Intencje Mszy św. w dniach od 16 do 22 maja 2022

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 16 DO 22 MAJA 2022

PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI (16 MAJA)
6.30    1. Za ++ Martę i Teofila FIOŁKA (16).
2. Za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli o pokonanie sił ciemności w naszej Ojczyźnie i o Boże błogosławieństwo dla niej.
3. Za + Krystynę SCHLAPPA w 30. dzień po śmierci.
7.00    1. Za + Urszulę GABRIEL (27).
2. Za + Wernera PYKA (29).
3. Za + Czesława KUCHAJEWICZ (16).
4. Za + Martę i Józefa KLYSZCZ.
17.30    Różaniec w intencji rodzin (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej w intencji ks. proboszcza Wolfganga JOŚKI z okazji 40. rocznicy święceń kapłańskich.
2. Za ++: Pawła PIONTEK, żonę Franciszkę, syna Franciszka, synową Teresę, dziadków obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji całej rodziny.
3. Za + Jadwigę PORADA (16).
4. Za ++: rodziców Katarzynę i Michała GŁABA, ich synów, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji całej rodziny.
5. Za ++: mamę Zofię KOWOLIK w rocznicę urodzin, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
18.30    Nabożeństwo majowe.

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI (17 MAJA)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (ze skarbonki).
2. Za ++ Martę i Teofila FIOŁKA (17).
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Za + Wernera PYKA (30).
7.00    1. Za + Marię SOBOLEWSKĄ w 1. rocznicę śmierci.
2. Za + Urszulę GABRIEL (28).
3. Za + Leonię ZGODA, ++ z pokrewieństwa ZGODA, STRĘK, WALAS, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogo-sławieństwo w rodzinie.
17.30    Różaniec w intencji pokoju (Franciszkański Zakon Świeckich).
18.00    1. Za + Czesława KUCHAJEWICZ (17).
2. Za + Jadwigę PORADA (17).
3. Za ++: Huberta JOKIEL w rocznicę śmierci, jego rodziców Marię i Pawła, Emilię i Ericha DUK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za + brata Bogdana WALASEK.
5. Za + syna Grzegorza PIOTROWSKIEGO w 1. rocznicę śmierci oraz w intencji rodziny.
18.30    Nabożeństwo majowe.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (18 MAJA)
6.30    1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za ++ Martę i Teofila FIOŁKA (18).
3. Za + Czesława KUCHAJEWICZ (18).
7.00    1. Za ++: matkę Marię KROPIELNICKĄ, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Józefa z okazji rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
3. Za + Urszulę GABRIEL (29).
4. Za + żonę Marię WĄCHAŁA.
17.45    Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji Miasta (Caritas i Koło Przyjaciół Radia Maryja).
18.00    1. Za ++: męża i ojca Mieczysława ŁANOWEGO w 17. rocznicę śmierci, jego rodziców Katarzynę i Jana, rodzeństwo Anielę, Jana, Tadeusza, Bronisława, Stanisława, rodziców Marię i Antoniego, braci Mariana, Mieczysława i Tadeusza WANAT, szwagrów Jana i Adama, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: męża i ojca Alojzego PATOŁA w 20. rocznicę śmierci, rodziców, teściów, 2 szwagrów oraz w intencji całej rodziny.
3. Za + Jadwigę PORADA (18).
4. Za ++: rodziców Karola i Wiktorię MAKSELON, Jana i Emilię LASAK, braci Norberta, Alfreda, Krystiana i Horsta, szwagierkę Marię SKÓRA, bratowe Luizę i Marię, siostrzenicę Ewę oraz ++ z pokrewieństwa LASAK, MAKSELON, MILER, BISKUP, NOWAK i za dusze w czyśćcu cierpiące.
5. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Dariusza z okazji 50. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
18.30    Nabożeństwo majowe.

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (19 MAJA)
6.30    1. Za ++ Martę i Teofila FIOŁKA (19).
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    1. Za + Urszulę GABRIEL (30).
3. Za + Czesława KUCHAJEWICZ (19).
2. Za + Różę THOMALA zd. LIPOK (od Koła Przyjaciół Radia Maryja).
14.00    Ślub rzymski: Maja PIWOWARCZYK – Kordian PIWOWARCZYK.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    Msza św. szkolna.
1. Za + Pawła GRUSZKA, rodziców Florentynę i Augustyna GRUSZKA, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji całej rodziny.
2. Za ++: Marię KOZOK, jej rodziców Teodora i Marię KRUCZEK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + Jadwigę PORADA (19).
4. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Michała Archanioła o światło i dary Ducha Świętego dla Franciszka.
5. Za + Georga GLOMB w 1. rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa.
18.30    Nabożeństwo majowe.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI   (20 MAJA)
6.30    1. Za ++ Martę i Teofila FIOŁKA (20).
2. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa o rozwiązanie trudnej sprawy rodzinnej.
3. Za + Czesława KUCHAJEWICZ (20).
7.00    1. Za ++: rodziców Martę i Bernarda PRUS, męża Rudolfa KANIA, siostrę Różę, brata Reinholda, żonę Krystynę, szwagra Jana, siostrzenicę Helenę ++ z teściów i z pokrewieństwa.
2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Aleksandry GODOWSKIEJ z okazji 90. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
3. Za ++: mężów Józefa i Franciszka, rodziców i rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
13.00    Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Floriana z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji strażaków, emerytów, pracowników cywilnych i ich rodzin oraz za ++ strażaków.
18.00    1. Za ++: Józefa i Jadwigę PIETROWSKICH, ++ z pokrewieństwa PIETROWSKI, GAJDA i TOPOLSKI oraz w intencji całej rodziny.
2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, dary Ducha Świętego, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Aleksandry DONAT z okazji 18. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
3. Za + Jadwigę PORADA (20).
4. Za + mamę Stefanię JANIK w rocznicę urodzin oraz w intencji całej rodziny.
5. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla właścicieli i pracowników Grupy ADAMIETZ oraz ich rodzin.
18.30    Nabożeństwo majowe.

SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. JANA NEPOMUCENA, PREZBITERA I MĘCZENNIKA (21 MAJA)
  6.30    1. Za ++ Martę i Teofila FIOŁKA (21).
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej w intencji ks. Krystiana SZNURY z okazji rocznicy święceń kapłańskich.
2. Za + Czesława KUCHAJEWICZ (21).
3. Za + Annę KRÓL (od rodziny Adamczyków z Bielska-Białej).
15.00    Msza św. w DPS.
17.30    Nabożeństwo majowe.
18.00    1. Za + mamę Władysławę HEJNEMAN, ojca Zygmunta, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji całej rodziny.
2. Za ++: męża, ojca i dziadka Kazimierza SOBONKIEWICZA w 4. rocznicę śmierci, rodziców Zofię i Henryka PIECZYRAK, brata Henryka, dziadków PIECZYRAK, KAPICA, dusze w czyśćcu cierpiące oraz w intencji całej rodziny.
3. Za + Jadwigę PORADA (21).
4. Za ++: ojca Jana TARLINSKI w rocznicę śmierci, mamę Teresę, Annę i Jana WARZECHA, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji całej rodziny.
5. Za ++: męża Arnolda MASELI, jego rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz w intencji całej rodziny.
6. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Ireny z okazji 70. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA (22 MAJA)
6.45j. niemiecki    Za żyjących i ++ dobrodziejów Parafii.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za ++ Martę i Teofila FIOŁKA (22).
2. Za + Georga GLOMB (od pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Strzelcach Op.)
3. Za + Stanisława WIECZORKA w 1. rocznicę śmierci.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za ++: męża Jana w 4. rocznicę śmierci, żonę Jadwigę, rodziców Stanisławę, Teresę i Władysława KOFMAN, Józefę, Helenę i Józefa WITOSÓW, prawnuczkę Weronikę, rodzeństwo i dziadków, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji całej rodziny.
2. Za ++: Zofię JOKIEL w rocznicę urodzin, jej rodziców Marię i Marcina PYSIK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
10.15rodzinna     1. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Rafała z okazji 30. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
2. W podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w intencji Natalki oraz w rodzinach KUREK, ZIAJA i DITTRICH.
3. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, dary Ducha Świętego, zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz o pomyślne zdanie egzaminu w intencji Marty z okazji 15. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
4. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marii i Alojzego z okazji 70. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
 11.30suma    1. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej w intencji ks. Andrzeja GLINKI z okazji 12. rocznicy święceń kapłańskich.
2. Za ++: rodziców Józefa i Józefę, męża Janusza, syna Jerzego, brata Mieczysława, siostrę Janinę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodzin synów Marka i Krystiana oraz mamy Izabeli.
3. Za + Czesława KUCHAJEWICZ (22).
4. Za ++: męża Czesława SŁOTWIŃSKIEGO, jego rodziców i braci, ojca Eugeniusza BEDNARKA, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za ++: rodziców Józefa i Łucję, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.00    Nabożeństwo majowe na Podborzanach.
17.15    Nabożeństwo majowe przygotowane przez zespół Viva la Musica.
18.00    1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za + Jadwigę PORADA (22).
3. Za ++: rodziców Józefa i Florentynę, siostrę Florentynę i męża Józefa, braci Janusza i Jana, żonę Krystynę, syna Mariusza, siostrę Władysławę i męża Bolesława, dzieci Władysława i Genowefę, siostry Krystynę i Zofię, ++ z pokrewieństwa STRZAŁKOWSKICH.
4. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomoc o powrót do zdrowia męża i ojca Bronisława.
5. Za + Urszulę SMUDA.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00. Czwartek: 16.30 (szkolna).

Sakrament Pokuty: pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

18767572
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
3588
4413
15904
18710793
189794
172595
18767572

Twoje IP: 3.236.221.156
Czas: 2022-06-29 16:09:07