Intencje Mszy św. w dniach od 18 do 24 października 2021

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 18 DO 24 PAŹDZIERNIKA 2021

PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY (18 PAŹDZIERNIKA)
6.30    1. Za + brata Henryka WANAT  (18).
2. O potrzebne łaski dla Teresy.
7.00    1. Za + Michała MARCINIAK (18).
2. Za + Różę URBANCZYK (18).
3. W intencji Patryka z okazji urodzin, w podziękowaniu za odebrane łaski, z prośbą o dalsz3e Boże błogosławieństwo w rodzinach DITTRICH-ZIAJA-KUREK.
17.30    Nabożeństwo Różańcowe.
18.00    1. Za++: Jadwigę i Eligiusza, siostrę Henrykę, ++ z rodzin FLOREK-LELONKIEWICZ oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Za ++: męża Helmuta KNAPIK, rodziców Gertrudę i Jana KNAPIK, Katarzynę i Józefa BROL.
5. Za ++: męża Michała SOSNOWSKIEGO, rodziców Katarzynę i Michała, teściów Marię i Michała, ++ z pokrewieństwa.
6. Za + Cecylię PAJĄK.

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI (19 PAŹDZIERNIKA)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
2. Za + brata Henryka WANAT  (19).
3. Za + Różę URBANCZYK (19).
7.00    1. Za + Michała MARCINIAK (19).
2. Za ++: rodziców Franciszkę i Antoniego, rodzeństwo Marię, Zdzisława i Jana, ++ z rodziny ANIOŁ, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zgodę i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
17.30    Nabożeństwo Różańcowe.
18.00    1. Za ++: rodziców Edwarda i Rutę MORAWSKICH w kolejne rocznice śmierci, brata Henryka i bratową Halinę, ++ z rodzin RATAJ-MATYSIAK-MORAWSKI oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: rodziców Martę i Stanisława CIENCIAŁA, brata Joachima, teściów Antoninę i Władysława KOŁODZIEJ, szwagra Henryka, ++ z rodzin CIENCIAŁA-KOŁODZIEJ-SZATANIK oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: męża Juliana KACIAŁA w 15. rocznicę śmierci, rodziców i teściów, brata Stanisława, 3 szwagrów, bratową Renatę, siostrzeńca Janusza, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
5. Za ++: Urszulę POTEMPA, jej rodziców Martę i Franciszka, dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA (20 PAŹDZIERNIKA)
6.30    1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za + brata Henryka WANAT  (20).
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    1. Za + Różę URBANCZYK (20).
2. Za ++: zięcia Waldemara w 60. rocznicę urodzin, jego rodziców, babcię Zofię CZOK,  oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla jego żony Bernadety i synów Vincenta i Paula.
17.30    Nabożeństwo Różańcowe.
18.00    1. Za ++: Halinę SOKOLICKĄ, Annę, Józefa, Mieczysława i Leokadię SOKOLICKICH, Włodzimierza i Leonillę FABIAŃSKICH, Wandę i Andrzeja GROCHMAL.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + Michała MARCINIAK (20).
4. Za ++: mamę Marię PIONTEK, wujka Wilhelma PIONTEK, dziadków PIONTEK-STACH-ZYLKA, ++ z pokre-wieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Za ++: męża i ojca Piotra GOTTWALD w 2. rocznicę śmierci, rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa GOTTWALD-WATOLLA-MACIEJCZYK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
6. Za ++ Wandę, Mirosława i Tadeusza KWIATKOWSKICH.

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (21 PAŹDZIERNIKA)
6.30    Za + brata Henryka WANAT  (21).
7.00    1. Za + Różę URBANCZYK (21).
2. O Światło Ducha Świętego w przeżywaniu problemów i mocną wiarę dla syna.
3. Za ++: syna Marka HOROWSKIEGO w 2. rocznicę śmierci, jego ojca Stanisława, ++ z rodzin PIWOWARCZYK-DUDA-PÓŁTORAK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
16.30    MSZA ŚW. SZKOLNA: Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++: mężów Franciszka KOZIOŁ  i Józefa GLIK, rodziców i teściów, siostry Krystyny, wszystkich ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
17.30    Nabożeństwo Różańcowe.
18.00    1. Za + brata Piotra ZAJDEL w rocznicę urodzin – o radość życia wiecznego.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Jakuba z okazji 25. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za + Michała MARCINIAK (21).
5. Za ++: mamę Ernę RULIK,  oraz z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wnuczki Emilki i  wnuka Maksymiliana oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
6. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji męża Sebastiana z okazji 40. rocznicy urodzin, córki Wiktorii z okazji 20. rocznicy urodzin i teścia Romana z okazji 65. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II (22 PAŹDZIERNIKA)
6.30    1. Za + brata Henryka WANAT  (22).
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    1. Za + Różę URBANCZYK (22).
2. Za + męża Jana JOKIEL  w rocznicę urodzin o radość życia wiecznego.
17.30    Nabożeństwo Różańcowe.
18.00    1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Jana z okazji urodzin oraz o radość życia wiecznego dla ++ z rodziny KUNEN.
3. Za + Michała MARCINIAK (22).
4. Za ++: rodziców Adelajdę i Teodora RZEPKA, dziadków i wszystkich ++ z pokrewieństwa RZEPKA-GASZ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (23 PAŹDZIERNIKA)
6.30    1. Za + brata Henryka WANAT  (23).
2. Za + Różę URBANCZYK (23).
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Królowej Pokoju z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w intencji Mateusza z okazji 8. rocznicy urodzin.
7.00    1. Za ++: rodziców Józefa i Urszulę MIŚ, Jadwigę BOREK, Marię  MIŚ, Józefa SZALA, Barbarę HORWATT, brata Piotra, ++ z pokrewieństwa obu stron i dusze opuszczone.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane w intencji Barbary WIDLIŃSKIEJ z okazji kolejnej rocznicy urodzin łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: Urszulę i Waltra GLIK, rodziców i rodzeństwo – o radość życia wiecznego.
13.00    ŚLUB KONKORDATOWY: Dawid CZOK – Monika KUBIC.
15.00    Msza św. w DPS
17.30    Nabożeństwo Różańcowe.
18.00.     MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za ++ rodziców Anielę i Erwina KOPA, ++ z pokrewieństwa PIETRASZ-KOPA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za + ojca Tadeusza PALUCH w kolejną rocznicę śmierci - o radość życia wiecznego.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Edyty i Józefa z okazji 43. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla rodzin TARLIŃSKI-ZIĘBA-WÓJCIK.
4. Za ++: syna Piotra PAŹDZIOR w 1. rocznicę śmierci, męża Engelberta, rodziców BARTODZIEJ, teściów PAŹDZIOR, oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Za + Michała MARCINIAK (23).
6. Za + Katarzynę KONIOR, ++ z rodzin KONIOR-WIECZOREK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
7. Za + syna Dariusza MOCZA  w 6. rocznicę śmierci, ++ z rodzin KWIATEK-MOCZA-DURLEJÓW.
8. Za + Herberta URBAŃCZYK  w 30. dzień po śmierci.
9. Za + syna Sławomira GAŁĄZKA w dniu urodzin  - o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławień-stwo dla całej rodziny.
10. Za ++: rodziców Zofię i Antoniego NAZIMEK, żonę Monikę, córkę Iwonę, ++ z rodziny i pokrewieństwa KRZESAJ-WANDYCZ obu stron oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
11.  Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Hildegardy z okazji 85. rocznicy urodzin, za + teściową Franciszkę  oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
12. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Róży i Joachima z okazji 35. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
13. Za ++: rodziców Teresę i Pawła, brata, dziadków i ++ z pokrewieństwa.
14. Za + Helenę BUDZANOWSKĄ o radość życia wiecznego (od rodziny KRZYŻOWSKICH).
15. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Heleny z okazji 75. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
   
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA (24 PAŹDZIERNIKA)
6.45Niemiecka    Za + Alojzego KUCHARCZYK o radość życia wiecznego.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za ++: rodziców Martę i Huberta GOLEC, Urszulę i Huberta URBANCZYK, męża Alfreda i ciocię Zofię, brata Józefa, ++ z rodzin GOLEC-RAIN oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++: Annę DONAT, rodziców Annę i Pawła, braci Henryka i Jana.
3. Za + brata Henryka WANAT  (24).
4. Za ++: męża, ojca i dziadka Emila WRĘCZYŃSKIEGO, teściów Helenę i Józefa, szwagra Bernarda oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za ++: Annę i Reinholda KAMIŃSKICH, córki Annę i Różę, zięciów Henryka, Emila i Jana, rodziców Juliannę i Józefa PIONTEK, Jadwigę i Roberta KAMIŃSKICH, rodzeństwo i wszystkich ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Helenę i Kazimierza WIDERA, ++ z rodzin WIDERA-KASPEROWICZ.
3. Za ++: męża Bernarda CIOŁEK w 9. rocznicę śmierci, rodziców Marię i Stanisława CIOŁEK, szwagra Joachima, ++ z rodzin CIOŁEK-GRUSZKA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za ++: żonę Łucję NIEBOJ, syna Klaudiusza, rodziców Bertę i Ryszarda, teściów Joannę i Konrada, zięcia Bernarda, siostrę Krystynę, brata Wilhelma, bratową Erykę, szwagra Wiktora, ciotkę Agnes oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
5. Za + Różę URBANCZYK (24).
10.15    1. Za ++: Martę i Alfonsa PANEK, Anielę i Jana MUSKUS, brata Piotra, Elżbietę MUSKUS, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Jana z okazji 75. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Za ++: męża Zbigniewa KRAWCZUK, jego rodziców Franciszkę i Jana, teściów Felicję i Adama, ++ z rodziny oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Adelajdy z okazji 90. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Za ++: Małgorzatę PIONTEK, siostrę Agnieszkę HABASCH, siostrę Annę KLOSKA – o radość życia wiecznego.
11.30    1. Za ++: rodziców Helenę i Jana BUSZYŃSKICH, teściów Stanisławę i Józefa, ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Jana CABAŁĘ w 8. rocznicę śmierci, ++ z rodzin CABAŁA-TROJAK – o radość życia wiecznego oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Klary KNYSZ z okazji 1. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Barbary i Joachima z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Tymoteusza KOWOLIK z okazji 1. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
6. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Pawła RZEPKA z okazji 86. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
17.30    Nabożeństwo Różańcowe.
18.00    MSZA ŚW. ZBIOROWA.
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za ++: rodziców Dorotę i Adolfa DAMBIEC, teściów Janinę i Tadeusza KORYGA, Ingrydę, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za + Janusza WALCZAKA o radość życia wiecznego.
4. Za + Michała MARCINIAK (24).

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00. Czwartek: 16.30 (szkolna).

Sakrament Pokuty: pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

17442829
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
6275
4283
10558
17390212
43848
185851
17442829

Twoje IP: 54.144.55.253
Czas: 2021-12-07 22:00:24