Intencje Mszy św. w dniach od 11 do 17 października 2021

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 11 DO 17 PAŹDZIERNIKA 2021

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (11 PAŹDZIERNIKA):
6.30    1. Za + brata Henryka WANAT  (11).
2. Za + wujka Paula GRACA i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++: córkę Edytę, męża Alfreda, rodziców obu stron, ++ z całego pokrewieństwa – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
7.00    1. Za + Różę URBANCZYK (11).
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące nie mające znikąd pomocy.
17.30    Nabożeństwo Różańcowe.
18.00    1. Za + Wojciecha KUCZYŃSKIEGO (27).
2. Za + Michała MARCINIAK (11).
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosła-wieństwo w intencji Lucyny i Przemysława z okazji 7. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: rodziców Bronisławę w 100. rocznicę urodzin i Józefa, rodziców Zofię i Józefa, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
5. Za + Gerarda LIPOK o radość życia wiecznego.

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI (12 PAŹDZIERNIKA)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
2. Za + brata Henryka WANAT  (12).
7.00    1. Za + Michała MARCINIAK (12).
2. Za + Różę URBANCZYK (12).
17.30    Nabożeństwo Różańcowe.
18.00    1. Za ++: matkę Magdalenę w rocznicę śmierci, ojca Leona, brata Bernarda, siostrę Reginę, teściów Janinę i Franciszka, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Wiktorię WAWRZYNEK w 4. rocznicę śmierci.
3. Za ++: męża i ojca Edwarda STACHOWIAKA, rodziców STACHOWIAK-SCHMIDT, siostrę Feli-cję, jej męża Franciszka PRIMUS, siostry Annę i Marię, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + Wojciecha KUCZYŃSKIEGO (28).
5. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – WSPOMNIENIE BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, PREZBITERA (13 PAŹDZIERNIKA)
6.30    1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za + brata Henryka WANAT  (13).
7.00    1. Za + Różę URBANCZYK (13).
2. Za ++: Marię i Pawła KOWALCZYK, syna Zygmunta, ++ z rodziny STEFANIDES i ++ z pokrewieństwa.
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzy-mane łaski  w intencji Panu Bogu wiadomej, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + ojca i dziadka Reinholda LIZON oraz przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach LIZON-PISARSKI-GLÜCK.
3. Za + Wojciecha KUCZYŃSKIEGO (29).
4. Za + Michała MARCINIAK (13).
5. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Joanny i Adama JACEK z okazji 20. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
18.30    RÓŻANIEC FATIMSKI.

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (14 PAŹDZIERNIKA)
6.30    Za + brata Henryka WANAT  (14).
7.00    1. Za + Michała MARCINIAK (14).
2. O potrzebne łaski dla Teresy.
16.30    MSZA ŚW. SZKOLNA: Za ++: rodziców Augustyna i Gertrudę MUSZKIET, brata Krystiana, pole-głego ojca Wilhelma SZOLC, ++ z rodzin MUSZKIET-PAWLICZEK-SZOLC oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
17.30    Nabożeństwo Różańcowe.
18.00    1. W intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich pracowników Oświaty.
2. Za ++: siostrę Gabrielę SKROBOCZ w 3. rocznicę śmierci, rodziców Marię i Rudolfa WAWRZYŃCZYK, braci ks. Krystiana i Henryka, bratową Teresę, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: matkę Marię KUCHARCZYK, ojca Jana, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + Wojciecha KUCZYŃSKIEGO (30).
5. Za ++: Janinę i Bronisława CIPURA, Teklę i Mariana WANAT, Julię i Józefa CIPURA, ++ z rodzin NOWICKICH-WANAT-PECHYTIAK-GOLISZEWSKICH, ++ z pokrewieństwa oraz
o potrzebne łaski dla całej rodziny.
6. Za + Różę URBANCZYK (14).

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD JEZUSA, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA (15 PAŹDZIER-NIKA)
6.30    1. Za + brata Henryka WANAT  (15).
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej, św. Wawrzyńca i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Cecylii i Pawła z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
7.00    1. Za + Różę URBANCZYK (15).
2. Za ++: Zofię i Antoniego GŁÓD, Elżbietę i Ludwika BANIA, Henryka ROBAKIEWICZA, ++ z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
17.30    Nabożeństwo Różańcowe.
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Karola RASZKA z okazji 15. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Pracowników i Właścicieli Grupy ADAMIETZ i ich rodzin oraz za zmarłych.
3. Za + Michała MARCINIAK (15).
4. Za ++: Tadeusza TUZ, rodziców obu stron, brata Ryszarda, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, GŁÓWNEJ PATRONKI ŚLĄSKA (16 PAŹDZIERNIKA)
6.30    Za + brata Henryka WANAT  (16).
7.00    1. Za + matkę Marię KIERMASZEK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Różę URBANCZYK (16).
3. Za + Renatę GOLA i wszystkich ++ z rodziny – o radość życia wiecznego.
12.00    Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Adeli NAJUCH z okazji 90. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
15.00    Msza św. w DPS
17.30    Nabożeństwo Różańcowe.
18.00.     MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za ++: ojca Jerzego CYGANEK w 22. rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + Ewę BACZYŃSKĄ w 1. rocznicę śmierci.
3. Za ++: Józefa BIENIEK, rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa obu stron, Adama i Pawła MIKA, Krystynę i Herberta NOCOŃ.
4. Za ++: rodziców Anneliese i Alojzego, teściów Horsta i Hildegardę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji 21. rocznicy ślubu i kolejnej rocznicy urodzin Huberta, o potrzebne łaski dla całej rodziny i za ++ rodziców o radość życia wiecznego.
6. Za + męża Mariana KOPACKIEGO.
7. Za + Michała MARCINIAK (16).
8. Za ++: rodziców Renatę i Bernarda ROCHNIA – o radość życia wiecznego.
9. Do Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodzin PRZOWSKI i GRUNDMAMM.
10. Za ++: męża Krystiana, rodziców Józefa i Małgorzatę, brata Henryka, teścia Jerzego, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
11.  Za ++: rodziców Franciszkę i Alojzego TOMASZOWSKICH, dziadków Gertrudę i Antoniego KOPREK, ++ z rodzin TOMASZOWSKICH-KOPREK.
12. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Władysławy BANASZAK z okazji rocznicy urodzin oraz za + męża Zdzisława.
12. Za ++: męża, ojca i dziadka Wiktora SKRZYPIEC w 10. rocznicę śmierci, jego rodziców Marię i Alojzego, brata Waltra, rodziców Annę i Józefa KAPICA, brata Józefa, szwagrów Jana i Ernesta, ++ z pokrewieństwa SKRZYPIEC-KAPICA oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
13. Za ++: męża Aleksandra ŁUKASIEWICZA, rodziców i teściów obu stron, Mariannę i Andrzeja ZWOLIŃSKICH, brata Tadeusza DUDZIŃSKIEGO, oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii ŁUKASIEWICZ i rodzin jej dzieci.
14. O radość życia wiecznego dla + Jadwigi ORDYNIEC w dniu imienin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
15. Za ++: rodziców Gertrudę i Józefa ŚMIETANA, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA (17 PAŹDZIERNIKA)
6.45Niemiecka    Za ++: rodziców Gabrielę i Rafała OCHMANN, wujka Jerzego, dziadków Franciszka i Anastazję, Jana i Marię, ++ z pokrewieństwa obu stron.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za ++: męża Helmuta GUZ, rodziców Genowefę i Alfonsa, Elżbietę i Pawła KASZTAN, ++ z pokrewieństwa GUZ-KASZTAN oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: córkę Irenę, jej męża Zbigniewa, syna Jana, dziadków obu stron, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za + Różę URBANCZYK (17).
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Katarzyny DOROS-STACHOŃ z okazji 30. rocznicy urodzin.
2. Za ++: rodziców Waleskę i Jana REINERT, Annę i Ryszarda STAROSZCZYK, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Wincentego i Agnieszkę POLACZEK, 2 mężów Eryka i Jerzego, teściów Jana i Marię PAKOSZ, ++  z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za ++: Annę JANOCHA, męża Jerzego, Cecylię i Alfreda BRYŚ, ++ z pokrewieństwa JANOCHA-BRYŚ-SKÓRA-BISKUP-STELMACH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Rity i Georga z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
10.15  1. Za + Michała MARCINIAK (17).
2. Za ++: rodziców Agnieszkę i Ignacego URBAŃCZYK, Paulinę URBAŃCZYK, braci Józefa i Karola, bratanka Pawła.
3. Za ++: męża Stefana, teściów, szwagra Wiktora, rodziców, zięcia Norberta, wszystkich ++ z rodzin NIEŚWIEC-GIERLICH, z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Iwony z okazji 60. rocznicy urodzin, Leszka z okazji 70. rocznicy urodzin  i 39. rocznicy ślubu, o potrzebne łaski w rodzinie ODROBIŃSKICH oraz za ++ z tej rodziny.
11.30    1. Za ++: męża Pawła MICHALSKIEGO w rocznicę urodzin, rodziców i rodzeństwo, wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Anastazję i Juliusza, Gertrudę i Jana, brata Antoniego, Ryszarda i jego żonę Łucję, Ditra MROKON, ++ z pokrewieństwa POLOK-KAPICA-NASMYSŁO oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Cecylii KOŁODZIEJ z okazji 91. rocznicy urodzin.
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Jonasa HEIDUK z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marii i Mikołaja z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
17.30    Nabożeństwo Różańcowe.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za ++: męża Józefa GARDAS, rodziców obu stron, ++ z rodziny i pokrewieństwa, Annę i Alfreda TIL.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Agnieszki i Józefa z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + brata Henryka WANAT  (17).
5. Za ++: rodziców Matyldę i Jana GIEMZA, Katarzynę i Gerarda SZOLC, bratanka Dariusza, wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
6. Za + Henryka CICHOŃ (od Janka i Anieli).

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00. Czwartek: 16.30 (szkolna).

Sakrament Pokuty: pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

17442729
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
6175
4283
10458
17390212
43748
185851
17442729

Twoje IP: 54.144.55.253
Czas: 2021-12-07 21:01:46