Intencje Mszy św. w dniach od 30 sierpnia do 5 września 2021

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 30 SIERPNIA DO 5 WRZEŚNIA 2021

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (30 SIERPNIA)
6.30    Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    1. Za ++: męża i ojca Pawła LIPOK w dniu urodzin, rodziców Jana i Agnieszkę, 3 braci i 2 siostry, zięcia Zygfryda, wszystkich ++ z pokre-wieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Z podziękowaniem przez wstawiennictwo św. Wawrzyńca i Matki Boskiej Śnieżnej za możliwość udziału w Pielgrzymce Opolskiej i w intencji księdza Daniela za prowadzenie „Dwójki Niebieskiej”.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za + Teodora JOCHEM (30).
2. Za + Jana GOLA (30).
3. Do Jezusa Króla Miłosierdzia z podziękowaniem za zdrowie i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Zuzanny z okazji urodzin.
4. Za + Stanisławę GRODZKĄ (od szwagra Henryka z żoną).
5. Za + Stanisławę GRODZKĄ (od koleżanek z SANEPID-u).

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI (31 SIERPNIA)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
2. Za + Stanisławę GRODZKĄ (od chrześniaczki Magdaleny z rodziną).
7.00    1. O potrzebne łaski dla Teresy.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Antoniego z podziękowaniem i prośbą o całkowity powrót do zdrowia oraz o dobre rozwiązanie trudnych spraw w pewnej intencji.
18.00    1. Za ++: Wandę i Stanisława KUCHARZ, Annę i Mariana GŁADKIEWICZ, Józefa KASPRZYK, Stanisława i Zofię TOBOŁA, Marcela OTTEN, Jenny i Walerii MELIS, ++ z pokrewieństwa KUCHARZ-GŁADKIEWICZ-KASPRZYK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Katarzyny i Pawła SOLGA z okazji 12. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++ rodziców Leokadię i Wacława MAŁAGOWSKICH, ++ z pokrewieństwa MAŁAGOWSKICH, ZALEJSKICH i PURGAŁÓW oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za ++: Barbarę MIŁOSZEWSKĄ, jej rodziców Janinę i Jerzego – o radość życia wiecznego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Ireny i Jana z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

ŚRODA – WSPOMNIENIE BŁ. BRONISŁAWY, DZIEWICY, PATRONKI DIECEZJI OPOLSKIEJ (1 WRZEŚNIA)
6.30    1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za + Stanisławę GRODZKĄ (od Agnieszki RAUCHUT z rodziną).
7.00    1. Za ++: Huberta SZNURA i jego syna Rolanda, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
Za ++: męża i ojca Jana JOKIEL w kolejną rocznicę śmierci, rodziców obu stron, wszystkich ++  z rodzin JOKIEL-FURTEK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
11.30    Z  okazji powiatowych obchodów Dnia Weterana w intencji Weteranów oraz za ich rodziny.
16.30    MSZA ŚW. SZKOLNA: O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla uczniów szkół podstawowych, rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów i pracowników oświaty z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta (III Zakon św. Franciszka).
18.00    1. O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla młodzieży szkół średnich, rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów i pracowników oświaty z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.
2. Za + bratową Małgorzatę SCHNURA, ++ z pokrewieństwa SCHNURA-LOKAJEWSKI.
3. Za + Marię OBRUSZNIK (1).
4. Za + Karola GUZ  (1).
5. Za ++: Maximiliana GLOMB, rodziców, rodzeństwo i synów.
6. Za + Mariusza MUC i wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa.

CZWARTEK – PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA (2 WRZEŚNIA)
6.30    O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i za naszego diakona Andrzeja.
7.00    1. Za + ks. Michała SOBEJKO (od Czcicieli Matki Boskiej Różańcowej).
2. Za ++: matkę Agnieszkę LIPOK w kolejną rocznicę śmierci, ojca Jana, synów Pawła, Józefa i Alfonsa, córki Agnieszkę i Edeltraudę, zięcia Jerzego MRÓZ, wszystkich ++ z pokrewieństwa.
3. Za + Marię OBRUSZNIK (2).
4. Za + Karola GUZ  (2)
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Za ++ w końcu lipca i w sierpniu 2021: Elżbietę RACZEK, Stanisława KOZIELEC, Jerzego PACIORKA, Reginę BIEL-SKĄ, Wernera CHLUBA, Janinę WOJTACKĄ, Zofię MAĆKULA, Rozalię SZYMOSZ, Matyldę MAŁEK, Janusza ŁA-NOWEGO, Krystynę SZCZOTKA, Władysława KANIAKA, Stanisława SZYMANKA, Różę URBANCZYK, Stanisławę GRODZKĄ, Krystynę MACIUCH, Tomasza ZALIŃSKIEGO.
2. Za ++: męża i ojca Eugeniusza WANAT w 6. rocznicę śmierci, córkę Krystynę, rodziców obu stron, rodzeństwo, wszystkich ++ z pokre-wieństwa WANAT-SKOP-SZAFRANIEC.
3. Za ++: Józefę i Jana KALICIAK, siostrę Wandę CHOINKA, dziadków obu stron, ++ z rodzin KALICIAK-HOŁOBUT, siostrę Krystynę SZAFRANIEC i ojca Eugeniusza WANAT oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za ++: mamę Franciszkę ŁUPAK w 4. rocznicę śmierci, ojca Franciszka, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Za ++: męża, ojca i dziadka Stanisława STROŻEK, synową Iwonę STROŻEK, rodziców obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzeb-ne łaski dla całej rodziny.
6. Za ++: męża Jana PROŃ, rodziców Helenę i Alfonsa LIPOK, ++ z rodzin LIPOK-KURZELA-PROŃ oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA. PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA (3 WRZEŚNIA)
6.30    W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
7.00    1. Za + Stanisławę GRODZKĄ (od Funkcjonariuszy i Pracowników Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach).
2. Za ++: ojca Władysława i Lucynę JELONEK, brata Jana, Walentego i Alfredę HANAS, siostrę Marię.
18.00    1. W intencji Misji Świętych i misjonarzy duchownych, zakonnych i świeckich z naszej diecezji.
2. Za ++ Gintra i Krystynę CZEMPIEL oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za + Marię OBRUSZNIK (3).
4. Za + Karola GUZ  (3).
5. Za ++: rodziców, siostrę, 2 braci i bratową, ++ z pokrewieństwa WAWRZYŃCZYK-STRZELCZYK, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
6. Za + żonę i matkę Marię WĄCHAŁA, ++ z rodziny i pokrewieństwa WĄCHAŁA-NIERLE oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

SOBOTA – PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA (4 WRZEŚNIA)
6.30    W intencji kapłanów i sióstr zakonnych z naszej parafii pochodzących i pracujących.
7.00    W intencji Czcicieli Matki Boskiej Różańcowej.
12.00    ŚLUB KONKORDATOWY: Robert GLAGLA – Sandra MICHALSKA.
13.30    ŚLUB KONKORDATOWY: Grzegorz SUCHENIA – Justyna ZMYSŁOWSKA.
15.30    Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Ludwika PYTKO z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny
15.00    Msza św. w DPS
18.00.     MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za ++: żonę i matkę Anielę WAJS, rodziców obu stron, + z rodziny i pokrewieństwa.
2. Za ++: ojca Ludwika BUGIEL w 17. rocznicę śmierci, mamę Annę, siostrę Teresę, ++ z rodzin BUGIEL-WIECZOREK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Władysławę i Edmunda OLEJNICZAK, syna Andrzeja, Janinę i Jana BILSKICH, braci Henryka i Czesława KUJAWA, rodziców KUJAWA-OLEJNICZAK, Renatę i Józefa LIGENZA, Andrzeja HOCIEJOWSKIEGO, Helenę HOSZMAN, szwagra Pawła WOŹNICA, Janinę i Mariana LASAK.
4. Za ++: rodziców Jana i Marię STALICKICH, braci Jerzego i Ryszarda, bratową Krystynę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach ŁOPUSZAŃSKICH i STALICKICH.
5. Za ++: ojca Jana BUDZANOWSKIEGO, matkę Katarzynę, braci Stanisława i Mieczysława, siostrę Janinę, szwagra Jerzego, siostrzenicę Barbarę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
6. Za ++ rodziców Sebastiana i Krystynę KRZYŻOK, ++ z rodzin KRZYŻOK-STILLER-PSZOWSKI-CZABAŃKA, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
7. Za + Marię OBRUSZNIK (4).
8. Za + Henryka MUSIAŁ w 8. rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
9. Za + Karola GUZ  (4).
10. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Klaudii i Damiana z okazji 1. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
11. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Liliany z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
12. Za ++: Michała NOCOŃ w 2. rocznicę śmierci, jego rodziców, ++ z rodzin NOCOŃ-FOIK-PSZOWSKI oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
13. Za ++: mamę Jadwigę w kolejną rocznicę urodzin, rodziców, wszystkich ++ z rodziny – o radość życia wiecznego oraz
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
14. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-bą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Elżbiety z okazji 90. rocznicy urodzin, o potrzebne łaski dla całej rodziny oraz za ++ męża i córkę.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA. DOŻYNKI PARAFIALNE (5 WRZEŚNIA)
6.45Niemiecka    Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za ++ w 1. rocznicę śmierci: Henryka MARTUSZEWSKIEGO, Adolfa BABICZA, Stanisławę HAJDO, Zofię KUTA, Elżbietę DĄBROWSKĄ, Mieczysława WIEWIÓRKA.
2. Za ++: ojca Józefa GAZDA w rocznicę śmierci, matkę Kornelę, brata Andrzeja, dziadków obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za ++: Pawła KACZMARCZYK w 11. rocznicę śmierci, jego żonę Anielę, rodziców Franciszkę i Stanisława, wszystkich ++ z rodzin KACZMARCZYK-PATEROK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Waltra i Marię SZOTKA, synów Waltra, Jerzego i Pawła, córkę Hildegardę, synową Annę, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: męża Norberta BYTOMSKIEGO  w rocznicę śmierci, teścia Waltra, ojca Alfreda, Jadwigę i Wilhelma KLEMAN oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za + tatę Wiesława CENA w 3. rocznicę śmierci, ++ z rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Gerarda PIONTEK z okazji 65. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny i Dary Ducha Świętego, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wnuka Marcelka z okazji 2. rocznicy urodzin.
10.15   1. Za ++: Marię i Piotra PANEK, Joannę, Józefa i Marię LASOŃCZYK, dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Teresy z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Małgorzaty z okazji 45. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: rodziców Marię i Antoniego WANAT, braci Mariana, Mieczysława i Tadeusza, szwagrów Mieczysława i Adama, męża Jana KOZOŁUP, synową Urszulę, zięcia Józefa, dziadków Teresę i Jana STALSKICH, ks. prałata Jerzego STELLMANNA, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
11.30    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej i studiach w intencji ks. Pawła LISONIA z okazji rocznicy urodzin.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej w intencji ks. Pawła LISONIA z okazji rocznicy urodzin (od pewnej rodziny).
3. Za ++: matkę Bernadetę SOBEK, w 4. rocznicę śmierci, ojca Helmuta, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosła-wieństwo dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Magdaleny i Sebastiana WOLNY z okazji kolejnej rocznicy ślubu, o Dary Ducha Świętego dla syna Macieja, oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny oraz za + babcię Helenę CZARNIECKĄ.
5. Za + ojca Józefa SKLORZ o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla wujka Alojza SKLORZ.
6. O Światło Ducha Świętego i opiekę Aniołów Stróżów dla wnuków Karoliny, Jakuba i Jasia.
7. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Anny CYTERA z okazji 70. rocznicy urodzin, jej męża Henryka oraz o potrzebne łaski w rodzinach synów Romana i Łukasza.
14.oo 1. Msza św. dziękczynna, dożynkowa za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony w intencji rolników, działkowiczów i pracowników rolnictwa.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Alfreda z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
15.00    Msza św. chrzcielna.
17.30    Nieszpory niedzielne.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za + męża i ojca Piotra MALACH w rocznicę urodzin, ++ z rodzin MALACH-SZYDŁOWSKICH-HARASYMOWICZ-PLOCH - o radość życia wiecznego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: mamę Anielę DŻALUK w 26. rocznicę śmierci, ojca Ludwika, brata Józefa DŻALUK w 1. rocznicę śmierci, teściów Franciszkę i Franciszka ŁUPAK w 4. rocznicę śmierci.
3. Za + Marię OBRUSZNIK (5).
4. Za + Karola GUZ  (5).
5. Za + żonę Renatę OZIMEK w rocznicę ślubu.
6. Za + Annę POPANDA, ++ z rodzin SKLAREK-POPANDA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00.

Sakrament Pokuty: W okresie wakacyjnym (28 VI-31 VIII) zasadniczo okazja do spowiedzi jedynie pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna we wtorki i czwartki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30 oraz w poniedziałki i piątki w godzinach 8.00-9.300. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

16987008
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
924
4780
35724
16916336
124560
186671
16987008

Twoje IP: 3.236.212.116
Czas: 2021-09-26 05:49:45