Intencje Mszy św. w dniach od 16 do 22 listopada 2020

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 16 DO 22 LISTOPADA 2020

PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W OPOLU (16 LISTOPADA)
6.30    1. Za + Celinę PAPROCKĄ (16).
2. Za + ojca Norberta oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla matki Ireny.
3. Za + ks. Władysława KUT w dniu pogrzebu - o radość życia wiecznego.
7.00    1. Za ++: Elisabeth KROCZEK, jej syna Reinera, rodziców i braci, dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Damiana MALORNY (16).
3. Za + Urszulę SOJKA (14).
4. Za + Eryka SOJKA (14).
12.00    Pogrzeb Śp. Aleksandra ZYSNARSKIEGO.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za ++: męża Leonarda MROZEK, rodziców Elżbietę i Jana SMANDZICH, teściów Weronikę i Franciszka MROZEK, Stefanię i Jana DANIŁA, wszystkich ++ z rodzin MROZEK-SMANDZICH-MAJNUSZ-DANIŁA.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + mamę Marię MASELI w rocznicę śmierci oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za + Anielę PIEKARCZYK (1).
5. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Joanny z okazji urodzin oraz o Dary Ducha Świętego dla jej rodziny.
6. Za ++: męża Mirosława JAWORSKIEGO w kolejną rocznicę śmierci, rodziców Różę i Henryka KRAKA, teściów Martę i Stefana JAWORSKICH, dziadków obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ ZAKONNICY (17 LISTOPADA)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
2. Za + Celinę PAPROCKĄ (17).
7.00    1. Za + Damiana MALORNY (17).
2. Za + Urszulę SOJKA (15).
3. Za + Eryka SOJKA (15).
4. Za + Anielę PIEKARCZYK (2).
11.00    Pogrzeb Śp. Ireny CYPROWSKIEJ.
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Zbigniewa PAWLIKA z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
 2. Za ++: Zofię JOKIEL w rocznicę śmierci, braci Jana i Bernarda PYSIK.
3. Za ++: męża Mariana PAWŁOWSKIEGO, ojca Jana DRYKA, teściów Stanisława i Agnieszkę PAWŁOWSKICH, ++ z pokrewieństwa obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
5. za ++: Elżbietę GRUSZKA, męża Walentego, córki Amalię, Klarę i Waleskę, męża Albina BLASZCZYK, Huberta SZNURA, syna Rolanda, wszystkich ++ z rodziny.

ŚRODA – WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I MĘCZENNICY (18 LISTOPADA)
6.30    1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za + Celinę PAPROCKĄ (18).
7.00    1. Za ++: rodziców Anielę i Ferdynanda ŚLIPKO, siostry Genowefę i Aniele, dziadków obu stron, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Damiana MALORNY (18).
3. Za + Urszulę SOJKA (16).
4. Za + Eryka SOJKA (16).
5. Za + Anielę PIEKARCZYK (3).
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta.
18.00    1. Za ++: rodziców Marię i Kazimierza NOWICKICH, brata Andrzeja, dziadków NOWICKI-WANAT, Janinę i Bronisława CIPURA, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + Brygidę BURGER w 10. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.
4. Za ++: Renatę i Jerzego MAZUREK – o radość życia wiecznego (od pracowników Przedszkola Nr 4).
5. Za ++: rodziców, teściów, brata Romana, szwagra Bronisława, szwagierki Krystynę i Teresę, ++ z rodzin ROJEK-WRÓBEL, ++ z pokrewieństwa obu stron, dusze w czyśćcu cierpią-ce.

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (19 LISTOPADA)
6.30    1. Za + Celinę PAPROCKĄ (19).
2. Za +męża Józefa.
7.00    1. Za ++: rodziców Monikę i Józefa SŁADEK, ich rodziców SŁADEK-KALISZ, ks. prałata Franciszka KALISZA, ++ z pokrewieństwa obu stron.
2. Za + Damiana MALORNY (19).
3. Za + Urszulę SOJKA (17).
4. Za + Eryka SOJKA (17).
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++: męża i ojca Ryszarda PAWLICZEK, jego rodziców i rodzeństwo – o radość życia wiecznego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + ojca i teścia Ludwika w 10. rocznicę śmierci oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za + Anielę PIEKARCZYK (4).
5. Za + Piotra PAŹDZIOR w 30. dzień po śmierci.
6. Za + męża, ojca i teścia Józefa KUGEL o radość życia wiecznego oraz do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodzin KUGEL-PRZYBILLA.
[do Modlitwy Wiernych: Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Katarzyny z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny].

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, PREZBITERA (20 LISTOPADA)
6.30    Za + Celinę PAPROCKĄ (20).
7.00    1. Za + Damiana MALORNY (20).
2. Za + Urszulę SOJKA (18).
3. Za + Eryka SOJKA (18).
4. Za + Anielę PIEKARCZYK (5).
18.00    1. Za + Renatę SZKOP w kolejną rocznicę śmierci.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++: Marię BIAŁAS, jej męża Teofila, synów Konrada i Piotra, ++ z rodzin BIAŁAS-LYKO-KUCHARCZYK.
4. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Najświętszego Serca Maryi z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o Dary Ducha Świętego i zachowanie od zła i nieszczęść dla syna Janusza.
5. Za + Kazimierza ROCHECKIEGO (od siostry Teresy z rodziną).
6. Za ++: Elżbietę GRABOWSKĄ w 35. rocznicę śmierci, jej córki Hildegardę OLSZOWSKI i Marię CZINGON oraz wnuka Eugeniusza CZINGON - o radość życia wiecznego.
7. Za ++ Adama i Gregora RICHTER, ++ z rodziny i pokrewieństwa RICHTER-NIEŚWIEC - o radość życia wiecznego.

SOBOTA – WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (21 LISTOPADA)
6.30    1. Za + Celinę PAPROCKĄ (21).
2. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i szczęśliwy przebieg operacji dla Marii.
7.00    1. Za + Damiana MALORNY (21).
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Piotra, Martyny, Michała i całej rodziny.
3. Za ++: brata Marka, rodziców, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie POLOK oraz za ++: męża Reinholda, brata Anzla, rodziców obu stron, rodzeństwo: siostrę Mariannę, Stanisława i Dariusza, siostrę Klarę i Józefa PIGUŁA, braci Stefana, Franciszka, Alfonsa i Alojzego NIEŚWIEC, Jana i Konrada KOŁODZIEJ, Antoniego, Hildegardę i Henryka KUCHARCZYK, bratowe Jadwigę, Marię, Elfrydę, Angelę i Adelę POLOK, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za ++: córkę Elwirę w rocznicę śmierci, rodziców i teściów, dziadków i rodziców chrzestnych, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++: rodziców Wandę i Romualda FABRYCKICH, męża Jana HATALAK, ++ z rodzin HATALAK-RZYTKI-GOSPODAREK-SZUBRYCHT oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za + mamę Genowefę WRZESZCZ w rocznicę śmierci, ++ z rodziny – o radość życia wiecznego.
4.  Za ++: dziadka Jana CHUCHEL, jego żonę Genowefę, synową Reginę, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Za ++: ojca Walentego SOŁGA w 50. rocznicę śmierci, mamę Wiktorię, ++ z rodziny i pokrewieństwa – o radość życia wiecznego.
6. Za + siostrę Cecylię z okazji imienin – o radość życia wiecznego.
7. Za + Urszulę SOJKA (19).
8. Za + Eryka SOJKA (19).
9. Za + Anielę PIEKARCZYK (6).

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA (22 LISTOPADA)
6.45NIEMIECKA    Za + Anielę PIEKARCZYK (7).
7.45    1. Za ++: żonę Hildegardę GAWLIK, rodziców Marię i Pawła, rodzeństwo Alfonsa, Pawła i Hildegardę, dusze w czyśćcu cierpiące.
2. O radość życia wiecznego dla ++: mamy Cecylii WASZCZUK z okazji imienin, męża Kazimierza, rodziców Bolesławy i Bronisława JURKOWSKICH, brata i siostry.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Andrzeja z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: Karola GLOBISZ, rodziców Marię i Antoniego GLOBISZ, Wiktora i Gertrudę PANEK, szwagrów Ryszarda i Józefa, szwagierkę Joannę, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Michała i Marię, dziadków, ++ z pokrewieństwa obu stron, ++ z rodziny KULIK, szwagra Edmunda i Matyldę SKOWRONEK, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + Celinę PAPROCKĄ (22).
10.15RODZINNA    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Piotra z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Bronisławę i Bogusława BANEK, brata Edwarda, teściów Agnieszkę i Czesława WELTROWSKICH, szwagra Henryka, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: męża Edmunda GALEJA, Władysława ŚMIESZKA, ++ z rodzin GALEJÓW, DOBROWICZÓW, KUBASZKÓW i RZEPKÓW, szwagra Romana.
4. Za ++: Bronisława i Felicję ŁUKASIEWICZ, Jana i Helenę SKOWRONEK, dziadków obu stron, wszystkich ++ z rodzin ŁUKASIEWICZ-SKOWRONEK-KUHNERT, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
11.30SUMA    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Katarzyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji pracowników, emerytów i rencistów i ich rodzin oraz za ++ pracowników PKP.
2. Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo św. Cecylii, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Chóru, Scholi Dziecięcej, Scholi Dominikańskiej i naszych organistów oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ich rodzin, a także o radość życia wiecznego dla ++ organistów i członków chóru i scholi.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Barbary SKÓRA z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o radość życia wiecznego dla + męża Herberta.
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Doroty i Manfreda GIEMZA z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Anioła Stróża i Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji rocznego dziecka Oliwii KOZAK oraz o potrzebne łaski dla rodziców, chrzestnych i całej rodziny.
6. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Piotra CHOWANIEC z okazji 30. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
7. Za + męża i ojca Stanisława BROŻYNA, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
17.30    Nabożeństwo Niedzielne.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za ++: ojca Piotra MARCHEWKA, mamę Martę, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: Zdzisława OMIELAŃCZUK w 39. rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo obu stron, ++ z po-krewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + Piotra JOKIEL o radość życia wiecznego (od siostrzenicy).
5. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Krzysztofa RYŁ  z okazji 18. rocznicy urodzin.
6. Za ++: synowa Teresę, wnuczka Jana, wnuczkę Nadinkę w 6. rocznicę śmierci, rodziców Jana i Bronisławę STASZEWSKICH, ++ z rodziny GACKICH, Juliana i Annę KRAKOWSKICH, Dominika KOZIOŁEK – o dar Nieba oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
7. Za ++: babcię Stefanię ŁĘCKĄ w 1. rocznicę śmierci, rodziców Łucję i Ryszarda SAWICKICH – o radość życia wiecznego.
8. Za + Damiana MALORNY (22).
9. Za + Urszulę SOJKA (20).
10. Za + Eryka SOJKA (20).
  

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

15787096
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
4621
25898
49727
15703239
112867
221070
15787096

Twoje IP: 3.235.41.241
Czas: 2021-04-16 08:17:37