Intencje Mszy św. w dniach od 12 do 18 lipca 2021

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 12 DO 18 LIPCA 2021

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFURTU, BISKUPA I MĘCZENNIKA (12 LIPCA)
6.30    Za ++ Małgorzatę ILUCHIN i Henryka MAINCZYK (12).
7.00    1. Za ++: córkę Mariolę, żonę Urszulę, rodziców TARLIŃSKI-WARZECHA.
2. Za ++: Anielę WIECZOREK w 1. rocznicę śmierci i wszystkich ++ z rodzin BANDUCH-MOCZYGEMBA-WIECZOREK.
3. Do Miłosierdzia Bożego o wieczną szczęśliwość dla ++: mamy Marii, siostry Teresy w rocznicę urodzin oraz ojca Nikodema.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za + Annę JURETKO (12).
2. Za ++: Klarę PLOCH, jej męża Hermana, córki Matyldę i Irenę, wnuka Mariusza oraz Pawła GRACA z Podborzan.
3. Za + Oswalda OBLONCZEK (12).
4. Za + Gabrielę SKROBOCZ (12).
5. Za ++: rodziców Jana i Janinę MAJEWSKICH, syna Tomasza ŻELACHOWSKIEGO oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa.
6. Za ++: męża Klaudiusza SZENDZIELORZ, teściów i dziadków obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

WTOREK – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH PUSTELNIKÓW ANDRZEJA ŚWIERADA I BENEDYKTA.  WSPOMNIENIE NMP Z FATIMY (13 LIPCA)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
2. Za ++ Małgorzatę ILUCHIN i Henryka MAINCZYK (13).
7.00    1. Za + Annę JURETKO (13).
2. Za + Gabrielę SKROBOCZ (13).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji rodziny JASKOLA oraz za ++: męża Franciszka w rocznicę urodzin i brata Ericha.
2. Za ++: synów Waldemara i Jerzego PTASZEK, dziadków i babcie, teściów, zięcia Stanisława, ++ z rodzin KOPACKICH-MOFINA-PIEKARSKICH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za zdrowie, opiekę i otrzymane łaski w intencji Panu Bogu wiadomej oraz z prośbą o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4.  Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego w intencji wnuków: Franciszka z okazji 7. rocznicy urodzin i Ignacego z okazji 3. rocznicy urodzin.
5. Za + Oswalda OBLONCZEK (13).
18.30    RÓŻANIEC FATIMSKI.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (14 LIPCA)
6.30    1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za + Gabrielę SKROBOCZ (14).
3. Za ++ Małgorzatę ILUCHIN i Henryka MAINCZYK (14).
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Alfreda.
2. Za ++: męża, ojca i dziadka Kazimierza SKWARA w 7. rocznicę śmierci, rodziców i teściów, 2 braci, bratowe, szwagrów oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za + Annę JURETKO (14).
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta (III Zakon św. Franciszka).
18.00    1. Za ++: rodziców Karola i Wiktorię MAKSELON, Jana i Emilię LASAK, braci Norberta, Alfreda, Krystiana i Horsta, szwagierkę Marię SKÓRA, bratowe Luizę i Marię, siostrzenicę Ewę, ++ z pokrewieństwa LASAK-MAKSELON-MILER-BISKUP-NOWAK i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++: rodziców Jadwigę i Kazimierza WIERZBIŃSKICH i ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: mamę Marię, poległego ojca Henryka BISZ w rocznicę urodzin, Augustyna i Genowefę KASPERCZYK, męża Henryka KASPERCZYK, rodzeństwo i dziadków obu stron, ++ z rodziny i pokrewieństwa – o radość życia wiecznego.
4. Za ++: Henryka STAROSCZYK, rodziców Gertrudę i Jana, siostry Reginę, Gertrudę i Krystynę, brata Gotfryda oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
5. Za + Oswalda OBLONCZEK (14).
6. Za ++: Annę i Alojzego PECHYTIAK, Annę, Benedykta, Renatę, Mieczysława i Jacka BAT.
7. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo w intencji Natalii KOZIOŁ z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. BONAWENTURY, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA (15 LIPCA)
6.30    1. Za ++: męża Rudolfa KANIA, rodziców Martę i Bernarda PRUS, siostrę Różę i brata Rainholda, siostrzenicę Helenę, szwagra Jana, teściów i ++ z pokrewieństwa.
2. Do Boskiej Opatrzności i Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji córki Barbary z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie CZAJA.
2. Za ++: męża i ojca Józefa JASKÓŁA, rodziców obu stron, siostrę Marię, braci, szwagierki i szwagrów, ++ z pokrewieństwa JASKÓŁA-PLUCIK.
3. Za + Gabrielę SKROBOCZ (15).
4. Za ++ Małgorzatę ILUCHIN i Henryka MAINCZYK (15).
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++: córkę Krystynę SZAFRANIEC w rocznicę urodzin, męża Eugeniusza WANAT oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: ojca Gerarda, teściów Genowefę i Alfonsa, kuzyna Bronka, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: męża, ojca i dziadka Henryka STUDZIŃSKIEGO z okazji urodzin i imienin, siostrę i 2 szwagrów, rodziców obu stron, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za + Annę JURETKO (15).
5. Za + Oswalda OBLONCZEK (15).

PIĄTEK – WSPOMNIENIE NMP Z GÓRY KARMEL (16 LIPCA)
6.30    Za ++ Małgorzatę ILUCHIN i Henryka MAINCZYK (16).
7.00    1. Za + Gabrielę SKROBOCZ (16).
2. Za + Georga GLOMB o radość życia wiecznego.
18.00    1. Za + męża Mirosława WOŹNIAK w 1. rocznicę śmierci, ++ z rodzin WOŹNIAK-LIPIŃSKICH-MAZUR-KORPALSKICH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + męża Mariana KOPACKIEGO.
3. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Pracowników i Właścicieli Grupy ADAMIETZ i ich rodzin oraz za zmarłych.
4. Za + Annę JURETKO (16).
5. Za + Oswalda OBLONCZEK (16).

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (17 LIPCA)
6.30    1. Za + Gabrielę SKROBOCZ (17).
2. Za + mamę Marię SKRZYNKOWSKĄ w 100. rocznicę urodzin – o radość życia wiecznego
7.00    1. Za ++: Anielę KACZMARCZYK, męża Pawła, rodziców Agnieszkę i Ludwika, dziadków Józefę i Rufina PA-TEROK, Helenę, Michała i Floriana PATEROK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + tatę Edwarda MORAWSKIEGO i ++ z rodziny MORAWSKICH – o radość życia wiecznego.
13.30    ŚLUB KONKORDATOWY: Maciej WINNIK – Kinga MRÓZ.
15.00    ŚLUB KONKORDATOWY: Paweł JURECZKO – Sandra WIKLUK.
15.00    Msza św. w DPS.
18.00.     MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za ++: rodziców Elżbietę i Sylwestra KLABISZ, córkę Elwirę, teściów i dziadków, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny..
2. Za ++ rodziców Marię i Edwarda HAYN i ++ z pokrewieństwa.
3. Za ++: wujka Jana BOGDOŁ, ciotkę Mariannę, Rudolfa GIENDAŻ, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Za + Annę JURETKO (17).
5. Za + Oswalda OBLONCZEK (17).
6. Za ++ z rodzin GATAK-MAŚLAK.
7. Za ++ Małgorzatę ILUCHIN i Henryka MAINCZYK (17).
8. Za ++: męża i ojca Jana HABURA, rodziców i teściów, siostrę Annę, brata Piotra, szwagra Andrzeja, ++ z pokrewieństwa HABURA-TOMCZYK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
9. Za + Rafała i jego rodziców – o radość życia wiecznego

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA (18 LIPCA)
6.45Niemiecka    W intencji żyjących i ++ Dobrodziejów parafii.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za + Wilhelma FOGEL w 2. rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++: mamę Weronikę w rocznicę śmierci, ojca Wincentego oraz 2 braci.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Ilony PIONTEK z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za ++: brata Zbigniewa PRZYSUCHA w 5. rocznicę śmierci, rodziców Zofię i Bronisława PRZYSUCHA, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Wincentego i Agnieszkę POLACZEK, mężów Eryka i Jerzego, teściów Jana i Marię PAKOSZ, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Krzysztofa z okazji rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: wujka Wilhelma PIONTEK, mamę Marię PIONTEK, dziadków Franciszkę i Urbana, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Za ++: ojca Joachima STACH w rocznicę urodzin, brata Bernarda, dziadków, ++ z pokrewieństwa, Franciszkę i Stefana LUKOSSEK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
  10.15    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą miłość, zdrowie i potrzebne łaski dla Żanety i Marka z okazji 17. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Annę JURETKO (18).
3. Z Za + Oswalda OBLONCZEK (18).
4. Za ++: rodziców Agnieszkę i Czesława WELTROWSKICH, brata Henryka, siostrę Gabrielę, córkę Barbarę i wszystkich ++ z pokrewieństwa WELTROWSKICH-MENDLA.
11.30Suma    1. Za ++: ojca Henryka WAWRZYŃCZYK w 5. rocznicę śmierci, mamę Teresę, ich rodziców, wujka ks. Krystiana i ciocię Gabrielę, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Gabrielę SKROBOCZ (18).
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Zofii i Marka WOJDYŁA z okazji 10. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Joanny i Józefa z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
17.30    Nabożeństwo Niedzielne.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za + Jadwigę ORDYNIEC w 5. rocznicę śmierci.
3. Za + męża Jana LEWANDOWSKIEGO w dniu urodzin – o radość życia wiecznego.
4. Za ++ Małgorzatę ILUCHIN i Henryka MAINCZYK (18).
5. Za + Annę KALKA  o radość życia wiecznego.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: W okresie wakacyjnym (28 VI-31 VIII) zasadniczo okazja do spowiedzi jedynie pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna we wtorki i czwartki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30 oraz w poniedziałki i piątki w godzinach 8.00-9.300. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

16986995
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
911
4780
35711
16916336
124547
186671
16986995

Twoje IP: 3.236.212.116
Czas: 2021-09-26 05:45:44