Intencje Mszy św. w dniach od 1 do 7 sierpnia 2022

 • Porządek nabożeństw i intencje Mszy św. w dniach od 1 do 7 sierpnia 2022
 • Poniedziałek – wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego,  biskupa i doktora Kościoła (1 sierpnia)
 • 6.30 Za ++: Alojzego KICIŃSKI w 23. rocznicę śmierci, żonę Zofię, rodziców obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
 • 7.00 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Śnieżnej i Św. Wawrzyńca o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Bernadety NOCOŃ
 • 17.30 Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
 • 18.00 1. Za ++: Maximiliana GLOMB w 2. rocznicę śmierci, rodziców, rodzeństwo i synów.
 • 2. Za ++ rodziców Anielę i Andrzeja BĄK w rocznicę urodzin i śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
 • 3. Za ++: Alfonsa i Agnieszkę RZEŹNICZEK, Wiktora i Klarę KOCEM, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
 • 4. O wiarę, nadzieję i miłość w rodzinie Krzysztofa i Jagody oraz Arkadiusza i Aleksandry.
 • 5. Za ++: rodziców Adelajdę i Jerzego, braci: Edmunda, Alojzego i Józefa GAWLIK, męża Zygfryda, szwagra Alfreda, teścia Piotra STRÓŻYK, ++ z pokrewieństwa GAWLIK, BARTECZKO, STRÓŻYK, LASOŃCZYK, POLACZEK, MALINOWSKI, NAMYSŁO oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
 • Wtorek – dzień powszedni (2 sierpnia)
 • 6.30 W intencji czcicieli św. Antoniego (intencje ze skarbonki).
 • 7.00 Za ++: matkę Marię w rocznicę urodzin, ojca Emanuela, brata Jerzego, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
 • 17.30 Różaniec w intencji pokoju (Franciszkański Zakon Świeckich).
 • 18.00 1. O Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach BANASZ, JURANEK, KRUPA.
 •  2. Za ++: męża Edwarda BEDNARCZYK, rodziców Karolinę i Mieczysława KARAŚ, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
 • Środa – dzień powszedni (3 sierpnia)
 • 6.30 W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
 • 7.00 Za + Alberta MOCZEK-KALLA i ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
 • 18.00 1. Za + Jana REWERSKIEGO w kolejną rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
 • 2. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże w intencji Beaty z okazji 50. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
 • 3. Za ++: rodziców Anastazję i Juliusza KAPICA, Gertrudę i Jana POLOK, brata Antoniego, Ryszarda i jego żonę Łucję, Dietra MROCHON, ++ z pokrewieństwa POLOK, KAPICA, NAMYSŁO oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
 • 4. Do Boskiej Opatrzności o nawrócenie Roberta i Tomasza oraz w intencji rodzin GOMOŁA, LACHOWICZ, PRUS i LUDWIG oraz za + Krzysztofa LACHOWICZ.
 • Pierwszy czwartek miesiąca. wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera (4 sierpnia)
 • 6.30 O powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
 • 7.00 Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
 • 17.30 Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
 • 18.00 1. Za ++ z końca czerwca i w lipcu: Gertrudę MIELNICZUK, Marka GOMOŁĘ, Teresę PALIWODA, Adama WAŁECKIEGO, Sławomira KUBIELAS, Jadwigę GÓRSKĄ, Łukasza KŁYBUSKIEGO, Adelajdę PIETRUSZKA, Mariannę POL, Marię WYSSADA.
 • 2. Za ++: męża, ojca i dziadka Jana GOLA w rocznicę urodzin, teściów Annę i Jerzego GOLA, rodziców Janinę i Stefana PARKITNYCH, szwagrów Kazimierza i Edmunda, ++ z rodzin GOLA i PARKITNY oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
 • 3. Za ++: Annę SKRZYPCZYK, jej brata Piotra w rocznicę śmierci, ++ z rodzin SKRZYPCZYK, PALEJCZYK.
 • 4. Za + Klarę BIELEC w 30. dzień po śmierci.
 • Pierwszy piątek miesiąca. Wspomnienie Matki Bożej Śnieżnej (5 sierpnia)
 • 6.30 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • 7.00 Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże w rodzinach Marka i Marii oraz w intencji Marii i Rajmunda z okazji 25. rocznicy ślubu.
 • 12.00 Ślub konkordatowy: Paulina KRYLA – Denis HERTEL.
 • 17.30 Różaniec o trzeźwość w rodzinach (Róże Różańcowe).
 • 18.00 1. Za + Henryka SZKOP w kolejną rocznicę śmierci.
 • 2. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże  w intencji Róży Różańcowej Matki Bożej Śnieżnej, ich rodzin i za ++ z tej Róży.
 • 3. Za ++: mamę Urszulę KRAWCZYK, dziadka Władysława, babcię Zofię KRAWCZYK, Tadeusza, ++ z rodziny oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
 • 4. W intencji żyjących i za ++ z rodzin KOWALSKI i SKOWRONEK.
 • Pierwsza sobota miesiąca. Święto Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia)
 • 6.30 W intencji kapłanów i sióstr zakonnych z naszej Parafii pochodzących i pracujących.
 • 7.00 W intencji czcicieli Matki Bożej Różańcowej.
 • 15.00 Msza św. w DPS.
 • 18.00 Msza św. zbiorowa
 • 1. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże w intencji Gertrudy i Brunona RASZKA z okazji 60. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
 • 2. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Krystyny i Krystiana, syna Darka, córek: Iwony, Grażyny i Sylwany, wnuków, zięciów i rodzeństwa.
 • 3. W intencji Eweliny i Jana z okazji rocznicy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo w rodzinie KUREK i ZIAJA.
 • 4. Za ++: rodziców Jana i Ritę Bem, rodziców chrzestnych, ++ z pokrewieństwa obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
 • 5. Za ++ rodziców Elżbietę i Roberta KUSZ, Marię KUSZ, Klarę MAŃKA, dziadków KUSZ i MAŃKA, teścia Konrada GRUSZKA, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
 • 6. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże w intencji Edyty GIENDAŻ w 90. rocznicę urodzin oraz w intencji całej rodziny.
 • 7. Za ++: ojca Józefa GIENDAŻ, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące (od córki Zofii z rodziną).
 • Niedziela - odpust ku czci świętego Wawrzyńca (7 sierpnia)
 • 6.45 j. niemiecki Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
 • 7.00 Msza św. w szpitalu.
 • 8.00 1. Za ++ w 1. rocznicę śmierci: Elżbietę RACZEK, Stanisława KOZIELEC, Jerzego PACIORKA, Reginę BIELSKĄ, Wernera CHLUBA, Janinę WOJTACKĄ, Zofię MAĆKULA, Rozalię SZYMOSZ, Matyldę MAŁEK, Janusza ŁANOWY, Krystynę SZCZOTKA, Władysława KANIAK, Stanisława SZYMANEK, Różę URBANCZYK, Stanisławę GRODZKĄ, Krystynę MACIUCH, Tomasza ZALIŃSKIEGO.
 • 2.  Za ++: rodziców Martę i Józefa CICHON, teściów Agnieszkę i Pawła KAŁA, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
 • 3. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w intencji synów Adama i Piotra z okazji rocznicy urodzin.
 • 4. Za+ Piotra HADASIK w rocznicę urodzin.
 • 5. Za ++: rodziców Anielę i Ignacego PIEKARCZYK, Elżbietę i Gerarda MUSZKIET, brata Joachima, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
 • 9.00 Msza św. w Księżym Lesie.
 • 9.30 1. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże w intencji Andrzeja z okazji 60. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
 • 2. Za ++: rodziców Hermana i Gertrudę WITT, szwagra Benedykta, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
 • 3. Za ++: Pawła GRUSZKA, rodziców Florentynę i Augustyna GRUSZKA, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
 • 4. Za ++: rodziców Józefa i Marię KAŁA, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
 • 5. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże w intencji Łukasza BANASZA z okazji 18. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.
 • 11.00 suma 
 • 1. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem św. Wawrzyńca w intencji Parafian i Gości.
 • 2. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże w intencji Patrycji i Łukasza z okazji 10. rocznicy ślubu oraz o dary Ducha Świętego dla Bartosza i Gabrieli.
 • 3. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże w intencji Henryka z okazji 60. rocznicy urodzin.
 • 4. Za ++: rodziców Martę i Ludwika WENCEL, Dziadków z obu stron, szwagrów Stefana i Edmunda, ++  z pokrewieństwa WENCEL i PIERDOŁA, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
 • 5. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże w intencji rodziny córki oraz w intencji wnuków.
 • 15.00 Msza św. chrzcielna
 • 17.30 Nieszpory.
 • 18.00 Msza św. zbiorowa
 • 1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
 • 2. Za ++: zięcia Jana, siostrzeńca Joachima, ciocię Marię, Jadwigę i Gerharda i dusze w czyśćcu cierpiące.
 • 3. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże w intencji Jerzego ZIAJA z okazji 74. rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny.


Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00. Czwartek: 16.30 (szkolna).

Sakrament Pokuty: pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

19405749
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
4349
4545
38921
19306858
198245
179828
19405749

Twoje IP: 44.201.97.26
Czas: 2022-09-25 17:46:18