ++: babcię Erykę NAJUCH w 3. rocznicę śmierci i dziadka Jerzego NAJUCH.
5. Za ++: mamę Lidię ZYZIK w 2. rocznicę śmierci, ojca Józefa, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
17.30    Nabożeństwo różańcowe.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za ++: męża Józefa BIENIEK, rodziców i teściów,  brata Antoniego, siostrę Gertrudę, ciocię Jadwigę, Herberta i Krystynę NOCOŃ, Pawła i Adama MIKA.
3. Za ++: męża Wernera PIETROWSKIEGO, ++  rodziców MATUSZEK-PIETROWSKI, ++ z pokre-wieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za + Piotra KOPIEC (11).
5. Za + Annę Hildegardę SUCHAN  (11).
6. Za + mamę Wandę ŁUŻNĄ.
  

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

14605575
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
3059
8065
24640
14540704
169188
246202
14605575

Twoje IP: 54.236.35.159
Czas: 2020-10-29 11:28:53