Intencje Mszy św. w dniach od 13 do 19 czerwca 2022

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 13 DO 19 CZERWCA 2022

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY,  PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA. MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ (13 CZERWCA)
6.30    1. Za + Jana ŻMINKOWSKIEGO (13).
2. Za + Romana LABISZ (13).
7.00    1. Za + ojca Jana CYBULSKIEGO (13).
2. Za ++: rodziców Józefa i Urszulę MIŚ, brata Piotra, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji rodziny.
3. Za + Henryka HOTTGENROTH (13).
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej za + męża Manfreda, ojca Pawła i jego 2 żony, teściów i dziadków, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji całej rodziny.
2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Bogu wiadomej oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z proszą o dalszą, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna, córki i wnuków.
4. Za + ojca Kazimierza w rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji całej rodziny.
5. W intencji Martyny z okazji 18. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne dary Ducha Świętego i opiekę Matki Boskiej na dalsze lata oraz w intencji całej rodziny.
6. Za + ojca i dziadka Reinholda LIZON oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach LIZON, PISARSKI i GLÜCK.
18.30    Różaniec fatimski

WTOREK – WSPOMNIENIE BŁ. MICHAŁA KOZALA, BISKUPA I MĘCZENNIKA (14 CZERWCA)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (intencje ze skarbonki).
2. Za + Jana ŻMINKOWSKIEGO (14).
3. Za + Joannę BĄK (od rodziny Hołdyk).
7.00    1. Za + ojca Jana CYBULSKIEGO (14).
2. Za + Romana LABISZ (14).
3. Za ++: Marię i Ryszarda ŻYŁKA, Renatę i ++ z pokrewieństwa ŻYŁKA i PIECYK.
4. Za ++: rodziców Katarzynę i Henryka, ciocię Marię, bratową Dorotę, teściów Jadwigę i Pawła, dziadków, ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.
17.30    Różaniec w intencji pokoju (Franciszkański Zakon Świeckich).
18.00    1. Za ++: ojca Alojzego w rocznicę śmierci, mamę Gertrudę, brata Józefa, ++ z pokrewieństwa RUDEK, PYTKO.
2. Za ++: rodziców Aleksandra i Mariannę ZALEJSKICH, braci Stefana i Wita, siostrę Mariannę NIEDZIELA, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji całej rodziny.
3. Za + Henryka HOTTGENROTH (14).
4. Za ++: Tadeusza WSZOŁEK  w rocznicę urodzin, żonę Bogusławę, ++ z pokrewieństwa WSZOŁEK, RAJTER oraz w intencji całej rodziny.
5. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Antoniego MACHETA w rocznicę urodzin oraz w intencji całej rodziny.
6. Za + męża i ojca Czesława, ++ z rodzin KAWAŁKO, CZARNY, MAJ oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (15 CZERWCA)
6.30    1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za + Jana ŻMINKOWSKIEGO (15).
3. Do Boskiej Opatrzności w intencji Radia Maryja i TV Trwam o Boże błogosławieństwo w pracy ewangelizacyjnej i informacyjnej.
7.00    1. Za ++: męża Teodora JOCHEM, rodziców Monikę i Józefa SŁADEK, teściów Jadwigę i Pawła JOCHEM, ich synów Gerharda i Maksymiliana oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Romana LABISZ (15).
3. Za + Henryka HOTTGENROTH (15).
4. Za + ojca Jana CYBULSKIEGO (15).
17.45    Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji Miasta (Ministranci).
18.00    1. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej, świętych Wawrzyńca i Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie, Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej dla ks. Józefa MROCHENIA w 53. rocznicę święceń kapłańskich.
2. Za ++: rodziców Marię i Józefa WOJTANOWICZ, dziadków z obu stron, ciocię Janinę, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji całej rodziny.
3. Za ++: Wilhelma SKOPP w rocznicę śmierci, jego żonę Gertrudę, ++ z pokrewieństwa SKOPP, KUCHARCZYK, Martę i Alojzego KUCHARCZYK oraz w intencji całej rodziny.
4. Za ++: rodziców Annę i Roberta ANIOŁ, Marię i Jerzego MOJZA, dziadków i pokrewieństwo oraz w intencji całej rodziny.
5. Za + Bronisławę ROSŁĄ.

CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (16 CZERWCA)
6.45    Za + Jana ŻMINKOWSKIEGO (16).
7.45    1. Za ++: rodziców Ritę i Jana KOKOT, dziadków KOKOT, CIOŁEK, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + ojca Jana CYBULSKIEGO (16).
9.00    1. Za żyjących i zmarłych Parafian i Gości.
2. O powołania kapłańskie i zakonne.
3. Za + Barbarę KAZEK w 7. rocznicę śmierci.
11.30    1. Za + Romana LABISZ (16).
2. Za + Henryka HOTTGENROTH (16).
15.00    Msza św. w DPS.
16.00    Msza św. odpustowa w kościele Bożego Ciała.
17.00    Msza św. w Księżym Lesie.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności w intencji żony i matki Lidii SZUTOWICZ z okazji 63. rocznicy urodzin o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie i darowanie win.
2. Za ++: męża Andrzeja w 5. rocznicę śmierci, rodziców Jadwigę i Józefa, ciocię Marysię, teściów Helenę i Jana, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji całej rodziny.
3. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w 35. rocznicę małżeństwa.

PIĄTEK -  WSPOMNIENIE ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA (17 CZERWCA)
6.30    1. Do Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Eryki z okazji urodzin.
2. Za + Romana LABISZ (17).
3. Za + Henryka HOTTGENROTH (17).
7.00    1. Za + ojca Jana CYBULSKIEGO (17).
2. Za + Jana ŻMINKOWSKIEGO (17).
3. Za + brata Stanisława KROPIELNICKIEGO, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: brata Huberta, rodziców Martę i Jana, dziadków, ++ z pokrewieństwa FELKA, PLACHETKA, KYCZKA, ADAMIEC, DROST oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
17.30    Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18.00    1. Za ++: ojca Antoniego SZNURA, matkę Emilię i bratową Małgorzatę.
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla właścicieli i pracowników Grupy ADAMIETZ oraz ich rodzin.
3. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Barbary i Andrzeja z okazji 50. rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.
4. Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem świętych Faustyny i Jana Pawła II oraz bł. Michała Sopoćki o łaskę wiary, nadziei i miłości w rodzinie Anny oraz o łaskę uzdrowienia.

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (18 CZERWCA)
6.30    1. Za + Jana ŻMINKOWSKIEGO (18).
2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Ewy z okazji 60. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
7.00    1. Za + ojca Jana CYBULSKIEGO (18).
2. Za + Romana LABISZ (18).
12.00    Ślub: Mirela KRZEWICKA – Andrzej STRZĘPEK.
14.00    Ślub konkordatowy: Sabina GIEC – Tomasz BARTECZKO.
15.00    Msza św. w DPS.
18.00    1. Za ++: męża Władysława, syna Dariusza, rodziców Czesława i Genowefę, braci Wincentego i Stanisława, teściów Marcina i Annę, szwagrów Józefa, Stanisława, Jerzego, Marka, dziadków obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie KANIAK.
2. Za ++: męża Michała DOMERECKIEGO, syna Józefa, rodziców, braci Franciszka i Jana WINNIK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: rodziców i teściów Mariannę i Juliana SZWEJ, Bronisławę i Franciszka STRUGAŁA, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji całej rodziny.
4. Za ++: męża Gintra KOŁODZIEJ, mamę Joannę, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji całej rodziny.
5.  Za ++: męża i ojca Alfonsa PIETRUSZKA, teściów Annę i Józefa, rodziców Gertrudę i Konrada ZYLKA, brata Reinholda, szwagra Joachima STACH, ++ z pokrewieństwa PIETRUSZKA, ZYLKA oraz w intencji całej rodziny.
6. Za + Henryka HOTTGENROTH (18).
7. Za ++: rodziców Janinę i Stanisława WAWRZYNIAK, siostrę Danutę, teściów Zofię i Alojzego BUDZANOWSKICH, ++ z pokrewieństwa WAWRZYNIAK, BUDZANOWSKI.
8. Za ++: rodziców Stanisława i Marię BERLAK, ich syna Mariana, synową Hannę, zięcia Alojzego, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
9. Za ++: dziadków Małgorzatę i Sykstusa KOPA, ich córkę Joanną, syna Erwina i synową Anielę.
10. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Anioła Stróża o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rocznego dziecka Emilii oraz o Boże Błogosławieństwo w rodzinie WALOSZEK.
11. Za ++: rodziców Jana i Barbarę, teścia Jana, dziadków i ++ z pokrewieństwa oraz w intencji całej rodziny.
12. Za ++: męża, ojca i dziadka Wiktora SKRZYPIEC w rocznicę urodzin, jego rodziców Marię i Alojzego, brata Waltra, rodziców Annę i Józefa KAPICA, brata Józefa, szwagrów Jana i Ernesta oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
13. Za ++: męża i ojca Fryderyka w 30. rocznicę śmierci, dzieci Waldemara, Joachima, Jana i Marię, wnuki Bernadetę, Patrycję i Roberta oraz ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – XII NIEDZIELA ZWYKŁA (19 CZERWCA)
6.45j. niemiecki    Za + Jana ŻMINKOWSKIEGO (19).
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za ++: rodziców Jadwigę i Jana BARTECZKO, Władysławę i Stanisława KUŚ, ++ z rodziny i pokrewieństwo oraz w intencji całej rodziny.
2. Za ++: męża i ojca Zenona DUDEK, rodziców, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: męża Stanisława WĘGLIŃSKIEGO w 16. rocznicę śmierci, Elżbietę i ++ z pokrewieństwa WĘGLIŃSKICH oraz w intencji całej rodziny.
4. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogo-sławieństwo w intencji Grażyny i Jerzego z okazji 40. rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za ++: mamę Katarzynę w rocznicę śmierci, ojca Ludwika, ++ z pokrewieństwa PYTKO, RUDEK.
2. Za ++: rodziców Martę i Helmuta WÓJCIK, Julię i Karola WÓJCIK, Gertrudę BEDYNEK, Piotra i Agnieszkę WIESZALA, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz w intencji całej rodziny.
3. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Cecylii NIESMAK w 45. rocznicę urodzin oraz w intencji całej rodziny oraz ++ z pokrewieństwa.
4. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji nowożeńców Iwony i Artura FLOREK oraz w intencji pokrewieństwa FLOREK, JENDRYKA i za ++ z tych rodzin.
10.15rodzinna    1. Za ++: syna Damiana KOPREK, męża Jana, rodziców i teściów, brata Józefa, zięcia Henryka CZAPLA, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji całej rodzi-ny.
2. Za ++: męża Józefa, zięcia Jana, rodziców Stanisławę i Stanisława LELONKIEWICZ, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji całej rodziny.
3. Za ++: rodziców Genowefę i Kazimierza WOJCIECHOWSKICH.
4. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Anny i Pawła.
5. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Heleny i Mieczysława w 50. rocznicę ślubu oraz w intencji dzieci i dary Ducha Świętego dla wnuków.
6. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji rocznego dziecka Kai KOZIOŁEK oraz w intencji rodziców i chrzestnych.
 11.30suma    1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże w życiu i pracy duszpasterskiej w intencji ks. proboszcza Wolfganga JOŚKO z okazji 65. rocznicy urodzin.
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże w życiu i pracy duszpasterskiej w intencji ks. radcy Joachima DEMBONCZYKA z okazji 62. rocznicy święceń kapłańskich.
3. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże w życiu i pracy duszpasterskiej w intencji ks. proboszcza Wolfganga JOŚKO z okazji 65. rocznicy urodzin (od pewnej rodziny).
4. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże w życiu i pracy duszpasterskiej w intencji ks. proboszcza Wolfganga JOŚKO z okazji 65. rocznicy urodzin (od Róż Różańcowych i Margaretek).
5. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże w życiu i pracy duszpasterskiej w intencji Bogumiły i Czesława z okazji rocznic urodzin.
6. Za + ojca Antoniego PASIONEK, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
13.00    MSZA ŚW. PRYMICYJNA O. ANDRZEJA MOŃKI OP.
17.30    Nabożeństwo czerwcowe.
18.00    1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za + Romana LABISZ (19).
3. Za + Henryka HOTTGENROTH (19).
4. Za + ojca Jana CYBULSKIEGO (19).
5. Za ++: córkę Marysię oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wnuczki Dobromiły z okazji 8. rocznicy urodzin oraz Alicji i Michała w kolejne rocznice urodzin.
6. Za ++: męża Krzysztofa RÓŻYCKIEGO, teściów Irenę i Zygmunta RÓŻYCKICH, rodziców Krystynę i Stefana JUJECZKA, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji całej rodziny.
7. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała o wypełnienie woli Bożej i wytrwanie w postanowieniach, zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla Diany.
8. Za ++: rodziców Anastazję i Pawła KLINK, męża Pawła, siostrę Łucję, brata Georga, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji całej rodziny.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00. Czwartek: 16.30 (szkolna).

Sakrament Pokuty: pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

19405839
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
4439
4545
39011
19306858
198335
179828
19405839

Twoje IP: 44.201.97.26
Czas: 2022-09-25 18:09:02