Intencje Mszy św. w dniach od 30 stycznia do 5 lutego 2023

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I INTENCJE MSZY ŚW. W DNIACH OD 30 STYCZNIA DO 5 LUTEGO 2023

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI (30 STYCZNIA)
6.30    1. Za + Czesława BARAN (30).
2. Za + Gizelę BARTOSZEK (30).
7.00    1. Za ++: ojca Władysława SIEMIENIECKIEGO, mamę Ritę, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + męża Herberta JASKÓŁA w 15. rocznicę śmierci, ++ z rodzin SCHAMPERA, BIENIA, JASKÓŁA, FEILERT oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny.
17.30    Różaniec w intencji chorych (Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego).
18.00    1. Za ++: rodziców Emmę i Alfreda HORN, ich córkę Hildegardę, rodziców Juliannę i Franciszka PANEK, ich córkę Stefanię, dusze  w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za + Józefa OLESIAKA (30).

WTOREK –WSPOMNIENIE ŚW. JANA BOSKO, PREZBITERA (31 STYCZNIA)
6.30    1. W intencji czcicieli św. Antoniego (intencje ze skarbonki).
2. Za ++: rodziców Elżbietę i Piotra KAWUREK, teściów Antoninę i Bolesława NEMŚ, ++ z pokrewieństwa.
7.00    Za + męża Jerzego REICHERT, syna Wojciecha, rodziców z obu stron, braci i siostrę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
17.30    Różaniec w intencji pokoju (Franciszkański Zakon Świeckich).
18.00    1. Za + Włodzimierza SALĘ (od przyjaciół z PPO).
2. Za + Aloisa GASCH w 30. dzień po śmierci.

ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI  (1 LUTEGO)
6.30    1. W intencjach polecanych w kościele Bożego Ciała.
2. Za + Józefa SOWA (1).
3. Z podziękowaniem za łaskę chrztu św. i z prośbą o dary Ducha Świętego w intencji Weroniki.
7.00    1. Za + Norberta RIKERT (1).
2. Za + Włodzimierza SALĘ (od Łukasza TOMICZKA  z Hutchinson Żywiec 2).
17.45    Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta (Rodziny Szensztackie).
18.00    1. Za ++ rodziców Jana i Łucję PLOCH, 3 braci, siostrę Irenę, dziadków PLOCH i SOTOR, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Maryi, św. Kamila i św. Charbela z podziękowaniem za otrzymane dobro, z prośbą o cud uzdrowienia oraz potrzebne łaski dla Andrzeja.

I CZWARTEK MIESIĄCA – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO (2 LUTEGO)
6.30    1. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
2. Za + Józefa SOWA (2).
7.00    1. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Marii z okazji 75. rocznicy urodzin, w intencji całej rodziny oraz za + męża Franciszka.
2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Gromnicznej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Anny z okazji 92. rocznicy urodzin.
9.00    1. Za ++: Anielę WINIARZ w 10. rocznicę śmierci, jej rodziców i rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++: Eugenię RURA w rocznicę urodzin, rodziców Katarzynę i Łukasza RURA, Marię i Mieczysława KAPŁON, brata Józefa, siostrę Władysławę, szwagrów Edmunda i Jana, dziadków, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
10.00    1. W intencji Sióstr Zakonnych posługujących w naszej parafii i za ++ Siostry z okazji Dnia Życia Konsekrowanego.
2. Za ++: rodziców Mariannę i Aleksego GÓRSKICH, brata Wacława, siostrę Barbarę, teściów Mariannę i Władysława KORJAT, Mariannę i Bolesława SZUSTKA, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie, szczególnie dla Mirosława.
3. Za + Norberta RIKERT (2).
17.30    Różaniec w intencji młodego pokolenia (Odnowa w Duchu Świętym).
18.00    MSZA ŚW. SZKOLNA
1. Za ++ w styczniu 2023 r.: Paulinę BYTOMSKĄ, Stanisława MAZURKA, Edwarda HAJDUKA, Barbarę WOLSKĄ, Alojzego DUKA, Martę KOSZELA, Krystynę MAJER, Stanisława ZDOBYLAKA, Józefa IZYDORCZYKA, Włodzimierza ŁUKASIEWICZA, Włodzimierza SALA, Aloisa GASCHA, Roberta BROLA, Teresę PAWLIK, Gerarda BOGDOŁA, Benedykta JANOWSKIEGO, Czesława POPANDA, Norberta DONATA, Heinza PANKA.
2. Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Gromnicznej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji członków Róży Różańcowej MB Gromnicznej, ich rodzin i za ++ z tej Róży.
3. Za ++ Ryszarda i Łucję STRZELCZYK, ich syna Józefa, córkę Urszulę i wnuka Jana, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za + męża i ojca Józefa KASPRZYK, syna Zbigniewa, rodziców Zofię i Stanisława, siostry Helenę i Stanisławę, teściów Władysławę i Jana, Wandę i Stanisława KUCHARZ, Hildegardę i Wilhelma MICHALI, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za ++: męża Engelberta PAŹDZIOR w rocznicę śmierci, syna Piotra, rodziców BARTODZIEJ, teściów PAŹDZIOR oraz ++ z pokrewieństwa i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
6. Za ++ Feliksę i Czesława MIERZWA oraz za ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
7. W intencji Urszuli i Damiana z okazji rocznicy ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosła-wieństwo w rodzinach DITTRICH i ZIAJA.

I PIĄTEK MIESIĄCA - WSPOMNIENIE ŚW. BŁAŻEJA, BISKUPA I MĘCZENNIKA (3 LUTEGO)
6.30    1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2. Za + Józefa SOWA (3).
7.00    1. Za + Norberta RIKERT (3).
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
17.30    Różaniec w intencji rodzin (Róże Różańcowe).
18.00    1. Za ++: ojca Hermana MICHALSKIEGO w rocznicę śmierci, matkę Różę, dziadków, ciocie Różę i Marię oraz ich mężów, wujka Reinholda, ++ z rodziny MICHALSKICH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: męża Stefana ZALEJSKIEGO, rodziców Wandę i Gerharda KANDZIORA, dziadków Jadwigę i Makarego PRUS, Zofię i Fryderyka SCHEJA, Dariusza PIĄTEK, Agatę i Marka, teściów Mariannę i Aleksandra ZALEJSKICH oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++: Stanisławę LEŚNIEWSKĄ, jej męża Józefa, brata Romana, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

I SOBOTA MIESIĄCA (4 LUTEGO)
6.30    1. W intencji kapłanów i sióstr zakonnych z naszej parafii pochodzących i pracujących.
2. Za + Józefa SOWA (4).
7.00    W intencji czcicieli Matki Boskiej Różańcowej.
15.00    Msza św. w DPS
18.00    Msza św. zbiorowa
1. Za + Norberta RIKERT (4).
2. Za + szwagierkę Agnieszkę SŁOWIK o radość życia wiecznego (od szwagierki).
3. Za + Włodzimierza SALĘ (od Macieja PUROLA z Hutchinson Żywiec 2).

V NIEDZIELA ZWYKŁA  (5 LUTEGO)
6.45j. niemiecki    Za żyjących i ++ dobrodziejów parafii.
7.00    Msza św. w szpitalu.
7.45    1. Za ++ w 1. rocznicę śmierci: Jadwigę ADASZEK, Jana KUBASIKA, Jadwigę PIETROWSKĄ, Teresę BIAŁKOWSKĄ, Gabrielę SPYRA, Józefa OLESIAKA, Eugeniusza CHŁONDZYŃSKIEGO, Manfreda PIONTKA, Edwarda GLICA, Ignacego STRZAŁKOWSKIEGO, Zofię TOMCZYK, Andrzeja TUTAJ, Erikę STELLMACH, Pawła MRACZNEGO, Dariusza NEMŚ, Łucję JANOSZKA, Wiktorię JĘDRZEJEWSKĄ, Helmuta PINKAWA, Edwarda KOŁODZIEJCZAKA, Tadeusza KORZĘPA.
2. Za ++ rodziców Marię i Jana NOPARLIK, ich rodziców, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: żonę Grażynę TOMCZYK w 2. rocznicę śmierci, rodziców obu stron, brata Janusza.
9.00    Msza św. w Księżym Lesie.
9.00    1. Za ++ rodziców Marię i Jana SKOPCZYŃSKICH, ++ z pokrewieństwa SKOPCZYŃSKICH i ZALEWSKICH oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
2. Za ++: Zofię KICIŃSKĄ w 5. rocznicę śmierci, męża Alojzego, rodziców obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++: żonę i matkę Łucję NIEBOJ w kolejną rocznicę śmierci, syna Klaudiusza, zięcia Bernarda, rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za ++: rodziców Teresę i Marcina, ciocię Marię, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za ++: matkę Marię KAŁA w rocznicę śmierci, ojca Józefa, dziadków obu stron i wszystkich ++ z pokrewieństwa.
10.15rodzinna    1. Za + Jadwigę ADASZEK w 1. rocznicę śmierci.
2. Za ++: męża Wilhelma KOZIOŁ, brata Jerzego KAŁUŻA, , siostrę Łucję PIENTKA,  rodziców KAŁUŻA, KOZIOŁ, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Za ++: Jadwigę, Antoniego, Leszka i Mariusza GALIKOWSKICH, Łucję i Kazimierza ERDMAN, o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny.
4. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Józefa z okazji 90. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
5. Za + Norberta RIKERT (5).
6. Do Miłosierdzia Bożego za ++: męża, syna Romana, siostrę i brata, rodziców PLOCH, ++ z rodziny PANDEL.
 11.30suma     1. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Romualda KUBIK z okazji 50. rocznicy urodzin, w intencji  syna Tomasza z okazji przyjęcia Sakramentu Chrztu Św. oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla chrzestnych, rodziców i całej rodziny.
2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Ernesta z okazji 65. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
3. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej i św. Wawrzyńca z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Piotra ANIOŁ z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Św. w intencji rocznego dziecka Kajetana POPIELA, w intencji rodziców, chrzestnych i rodzin obu stron oraz za ++ z rodzin POPIELA, RAJMAN.
5. Msza św. dziękczynna, poślubna w intencji Eweliny i Dawida PIONTEK.
15.00    Msza św. chrzcielna
17.30    Nieszpory niedzielne.
18.00    Msza św. zbiorowa
1. Za żyjących i ++ Parafian i Gości.
2. Za ++ rodziców Marię i Antoniego MALINOWSKICH oraz za ++ z pokrewieństwa.
3. Za ++: męża Henryka KNAPIK  w 2. rocznicę śmierci, rodziców obu stron, Jana i Gertrudę KNAPIK, Józefa i Katarzynę BROL, ++ z pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
4. Za + Józefa SOWA (5).
5. Za ++ Gertrudę STAROSCZYK, rodziców Gertrudę i Jana, siostry Reginę i Krystynę, braci Henryka i Gotfryda, bratową Annę i dusze w czyśćcu cierpiące.
6. Za + Włodzimierza SALĘ (od Krzysztofa PIOTROWSKIEGO  z Hutchinson Żywiec 2).

Informacje

informacjeMsze Święte:
Dni powszednie: 6.30, 7:00, 18:00
Sobota: 15.00 (w DPS). Niedziela: 6:45 (niemiecka), 7.00 (w szpitalu), 7:45, 9:00 (młodzieżowa), 9:00 (w Księżym Lesie), 10:15 (rodzinna), 11:30 (suma), 15.00 (chrzcielna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca), 18:00. Czwartek: 16.30 (szkolna).

Sakrament Pokuty: pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00 - w ciągu tygodnia i w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 6.45, 7.45 i 11.30.

Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8.00-9.30 i 16.00-17.30. Wezwania do chorych, sprawy pogrzebów załatwiamy na bieżąco.

Adoracja w kościele Bożego Ciała: w dni powszednie: 6.30 - 17.15; w niedziele i uroczystości: 7.00 - 16.45.

Konto parafii: PKO BP SA O/Strzelce Opolskie nr 19 1020 3714 0000 4102 0007 8600

 

Menu duchowe

czytania

brewiarz

dla ducha

Modlitwa do Patrona

modlitwaŚwięty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wsawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen.

Licznik

20492725
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzenim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzenim miesiącu
Wszystkie
17780
5533
49697
20420123
155924
145627
20492725

Twoje IP: 34.239.152.207
Czas: 2023-03-27 17:47:14