Intencje Mszy św. w dniach od 25 do 31 stycznia 2021

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 25 DO 31 STYCZNIA 2021

PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA (25 STYCZNIA)
6.30    1. Za + Jana PSZOWSKIEGO (1).
2. Za + Krystynę GAWLIK o radość życia wiecznego.
3. O radość życia wiecznego dla ++: ojca Wilhelma RUDNER w rocznicę urodzin, Katarzyny i Wilhelma RUDNER, Klary i Augustyna PSZOWSKI oraz wszystkich ++ z rodzin RUDNER-PSZOWSKI-SOJKA.
7.00    1. Za + ojca Kazimierza KROPIELNICKIEGO, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Adolfa SZOPA (1).
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
11.00    Pogrzeb Śp. Arnolda MASELI.
13.00    Pogrzeb Śp. Emila WRĘCZYŃSKIEGO.
18.00    1. Za ++: ojca Leona w rocznicę śmierci, matkę Magdalenę, brata Bernarda i siostrę Reginę, teściów Janinę i Franciszka, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: Annę i Jerzego FOGEL, Hildegardę i Herberta HORAK, brata Alfreda, szwagra Jana, ++ z rodziny i pokrewieństwa FOGEL-HORAK.
3. Za + ojca Pawła KOŹLIK w rocznicę urodzin, ++ mamę Cecylię, dziadków, chrzestnych i ++ z pokrewieństwa KOŹLIK-JELITO-SZEWCZYK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za + Janusza WALCZAKA (8).
5. Za + Tomasza OBRUSZNIKA (25).
6. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Macieja z okazji urodzin, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny oraz za ++ z rodziny.
19.00    Nabożeństwo i Msza św. ku czci Matki Boskiej Królowej Pokoju.

WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. ŚWIĘTYCH BISKUPÓW TYMOTEUSZA I TYTUSA (26 STYCZNIA)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
2. Za + Jana PSZOWSKIEGO (2).
7.00    1. Za + Adolfa SZOPA (2).
2. Za + Teresę SKORA o radość życia wiecznego.
11.00    Pogrzeb Śp. Ireny SKRZYPIEC.
18.00    1. Za ++: męża i ojca Pawła WAWRZYNEK, jego rodziców Anielę i Pawła WAWRZYNEK, siostrę Wiktorię, rodziców Jana i Annę NIEPALA, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: męża i ojca Eugeniusza WANAT w rocznicę urodzin, córkę Krystynę, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: brata Andrzeja STEFANIDES w 2. rocznicę śmierci, rodziców Gertrudę i Maksymiliana, matkę Hildegardę GAWLIK, dziadków obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za + Janusza WALCZAKA (9).
5. Za + Tomasza OBRUSZNIKA (26).

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (27 STYCZNIA)
6.30    1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za + Jana PSZOWSKIEGO (3).
7.00    1. Za ++: Wiktora PAJDIOWSKIEGO, jego rodziców i rodzeństwo – o Miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego.
2. Za + Adolfa SZOPA (3).
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Józefy z okazji 80. rocznicy urodzin i w intencji Dawida z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta (Diakonia Wyzwolenia Człowieka).
18.00    1. Za + Janusza WALCZAKA (10).
2. Za + Tomasza OBRUSZNIKA (27).
3. O radość życia wiecznego dla + wujka Jana ORZEŁ (od Justyny i Łukasza CIUKAJ).
4. Za + Mariana KOPACKIEGO (od córek Jagody, Wiesławy, Barbary i p. Marii WOŹNY).

CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA (28 STYCZNIA)
6.30    Za + Jana PSZOWSKIEGO (4).
7.00    1. Za + Józefa HORNIK z okazji urodzin – o radość życia wiecznego.
2. Za + Adolfa SZOPA (4).
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za + Janusza WALCZAKA (11).
2. Za + Tomasza OBRUSZNIKA (18).
3. Za + Leonię RODE (od koleżanek córki).
4. O radość życia wiecznego dla + Jana ORZEŁ (od rodziny GOLONKA).
5. Za + Henryka PAWŁOWSKIEGO (od współpracowników z Kancelarii Adwokackich i Radcowskich syna Jarosława)

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (29 STYCZNIA)
6.30    Za + Jana PSZOWSKIEGO (5).
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Dawida i Teresy oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Adolfa SZOPA (5).
18.00    1. Za ++: rodziców Emmę i Alfreda HORN, córkę Hildegardę, rodziców Juliannę i Franciszka PANEK, córkę Stefanię, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Janusza WALCZAKA (12).
3. Za + Tomasza OBRUSZNIKA (29).
4. O radość życia wiecznego dla + Jana ORZEŁ (od Wiesławy i Stanisława CIUKAJ).
5. Za + matkę Wandę ŁUŻNĄ w rocznicę urodzin – o radość życia wiecznego.
19.00    Msza św. i adoracja animowana przez Odnowę w Duchu Świętym.

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (30 STYCZNIA):
6.30    Za + Jana PSZOWSKIEGO (6).
7.00    1. Za ++: męża Jerzego REICHERT, syna Wojciecha, rodziców obu stron, braci i siostrę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: ojca Władysława SIEMIENIEWSKIEGO, mamę Ritę, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za + Adolfa SZOPA (6).
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za + Władysława BYCH w 2. rocznicę śmierci.
2. Za ++: rodziców Jana i Marię NOPARLIK, rodziców obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Magdaleny z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + Janusza WALCZAKA (13).
5. Za + Tomasza OBRUSZNIKA (30).
6. Za ++: męża Aleksandra ŁUKASIEWICZ, rodziców obu stron, ++ z rodziny i pokrewieństwa, Mariannę i Andrzeja ZWOLIŃSKICH, brata Tadeusza DUDZIŃSKIEGO oraz o zdrowie i Boże błogosła-wieństwo dla Marii ŁUKASIEWICZ i całej rodziny.
7. Za + wujka Otwina NOWAK o radość życia wiecznego (od Janka z rodziną).
8. Za + omę Franciszkę ZIELONKA w 125. rocznicę urodzin – o radość życia wiecznego.
9. Za ++ Manfreda HALINKA i Rudolfa NISCHWITZ (od przyjaciela Gintra SIWIEC z rodziną).
10. Za ++: Jerzego GAWLIK, rodziców obu stron, wszystkich ++ z pokrewieństwa GAWLIK-SZLAPPA, Monikę i Walentego JENDRYKA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
11. Za + Mieczysława POPIELA (od Ewy i Janusza z Zagórzan).

IV NIEDZIELA ZWYKŁA (31 STYCZNIA)
6.45Niemiecka    Za + Adolfa SZOPA (7).
7.45    W intencji żyjących i ++ Parafian i Gości.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za ++: ojca Stefana WIORA, matkę Magdalenę, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Krzysztofa z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Franciszka i Marię KOŁODZIEJCZYK, brata Jerzego, ++ z rodzin KOŁODZIEJCZYK-WAWRZYNEK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Pawła SOLGA z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji córki Eweliny z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
10.15Rodzinna    1. Za ++: rodziców Martę i Ludwika WENCEL, dziadków obu stron, szwagrów Stefana i Edmunda, ++ z pokrewieństwa WENCEL-PIERDOŁA, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Alfonsa i Agnieszkę, dziadków obu stron, chrzestnych Nikodema i Beti, męża Manfreda, teścia Pawła, jego 2 żony, ++ z pokrewieństwa obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za + Jana PSZOWSKIEGO (7).
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Macieja JURECZKO z okazji 10. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
11.30Suma    1. Za ++: męża i ojca Mariana HOROSZCZAK, rodziców Michała i Albinę WODARZ, Stanisława i Marię HOROSZCZAK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: męża Jerzego, rodziców, 3 siostry i brata oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie PANDEL.
3. Za + Franciszka OŻAROWSKIEGO o radość życia wiecznego (od córki Joanny i Witka).
4. Do Miłosierdzia Bożego za + Kazimierza ROCHECKIEGO w 3. miesiąc po śmierci – o dar życia wiecznego.
17.30    Nabożeństwo niedzielne.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za + Janusza WALCZAKA (14).
2. Za ++: rodziców Jerzego i Elżbietę KAŁA, dziadków obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za + Mieczysława POPIELA (od Teresy Iskra).

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS/czasowo zawieszona). Niedziela: 6:45 (niemiecka/czasowo zawieszona), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

15424525
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
1572
7541
58636
15320775
192017
191110
15424525

Twoje IP: 3.239.192.241
Czas: 2021-02-25 02:24:27