Intencje Mszy św. w dniach od 19 do 25 grudnia 2022

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 19 DO 25 GRUDNIA 2022

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (19 GRUDNIA)
6.15    RORATY DLA DOROSŁYCH: Za Parafian i Gości – o dobre przygotowanie do Uroczystości Narodzenia Pańskiego.
7.00    Za + Adriana PANEK (od emerytów z ZK nr 1 w Strzelcach Op.).
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    RORATY DLA DZIECI: 1. Za ++: rodziców Anielę i Andrzeja BĄK, ciocię Genowefę, dziadków obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji rodziny.
2. Za + syna Artura CELES w 9. miesiąc po śmierci, ++ rodziców CELES i RUTKOWSKI, bratanka Łukasza RUTKOWSKIEGO.
3. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Joachima z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie i za ++ z pokrewieństwa.
4. Za + Mariannę POL (19).

WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI (20 GRUDNIA)
6.15    RORATY DLA DOROSŁYCH: Za + Mariannę POL (20).
7.00    1. Za + Zdzisława ZGODĘ, ++ z pokrewieństwa ZGODA, STRĘK, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Adriana PANEK (od emerytów z ZK nr 1 w Strzelcach Op.).
17.30    Różaniec w intencji pokoju (Franciszkański Zakon Świeckich).
18.00    RORATY DLA DZIECI: 1. Za ++: rodziców Gertrudę i Jerzego KOPIEC, brata Józefa, dziadków Józefę i Franciszka SZALA, Ludwika KOPIEC, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej, św. Wawrzyńca i św. Judy Tadeusza z podziękowaniem za otrzymane łaski i udaną operację, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji męża Gabriela i całej rodziny.
3. Za ++: Mariana, Marię, Mariana SZYTROWSKICH, Ewę, Ludwika, Łukasza SZCZYKUTOWICZ, Franciszkę, Piotra Bogdana, Michała PAWLICKICH, Ewę, Zbigniewa, Przemysława PIETRZAK, Janinę, Kazimierza MAŚLAK, Annę, Jana KOZOŁUP, Tomasza CZECH, Jana JĘDRZEJCZYK, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
19.30    Roraty Ostatnie w Mieście.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI (21 GRUDNIA)
6.15    RORATY DLA DOROSŁYCH: 1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za + Reinholda RYBOL w rocznicę urodzin.
3. Za + Ewę JUCHNIEWICZ w rocznicę urodzin.
7.00    1. Za + Mariannę POL (21).
2. Za + Adriana PANEK (od emerytów z ZK nr 1 w Strzelcach Op.).
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta (Wspólnota Błogosławieństw).
18.00    RORATY DLA DZIECI: 1. Za + Ingeborgę MEISSNER oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodzin MEISSNER i CIENIAWSKI.
2. Za ++: Piotra SOŁTYSEK, rodziców Gertrudę i Adalberta, braci Egona, Gintera, Johannesa, bratowe Marię i Hildegardę, ++ z pokrewieństwa SOŁTYSEK i KAPICA.

CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (22 GRUDNIA)
6.15    RORATY DLA DOROSŁYCH: Za + Mariannę POL (22).
7.00    Za + Adriana PANEK (od emerytów z ZK nr 1 w Strzelcach Op.).
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Odnowa w Duchu Świętym).
18.00    RORATY DLA DZIECI: 1. Za + Kazimierę RODZEŃ oraz ++ z pokrewieństwa.
2. Za + brata Alojzego WEIS, jego siostrę Annę, rodziców Michała i Annę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + Mieczysława POPIELA w 2. rocznicę śmierci.
19.30    Roraty Ostatnie w Mieście.

PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI (23 GRUDNIA)
6.15    RORATY DLA DOROSŁYCH: Za + Mariannę POL (23).
7.00    1. Za + Tomasza STECKO w rocznicę urodzin oraz ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++: rodziców Jana i Antoninę w 8. rocznicę śmierci i Andrzeja ŚWIERCZEK w 2. rocznicę śmierci.
17.30    Różaniec w intencji rodzin (Róże Różańcowe).
18.00    RORATY DLA DZIECI: 1. O Boże błogosławieństwo dla właścicieli i pracowników Firmy KAPICA oraz ich rodzin.
2. Za ++: Ryszarda i Helenę JOKIEL, ++ z pokrewieństwa JOKIEL i GRALKA oraz w intencji rodziny.
3. Za + męża Józefa CEJZIK w 26. rocznicę śmierci, jego rodziców Jadwigę i Adolfa CEJZIK, rodziców Zofię i Leona CYMOWSKICH, brata Ryszarda, ++ z pokrewieństwa oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: Jadwigę WIDAŃSKĄ w 1. rocznicę śmierci i męża Ignacego.
5. Za + Mariana KNOT w rocznicę śmierci i ++ z pokrewieństwa.
6. Za ++: męża Stefana ZALEJSKIEGO, Wandę i Gerharda KANDZIORA, Jadwigę i Makarego PRUS, Zofię i Fryderyka SCHEJA, Mą i Aleksandra ZALEJSKICH, Dariusza PIĄTEK, Agatę i Marka oraz ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – WIGILIA UROCZYSTOŚCI NARODZENIA PAŃSKIEGO(24 GRUDNIA)
6.30    1. W intencji uczestników tegorocznych rorat i ich rodzin.
2. Za + Mariannę POL (24).
7.00    1. Za + córkę Agatę MOCEK w 2. rocznicę śmierci.
2. Za + Jerzego ADAMIEC w rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa SUPIŃSKI, TAŃCZYN, DUBANIEWICZ, OZGANKO, BRYŚ, Jolantę POGODZIK oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie ADAMIEC.
3. Za + Adama PLISZ.
16.00    PASTERKA DLA DZIECI: W intencji dzieci.
22.00    PASTERKA W KSIĘŻYM LESIE: W intencji żyjących i ++ mieszkańców Księ-żego Lasu i Gości.
24.00    PASTERKA W KOŚCIELE PARAFIALNYM: W intencji żyjących i ++ Parafian oraz Gości.

NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO (25 GRUDNIA)
6.45j. niemiecki    Za ++: rodziców Pawła i Gertrudę TUNKEL i bratową Kornelię.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za ++: Helmuta i Helenę GUZ, rodziców Genowefę i Alfonsa, Elżbietę i Pawła KASZTAN, córki Elżbietę i Emilię, synów Henryka i Józefa, szwagra Huberta, ++ z pokrewieństwa GUZ, KASZTAN oraz w intencji ro-dziny.
2. Za ++: Józefę i Tadeusza PIWKO, Helenę i Ignacego MAŃKA oraz ++ z pokrewieństwa  PIWKO, BOREK, MAŃKA, CAPAŁA oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7.45    Msza św. w DPS.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za + Piotra TULSKIEGO w rocznicę urodzin.
2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marii PIENTKA z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Gotfryda GRALKA z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji męża Krystiana z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za ++: Jana i Katarzynę SKRZYPCZYK, Juliana i Waleskę HYLIŃSKICH, Helenę ŁAKOMSKĄ, ++ z pokrewieństwa SKRZYPCZYK, HYLIŃSKI.
10.15rodzinna  1. Za + Piotra PISZNIOKA w 3. rocznicę śmierci, jego ojca Bernarda, ++ z pokrewieństwa PAZURÓW i PISZNIOKÓW oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Mariannę POL (25).
3. Za ++: Henryka LEWANDOWSKIEGO w 15. rocznicę śmierci, rodziców Zofię i Sylwestra, brata Andrzeja, teściów Lucynę i Józefa BIELSKICH, szwagierkę Bożenę, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: córkę Jolantę LACH  w 5. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za ++: mamę Henrykę KULIG w rocznicę urodzin, ojca Stefana, teścia Tadeusza, ++ z pokrewieństwa KULIG, CHUCHEL i KOTELUK, dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo
w rodzinie.
 11.30suma  1. Za ++: rodziców Marię i Józefa SKLORZ, ++ z pokrewieństwa SKLORZ, KULPOK, HALICKI i BEMBENEK.
2. Za ++: Renatę i Józefa SOŁGA, ich rodziców oraz ++ z pokrewieństwa SOŁGA, KOROL.
3. Za + Barbarę WIECZOREK.
4. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Martyny STUDZIŃSKIEJ z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
17.30    Nabożeństwo bożonarodzeniowe.
18.00    Msza św. zbiorowa
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za ++: mamę Annę GLIK w 4. rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa GLIK, SOBOTA.
3. Za ++: męża Władysława SKROBAŁĘ, rodziców i teściów, siostrę Annę, brata Józefa, ++ z pokrewieństwa oraz w intencji rodziny.
4. Za + ojca Ditera PAWEŁEK w 30. dzień po śmierci.

Plan spowiedzi przedświątecznej 2022

IV Niedziela Adwentu, 18 grudnia               6.45-12.30    17.00-19.00
Poniedziałek, 19 grudnia                               6.15-7.20    17.00-19.00
Wtorek, 20 grudnia                                        6.15-7.20    17.00-19.00
Środa, 21 grudnia                                           6.15-10.00    16.00-19.00
Czwartek, 22 grudnia                                    6.15-10.00    16.00-19.00
Piątek, 23 grudnia                                         6.15-10.00    16.00-19.00
Sobota, Wigilia, 24 grudnia                        6.30-10.00    15.00-16.00

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00. Czwartek: 16.30 (szkolna).

Sakrament Pokuty: pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

20492609
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
17664
5533
49581
20420123
155808
145627
20492609

Twoje IP: 34.239.152.207
Czas: 2023-03-27 17:22:49