Intencje Mszy św. w dniach od 8 do 14 marca 2021

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 8 DO 14 MARCA 2021

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (8 MARCA)
6.30    1. Do Boskiej Opatrzności z prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej w int. ks. Eugeniusza PLOCH z okazji 50. rocznicy urodzin.
2. Za + Bernarda GIZA (8).
7.00    1. Za ++: rodziców Rozalię i Piotra SZOPA, ++ z rodzin SZOPA-PANEK.
2. Za + siostrę Urszulę JONTZA.
3. Za + ojca Wilhelma Jerzego MAŃKA (8).
4. Do Trójcy Przenajświętszej przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, św. Józefa i św. Charbela w intencji Joachima o udaną operację serca.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. W intencji kobiet.
2. Za ++: Anastazję CHMIEL, Zenobię i Mieczysława BOCHNIAK, rodziców Rozalię i Michała, ++ z pokrewieństwa, Genowefę NOWAK i Marię BOLEWSKĄ.
3. Za ++: męża i ojca Henryka MRÓZ, rodziców i teściów, szwagra Alojzego, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za + Edmunda PIONTEK (8).
5. Za + Kazimierza ROCHECKIEGO (8).
6. Za + Waltra TRELA.

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI (9 MARCA)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
2. Za + Bernarda GIZA (9).
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Antoniego z podziękowaniem i prośbą o całkowity powrót do zdrowia oraz dobre rozwiązanie trudnych spraw w pewnej intencji.
7.00    1. Za ++: rodziców Jana i Agnieszkę LIPOK, męża Pawła, braci Józefa i Alfonsa, 2 siostry, bratową Marię, zięcia Zygfryda, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa LIPOK-MRÓZ-GRINBERG.
2. Za ++: rodziców Jana i Gertrudę KRAKA, 3 siostry, 2 szwagrów, bratową Annę, rodziców chrzestnych, dziadków, ++ z pokrewieństwa KRAKA-GUZIK, dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + ojca Wilhelma Jerzego MAŃKA (9).
18.00    1. Za + Edmunda PIONTEK (9).
2. Za + Kazimierza ROCHECKIEGO (9).
3. Za + Jana CHROBAKA.
4. Za + matkę Wandę ŁUŻNĄ w 1. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.
5. Za + s. M. Michalinę WYRWOLL w rocznicę urodzin – o radość życia wiecznego.
6. Za + Lidię ŁUPINA w 30. dzień po śmierci.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (10 MARCA)
6.30    1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za + Bernarda GIZA (10).
7.00    1. Za + ojca Wilhelma Jerzego MAŃKA (10).
2. Za ++: Martę GUZ, rodziców i rodzeństwo.
3. O błogosławieństwo Boże w rodzinie Teresy
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta (Marianki).
18.00    1. Za + Edmunda PIONTEK (10).
2. Za + Kazimierza ROCHECKIEGO (10).
3. Za + ojca Manfreda GOLY o radość życia wiecznego, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo dla całej rodziny.
4. Za + Wojciecha KUCZYŃSKIEGO.
5. Za ++: męża Grzegorza WILCZEK w 5. rocznicę śmierci, rodziców i teściów, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (11 MARCA)
6.30    1. Za + Bernarda GIZA (11).
7.00    1. Za + ojca Wilhelma Jerzego MAŃKA (11).
2. O zdrowie dla mamy Krystyny i babci Anny.
3. Za ++: męża Herberta JASKÓŁA w 13. rocznicę śmierci, o zdrowie i Bożą opiekę dla całej rodziny oraz za ++ z rodzin JASKÓŁA-FEILERT.
4. Za + męża i ojca Józefa MALCHEREK w 85. rocznicę urodzin i ++ z pokrewieństwa – o radość życia wiecznego.
16.30    MSZA ŚW. SZKOLNA: W intencji dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej i ich bliskich.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za + Edmunda PIONTEK (11).
2. Za + Kamila ZWIÓR w kolejna rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego.
3. Za + Kazimierza ROCHECKIEGO (11).
4. Za + mamę Genowefę WOJCIECHOWSKĄ w 2. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego
5. Za + Marię SZAJDAK (od sąsiadki Kazimiery).
6. Za ++ Mieczysława i Kazimierę w kolejną rocznicę śmierci, wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (12 MARCA)
6.30    1. Za + Bernarda GIZA (12).
7.00    1. Za ++: rodziców Annę i Piotra PANEK, brata Waltra, poległego brata Wilhelma, męża Pawła KOZIOŁ, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Paula z okazji 18. rocznicy urodzin.
3. Za + ojca Wilhelma Jerzego MAŃKA (12).
17.15    Droga Krzyżowa z wypominkami.
18.00    1. Za ++: ojca i dziadka Ludwika w rocznicę śmierci, mamę i babcię Katarzynę, siostrzenicę Katarzynę, szwagra Jerzego STRZYŻA.
2. Za ++: Krystynę i Waltra WOWK w rocznice urodzin – o radość życia wiecznego.
3. Za + Edmunda PIONTEK (12).
4. Za + Kazimierza ROCHECKIEGO (12).
5. Za ++: rodziców Agnieszkę i Jerzego, teściów Martę i Konrada, męża Michała, brata Jana, wszystkich ++ z rodzin STELMACH-MRÓZ-LIPOK-JANOCHA-SOŁTYSEK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

SOBOTA – WSPOMNIENIE MATKI BOSKIEJ Z FATIMY (13 MARCA):
6.30    1. Za ++: męża Józefa TKOTZ, rodziców obu stron, ++ z pokrewieństwa.
2. O pozytywne rozwiązanie trudnej sprawy.
7.00    1. Za + Czesława WELTROWSKIEGO w 1. rocznicę śmierci.
2. Za + ojca Wilhelma Jerzego MAŃKA (13).
3. Za ++: ojca Józefa PIGUŁA w rocznicę urodzin, matki Klarę i Gertrudę, teściów Helenę i Wincentego IZBICKICH, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Michała KUSIŃSKIEGO z okazji 91. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA:
1. Za ++: rodziców Annę i Józefa CEDZICH z okazji urodzin, syna Tomasza, siostrę Cecylię, teściów Janinę i Tadeusza, dziadków i wszystkich ++ z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Reginę i Floriana NOGALSKICH, teściów Irenę i Mariana, ++ z pokrewieństwa obu stron.
3. Za + Edmunda PIONTEK (13).
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Stanisławy GERLICH z okazji 80. rocznicy urodzin oraz za ++: męża Zygfryda GERLICH w 2. rocznicę śmierci, rodziców, krewnych z pokrewieństwa GERLICH-GAWLAS.
5. Za + Bernarda GIZA (13).
6. Za + Kazimierza ROCHECKIEGO (13).
7. Za zbawienie duszy Wacławy GARDUŁA.
8. Za ++: Katarzynę i Stanisława PAWŁOWSKICH, Michała i Wandę MIKUŁA, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.                               
9. Za ++: męża i ojca Jana HABURA, rodziców i teściów, siostrę Annę, brata Piotra, szwagra Andrzeja, ++ z pokrewieństwa HABURA-TOMCZYK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
10. Za ++: Gertrudę NIEPALA, rodziców KURPIELA-NIEPALA, ++ z rodzin WYŻGOŁ-WINKLER.
11. Za ++: Mieczysława PAWLUS w kolejna rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
12. Za + mamę Renatę BAWOŁ w kolejna rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin BAWOŁ-SIWIEC – o radość życia wiecznego.
13. Przez wstawiennictwo Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Emilii PASIAK, rodziców i chrzestnych.
18.45    RÓŻANIEC FATIMSKI.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU LAETARE (14 MARCA)
6.45Niemiecka    Za + ojca Wilhelma Jerzego MAŃKA (14).
7.45    1. Za ++: męża Ewalda BEM, syna Andrzeja, rodziców Stefana i Barbarę KUCHARCZYK, teściów Gertrudę i Adolfa BEM, braci i bratowe, szwagrów oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Joanny z okazji 92. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: żonę i mamę Annę TOMCZYK w 8. rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa TOMCZYK-HABURA.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za ++: rodziców Gertrudę i Hermana WITT, szwagra Benedykta, wszystkich ++ z rodziny i pokrewień-stwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: męża Jerzego TWARDOŃ w rocznicę śmierci, rodziców Agnieszkę i Adolfa WENCEL, teściów Agnieszkę i Jana TWARDOŃ, siostry Edytę KALETKA i Stefanię JANIK, szwa-grów Jana i Pawła, Danutę i Janusza ŻOŁĘDŹ, Juliannę i Jerzego MAŃKA, Marię i Łucję TWARDOŃ, ++ z pokrewieństwa.
3. Za ++: rodziców Wandę i Wacława WILCZYŃSKICH w 20. rocznicę śmierci, siostrę Krystynę i brata Wiesława.
4. Za ++: ojca w 25. rocznicę śmierci, mamę, męża, teściów, dziadków obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
10.15Rodzinna    1. O radość życia wiecznego dla + męża i ojca Piotra MALACH w 12. rocznicę śmierci, ++ z rodzin SZYDŁOWSKICH-MALACH-HARASYMOWICZ-PLOCH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Bernarda GIZA (14).
3. Za ++: rodziców Jana i Marię MUSKAŁA, braci i siostry, ++ z rodziny i pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
11.30Suma    1. Za + Zofię LENIK w kolejną rocznicę śmierci.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Sebastiana z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za + Edmunda PIONTEK (14).
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Elżbiety ZWIOR z okazji 70. rocznicy urodzin.
17.15    Gorzkie Żale.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za + Kazimierza ROCHECKIEGO (14).
3. Za + Gabrielę ŚWIST w 7. rocznicę śmierci, ++ z rodziny – o radość życia wiecznego.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: w dni powszednie (zasadniczo): 6.30-7.30 i 17.30-18.00; w soboty: od godz. 17.00; w niedziele i uroczystości: w czasie Mszy św. o godz.: 6.45, 7. 45, 11.30 i 18.00.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

15787122
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
4647
25898
49753
15703239
112893
221070
15787122

Twoje IP: 3.235.41.241
Czas: 2021-04-16 08:26:02