Intencje Mszy św. w dniach od 21 do 27 listopada 2022

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 21 DO 27 LISTOPADA 2022

PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NMP (21 LISTOPADA)
6.30    Za + Jadwigę WIDAŃSKĄ (21).
7.00    1. Za + Marię SMIATEK (21).
2. Za + Stanisławę WIDELAK (od chrześnicy Kazi i rodzin Ziębów i Kanarków).
3. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Bronisławy z okazji 89. rocznicy urodzin oraz za ++: rodzi-ców, dziadków i brata.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za ++: córkę Elwirę w rocznicę śmierci, rodziców i teściów, dziadków, ++ z rodziny i pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Czesławy i Tadeusza z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Za + Józefa SZYMONIAKA (20).
5. Za emerytowanych i ++ pracowników PPO.

WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY (22 LISTOPADA)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (intencje ze skarbonki).
2. Za + Marię SMIATEK (22).
7.00    1. Za + Józefa SZYMONIAKA (22).
2. Za + Jadwigę WIDAŃSKĄ (22).
17.30    Różaniec w intencji pokoju (Franciszkański Zakon Świeckich).
18.00    1. Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo św. Cecylii, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Chóru, Scholi Dziecięcej, Scholi Dominikańskiej i naszych organistów oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ich rodzin, a także o radość życia wiecznego dla ++ organistów i członków chóru i scholi.
2. O radość życia wiecznego dla ++: mamy Cecylii WASZCZUK z okazji imienin, ojca Kazimierza, jej rodziców i rodzeństwo.
3. Za ++: rodziców Stanisławę i Zdzisława OMIELAŃCZUK, rodziców i rodzeństwo obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
4. Za ++: synową Teresę, wnuczka Jana, wnuczkę Nadinkę w 8. rocznicę śmierci, rodziców Jana i Bronisławę STASZEWSKICH, ++ z rodziny GACKICH, Juliana i Annę KRAKOWSKICH, Dominika KOZIOŁEK – o dar Nieba oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
5. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6. Z okazji 70. rocznicy urodzin Karola o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz o zdrowie dla całej rodziny.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (23 LISTOPADA)
6.30    1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za + Jadwigę WIDAŃSKĄ (23).
3. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji rodziny córki Marty.
7.00    Za + Marię SMIATEK (23).
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta.
18.00    1. Za ++: matkę Emilię SCHNURA, ojca Antoniego, bratową Małgorzatę, ++ z pokrewieństwa.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++: rodziców Wandę i Bolesława JACKOWSKICH, brata Tadeusza, ++ z rodzin JACKOWSKICH-TYRCHNIEWICZ.
4. Za + Józefa SZYMONIAKA (23).
5. Za + męża i ojca Antoniego BURCEK w rocznicę urodzin, ++ z rodzin BURCEK-MUSKAŁA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

CZWARTEK - WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJ DUNG-LAC, PREZBITERA I TOWARZYSZY (24 LISTOPADA)
6.30    1. Za + Józefa SZYMONIAKA (24).
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + Jadwigę WIDAŃSKĄ (24).
7.00    1. Za + Marię SMIATEK (24).
2. Za ++: tatę Stanisława w 1. rocznicę śmierci, dziadków obu stron, 2 braci i szwagierkę, ++ z pokrewień-stwa SZADKOWSKICH-KOWALEWSKICH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym).
18.00    Msza św. szkolna
1. Za ++: rodziców Marię i Rudolfa WAWRZYŃCZYK, braci ks. Krystiana i Henryka, siostrę Gabrielę, bratową Teresę, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++: Józefę PIWKO w kolejną rocznicę śmierci, jej męża Tadeusza PIWKO, rodziców obu stron – o radość życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
3. Za ++: męża, ojca i dziadka Ernesta CHWAŁEK, jego rodziców Marię i Michała, szwagrów Karola i Piotra SMARZOCH, ++ z pokrewieństwa CHWAŁEK-GOŁĄBEK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
4. Za ++: Marię i Józefa GOLEC, rodziców Annę i Augustyna, teściów Adelajdę i Sylwestra, Mariana LABISZ, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za ++: męża Ryszarda GOSPODARCZYKA, rodziców Józefa i Antonię, teściów Antoniego i Annę GOSPODARCZYKÓW, Kazimierza i Zdzisława KRZYŻANOWSKICH, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (25 LISTOPADA)
6.30    1. Za + Jadwigę WIDAŃSKĄ (25).
2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Ryszarda z okazji 80. rocznicy urodzin.
7.00    1. Za + Józefa SZYMONIAKA (25).
2. Za + Marię SMIATEK (25).
17.30    Różaniec w intencji rodzin (Róże Różańcowe).
18.00    1. Za + Barbarę CZUBAK w rocznicę urodzin, ++ z pokrewieństwa CZUBAK, MYKIETYŃSKI.
2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Pawła, Heleny, Doroty i Łucji POPANDA z okazji rocznic urodzin oraz w intencji rodziny.
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
4. O Boże błogosławieństwo dla właścicieli i pracowników firmy KAPICA oraz ich rodzin.
19.00    Nabożeństwo i Msza św. ku czci NMP Królowej Pokoju.

SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI (26 LISTOPADA)
6.30    Za ++: męża i ojca Stanisława KITA, rodziców, braci, bratową, synową Annę oraz w intencji rodziny.
7.00    1. Za + Marię SMIATEK (26).
2. Za + Józefa SZYMONIAKA (26).
15.00    Msza św. w DPS.
18.00    Msza św. zbiorowa
1. Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo w życiu i pracy duszpasterskiej w intencji ks. Andrzeja GLINKI z okazji 38. rocznicy urodzin.
2. Za + Jadwigę WIDAŃSKĄ (26).
3. Za ++: rodziców Anielę i Władysława LABOCHA, siostrę Stanisławę, ++ z pokrewieństwa LABOCHA, LECHOWICZ, SINIAWSKI, POPANDA i OLEJNIK oraz w intencji rodziny.
4. Za + matkę Różę MICHALSKĄ w 1. rocznicę śmierci.
5. Za + męża Jana HATALAK, ++ z pokrewieństwa HATALAK, RZYTKI, GOSPODAREK, SZUBRYCHT oraz dusze czyśćcowe.
6. Za ++: Stanisława i Annę MUSIOLIK, brata Henryka, męża Tadeusza KOZOŁUP, ++ z pokrewieństwa MUSIOLIK i KOZOŁUP.
7. Za ++: męża Władysława w 3. rocznicę śmierci, rodziców, teściów, rodzeństwo, bratową Janinę, siostrzeńców, Jana i Marię OSTROWSKICH, ++ z pokrewieństwa JANCZURA, CIPURA oraz w intencji rodziny.
8. Za+ żonę i mamę Annę POPANDA w rocznicę urodzin, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji rodziny.
9. Za ++: rodziców Pawła i Jadwigę DAMASZEK, dziadków i ++ z pokrewieństwa.
10. Za + Anitę WILCZYŃSKĄ-KOŻUCH w 30. dzień po śmierci.
11. Za + Eugenię WIECZOREK (od siostry Teresy i brata Augusta).
12. Za ++: rodziców Renatę i Bernarda ROCHNIA, Marię i Tomasza OBRUSZNIK oraz ++ z pokrewieństwa.
13. Za + brata Alojzego WEIS w 30. dzień po śmierci.
14. Za + Józefa FIAŁKOWSKIEGO w 13. rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa FIAŁKOWSKICH i SOBOLEWSKICH

I NIEDZIELA ADWENTU (27 LISTOPADA)
6.45j. niemiecki    1. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Stefanii z okazji rocznicy urodzin oraz w intencji rodziny.
2. Za ++: Łukasza SUCHAN oraz Damiana MACIOSZEK.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za ++: ojca Mariana BIEGA, matkę Anielę, synową Magdalenę, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji rodziny.
2. Za + męża Józefa SZNURA w rocznicę urodzin oraz zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za + Józefa SZYMONIAKA (27).
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za + Rozalię GUZ oraz ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++: rodziców Michała i Marię, dziadków, ++ z pokrewieństwa, szwagra Edmunda, Matyldę SKOWRONEK, ++ z pokrewieństwa KULIK, dusze w czyśćcu cierpiące oraz w intencji rodziny.
3. Za ++: ojca Henryka GIZA w rocznicę urodzin, mamę Annę GIZA, dziadków Annę i Reinholda, Marię i Jana, ciocię Różę, wujków Emila i Jana oraz ++ z pokrewieństwa GIZA, KAMIŃSKI, PIONTREK i LAMIK.
4. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Mai MUSIOŁ z okazji 30. rocznicy urodzin oraz całej rodziny.
10.15rodzinna   1. Za ++: siostrę Marzenę TRZASK, teścia Oswalda BISCHOF, Stanisława GAWROŃSKIEGO, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji rodziny.
2. Za ++: rodziców Bronisławę i Bogusława BANEK, brata Edmunda, teściów Agnieszkę i Czesława WELTROWSKICH, szwagra Henryka, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Marty z okazji 30. rocznicy urodzin oraz o zgodę i miłość w rodzinie.
4. Za + Jadwigę WIDAŃSKĄ (27).
 11.30suma      1. Za ++ Annę i Władysława MUCHA, dziadków obu stron, Kingę PATER oraz w intencji rodziny.
2. Za + Marię SMIATEK (27).
3. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Anioła Stróża, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji rocznego dziecka Filipa POPANDA oraz w intencji rodziców, chrzestnych i rodziny.
4. Za ++: rodziców Stanisławę, Katarzynę i Antoniego ZDOBYLAK, braci Tadeusza i Zygmunta w 4. rocznicę śmierci, siostrę Marię, szwagra Józefa, siostrzeńca Jarosława, dziadków, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za + Barbarę WIECZOREK w 1. rocznicę śmierci.
6. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Mieczysława KARPA z okazji 86. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
17.30    Nabożeństwo niedzielne.
18.00    Msza św. zbiorowa
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za ++: ojca Piotra MARCHEWKA, mamę Martę, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wawrzyńca, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji rodziny PSZOWSKI oraz za + brata Piotra.

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00. Czwartek: 16.30 (szkolna).

Sakrament Pokuty: pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

20492286
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
17341
5533
49258
20420123
155485
145627
20492286

Twoje IP: 34.239.152.207
Czas: 2023-03-27 16:14:22